اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
درس ختمِ بخاری شریف 2
: مفتی عمر فاروق لوہاروی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ، شماره 07 ، جلد: 93 رجب 1430 ھ مطابق جولائى 2009ء
: | حدیث واصول حدیث | | مدارس ومراکز اسلامیہ |
(2) ﴿ ی ی﴾

﴿ ی ی﴾

(۲)

: ی ی ی ی - ی

ی: ی ی ( ی Ȫی)

 

ی ǿ

ی ی ʪ ی ی ی ǿ ی ی:

(۱) ی ی ј یٰ ʪ ی ی۔ یٰ ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی یѓ یϓ ی ی ۔ ی ی ی ی: ی ٰ یٰ ی ی : ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ٰی ۔

یٰ ʪ Ȫ ۔ э ی ۔ ی ی! یٰ ی ی یǡ ʘ э یǡ ی Ȫی یٰ ʪ ی ی ی۔ یٰ ی ʪǡ یی ی یٰ ی ʪ۔ ی یٰ ی یی ی Ȫی یٰ ی ۔ ʪ ی ی ʪ ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی یǟ ی ی ی ی ی ی ی ی یǘ ۔ ی ی ی ی ی ی ی یٰ ʪ ی ی ی ی ی ۔ ǐэ ی ی ی ǁی ͘ ی ی ی ی ی ی ی ی۔

(۲) یی ی ی ی ی ٴ ی. ی ۔

یǟ ی ی ی ی ی ʓ ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

(۳) ی ی ی یѓ ی ی ی ǁ ϓ ی ی ɓ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی Ȫی Ӂ ی ی۔

(۴) ͘ی ی ی ی ی ی ی ʪ ی ی۔ یی ی ی ǟ ۔

ی ی ی ی ̪ ی ی NJ ǿ

ی ی ی ی ی یی ی ی ی ǿ ی ی ی:

(۱) ی یی ی ی ǡ یی ۔

ی ی ی Ǻ ی ̪ ی NJ ی ǡ ǟ :

(۲) ی ی ی ی ی ی ی ی ی ̪ ی NJ ی ی ی ی ی ̪ ǡ ی NJ ۔

(۳) ی јی ی ی ی ی ژ ی یی یی ی ی ی NJ ۔ ییǟ ی ǡ ی ی ۔ ی ی یٰ ی : ﴿ی ی ی ی﴾ (:۱۰) ǘی یٰ ی ی NJ ۔ ی ی ǘی ی ی NJ ǐ ییǟ ی ی NJ ǡ ی ی ۔

یی ی ی ی ی ژ ی ی ی NJ ǡ ی ی ǡ یی ی ی ی ی ی : ﴿ یǘ ی ی ﴾ (:۲۷) ی یی ی ی ۔ ی ژ ǡ یی ی ی ی ۔ یٰ ۔

јی ی ی ی ی ی ی ی 柡 ی ӓ ی ی ی ی ۔

јی ی ی ی ی ی ʪ ʪ یٰ ﴿ ی .... ﴾ ی ۔

ی ی ﴿ ی ...﴾ یی ی ی ی ی ی ی ی И ی ی ی NJ ی ی ی ̪ ﴿ ی ...﴾ یی ی ی ǘ ی ی ǿ

ی ی

﴿ ی﴾ ی ی јی ۔

ی ی ی ی یٴ ی ی ی ʪ ی Ȫی ی ʪ ی Ȫی ی ۔

یǟ ی ی ی ی ی

(۱) ی ی ی ی ی ی ی ی И ی ی ی ۔ ی ی ی ǡ ی ی ی ۔

ی ǐэ ǁی ̐ Ԙ یٰ ی ی ۔ یٰ : ﴿ ﴾ (:۴۹) ǁ ی ی ۔ ی ی Ȫی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǟ ی ی ی ﴿ ی﴾ ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یǐی ی ѡ یی ی ی Ҙی ی ی ی یǟ И ی ۔ ی ی ی ﴿ ی﴾ ی ی ی ی ی ی ی ی И ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ۔

(۲) ٰ ی ǡ یǟ ی ی ی ی ۔

ی ی یǐیǿ

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ͽ ی ی ی ی۔

: ی ی۔ ی ی ی ۔

ی ǿ ی ی: (۱) یی ی ی ی۔ ی ی ی۔ ی ی ی ی ۔ (۲) ی ی۔ ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی Ҙ ی ی ی یٰ ی۔ ی ی ی Ә ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی: ی ی ی ی۔ ی ی ی یی ۔ ی ی ی ǘ ٰی ی . ǘ ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ی ی ی Ә ǿ ی ی ی ی ی ی Ә۔

