اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
شریعت میں خطبہٴ جمعہ کی مقدار
: محمد مجتبیٰ قاسمی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ، شماره 04 ، جلد: 93 ربيع الثانى 1430 ھ مطابق اپریل 2009ء
: | فقہی احکام ومسائل | | فقہ واصول فقہ |
ی ٴ ی

ی ی ٴ ی

: یٰ ی ی ی یی ی یǡ Ȫ ()

 

ی ی ǘ ی ی ی

ǘ ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ѡ ʡ ј ی ǁ ی ی ی ј ј ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی Ȫی ی ی ی ϐ ی ی ی ی ی ی јی ی ǘ ی ی ی Ț ی ی ی ی ǘ ј ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ٰ ( ی ) ی یٰ : ی ی ی ی ی ی ی یǐی ( ی) ی ی ی یٰ ی ی ی ی (ٰ ی ) ی یٰ (۱) ی ی ی ی: یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی : ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔(۲)

ی ی Țی ی یٰ ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ʘ ی ی ی Ǎ ی ی ی ی ی ی ǁی ̐ ی ی ی ی ی ی ی۔

ی

ی ی ʪ یٰ ی یی ی Ǎ ی ǘ ی ی ی Ϫی ی ی ی ی: ٰ ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ј ٰ ј ی ٰ Ҙٰ ی ی ٰ ی : یԘ یٰ یی ̐ ی ی ی ی ی ی ʘ ی ی ٰ ی ی یٰ ی ۔ ( ی ) ی ј ی ی ! ی ҡ Ҙٰɡ ̡ ی Ȫی یی ی یǟ ʘ ǘ ǡ(۳) ی یی ی ۔ ی ٰ ی ی ٰ ی ی ی ی ٰی ی ٰ ٰ ی ی : ی ی ی ј ی ی ی ȍ ی ی ی ٰ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔(۴)

ی ی

ی ی ی ی ی ی ی ǁی ی ٰی ی ی ی ی ۔

: ی ی ی ǡ ی ی ی ی یی ǘ ٴ ی Ț Ț ی ی یی ی Ȫی ی یی ی Ȫی ј ی ی ی ʪی Ț Ț ј ی ی Ȫ ͘ ǘ ی ʘ یǡ یٰ ی ǁی ی ی ی ی ی ی ی یی Ȫی ǁ ی  Țی یٰ ǁ ͘ ی ی И Иیٰ  ی ی ی ǐی ی (۵) И Иی ی ̪ ی ی ̪ ی ۔(۶)

ی ی

ǘ ی ی ٰ ی ی И ٰ ی ی ی ی ی ی (۷) یǟ И یی ی ی ی ییǟ Әی ی ی ی ی ی یی ی ی ۔

ی ی ی ᘪی ۔ ی ی ی ی (۸) یی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ٰ : ی ی ی ی ٰ ی یǐی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔(۹)

ی ی ی ی ی ʪی ی یی ʪ ی ۔ ٰ ٰ ٰ ی ی : ی ی ی۔ ی ی Ϫ ی یǐی Ϫی ٰ ی ی ۔(۱۰)

ی ی

ی ی И ǁ И ی ی ی ǁی ی ی ی ј ی ǁ ی ی ͘ ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی۔ ی ی ٰ ی ی Ƙ ی ی ی ییٰ ی یی ی ی И ی ی ᘪ ی ی ی ی ی ی ی ی ی䏪 ی ( ی) ی ǁ ی ی ی ǁ ӊ ی ی ی ی۔(۱۱)

یی ی ʪ ی ی ʪ ی  ʪ Ǎ ی ی ǁ ی ǘ ی ǘ ی ی  ی ی یٰ ی ȍ ی ی Ԙ ј ی۔ ( ی)

ی

ی ی ی ی ی ی ی ی یی ȡ ی Ԙ ی ی ۔

ی ی ی ی ی یی ی ی ʪ ی ǘ ǁ ی ی ی ی Ȫی ј Ԙ ی ی ǁی ی ǁ یٰ ǁ ی ۔

ی ی ی ی ی

ی ی: ی ی ی۔ ی ی ی ٰ ی ٰ ی ی ٰ ی ٰ ی (۱۲) : ( ی ) ی ʪǡ ٰ ی (ی  ی ی )  ی ی ( ی  ) ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی ٰ ی ی ی ǘ ͘ ی ی ی ی ی ی ی ٰ ی ٰ ی ی ͘ ی (۱۳) ی ǘ ی ی ی ی (۱۴) ی ͘ ی ی ی ی ی ی ی И ی ی ی ی۔(۱۵) () ی ی ی ی ی ی ǘ ʘ ی ی ی ͘ ی : ی ی ی ی ی ǡ ی ی ی Ȫی ی ی Ә Ș ی ی ی И ی ۔

ی ی: ی ی ٰ ی ی ی ی ی ی یИ ٰ ی ی ی ʪ ی ʪ یی И   ی ی(۱۶) ی ی ی Ȫی ی۔ ی ی ی ٰ ی ݘ ٰ ی ی ʪ ʪ  ی (۱۷) ی ۔ یی ی ی ٰ ی ی ی ی ی ی ۔ ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ٰ ی Ȫی ی ی Ȫی Ȫی ۔

