اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
تیامُن کی سنت اور معانقہ کا معہود طریقہ
: مفتی رشید احمد فریدی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ، شماره 08 ، جلد: 93 شعبان 1430 ھ مطابق اگست 2009ء
: | فقہی احکام ومسائل | | فقہ واصول فقہ |
ی ی ی

ی ی ی

: ی ی یی

̡

 

ی ی ی :

ی ی ی ǟ ی ی ی ʐی ی ی ی ی ی ی ی ǁی ј ی ǘ ی ی ی ǁی ی ی ی یǟ ۔

ی ی ی (یی ی ʪ ی ی) ی ی ј ی ی ی ی ǁی ǘ ی ی ی ی ی۔

ی ʓ یی ی И ǁ ی ی ǁ ی ی۔

(۱) ٰ ی ٰ ی ی ی یٰ ی ( )

ی ی ی ی () ی ی ی (یی ј ) ی ی ی ی ی یی ی ј ǘ ( ) ۔

(۲) ی ی ٰ ی ی ی ی ی ی .

ی ی ی ی ʪ ی ʪ ۔ (۲/۱۱ ی )

(۳) ی ی ی ی ٰ ی Ә ی ی ی. ( :۲/۱۲ )

ی ی ی ی ی ی (یی ی ی یی ی ی) یی ی ی ۔

(۴) ی ی ٰی ی ی ی . (ی ی ی ی ۵/۱۵)

یی یٰ ی (ی ) ᘪ ی ی ǁ  ی ی ی ۔ ی ی ی۔

(۵) .

ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ј

ی ی Ҙی Ϫی ی ǁی ی (ی ی) ی ی ی ی И ی . یی ی ̪ ی ی ٴ ی ٴ ی ̪ ی ی ی ی Ȫی ی ̪ ј ( ) ی ی ۔

ی ј ٴ ǟ ʘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی (ی ) ی ی ǟ ǟ ی ی (یی ی ʪ ) یٰ ی ی ی یٰ ی ی ʪ ی Ȫی ی ی ǐ ǁ ی ی ی ی () ǁ ی ی ǁ ی ی ј ǐ ǁ ی ی ј Đ۔ (ی ی ۱/۲۷۳)

ی ی

ی ᘪی ی ǁی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی(۲۲) ( ) И ј ی ی ᘪ ی... ǐ ی ی ی ی یی یی ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی یی ǁی ی ی ی ی ی ی ی ǡ ʪ ی ی ј ی۔ ی ی ی ی ۔ ( ی:۸۳)

ی ی ͘

ی ی ی ی ی ی ی ی ی 䐪 ی ی ی ی ʪ۔ ی ی ی ͘ ی ی۔

. . . . ͘ ی ی ͘ی ͘ ی ٰ ی ی ٰ ٰی یی ی ی ی ͘ی ی ی ی ی ی ی ی. ی۱/۱۷۵)

یی ی ی ی ͘ی یی یی ی ی ǁ ǘ ی ی ی ی  ی ی ی ی ͘ی ی ی ۔ ی ٰی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ǘ ی ی ٰ یی ی یی. ٰ یی ٰ یی ی Ә. ٰ یی ٰ ٰ یی. Ȫی ی ی یی И یǐی ی یی یٰٰی یی䘡 ی ی Ȫی Ǎ ی یی ی ی ی ǁی ی ی ی ی ی ی یی ی ǘی ی۔

ی ی

ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ʪ ۔ ی ی ی ᘪ ی: ی ǐ ی ی ی ی ی ی یی И ǘ ی ی ی ی И ی ی یٰ ی ی ی ی ٴ И ی ی ی ی ی ی ی ʡ ی ی ʪ۔ (ی ۱/۱۷۵)

ی ی ی ی۔ ی ٰ ی ٰ ی یی یی ی.

ی ی ی : ٰ ی ٰ ی یی یی یی.