ی ی ی ی ی یǐیǿ

(۱) ی ی ی ی یǐی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ۔

(۲) ی ی ی ی ی یǐی۔

(۳) یی ی ی ی ی ی ی۔

(۴) ی ی ی ی ی ǁی یɓ ی ی ی ی ی ی ی ی ј ی ǡ ی ǁ ǁ ی ǡ ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی یǐی ۔

(۵) ی ی ی یǐی ی ی ی ی ی ی Țی ی ی۔

ی ی

ی ی ی ی  ی ی: ی ی . ی ی یی ی ی ی ی ۔

ی ی ɓ ی Ș ی یɓ ی یییٰ ј ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ǐ ی ی ی ی ی ی ј ی ǁ ۔

ǘ ی ی ی: ی ی ی یɡ ی . ی ی ی ی ی Țی ی ی ی Ә ۔

ǘ ی ی ٰی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی۔ ѡ ی ی ی ی ی ی ۔ ٰی . ی ۔

یǡ ی ی ی ی ی ی یʡ ی ی ی ǐ ی ی ی ی ی ۔ ǐ ی ی ۔

یǟ ی ی ی ی یی ی ی ی ی И ی ی ی۔ Țی Țی ی Әی ی ی ۔  ی ی ۔ ǐ ی ی ی ̪ Țی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی Ȫی ی۔ ی ی ی ۔ ی Ԙ ǡ ی ی Ț ی Ț ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی Ә ۔ ی ی ی ǐ ی ی ی ی ј ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ۔

یǟ ی ی ی Țی ی ی

ی ی  ی Ǻ Ԙ ۔ یǘ ی ۔ ی ی ی ʪǡ ʪ۔ ی ی ی ی۔ ǘ ی ی ǡ یی ǡ ی ̪ یǡ ی ۔ ی ǘ ی ۔ یǟ ͘ ǘی ی ǁ ی ۔ ی ǿ ی ﴿ ﴾ (:۱۶۰) ( ی یی ǡ ی ۔) ی ۔ Ț ۔  ی: ﴿ٰ ی ی﴾ (:۲۶۱) یٰ ی ی Ț ی ۔ ی ی ǿ Ț ǿ ̪ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی: ٰ ی ٰ ٰ ی ٰٰ . . ٰ ی Ȫ ۔ ٰ ٰ ی ی Ȫی ۔

ی ی ی ϐی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔ Ȫی ی ǡ ی ǟ یǿ

ی ی ǡ ی ی ی ۔ ǐ  ی ی Ɗ ی ی ی۔ ی ی۔ ی ی ǡ ی ی ی ی ǿ ی۔ ی ی ی ی Ȫ ǡ Ȫی ی ی ی ی ی ۔

﴿﴾

ؓ јی ی ی ی ی:

: ی ی ۔

Ԙ ی ؓ ی ۔ ی ؓ ی ی ی ی Ә ی:

(۱) ؓ یٰی ی. ی ی ی ؓ ی ۔ ی : ی ǁ ی ۔

(۲) ی ی ؓ ی ی ی ۔ ؓ ʓ ۔ ی : ی . ی ی۔ Ȫی Ȫی ۔

ی: ی ی ی ٴ И ی ؓ ی ی ی ی ړ ۔ ی ی : ی . ی یی ی ی ی ۔

﴿ی ی﴾

ی یǟ ی И ی ی:

(۱) ی ی ی ۔ ی یی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی Ȫی ی ی ی۔

(۲) ϓ ی ی ۔

(۳) ی ی ۔ ی ی: ی ی. ی ی. ی ی ی.

(۴) ی یی ی ی ۔ ی ی: ی ی.

(۵) ی ۔ ی ی ی: ی ی ی. ی ی ʪ ۔

ی

ی ی. ی ۔

ی ی ی ی. ی ǟ ی ی ی ٴی یٰ ی ی ۔ ی ǘ ی ی ی ی یی ٰی ی ( ̪ǚ ی ی ی ی ی ی ی ی ǁ ی Ȫ ی) ʪ یǐی ۔ ی ۔ یی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ʪ یٰ ی Ȫ ٴی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ʪ И ۔ یٰ ی ǁ ی ی ی۔

ی ی ی ی Ȫی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی یǡ ی  ǁ ی ی ی ی: ی یИ : ی ٰی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی : ی ѡ یǟ ʘ ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یٰ ی۔ ی ی Ȫی ی ʘ ی ǁ ی ی ǡ ی ی ی ی ۔ ǡ ی ی Ȫی ی ۔ ی ی ی ی یٰ ی ی ی ٴی یٰ ۔ ی ی ٴ ۔ ی ی ی ǘ ی ی ی ی ٴ  ʘی ۔

