اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
قطع حیات بہ جذبہٴ رحم (Euthanasia) کی شرعی حیثیت قسط دوم
: ڈاکٹر محمد شمیم اختر قاسمی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ 1‏، جلد: 92 ‏، محرم الحرام 1429 ہجری مطابق جنوری 2008ء
: | فقہی احکام ومسائل | | حقوق ومعاملات |
ی ٴ (Euthanasia) ی ی یی

ی ٴ (Euthanasia) ی ی یی

(۲)

 

: ی ی ی یэ Ә: ٴ یی (ی)

ی ییӊی ی

 

͘ ی ی ی ی:

یی ی ی ی ی ۔ ی ͘ ی ی ی ی јی ۔ ی یی ی ی ǐ ј ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی :

ی ی ȓ(۳۸)

ǘ ј ی ی ۔ ی ی ی ی ی Ә ǘی ی ی ۔ ی ی ی ی Ț ی ی ی ی ی ی ی ی ۔(۳۹) ی ی Ȫی ј ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ۔ ی ی ی ی ј ی ی ی ی Ә۔ ی ی ی ی ی :

ی ٰی ی یی ٰ ی یی (:۱۸۵)

( ی ی ی ی ی ی ی ی ʪ ی ی ی۔)

ی Ȫی یӘ:

یی Ȫی ی ی Ȫی یǘی۔ ǘی ی ی ی ی۔ ی Ȫی ی ی ی ی ۔ ی ی ۔ یی ی یی ی ی ی ǐ ی ی ی ی Ȫی ی یی ی ی ی ی ј ǁی ȍ ǐ ی ی ی ی Ϙی ی ی ی ͘ ۔(۴۰) ی یٰ :

ی ی ٰ ی (:۳)

( Ȫ ی ی ی ی ی Ԙ )

ی ی ی ی Ȫی ی ی ۔ ی :

ی ی ی ی ٰ ی ی ٰ ی (:۱۷۳)

( ی یǐی ی ی ی ی ی ی ی Ә ی یی ی ی ی Ԙ Ț ی )

ی ی Ȫی ǁǘ ی ی ͘ ی ۔ ی ی ی ی И ی ی ی ی ʪ ی ی ۔ ʘ ی ی ی ی ی ی یǟ ی ی Ґ ی ی ی ی ی ی ǐ ی ͘ ی ی Ϫ ی ی Đ۔ ی ی ی :

ژ ی ی ی ی ی ی Ǔ(۴۱)

ی یی ۔(۴۲) ی ی ی ی ی ǘ ی ی ۔

ٰی ǘ ی ی یØ ی ٰ (۴۳)

Ș یǟ ʘ ᘪ ی ی ۔ ی ǐ ی ǁ ی ی ی ی ی یٰ Ϙی ۔

ǘ ی ی یی ٰی ǘ ی ј ǘ ی ٰی ی ٰ ی ٰی (۴۴)

ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی یǟ 捘ی ی ی ی Ә یی ی ی ۔(۴۵) ی ی ی Ԙ یی ی ی ی ی ǘ ی ǟ ۔(۴۶)

ی ی ی ی ی ی ی یٰ ی ی ی ی ی јی (۴۷) ی ǘ ی ی ی ی یی ی ی یی ی ۔ یǘ ی ی ی ی یǐی یٰ ј ۔ǐی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی јی ۔(۴۸) ی یٰ ی ј ی Ȫی ی ی ی ǐ ی ی ی ǁی ی ǘ ی Ǎی ی ی ۔ ی ǡ ی ǡ ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʘ ی ی ی ی ی ی۔

Ϙی :

ی ی ی ی ی Ԙ یی ی Ϙی ی ۔ ǐ ی Ϙی ʘ ی Țی ی۔ ی ی ی:

: ǘ ٰ ی یی (۴۹)

(ی ی : ʪ ی ǡ ی ی ی ǡ ی ̪ی ۔)

ی ی ی јی ی ییǟ ی Ȫی ǘ ی ǐ یی یی ǘی ی Ǎ یǟ ی NJ ی ۔ ی ی ی ی ی ј ʘ ی۔ ی :

ی ی (:۶۱)

( ی Ȫی  ی ی Ә۔)