ی ٰ ی ٰ ی ی یی ی ی ی ی . (И ی ی )

ی ی ی ی ی ی И ٰ ی ٰ ی ی ی ی ی ی ʘ ی ی ی ی ( ی ۳/۳۱)

ی ی ی ی ی

ی ی ی یی ی ʡ јʡ ی ی ( ʪ) ی ی ʪ ی ی ی یی ی ی ی۔ یی ی ی ی ی ی ی ٰ ی ی ی یی ی ǡ ی یی ǡ ی یی ی ǡ ی ј ی۔ ( :۶۱۳ ۴/۲۸۸) ی ј ی یی ی ی ی یی ی ј ی یی ی ی ی . ( ی ۳/۳۱)

ی ی ی یی ی ی ی ( ی ۱/۴۵۰) ی ی ͘ی ی ی ی ی  ی ی Ǎ ی ی ی ʪ ǐ 䐪 ی ی ۔ ǐ ی ی ی ی ی ۔ ǐ ی ی ی ʪ یǟ۔ ی ǐ ǘ ی ی ی ۔ Ǎی ی ی  ی ی ی یی ٴ Ǎ ی ی ی ۔

ی ی ǟ ǟ ی ی ی ی ی ی۔

ی ی ی۔ ۔ ی یی ی یی (۱) یی (۲) ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ی یǟ (ی :۱۵) ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ (۳) یی ی Ȫی ی ی یǐی ی ی ی ی ی ی ᘪ ی ۔ ی ی ʪ ( ی ی) ј ی ۔ (۴) ̐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔ (۵) ی ی ی ی ی ی ی یٰ ی ی ی ی ی ی ی ی ی 抪ی ی ی ی ی ی ی ʪ ی یǘ ی И ی (۶) ͘ ی ی یی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ʪ Ϫ ی یی ی ی ی ʘی ی ی ی ǘ یǟ ی۔ (۷) یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی () ی Ϫ ی یǐی ۔ ی ی ی ی ʪ ی (۸) ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

(۹) ǐ ی ی ی ی ی ی ʪ ی ی ی ی ǁی ی ی ۔ ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ʪ ی ی یǘ ی ی ی ی ʪی۔

ی ی ی

ی ( ی Ȫی) ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ᘪ ی: ی ی ʘی ی ی ی ǘ ǘ ی ی ӡ ǘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ٰ ۱/۱۳۲ ی ۱/۳۶۲ ی ۳/۳۲)

ی ی ی ی یی ی ʘی ݡ ی ǘ ǘ ی ѡ ȡ ء ӡ ɡ ǘ ȡ ϡ ی . ی ی ی ی ی ی۱/۱۷۶)

یی ʘی ی یی ی یی ی ی ی ی ی ǡ ǘ ǡ ǡ ǡ 䍪 ǡ ی 䐪 ǡ ǘی ( ) ǡ یǡ ی ǡ ǡ یǡ ǡ ǡ یǡ ی ی ی ی ی ی ی ی ǡ ǡ ی (یی ǘ ی ی) ǡ ی ی ی ۔

ی ییٴ ی ی یی ی ی ی ی ی ی ... ی ی یی ی (И ی ۱/۲۷) . . . . ی ی ی . . . ی ی ی ی ی ی ی ( ی ی ۱/۴۵۰)

И ی ی ʪ ی ی ی ی ی ی ی۔

ی

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ( ی ) ی ی ی ی یǘ ی ی ی ی ٰ ی ٰ ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ǐ ی  Ț ی ی ǁ ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی Ȫی یǟ ی ی ѐ ی ی ̪ یǘ ۔ ی ی ی ی ǘ ی ی ʪ ی ی ی ی ی ی ʘ ی ی ی ( ی ) ۔ Ǎی ی ی ی ی ی ی یی Ȫی ی ی یǐی ی ی ی ی Ӂ ی ی۔

ی ی

 ی ی ی ٴ ی ی یǘ ٰ ی Ǔ ی ј ی ʪ۔ ی یی ϐی ی ی ی ی ی Ȫی ǐ ی ی ϐی ی ی ۔

( ی ی Ȫс ј ) ی ی ی ی ی ی ی ϐی ی ی ی ʪ ی ی ی ی ǘ ی ی یی ی ǘی یӘ۔ ی یی ی ی ی ی ی ی یٰ ی ی ۔ ی ی ʘ ۔ ی ی ی ۔ یی ی ی ی ǘ ی ی ی۔

