اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
قطع حیات بہ جذبہٴ رحم (Euthanasia) کی شرعی حیثیت قسط سوم
: ڈاکٹر محمد شمیم اختر قاسمی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ 2‏، جلد: 92 ‏، صفرالمظفر 1429 ہجری مطابق فروری 2008ء
: | فقہی احکام ومسائل | | اجتماع ومعاشرت | | فقہ واصول فقہ | | حقوق ومعاملات |
ی ٴ (Euthanasia) ی ی یی

 

ی ٴ (Euthanasia) ی ی یی

(۳)

 

: ی ی ی یэ Ә

ٴ یی (ی)ی ییӊی ی

 

یʪیی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ Ǎی ̪Ә ی ͘ Ԙی۔ ی ی ی ی ϐی ی ʪ ی ǁ Ȫی ی ʪǺ ی ی ʪ ʪ ی ی Ә ی ی ی ͘ ی ǘیی یی ی ی ی ی یǐی ǘیی ǁ ی ی۔ ی ی  ی ۔ И ی ۸/ ی ʪ ǁ یی ی Ҙ ی ی یʪ ی ̪ ی ی ی ی ی Ȫی Ә ی۔ ی Š ی ی ی:

ی ی ی:

یییʪییی ی ی ǘ ی ی ی ی :ی ی ̘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی :

ی ٰ ( : ۱۵۱)

ی ی ی:

ی یٴ ی ٰ ی ٰ ی : ӡ ی ی ی ј ɓ ( ی)

(ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی )

ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی ی ی ј ی ۔

یییʪییی ی ی یی ј ی ی ǐ ی ی ی ی ی ی۔

یʡ ی ی:

ǘ ی ی ی ی֡ ی ی ی ی ی یی ی ǡ ی ی ی ̡ ی ی ǘ ی ۔

ǐ ǘѡ ی ی ی Ϙی ʘ ǡ ی ی ی ی ᘪ :

ی ی ȡ ی یԡ ی ی : یی Ϙ ۵/۲۷۰)۔

( ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʘی ی ѐ )

ی ی ی (یی) ʘی ی ی یی ۔ ɓ ی ᘪ : ی ϐی ͘ ی ͘ ٰی ͘ ٰی ٰ ی۔ (ی Ԙٰ ۱/۱۳۹)

ی ی ی ј ی ٰ ی ǡ ی Ϙی ʘ ǡ ٰ ی ی ی ی ی ی ǡ ٰ

ی ǘ ی ی ی ʪǡ ǡ ی ی ǡ ی ی : ی ی ی : ی ی ʪ ǡ ی ی ǁ ی ی ی ǘ یǡ یٰ ی : ی ی ( ی۱/۷۲)۔

ی ی ی:

ی ɡ ی ی ی ی ǡ ی Ǔ ی ۱/۷۳)

یی ی ی ی ی ی ی ( ی) ǟ ǐ ی ی ی ی ی ۔

ٰ ی ی ̡ ی ی ی ͘ ٰی ی ͘ ی ی ی ی Ȫی یی ʘی ی ۔

И ی (Passive Euthanasia) یی ی ǡ ј ی ی ҡ ی ی ј ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی :

ǐ ی ی ی Ԙ ی یǟ ʘ ی ǡ ی ی ؓ ی ǐ ی ی ی 䘪 ی یǡ یǟ ʘ ѐی ی۔ (یی ۶/۲۳۶)۔

ی ی :

ǐэ ğ ی ǐ ی ѐی ی ǡ ی ی ی ی ğ (ییی ی) ی ی ی ی ( ۵/۳۴۳)۔

ѓ ی :

یǟ ʘ ѐی ( ی ) یی ی ی ی۔ ( ۲/۵۲۵)۔

єی ѓ ی :

ی ( ) ی ǡ یی ی ی ی ی ی ی ی یѓ ی (ی ۲/۵۲۵)۔

ğ یی ی ییی ی ی ی ی ٰ یٴ یی ǐ ٴ ̪ ی яǘ ی ̪ ی ǡ ǡ ̡ ی ی ٰ ٴ ییی یی Ȫ ј ی ̪ ی ǡ ی ی ی ی ی ی۔

ی ی ٰ یٰ ǡ یٴ ی ǡ ی یɓ (یی۶/۲۳۶)

ی ی ی ǐ ی ی یٰ ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی ی ی ǡ یی ی ی ۔

یی ی ی ی ᘪ ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی: ی یی یј ی ییɓ (یی۶/۲۳۹)