Ϙی Ԙ ۔ ی ی ۔ ی ی ی ی ی یی ϐی ی ی ʘ ۔ Ԙ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϐی ی ʪی ǁ ی ی۔ ی ϐی ی Ȫی ی NJ ی ی Ҙ ی ی Ȫی ی ϐی ی ʘ ۔ یی ی ی ی ی ی ی ۔ یǟ Ǎ ی ی ی ϐی ی ۔ Ϙی Ȫی ی ǁی ۔ ی ی ی۔

ی ی ی ی ی ʪ ی ی Țی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی۔ ی ی یǡ ی ʘی Ә ǁی ی ی ǁ ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی  ی ی۔(۵۰)

ی ی ی ی ی ی ی ی ی эی ی ی ی ی ʘی Ә ǁ ʪ NJ ۔ ی ی۔ ј یٰ ی ی ی ی ی ی ǡ ی ǁ  ی۔ ٰ ی ی ی:

ی Әی ی ی ٰ ی ی ی ɓ(۵۱)

Ϙی ʪ ǘ ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ʪ ی ی ی ی Ȫی ۔ Ϙی ی ǐ ی ʘ ی ۔ یی ی ی ی Ϙی ی ی  ی ی ی ی ۔(۵۲)

ی Ȫی ی Ϙی ی ی ی ۔ ی ی یǡ ǟ Ԙ ϐی ی ʘ ی ی ی ǁ Ә ی ی۔ ی ǁ Ԙ ی ۔ ی ی ی یی ی ی ی ǁ ی ی یی ی ۔ Ϙی ی ی ی ی ی ǁی ی ی ی ј۔ ی ی ی یی ʘی ی ی ی ی ی ̪ ی ی ϐی ی ʘی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی

ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی یی Ә ی یی ی Әی ی ۔ ی Ȫی ی ی ی یی ی ی ۔ی ی ʘی ی ی ۔ ی ی ی ی ϐی ی Ә Ȫی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ʪ ی ۔ ی ی Ґ ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی :

ی ٰ (:۱۵۱)

یی ی ی ی ی ی ی ی ی :

ی ی ی ی ݘ ی ی(:۳۲)

( ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی یǡ ی ј ی ی۔)

ی ی ی ی ی ی ی ۔(۵۳)

ی ی ی ی ی:

И ی ی ی ی ی ی یӘ ی ی ۔ Ȫی ی Ә ی ی ʘی ی ی ی ʘی ی ی Ȫی ی Ϙی Ԙ ی ی ی یی ی ی ی ی ی۔ یی ی یʪییی (Enthunasia) ی ی Ә ی ی ی ی Әی ۔ ی یی ǁی ی Ә ۔ ی ی ی ǘ ی Ә یی ی ی ǘ ʘی ۔ ی ی ی ی ی ی۔ ی Ȫی ی ی ی ǐ ی Ϙی ی ی ی ی Ȫی ی ی۔ ی ی یʪییی ی ј ۔ ی ی ʪ Ϫ ی ی ی Ȫی ی ۔ ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی Ȫی ۔ یی ی ی Ȫی Ә ǘ Ә یی ʘی ی ی ی ی Ȫی یی ی ی NJ ی ۔ ی Ȫی NJ ی ی ی Ә ۔

یی ʘی ی ی ی ی ʪ ی ۔ ی یǐی ی یی یǐی ʘی ی ی ی ̪ ی ۔ ی ی ی یی․(۵۴) ǁ ʪ ی ۔ ی ی ᘪ :

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔ یٰ یی ی ی ی ی ی ی۔(۵۵)

ی ǐ ǁ ی ̐ ی ϐی Ȫ Ԙ ʘی ی ̪ی Ә Ϙی Ә ی ی ʘی ی ی ǁ ی Ә ی ی ی NJ ی ݘ ی Ә ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ۔ ی ی ۔ ی ی :

ی ی ی ی یǐیǡ ی ی ی ی ǁی ی ۔ Ϙی ی ی ی Ȫی ی ی ǁی ϐی ی ۔ ᘪ ǐ ی ی ی ی ی NJ ی Әǡ ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ј ǁ Ә ی ی NJی Ә ی ͘ یǐی ۔ ی ی ی Ȫی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ۔(۵۶)

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǁی ی ی Ә ی ʘی ی ǁ ی ǘ ی ی ی Ә ۔ ی ی ʘی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǁی ی ی ی ی ی Ә۔ ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ј۔ ی Ǎ ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ۔(۵۷)

ی ی ی ی :