ی ی ی ی ی ۔ ٰ ی ی ٰ ی ی ٰ ٰ ی ی ی یی ی ٰ ی یٰ ٰ ی یی یی ی ی (۱۸) ی ی Ȫی ی  Ȫی ی ʪ ʪ۔ ی ی ٰ ی ٰ یی ٰ یی ٰ ٰ ٰ ی ی ٰ И ی ی ǘ ی ʪ ی ی۔ ی ی ٰ ی ی ی ی ی ٰ یی ی ی ی ی ی ی یʘ ٴ ی ی ی ی یی ٰ ی ی ی یی ٰ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ٰ ی ی ٰ ی یی ی ی ی ǘ یی ی(۱۹)  ј Ȫی Ȫی ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ٰ ی ٰ ی یی ی یی(۲۰) ی ی ʪ ۔

 ی

 ǁی ј ی ی ی ی Ȫی ی ǘ NJ ǁی یی ی Ә ی ی ی Әی۔

ٰ ی ٰ ی ی ٰ ی ی ٰ ی ٰ ی ی ی ی ٰ o ی ی Ș ی ޘ ی ٰ ی ٰ ی یo ی ی ی ٰ ی(۲۱) ی ی ی ی ی ٰ ǁ ی ی ی ی۔

Ȫی ی

ی ی ی ی Ȫی ی ی Ԙ ی  ʪ ٰ ǁی ی ی ʪ  ی ی ی ی ی ی ی ی ј ǁی ʘ ی ی ی ی ی ۔ ی ی ٰ ی ی ی Ș ی ی ٰ ی ٰی ٰ ی ی ی ی ی ݘ : ی ی  ی ی ی ј ی ی ی یی (ی ǘ ) ̐ ی ی ی ј ʪ ی ی ی ǁ ی ی ی ی ی ی ی ی ϐی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی јی ʪ ٰ ی ۔(۲۲) ی ̪ ی ی: (۱) ی ی (۲) ی ϐی ی ی ی ̪ ی ی ی۔

ی ی ی

ی ی ی یٰی И ٰ ٰ ٰ (۲۳) ی یǘ ǐ ی ی ǘ ی И ٰ ٰ ۔ ی ی ј ی ی ی ی ٰی ( ی И ٰ) И ی ی ی ی ی И ی ی ј ٰ ی ٰ ٰ ی ٰ ی یٰ ی И ٰ ی ͘ И ی ی ی ی И ی ی : И ی یٰی ی ی ی И ی Ә۔

ی ی ј یٰی ی : ٰ ی ی ی ی ی ј ی ی ی ی Ә ǐэ یٰ ی یٰ ی ͘ ی ی ی ی ی ی ی ی ٰ ǐ ٰ ی ٰ ٰ ی ٰ ǘ ی ۔

ی ٰ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ǘ ی ۔

ی ی ј ی: () ٰ یی (ٰ) () () ی ی ی ٰ ی یی ی И ی ی ٰ ی یی ی ٰ ی () ی ی یی () ی ی ی () ی ی یی ( ) ی ی ٰی ی ј ی ی ٰ ی

: ی ј ی:(۱) ی ی ی ی (۲) ی ی И ی ی ی ی ۔ٰ ی ی (۳) یٰ ی ی ی ی ی ی ی(۴) ی ی ی (۵) ی ی ǐэ ی ی ی ٰ یی ی ی ی ی ی ی ۔ یٰ ی یǐی ј ی ی ۔

ј ی: () ٰ ٰی () ی ٰ ی ٰ ی ی () ی ی () ی

: ی ј ی: (۱) یٰ ی ی (۲) ی ǘ (۳) ی یی ٰ ی ی (۴) ی ی ۔

јی ی: () ی ی ی ی ٰ ی ی ی ی ی ی ی ی ی () ی ی ی

: ј ی ۔ ی (۲۴) ی ی Ȫی ٰ ی ی ی ی (۲۵) () ی ی ی ی ی ۔(۲۶)

ی ی ی ی ј ی ی یٰ ی ی ی ی ی ی ј ی: ٰ ٰ ǡ ی ی И ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ј ی ǘ ی ǘ ی ی ۔

* * *

ی:

(۱) ی ی (۱۲۰)۔ (۲) ۱۳۸ ۱۴ ی ی ۔ (۳) ی ۱۰۰ ۲۸ ی ی ی ۔ (۴) ۱ ۳۸۳۔ (۵۶۷) ی ۔ (۸) ی ی ۴۴۸ ۱۴ ی یٰ ۱۴۱۱ = ۱۹۹۱/۔ (۹) ۱ ۳۸۰ ݘ یٰ۔ (۱۰) ۱ ۳۸۸ ۳۸۹۔ (۱۱) ی ی ۱ ۱۲۷۔ (۱۲) ی ۱ ۲۸۶ ی۔ (۱۳) ی ۱ ۱۵۸ ی۔ (۱۴) ی ی ی ͘ ی ی ۔ (۱۵) ی ی ۔ (۱۶۱۷) ی ی ۱ ۱۵۹ ۷۷ ی ی۔ ی ی ۱ ۱۱۴ ی ی۔ (۱۸) ϡ ی ۱۹۴۰۸ یی ۲ ۲۱۵ ی ی ʘ ɡ ͘ ۱۰۵۱۰۶ ۹ ۱۸ ݘ۔ (۱۹) ۔ (۲۰) ی ۱ ۱۵۸ ی۔ (۲۱) ی ی ۱ ۱۵۸ ی ی۔ (۲۲) ۱ ۳۸۹ ݘ یٰ ۴ ۵۳۵ ɡ ͘ ی ۹ ۱۸ ۱۰۵ ݘ۔ (۲۳) ۔ (۲۴) ی ۔ (۲۵) یی۔ (۲۶) ی ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۹ ی ۱۴۱۰ = ۱۹۹۰/ ی۔

--------------------

04 : 93 1430 ǁی 2009