ی ی ی ٴی ی ی ی ǡ ی ی ی ی ی یٰ ʪ ی۔ ی ی ی ǡ ی Ȫی ǡ ی ی ی ۔

ǿ

ی ی Ȫی ی ٰ Ȫی ۔ ی ی ی:

(۱) Ș ی ی یی یی ی ی ی ی ی ی ی ǡ ی ǘ ی ی ی ی ۔ یٰ ی: ﴿ ی ی ی ﴾ (:۱۰۵) ی ی Ȫی ی ی ۔

ی یǐی ی ی ی ǟ ی ی ی ی ی ی ی ی: یی . ٰ ی ۔

(۲) ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی یٰ ی : ﴿ ی Ƙ ی ی ٰ ی ﴾ (ٴ: ۱۰۳ ۱۰۴) ǡ ی ǁ یǡ ی ی ی ی  ̪ی ی ی Ȑ ۔ ی Ȫی ٴ ی ی ی ی ǡ ی ی ی ϓ ی یǐی ی ی ۔ ی : ﴿ ʘ ٰیٰی ی ی ݘ ʘ﴾ (ٴ:۱۰۵) ی یی یی ی ی ی ی ʪی ̪ی ʪ۔ یٰ ی ی ی ʘی ی۔ ی ی ۔

ی یی

ǿ ی ی Иɓ ی ʪ ی ی یی ی ی э ی:

(۱) ی ی ی ј ǡ ی ǡ ی ǐ ی Ȫی ی Ȫی ی ǡ ٰ ی Ȫی ی ۔

(۲) ی ی ی ј ǡ ی ی Ȫ ی ی ј ی ی ی ی یی ی ǡ ی Ȫی ی ۔ ǟ! Ǎ ی ی ی ǡ ی ی Ǎ ی ی ۔ یǟ ی ﴿ ی ﴾ (:۸۶) ی ی ی ی ی И ی یی ی ی ی ی ی۔

Șی ی یی ی 捪 یǡ یǘ ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی یǡ ی ی یی ی ی ǐэ ی ی ۔ یی ی ی ی ̪ǡ ǐэ ی ی ی ی 柡 ی 柡 ی ییҘی ی۔ ی ی ی ی یی ی۔ ی یی ی Ȫی ǁ یٰ ی ی ی۔

ی ǿ

ی ی ی ی یی ی ی یٰ ی ی ی ʪ ی ی И ی ۔ ی ͘ی ی ی ی ی ی ی ی ی Иɓ ی ی ʪ ی ی ǡ ی ی ی ی ی ʪ ی Ә۔ یی ی ی ی ی јی ی ی јی ی ی ی ی ی ی۔ ی Ә ی ٴ Ȫی ی ی ی ی ی ی Ȫی ј ی Ȫی ی ی ی ی ј ۔ ی ی Ȫی ی ی ی ی۔

ی ی۔ ی ی ی ɓ ی ی ی ی э ی یǐی ی ٰ ᘪ ۔ ی ۔ ٴ ی ی ی ی۔ ی ﴿ ی Ƙ ﴾ (: ۸ ٴ:۱۰۲) یی ی ی ی ی ﴿ ﴾ ی ی: . ی ی ی ۔ ﴿ی ی ی﴾ (:۷) : ی . ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ȍ ǡ ۔

ی ɓ ͘ی ی ی ی ی И ی ٴ ی ϐی ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ۔ ی ۔ ی ی ی ǡ ی ǐ ٴ ی ǐ ј ǡ ی ی ی ј ی ی ٴی ی ǡ ی ی ی ی ј ǡ ی ی۔ ͘ی ی ʪی ی ی ی ۔

ی

ی ... یǟ ی ی И ی ی ǡ ی یی ی ǿ ی ی Ȫی ۔ ی ی ی ی Ȫی ی۔ ی ی ی ی۔ ی И ٴ ی ی И ٴ ی ی ۔ ی Ȫی یǟ ی ی ی ۔

ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ޓ И ی ی ی۔

ی ی ی

ی ی. ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی:

(۱) ی ی ی ی ی ۔ ی ʪ ی ی Ԙ ۔ ǟ! ی ی ی ی ǁ ݓ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی: . ǁ ی ۔ ǁ ی ۔ ی ی ی ی ی ۔ ǐ یی ی ی ی јǡ ی ی ǐ ی Ǔ И یǐی ۔ یی ی ј ی ̪ ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ۔ یی ی И ی ی ی И ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǟ :

(۲) Ș ی ی И ͘ ی ی ی ی ی ی ۔ ی Ȫی یی یǘ ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ј یی ی ۔ ی ی ی ی ی ۔

(۳) ی یی ی ی ی ی یѡ ی ی ی ی ۔ Øѓ ی Ȫی یی ᘪ ۔ یی ی ی ی ی ی ی: ی ی. ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی یǘ ی یѓ ی ی ی ی ی ۔

یی ی یی ی:

(۱) ی ی ی یѓ ی эی : ی ی ٰ : یی ی ی ی ی ی ٰ . ی ی Ț ǡ یٰ یǟ ㍪ Ȫی ی ۔

(۲) ی ǁی ϓ ی ی ی ϓ ی ی ی ی ی ی ǘ ی یǡ ی یǟ ی ی ʪی Ϫ Ϫ ̪ ی ٴ ی 捪ǡ ی: ی ی ! ی ی ی ی۔ ϓ ی ی ی ی ی : ی: ی ی ی ی ی . ϓ ی ی ی ی ی ی : ٰ ی ی ی ی ϡ ϓ ی ی ی ی ی ی یɓ ی ی۔ ی ی یی ی یǟ ی ی ی ğ ی ی ی ǚ ی ی ۔

ی ی

یی ی ی ی ɓ ی ی И ی ی یی ی ی ǡ یٰ ی ǡ ی ی ی ᘪ ی ی ی ʘ ی ی ی ی یٰ ی یی ی یی ̪ ی ی ǡ ی э ǡ ٰ ᘪ ۔ یٰ ی ǟ ǟ ۔ ǡ ϐ! э ی یی ی ی یٰ ی : ̪ ی ی ۔ ی: ی ی ی ٰ ی. ی ی э ی ј ی ǡ э ۔ یٰ ی ی ی ی ی Әی۔

یǟ Ԙ ی ی ǡ ی Ȫی ٴ ی ی ǡ ی ی ی ۔ Ԙ ی:

(۱) ی ی ی ی ٴ یی ی ی ۔ یٰ ی: ﴿ ی ی ی ﴾ (:۳۸)  یی ǐ ی ی 捘 ی ی ی ۔ : ی . ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ٴ یی ی ʪ۔

(۲) ی ی ٴ ۔

ی ی ǐ ی ی Ȫی ǡ ʪ ی ی ʪǡ ǟ ی ɓ ی ʪ ی ی ٰ ی ی Ȫی ی Әی۔

(۳) ͘ی ی یی ی ی ی ϐی ی ی ی ۔

ی ᘪ ی ی ی ی ی ʪ ی ی : ی! یǘ ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ʪ۔ ی ی ی: ی ی 柡 ی ی ی ġ ی ی یی ی ی ی : ٰ ٰ. ی ی یǡ 捪ǡ ی ǿ : یٰ ی۔ ی ی: ǁѿ : ٴ ی ی ی ѡ ی ی ی ʪ ʐ ی ی ʪ۔

ی ی ј ی ی ی ی ی ʪ ی Ȑی ۔

ی ی Ԙ ی ی یی ی ی ی ٴ ǘ ی ϐی Ȫ ی Ȫی ی ی ی ʪ ی ی ی ی Әی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ǟ ی ǘ ی : ٰ ٰی ی ی ٰی ٴ ی ی. . . . یٰ ی یی ی ی ی ی . . . .

ی ی ی ی Ǻ ی ی ۔

(۴) ی یǘ ی ی Ǎ۔ ی ی ѡ ی ی ۔ ی ɓ ی ۔ ی یٰی.

(۵) ی ی ی ی ɓ ی ی И ی ی ǡ Ȫ ی Ȫی ی ی ی ǡ ѐی ۔ ی ی ی ی ۔

ی

ی ی И ی ی ی И ی یٰ ی ی Ƙ ی ی ی ی  ی ۔ ی یٰ ј ی ی ۔ ی ی э ی ی ی ی ی ی یی ی ۔ ی ی ۔ ی ی ǁ ی ی ی ی ʪ ̪ Ȫی ʪ۔ ی ی ی ٰ ی ی یؓ ی ی ۔ ی ی ی ی : .

ی

ی یی ی ی ی ی یی ی ی:

(۱) ی ی ی ی : ی ٰی ی ی ی ی ی: ٰ ٰ ی. ی ی ی ی ی ی ǡ ی ۔

(۲) ی ی ٰ ی : ی ی ی . ی . ی ی ی ی ی ی ۔

(۳) ی ٰ : ٰ : ی ی یɡ ی. ی ی . ی ی ی ی ی ی ۔

***

--------------------

07 : 93 1430 2009