ǟ ʘ یی ʘ ی ی ǁ ϐی ی ۔ ی ی ی یی یی ی ی ǟ ۹ ǁ Ԙ ی ј ʪǡ ʘ Ϫ ی ی Ȫی ی ی ی ی ʘ ی ی ǁ یǟ ۔ ی ی ی ی Ә یی ʪ ی Ә ی ی ی ی ی ʘی ی ی ی ی ی ی ۔ یی ی ی ی ی ǘ ی ی ϐی ی ی ی ی ی ȍ ی ی ی ی۔ ی ی Ȫی ی ی ی ǘ ǁی ی ی ی ی ی ی ی ǘ ۔ ی ی ʘی ی ǁی ی ی ی ی ۔(۵۸) ی یǐی ʘی یی ی ی ی ی یی ی ۔ ی ی ی Ǎ ی ی ۔ ی ی ǟ ی ʘی ی ی ۔ ی ʘی ی ǁی ی ی Ȫی ی ی ی Әی ۔ ی ی ʘی ی ی ی ی с ˜ ј ی ی ی ϡ ی ی Ȫ یی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ǐ ی ی ی ی ی Ә :

یǟ ی ی Ә ۔ ی ی ۔ ٰ ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ϐی ی ی ی ݘ Ȫی Әی ۔ ی ی ی ϐی ی ی Țی ییϐی ی Әی ۔ ی Ȫی Ә ی ی ی ی ی Ә ی۔ ی ی ی ی ی یی ی ۔ ی ی ی ی یǟ ʘ ی Ȫی ǐ ی ی ۔(۵۹)

ی ی Ȫی Ț ی یی ی ی ی یی ی ی ʘی یی ی ی Ә۔ یی ی Ȫی ۔ یی ی ی Ȫی Ә ۔ ی ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی Ȫی ی ۔ ی یʪییی ј ی ǁ ی Ә ۔ ی ی ی

ی ی ی ۔ Ӂ ی ی ی ی ی یی ی ی۔ ی ј ی ی Әی۔ ی Ȫ ی ǁ Ȫی ی Ȫی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ʘی ییǟ ѐ ی ی ی۔ یی ی  Ț Ȫی ی ی ی ݘ ی ی ʚ ی۔ Ȫی ǘ ی ی Ȫ ۔ ی یٰ :

ٴ ی ی ٰ (:۱۰)

ی ی ی Țی ی ی Țی ی ی ی ۔ ی یی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ʪ ی Ȫی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی ی ʘی ی ʘی 䘪 ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی یی ی (۶۰)

ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔

ی ǘ ی ی ی

ǘ یی ی ی ی ʪ ی ی یی ̪ ی ی ʘی ی ۔ ی ی Ҙ ی ی Țی ی ی ی ۔ ی ʘی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی Ә ی ی ̡ ی ی ی Әی ی ی ی ѐ ی ی ی ی ی ی ی۔ ǐ ǘ ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی یی ǘ ی ی ̘ ی۔ ی ی ۔(۶۱) ᘪ ǐ ی Ȫی ی ی ی Ȫی ی ی Ȫی ۔ ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ۔(۶۲)

یی یǟ ʘ ی ی ی ۔ ی ǘ ی ی ۔ ǁی ی ی ی ʘ ʘ ی ϐی ی ۔ ǐی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǟ ۔ ی ی ی Ҙ ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ʘی ی ی Ȫی ی ی ی ʪی Ȫی ی ی یی ѐ ѐ ѐی۔ یی ی ǘ ی Ԙ ی Ț ۔ یǘ ی ی ᘪ ی:

ی ϐی ȍ ʘ یی ۔ ی ϐی ی ی ј ۔ ی ی Țی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ی ی ی Ț ǘ Ә ی۔ ǐ ی ی ی Ȫی ی Ә ȍ ی ی ی ی ی ی ی ۔(۶۳)

ǟ ʘ یی ی ی ی ی ی ʘی ی ی ی ی ی ی یی ی ۔ ی یی ی ی с ی ۔ ی ییی ی ی یی ی Ǻ ی ییی ی یی ی ʘی ی ی یی ی ʘی ی ی ی۔ Ȫی Ȫی ی یی Țی یی ی ی ی یی ی ی ʘی ی یی ی ی ی ۔ ی یی ی یی ی ʘی ۔ Ȫی ǘ ی یی ی ǡ ی ی ی ی ʘی ی ʘی ی یی ی ی ۔

(ی )

$ $ $

------------------------

1 : 92 1429 ی ی 2008