اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
ہندوستان میں اقلیتوں کی داستان الم
: محمد نعمان انور قاسمی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ، شماره 12 ، جلد: 93 ذى الحجه 1430 هـ مطابق دسمبر 2009ء
: | حالات حاضرہ | | تاریخ ہند |
ی ی ی

ی ی ی

: ی ی ی ی ی

 

ی ی ǚ ی ی ӊ (۶۲) Ȫی ی ی ی ی Ԙ ی Ԙ ی ی ی Ә ی ی ی ی ی ی ǁ ی ی ی ی۔ ی یی ی۔ ۱۸۵۷ ی ی ی یٰ ی ی یی ی Ȫی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی ی ʪ ی ی ی Ț ی ی ی ی ʪ ی ی ی Ȫی یٰ یٰ ی ʘی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ͘ ی ǁی ی یǟ ی ی ی ی ی ی ی ۔ Ȫی ی Ϫǘ Ϫǘ ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یǐی ی ی ی ی ی ی ی یی یی Ϫǘ ی ی ی Ϫǘ ی 䐪 ی ʪ ۔ ی ی ی (یی یӊ Әя) ی ј ی ی ی NJی۔ Ϫی ѐی 䐪 ǘѡ ی ی ی ̪ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ϫǘ ی ی یǐیǡ ی ی ی Ȫی ʪ ی ی ی ی ی ʪ۔

ی 昪 ی ی L-18 ی ی ی ی ی یǐیǡ ی ی ی ی ی ʪ۔

 ی ی ǟ NJ یǐی ی ğ ی ی ی ی ی ی ی ی ȍ یی ی ی ی یǐیǡ ی ی ی ی ی ی یъ ی ی ی یǡ ی Ȫی ی Ǎی ی ϐی ی ی ی ی ǘ یǟ ی یی Ȫی ǁ ی ی ۔ Ȫی јی یی ی ی ی ی ʪ ی ǁ یی ̪ Ȫ ی ی ی یی ییӊی ی ǘ ی ی ی ی ۱۹۱۹ یʪǡ ی ی ی ی ی ی ۔ Ȫی јی я ی ی ی јی я ͘ ی ی ی ی ی ǐ͘ ی Țی ی јی ی یی ی

ǟ ۹۵ ی ȍ ی ی ی ͘ ی ݘ ی ȍ ی ی ییӊی ی ی ی Ԙ ی ǁ یی ی ی ȍ ی ǁ یی ȍ ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ͘ ی ی ݘ ی ǟ ȍ ی ǟ ی ی ǟ ۴ ی ȍ ی ǐ ͘ ی ی یی ییӊیҡ یی ҡ ی ی ی ی ǟ ی یی یی ی یی ی ʘ ی ی ی ی ی ۔

ی یی ͘ ی ی ͘ ی یی ϐی Ԙ ǘ ی Ȫی ǁ ی Ә ی ی ۔

ی ی Ȫی ǁی ̐ ی ی Țی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی Ȫی Ә۔

ی ی ̪ یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʘ ی ی یی ی ی ی ی ی Ӂ ی ی ̐ ی۔

ی ʪ ǁ ی ی Ȫс ی ğ ی ی ی ۔

ی

_______________________________

12 : 93 1430 2009