اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
امت میں رائج مہلک منکرات ایک جائزہ
: مولانا محمد اسجد قاسمی ندوی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ3، جلد:101 ‏، جمادی الاخری 1438 ہجری مطابق مارچ 2017ء
: | اجتماع ومعاشرت | | فقہی احکام ومسائل | | مغربی تہذیب وسامراج |
ی ی

ی ی

 

: ی ی

ی ی ی ی

 

ی ی ی ی ی ی ی ی ی яی ی ی یی Ϙی یی ј ی ی ی ی ی ی ی ̘ ј یʡ ی یی ی ی۔

Ȑǚ ی ی ی ی ȡ یʡ ی ی ۔

ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی : (۱) ی (۲) Ϙی (۳) Ҙٰ ی یی ی ی۔

ی ی ی یǐی :

ی ی ی ǁ یی ۔ (ј:۲/۳۷)

یی ی ی ی Ϙی Ԙی ی ی ی Ȫی ی ی ی Ҙٰ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ۔

ی ی

ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔

ی ی ͘ یǐی:

(/۲۷۹)

: ǐ ی ی ۔

ی ی ј Ț Ț ی Ȫی ی یǡ ی ی 䐓 ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی: ی ی ی ی ی ی ی ʪǡ ی : ǐ ی ی Ȫی ی ی ی یی یی ޡ  ی: Ȫی ی ی 柡 ی Ȫی ی: Ȫی ی ی 柡 ی ی ی: ی یی ی ی ی ی ی ی ی یǺ ی ی ی ی یٰ ی ۔ ( ͘ : ۳/۳۶۴)

ی јی ی یǐی:

ی ی ․ (/۲۷۶)

: Ț ۔

ی یʡ ̡ یی ی ی ǁ ی ی ی ی ی ٰی ی ی ǁی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ј یی ی ی ј Ț ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی یǐی:

ی یٰ ( /۱۶۵ ј:۲/۳۷)

: ǐэ Ț ی јی ی ی Ԙ ی ۔

ی ی ی ی ی:

(۱) ی ј ی ی۔

(۲) ی ی ی ی ی ی э یǘی ǐی ی ۔

(۳) یی ی یی ی Ә ی یی ی ی ی ی ی ی ی ʡ ی ی ی ی ̚ ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ٴ ی :

ی ی ی ( /۱۳۰)

: ی ! ی Ț ǘ ǘ ی ۔

ی ی ٴ ی ی ی ی И ی ͘ ی ȚǍǘ ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ǘ ی ی ȍ ی ǘی ی ی ی ј ޡ ی ǡ ی یی ʪ ی И ی ی ی ۔ (ی:۱/۳۸۸)

ی ی:

ی ی ˜ Ǫی : (:۲/۲۷)

: ی ی ی ی ᘪ ی ی: ی ی ی۔

ی  ی ی ی ی ی ی یٰ ǁ ی ی ی ی ی ی :(۱) ی ی (۲) (۳) یی ǚ (۴) ǟ ǁ ی ی ۔ (ј:۲/۳۷)

ی ی ی ی ی ی :

ǡ یѪ ی ․(ј:۲/۳۷)

ی ی ی یٰ یی ی ی ( ) ǁی ǟ ʪ ۔

 ی ی ی ی:

Ѫ یی ی ی یی ی (ی)

ی ی ی ۳۳ Ȫی ی ی ۔

ی ی ی :

ǡ Ѫ یٰ ی Ѫ ی ی ( ی یی:۴/۳۹۲)

ѐ ی ی ǁی ǟ ی ۳۰ ی ۔

(ی ی ʪ)  ی ی ی ی:

Ѫ یØ ی ی ی ( : ۵/۶۹ : ۴/۱۱۷)

ی ی ۳۶ Ȫی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی: ی ی ی ی NJǘ ی Ǎ ̡ ی ی ی یی ی ی Ț Ț ی ʪ ی Ȫ ʪ ʪ ی ی 捪: ی ی ی: ی ی۔ ( :۱۶۴ : ۲/۲۵۶)

 ی ی ی ی:

Ǫ ی Ӫ ( :۴/۱۱۸)

ی ی ی یی ǁ ی۔

ی ی ی ی ی:

یٴ ǘ ی ( یی: ۲/۲۱۳)

ی ǘ ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی :

یی ی ییٰ Ø ǡ یØ ( )

