اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
جمعہ - فضائل، مسائل اور احکام
: مولانا محمد نجیب قاسمی سنبھلی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ 8-9 ، جلد: 95 ‏، رمضان شوال 1432 ہجری مطابق اگست ستمبر 2011ء
: | فقہی احکام ومسائل | | اجتماع ومعاشرت |
- ͘

- ͘

: ی ی ی

ی

ی ی ی ی ٰی ٰ ی

یٰ ǁی ی ی ی ی ی ی․․․․ ی ی ی ی۔ ی ی И ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʘ ی ی ۔

ٴ ی:

ٴ ی ۔ ی ۱۱ ی ۲ ј ی۔ ی ی ی ی ی ی ی یٰ ی ی ی ی ی ی:

(۱) () یی ی ی Ȫی ی ۔

(۲) (ǘ ) ی ǘ ۔

(۳) ی () ی ی ی ی ۔

(۴) ͘ی (͘ ) ی ͘ ی ۔ ی ǘ ﷺ ی И ی ی ی ی ی ی Ȫیǡ ی ی یی ǘ ی ͘ Ә ۔ ی ی И ی ی ۔ ی ی ۳ ی ی И :

ی ! ی یی ی ی ی ی ی ۔ ی ۔ ی ی ی ǐ ۔ ﴿ی ۹﴾ ی ی ی ٴ یی ۔ ی ǘ ی ٴ۔ ﴿ی ۱۰﴾ Ș ی ی ی ی ی Ϫ Ȫǐ ی  ی ی۔ یی ی ی۔ ﴿ی ۱۱

ی ی ( ۱۱) : ی ی ی ʪǺ ی ی ǘ ﷺ ی ʪ Ǎ ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ʪی۔ ٴ ̪ ی ی ی ی ٴ 暘 ی ی ۱۲ ی ی ی ی۔

ǘ ی ی :

ٰ ی ی ی ی ی ی ی۔

! ی یی ی ی یی ی ی ͘ NJ یǡ ̪ ǁ ی ی ǟ ۔ ( ی ) ی ی۔ ی ی ی ی ی یٰ ی ј ۔ (ی ی)۔

:

ی ی И ی ی ۔ ی ǘﷺ ی یی ی ʪی۔  ی  ی  ﷺ ی ی ʪی۔ ی ǘ ﷺ Ș ی ی ی ʪی۔ ی ی  ی ی () ی ǘ ی یی ی ی۔ : ی ʪ۔

ی :

یٰ ی ی ی: ی ی ی ی ی ی柿 ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ̪ ی ۔

ی ј ی:

И ی ی:

(۱) ړ ی ی: Ǻ ی Țی ی ی ی ی ۔ (۲) ی یٰ ی ی ی۔ ی ی ی یی ی ی ی ۔ (۳) یی ی ی ی یی ی ی۔

:

ی ی ʪ۔ ی ǘ ﷺ ی ٴ ی ی ی یی یٰ ی ٰ ی Ȫی ی یٰ И ی 柺 ј ی۔ ǁ ی ی ی ј ی (ی ی)

ی ǘ :

ی ǘ ﷺ ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ی  ﷺ ی ی јی۔ ی ی ی ی ی ی јی ی۔ ی ǘ ﷺ ی ی ۔ ی ی ی یǡ  ﷺ ی ی ی ǟ ( ) ی ی ۔ ی ی ǘ ﷺ (ی ی)۔

ی ی:

یی ی ی ی ی Ȫی ی ی ʪی ی ی یǡ ی ی ی ی ی ʪی۔ ی یٰ یǡ یٰ ی ʪ۔ ی ی ی ی ی ی ǘ ﷺ ی: ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ( ی)۔

ی ی ی:

$ ﷺ ی: یٰ ی ی ی ۔ ی یٰ ی ی ی ی Ȫی ی ۔ ی ی ی :

(۱) یٰ ی ی ی۔

(۲) ی ی ۔

(۳) ی ی۔

(۴) ی ی ی یی ی ی Ȫی یٰ ی ی ی ی ۔

(۵) ی ی ی۔ ی ی ǚ ی ی ی ی یʡ ی ی ( )۔

$ ﷺ ی: ی ی Ȫی ی یی (ی

$ ﷺ ی ی : ! یٰ ی ی ی ٰ ی ǘ ی (ی )۔ ی ی ی ۔

$ یٰ ǁ ǘ ی ٴ ی﴿Ǫ ﴾ ی ی ۔ یی Ȫی ی ǡی ی ی ی ۔

$ ﷺ ی: ی ی ʪ (ی

$ ی  ی ی ی ی ی ی ی  ی ی ی ۔ ( ۱ / ۳۸۷)۔

ی ی ی ی یی :

$ ﷺ И ی ی: ی ی ی یی ی ی یٰ یٰ ی ی ʪ  ﷺ ی ی (ی

$ ﷺ ی: ی ʘ یی (

$ ﷺ ی: ی ی یی ی ی ی۔ ی ی ( И ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی : (۱) یی ʡ ی ی ۔ (۲) ۔