ی ی ی ی

ی ی ی ی ی ی یٰ ی ͘ ی ی  ی ی ی ی ی ی Ȫی ۔ ی یی ی ی ی ᘪ ی ی ی ی ی یی ی ی ۔ ی Ț ی ی ی  ی۔

(۱) ی ی ٰ ی ٰ ی ی یی ی ٰ ی ٰ ی ی ی ٰ ی ی . ( ی ی )

یی ی ی ی ی Ț ی۔

(۲) ی ی ی ٰ ی ٰ ی ی͘ ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ݘ . ( ی )

ی ی ی ی ᘪ ی ی ی ی. (ی Ԙٰ)

ی ᘪ ی Ÿ ی ی ی ی ʓ ( ۴/۲۵)

ی ی ᘪ ی ی ی ی ݘ ی ی. (۱۳/۵۹۹)

ی ی ی ی. (ی ی ۵/۱۱۹)

یی ǁی ȓ ی И ی ی ی ی ی :

یی یی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ( ۹۴)

ی ی ǁ ی ̪ Ȫی ی ی  ( ی ) ی ی ʪ ی ̪  ǁ ʪ NJی ̪ ی یی ی ی۔ ی ی ی ی ʪ ی ʪ۔

ی ǁی ی Ȫی ی ی۔ یی ی ی ی ی ی ϐی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ǘ یǟ Ȫی ی ی ی Ϫی ی ǁ ی Ϫی ی ی ی ی ی۔

(۳) ژ ی ٰ ی ٰ ی ی ǘ (Ԙٰ)

ی ی ی Ϫی ی ᘪ ی ی ٰ ی ٰ ی ی ی ͘ی ی ی ٰ ی ǘ . ی ی ٰ ی ǘ ۵/۱۲۰)

یی ژ ی  ی ی ی یی ͘ی ی ی ی ژ ی Ț ی ǘ ی۔

(۴) ی ی ی ٰ ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ٰ ی ٰ ی ی ی ی ی. ( ی )

یی ј ی ʪ ی ی ی 捘 ʪ ی ی ی ی ̪ ی۔

(۵) ی ی ی ٰ ی ٰ ی ی ی ی Ә ( ی ۲/۵۷)

ی ی ی ی ی ̪ (ǁ ی ) ی ی ј ی Ԙ ̪ ۔

(۶) ی ی ی ٰ ی ی ͘.

ی ی ی ی ̪ ǁ ی ی ی ی۔

(۷) ی ی ٰ ی ٰ ی ی ی ی یی ی یی ی ٰ ی ٰ ی ی ی ( ی Ԙٰ ۵۶۸)

(۸) یی : ی ی ٰ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ٰ ی یی ی ی͘ ی ی ٰ ی ی ی یی ی ی ی ی ی ٰ ی ی ی ی ٰ ی ی ( ۱۱۶ ی ی)

ی ی ی ی ی ی ی۔

(۹) ی ٰ ی ی ی ٰ ی ی ی ی ی ٰ ی ی ٰ ی ( ۳۸۷)

یی ی ی ی ی ј ی ǘ ی ی۔

(۱۰) ی ی ی ی (ی ی ۲/۳۶۲)

(۱۱) ی ی ی ی ᘪ ی: ǟ Ԙ 捘ی ی ی Ȫی ǟ ی 捪 ی ی Ȫی ی ی ј ی۔ (ی ۴۳)

(۱۲) ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی Ƙ ј ɓ

ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی ( ی ۷/۵۵۴)

یی ی ی ی ی ( ۹۴)

ی ی ی ᘪ ی ǁ ی ی یی ی ʪ۔ ( ی ۸۷)

ی ی ᘪ ی ی (ی)

ی ی ی  ی یٰ ی ʪ۔ (۳۴) ی ی ی ی ی ی ی ( ۷۸)

ی : ی ی ی ی۔ ( ۴/۲۵)

ی ی ی

ی ی ی ی یی ی : ی ٰ یی ی ی ی (ی ی ۲/۳۶۲)

ی ی : یی ی یی ی ی ی ی ی . (ی )

ی ی ی ᘪ ی ٰ ی ٰ ی ی ی ٰ ی ٰ ی ی ی .

