اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
دینی علوم کی عظمت اور فضیلت
: مولانا حافظ محمد صديق الميمنی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
شماره 8 ، جلد: 94 شعبان - رمضان 1431 ھ مطابق اگست 2010 ء
: | مدارس ومراکز اسلامیہ | | تعلیم وتربیت | | اسلامی تہذیب وتمدن | | فقہی احکام ومسائل |
یی ی ی

8 : 94 - 1431 ǐ 2010

یی ی ی

ی ی ی ی یی ی

: ی یی

 

ی ی ʡ ی ǘی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یʡ ی ی ی یݘ ǘ ی NJ ی ϐ ј ی یی ǘ ی ی ی یی ی ی Ȫی ی ی ی ی :

Ș ǘ ی ی.

یی ی ی Әی ی Әی ی ʪ۔

ی ی ٰی ی ی ی ی ј ی ی ی ᘪ ی ی ی ی ϐی ʪǡ یǟ ی ی Ӂی ی ǟ ی ی یی ی ی ǟ ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی  ی ی یǡ  ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی :

ٰ ی .

یی ی  ͘  Әی ی  ʪ۔

͘ ی ی ی ǘ ی ی ی :

یٴی ی یٴ ی ی ی.

یی ی ی ی ی ی ی Țی ۔

ی ٰ ی ی .

ی ی ی۔

یی ی ͘ ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی:

(۱) ی ی .

یی ۔

(۲) ی ی ی ی ی ی ی یǟ ʘ ǁ ǁ ۔

(۳) ی ی ی ی ی ی یی ی یی ی ی ی یٰ ѡ ی یٰ ی ی یٰ ی ییǟ ی ㍪یǟ Ȫی Ә ی ی ی۔

͘ی یٴ ی

И ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی یی یی ی یی ی ی ǁی ǁی Ә ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی :

.

یٰ یی ی۔

ی ی ی ی ی :

͘ ی .

͘ ی ̪ ǟ ǁ ̪

یی ی ی ی ͘ یс ی ی یی ی ی ǁی ǁی ی ʪ ǁ Ȫی ی۔

ǁ ی ǐ ی ی

ی ی یی یی ی ی ی ی ی ʪ ی ییǡ ȡ ی یی ی ی یʡ ی یی ی ییʡ ی یʡ ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ǁ ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ѐیʪ ی ی یѡ ی یی ی ی ی ٴی ی ی ی

ی یٴ ی یی ٰی یی ͘

ییǡ ی یʡ ʡ ʡ

Đ ǘ ǟ

ǟ Đ ǟ

(ی)

ی ی

ی ی یс ی ی یی ی ی ی ی ǁی ی јی ی ʪی ی ی ی ی ی Ԙ ی ٰی ʪǡ یی ی ی ͘ ٰی ی ʪ ی ی ی ی ٰی ʪ ی ی ی ی ی ی ی یǡ ی ͘ ʡ ʪ ϐ ѐ ی ی ی ی ی јی ی ʪی ی ѐ ی ѐی ی ی ی ی ی ی 䐡 ͘ ی ی ی Ә ۔

ʘ ی یϪی یی ͘ ٰی ی ی ǁ ј ʘ ی ی ی ی ی Ȫی Ȫی ی ј ی ی ی ی ٰی ʪ ǡ ј ǡ ی ی ی ی ۔

И ی ی ʪ ی ی ی ȍӘی ͘ʡ ی ی Ә ی ی ی ی ǘی ی ی ی Ә ۔

ی ی ی ی یی ی ی ǐ ی ی یی ی ی Әی ی ی ی ی ی ϐی ی ی ی ی ی ј یǘ Ț Ț ٴ ی ی ی ی یǟ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی یǟ ی ی ی ی ӊی ǁی ی Ɗ یی ی ی ̐ ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʐی ی ی ǐ یی ی ی ی ی () ی ی ی ی ی ی ʪی ʪ ی ی ی ی ی یǘ ی ی ی Ș ʪ یی ʐی ʪǡ ی ʪی ی ی ی ی ی ی ی ی۔

ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ǘ یǡ с ی ی ј یǡ ی ی ی ۲۳ ی ی ی Ϙیǡ ی ی ی ی ی یی ی یی یǟ ی ی ی ی ʘ یی ی ی ی ی ی ی ی ʘ ی Әی ۔ ی ی ی ی ی ی ǟ ی ǟ ی ͘ ی یǡ ی Țی Țی Ӑی ی Ț Ț ی ی ی ی ʪی یс ی یٰ ی ی ی ی یс ی ی ͘ ی ǁ Ȫ ʪ۔

ӊ ӊیی ی ǁی ی я ی ی ی ی ی ی ی:

( ) ی Ҙ ی ی ی ی Ș یی ی ͘ی ʪی ی ʪǡ ی ʪǡ ی یǡ ی ی ی ی ی ʪی ی یٰ ی ی ی یی Ә ی یҐ یǡ ǐ ی ی ی ی ی ۔

ی ݘی ی ی ی ی ی ϐی ی ی ی ی ی ی ی Ә ǡ ی ǡ ی ی ی ی۔

ǁ ی ی یٴ Ӂ ӊ ј یی Ȫ ی ی:

ǐ Ȫی ی Ȫ ǘ ј ی ی ی ی ی ی Ә ی ی ʪ ی ی ʪǡ ی ǐ ی ǁی Ә ی ی ǁی 䘪ی ȍӘی ۔

یی ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی ی ی ј ی ی ی ی ی ǘ ϐی ی ٰ ی ی ̪ی ی ی ی ی ی ی ی 柡 ی ǘ ϐی ǁ ی۔

یی ی ی

یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǁ ȍ ی یی ی Әی۔

ی ی ی یی ی

̪ یی ǐ ی ی ی یی ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی ی ی ی ա ی یی ی Ә ی ی ی:

(۱) ی ی ی ی ی ی ی ی ј ی ϘӘǡ ی ی ی Ә ی ǘ ی یٰ :

ی ی یٰ ()

ی ی ی ʪ ی ی ی ی یی یҐی ی ۔

(۲) ی ی ی ǐ ی ی ی ی ۔

(۳) ی ǘ ۔ ی Ǔ۔

(۴) ی ی (Ҙٰ ) ی ی ی ۔

(۵) ی ی ی ǘ یј . ی Ǎ Ǎ ۔

(۶) ی ی:

(ی ی) ی ی Ȫی ی ی ی ǁ ی ی Ә ۔ (ی)

(۷) ی ی:

ی ی ی ʘ ̪ یǟ ʘ ̪ ی ǐэ ی ی ۔

(۸) ی ی : ی ی ی ی ی

یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǁ ی Ӎ ی ۔

(۹) ی ی :

ی ی ۔

ی ی: ی Ȫی ی ی ی ۔

ی Ȫی ی یǟ Ș ۔ (ی)

ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی یǟ ی ی:

̪抡 ی ی ǡ ǡ ی ፡ یی ی ǁ ی ی یǡ یǡ یǡ یǡ یǡ ǡ ی ی ǡ ǡ Ϙ ǡ эی ی۔

ی ϐی ی ی ǘ ی ی یی یی یی ی ی ǐ ی ی ی ϐیǟ ی ی ی Ӂی ی Ә ǡ ی ϐی ǘی ی ی ی ی ی۔