ی ی:

$ ﷺ ی: ی ی ʘ ʘ یی ی ی Ț ȍ ( یی ی ی ی ۔

$ ﷺ ی: Ǎی ی ی Ϫی ʘ ی ی ی () ۔

ی ی ی :

$ ﷺ ی: ی ( ʪ) ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی۔ یی ی ی ی䏪 ی۔ ʪی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی (ی )۔ ی (ی) ی ی ی ٴ ی ی ی ی ǐ ی ی Әی ی۔

$ ﷺ ی: ی ᘪ ی(ی ی ی ᘪ ی)۔ ی ی ǁ ӊ ( ی ᘪ ی) ی ی ی ی ی ()۔

ٴ ی ی ی ی ی ی ۔

ٴ :

ی ی ی ی ی ی ی ǘ ﷺ ی ()۔ ی ی ی Ȫی ()۔ с ʪ ی ی ۔

ی ی Ǻ ی ی Ȫی :

$ ﷺ ی: ǁ ʪی ( ) Ȫی ی()۔

$ ﷺ ی: ی ʪ ی یی ی (ی ʪ ی ی ی ) ی ( ی ی) (

$ ﷺ 抪 ј ی ی (ی (ی ǁ ј ی ǘ ʪ Ϫ 抪 ی) ۔

$ ی ی ی ی ʪǡ ی ی ی ﷺ ʪ ﷺ ی: ی ǡ ʘی ی ی ی (ی

: ی  ی ǟ ̐ ی ی ۔

ی ͘: ی ϡ ρ ی ی ی ی ی ǟ ی ی ی ۔ 柡 ȍ柡 ی ی ی ی ȍ ی ǐ ی ی ی ی۔ ی ی ̐ ی ی ی۔

ǐ  ی ی ǟ ی ی ی ی ی ی  ی ی۔

ی ј ی ی ۔ ی ј ی ی ی ۔ ی یٰ ٴ ی ی ی ۔

:

ی ٴ یی ی ی ی ی۔ ǘی ǡ ی ǡ Ǎ ۔

$ ی ǘ ﷺ ی: ی ̚ ʘ ی (ی یی ی Ț ی ی ǐ ی ی یی ی ۔

$ ی ǘ ﷺ ی: Ә ǘی ی ی ی ی ی ی ی یǡ ی ی ی ی ʘ ی (ی

$ ی ǘ ﷺ ی: یǡ ی یǡ ی ی ʪی ی ʘ ʪ ی ʘ ی ی ی (

$ ی ǘ ﷺ ی : ǐ Ȫی Ǎ ˜ ǐ ی ی ʘی ی ۔ ی ی ʘ یی ی ی ی ی ʘ ی ی ی ی ( )۔

:

И ی ی ј ی ی ی ی ی Әی ی۔ јی ی ی ی ( ی ی ۲ ۱۳۱) ی И : ی ی ی јی ʪ ( ی ۲۷۹)۔

јی ی јی ی јی ی ی ی ی ǘ ﷺ ی۔ ی ј ی ǘ ی ј Ȫی ی ی یی ی ی ǘ ﷺ  ﷺ ی ј ی ی ј Ȫی ی ( ی یی ۷۹) ( ی ۲۸۱)۔

$ ﷺ ی: ی ی ی јی (

$ ǁ ی ی ǘ ﷺ јی ʪ (

$ ی ی یٰ  ǡ ʪ ʪ јی јی ʪ۔ ی 捪  ی ی یǿ ی ۔ ( ٴ)۔

یی:

$ ی ǘ ی ی ی ی: ی ی ͘ ی Ǐ (

$ی : ! ј ی ی یٰ ǡ ی ی ی ی ()۔

$ ﷺ ی: ی ی یٰ (ی ی ٴ

ی ی ی :

$ یی ی ی ی ی ی ی ی ʪ ی ̪ ی ی ی یٰ ی ی۔ ی ی ﷺ ی: ی ی  (ی)۔ ی ی ی ی ʪ ی ی ی Ȫی ۔

ی ی ٴ ی :

$ ی ǘ ﷺ ی : ٴ ی ǡ ʘ ی ی ی ی ی (ی یی ǘ)۔

$ ٴ ی Әی ј ی ۔ ی ی ی ی ٴ ی ی ی ʪǡ Ϙ یǡ ی ی ی ی ی ی ј ʪ۔ ی И ی ǘ ﷺ یǡ  ﷺ ی: ٴ ۔ ی Әی ی ۔ (ی ی ۔ 㡘 )۔

ی ی ی:

$ ی ǘ ﷺ ی : ی ۔ ǘ溘ی ̪ ی ( ϡ ٴϡ ی )۔

$ ی ǘ ﷺ ی : ی ی ǡ ی ی ی (یی)۔

ی ی ی ی:

$ ی ǘ ﷺ ی : ی ی ی یٰ ی ی ( ی)۔

 

$ $ $

------------------------------------------

8-9 : 95 1432 ی ǐ 2011