یی ی ی ی ی ی ی ی یǘ یی Ȫی (ی ۲ ی ی)

ی یی ی ی ی ی ی: ی ی ی ی ی ی ی ی ی (ی ی ۵/۱۱۷)

یی ی ǐ ǘ ی ۔

ی ی ǐ ی ǐ ǡ ی (ی) ۔

ی ی ی ی ی ی ٰ . ( ۱۳/۵۹۹)

یی ǁی ی ʡ ǁی ʡ ی ی ی ʡ ی ی ی ۔ ی ی Ȫی ی ی ۔ ( ۴/۲۴۴)

ی ی ی ی ی ی

ی ی (یǘ ی ی ʪیی ʪیی ) ۔

ی ی ی Ș ی ی ی ی ی ( ی ی) ی ی ۔

ی ǁی ی ј ی ی ی И ی . ی ی ی۔ ی ی ی. ی ی ی Ȫی ی ی ی ۔ Ȫی ی ۔ ی ی یی ی ی ی ی۔

ی ی ی ی ی ʪ ی Ȫی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی

(۱) (یی ی ی ) ǁ ی یǘ ی ۔ ی ی ی (ی) Ә ی ی ی۔

(۲) ی ǘ ی ی ی ϐی ی ی ی ی ی یی ی۔ ی ی ی ǘ ی: ی ی ی ی ی ی ی۔

ی ی Ҙی Ϫی ی ᘪ ی: ی ی ǘ ی (ǘ ۶۳)

ی ی ی ی ی ی ی  ی ی ی ی  ی ϐی эی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ǘ ʪ ی ی ی ی ی ǁی Ȫی ی䘚 ی Ǎی ȍ ی۔ ی ی ی۔ ی ی ی۔ ۔

Ҙی ی ی ی ی ی ی  ǁ ی ی ʪ Ȫی ی ی ی ʪ۔ ی ǘ ی ی ی ی ی (ی ی) ᘪ ی۔ ی . . . ی ی ی ʪ ǘј ی  Ț ی ی ی ی ʪی ی ی ی ( Ҙی Ϫی ی ǘ ۳۹)

ی یǟ ی یی ی ی (یی ) ǘ ی ی ی ی ی ی ǐэ ی Ȫی ٴ ی ǟ ۔

(۳) ی ی ی ی ʪ ی Ȫی ʪ ی ی ʪ۔  ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ј ی Ȫی ی Țی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی Ȫی ی ۔

(۴) ی ی ی ͘ ی ᘪ ی ی ی ی ی . ( )

() ی ی ی ی ی ی ی ی یی ʡ ʡ ی ی ۔ ( ۵/۵۵۱)

ی ی ͘ ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ј ی ٰ ی ی ی ی ǁ ی ی ی ی ی ۔

(۵) ی ی ی ی ی ی ی ی И ی ی ی Ȫی ی ی ۔ Ȫی ی ی۔ ی ᘪی ی ی ی ی ی ی یǘ ی ی э яی ی ǟ ǟ یی ی ی Ϫ ی ی ی ی یǐی ʘی ی ی ی ی یی ی ʪ Ș یی (ی ی) ʪ Ț۔ ی ʘی ی ی ی ی ϡ ی ی ی͡ ی͡ ʡ ی ی ی ی یǐی ی И ی ی ی Ȫی ی И ی ی ۔ ی یی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ٰ ی ی - ٰ -

(۶) ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ٴ Ȫی ی ی ی ۔ ͘ ی ی ی ی یی Әی ۔

ی ی ј ی ی ی یی ی ͘ Ȫی ی ی ی ͘ یٰ Әی ی یǘ ʪ ی ی ی ی ی ی ǁ ی ی ј ی ی ی Ȫی ی ǘ ی ٰی ی ۔

(۷) یٰ ی ǁ ʪ ی ј ی ǁ ی ی ی ј ی ی ی ی ǘ Ȫی یی ی یی .

ǐэ ǁ ی ی ی ی ی ی ی ј ی ٴ ٴ یی ی ی یی ۔ ی ǁی ی ی Ȫی ی ی ی ۔

ی ی ʡ یی ٰ ی ی ی. ٰ ٰی.

___________________________

08 : 93 1430 ǐ 2009