ی ی ی Ȫی ȍ Ә ی ی ȍ Ȫی ی Ȫی Ϫی ی ȍ Ә ۔

И ی ی ی ǐ ی ی NJ ی ی ی ی ی 捘 ی ی ی ی ی ȍ ی ی ی ی ی ی ی ̘ ј ی ی ѐی ی Ȫی Ϫی ȍ ی ۔

ی ی ی ̘ ی ی эی ی ی ی ی ی Ȫی эی ی ی Ԙ ی ٰی Ȫی 捘ی ی ی ǘ ی ی ( ی ی ǁ ی ی ) ǁ ی ی ی ȍ ۔

ی  ی ی ی Ȫی ی ی ی ݘی :

یٰ ی ی (ٴ: )

Ț ی Ȫی ی ی ی ی ۔

ی :

یٰ (ј:۲/۳۷)

ی ی ی یی ۔

ی ی ǚ ی ی ی ی ǟ ʪ یǐی ۔

یی ی ی

یی ϐی Ϙی ی یی ی ی ی ی ی ی ǟ یی Ȫј Ә 柡 ی یی ǁی ǘ ی ی ی И ی (/۲۲) یی ی ی ʘ ی (/۳۲) یی ϐی ی ی ی یی یی ی یی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یǐی یی ی ی ی ی ی ی یǟ ی ی ی ی ǁی ی ی یی ی ی Ȫی ی ی ی۔ (/۳۹۴۱)

یی ی یǟ ی:

(۱) ᚘ ᚘی ی ی ی ی ( Ȫی )

(۲) ی

(۳) ی ی ی ی ی

یی ی ی ٰی ی ی ی Ȫی ǁ ѡ یی ی ی ǘ ی ی ۔

Ҙٰ ی ی

ј ی Ҙٰɓ ی ی ǘ ʪ Ҙٰ И ǘی ی ی ی ی یǐی ی ی ی ی ی ی ی ی Ҙٰ ی И ۔(/۱۱)

ی یٰ ǁی ی ی ی ی ی ی Ȫی Ҙٰ И ۔ (/۴۱)

ی ی ی ǘ ی Ϫی ی ی ی ی Ȫی ی јی ی ی یی ی ی ی۔

ی ی ی Ϫیی ی ی :

Ҙٰ ی ј Ț ی ی یی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی Ȫی ̪ یǡ ی ی یٴ Ҙٰ ј ی ی ǁ یǟ ی ی ی ǐی ی ی Ȫی ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

Ҙی Ϫی ی:

ی ǁ ȍ ی ǁ ی Ȫی ی ی ی  ی ی 抪یǟ ʪی ی ی ʪ یǘ ʪ ی ی ی Ț ی ʪ Ȫی Ȫی ˜ ǁ ی ʪ ی ی  ی Ȫی Ȫی ی ی ʪی ǟ یی ʪی ی ی ی ی ی ی 抪یǟ ی ی 抪ی ǁ ی ی Ȫǐ ی ǘ ی 抪یǟ ی  ی Ȫی ی ی ᘪ ʪǡ ی ی ᘪ ǡ Ȫی ی یǡ یǡ ی Ȫی ǁی ی یی 抪ی ی ی ݘی ᘪ ǡ یی ی ی ی Ҙٰ 柺 ی ی ی ی Әǡ ی Ȫǐ ی ʪ ی ی Ȫی ی ی ی ی ǁی ǁ یǡ ˜ ی ی 抪یǟ ی ʪی ی ی 抪ی ی ʪی۔

:- ی ی ͘ ј ی NJی Ҙٰ ј ǁ ی ی ی ی ǘ ی ی ۔ ( /۱۲-۱۳  یی: ۲/۸۸)

 Ț ی ǐی ی ی ی Ҙٰ Ҙٰ ی یی ǁ ی ی ی ی یی Ҙٰ ی ی ی ی ( ی ی ) ی Ԙ ی یی ی ی ی ی Ҙٰ ̪ ̪ ǡ ی ی ۔

ی Ҙٰ ی ی ی ј ǁی ی ی ی ی ی ی ی Ҙٰ ی ی ی ʘ ۔

ی ی ی И ی ی: ﴿(۱) ی ی (۲) Ϙی یی ی یҡ (۳) Ҙٰ ی ی﴾ ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

$$$

 

-------------------------------------------------

3 :101 ی ی 1438 ی э 2017