ی ی ی ی یǡ ی ᘪ ی:

ی ϐی ǡ ǐ ی Ϙی ǐ ی ی ی Әی۔

ی ی ϐی ǡ ی یی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی :

ی ی ֡ ی ی ی ʘی ǡ ی ی ʘی И ۔ ․․․ ی ی ی ј Әی ی ی Әی ی ʘی ی یی ی ی ǁ Ӂ Ә ی ʘی ی ی ی ی Ǎی ϐی ی ی یٰ ی ȍ ی ʘی ی ی ی ی ј ی ی ی Ȫی ̪ ی ی ۔

یی ی ی ی ی ی Ȫی ی ʘی ی Ȫی ی ی ی ی ʘی ی ی ی ی ی ی ی ʘ ی ۔

И ی ی ی ی ͘ ی ѐ ی ی ͘ ی ی : ۱- ی (یی یی ی ی ی ی) ی ی ی ی Ȫی ǡ ۲- ی ی ͘ ( ) ǡ ی ј ی ј ی ی ǡ ǐ ی ی ǁی ی یǐی Ȫی ۔

ی Ȫی ᘪٴ ی:

ǘ ی ʘ ی ǡ یی ی یی ی ی یјǡ ی ی ی ی ی ʘ ی ی јی Ȫی ǘ ی ی ی ٰ ( :۱۵۱) ی ی Ԙ ی ǡ ی ǡ ی ی ی ی ی ی Ә ʪǡ ʘ ی ی ی یی ʘ ی ی ی یی ی ی ییی ی Ȫی ی ی ی ϐی یی 捘ی ʪی ǘ Ȫی ی ʪǡ ی ی ی ی ییی ی ǘ ی ( ی ی ی ی) ( ی ǐ ی ی ) ی ǘ ی ǡ ј ی ǡ ی یǘ ی یی ی ی :

ی ی ј ی Ǔ (یی ی )

( یی ی ی ی ی ǘیȡ ی ی )

Ȫی И ی ی ј ی ی ǘ ј ( ی) ی ǡ یی ǘ ی ی۔ ی (۵/۵۱۲) ی :

ی (یی ی ی)

( ǡ یǟ ʘ ѐی (یی ی )

ی ی ǟ ᘪ ی:

ی ی ی ی ی ی : ی ی ی ( : ۳۶) ی ̐ ی ی ی : ی ی ( : ۳۴) ی ی ی ی ʘ ی ǘی ی ی ی ј ǡ ی Ϫی ی Әی․․․ ʪ ی ͘ : یی ی ( :۱۹۵) یی ی ی ی ǁ  ǘ ی ی ی ی ی ǘ ی ی Ȫی ی : ی ٰ ( :۱۵۱) ی ̐ : ی ی یǓ ( : ۳۲) ی ǘ ی ی ی ی : : ј ی Ø ٰ ی ѓ ( یԘ ۲۲۰ : ǐ ی ی ی ی ی ی ی )

ʪ ی ʪ ی ی ی ی ی یی ˜ ی Ȫی ی۔ ی ی ی یی Ϙ (ی ی ۱/۱۰۷)

ی ی ی : ی ی ʘی ˜ Ϙی ی یٰ ی: ی ی ی ɓ (Ԙ: ۳۳۰)۔ ی ی ی ی یی ʘی ی ی ی ی ی ی ی یی یٰ ی ی ی ی ی ی ی: یی ی ی یǘ ٰ ی (ی ی ی ۱۰/۱۹۔ یی ی Ȫی ʘیݡ یʡ ی Ϙ یǟ ʘ Ȫ یٰ ʘی ی ی)

ی ی ی ی ی ی: یی Ϙ ی ی یȓ (ی ی ی ۱۰/۱۱۰) ی ی ی یʪیییǓ ی :

ی یی ی ی ѐ ی ی ی ی ی ی Ȫی ی Әی ی ی ی ʘ ۔

ی ی ی ʘیی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی Ȫی Ԙ یی Ȫی یی (ی) ی ی ی ی ی ی ʘی ی ی ی Әی ی ی یی ی ی ی ی ی ی : ٰی ی ی ٰی ی ( ۲۱۶) (یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی)

یی ی ( : ۱۹۵) ی ی ی ǁی ی Ȫی ی Ә ی ј ј ǟ! ی ی ј Ә ی یʓ ј ی Әی ۔ ӡ ۔

ȡ ی ی ی ی :

ٰ ی :

ی ی :

: Ϙی ǡ ی ͘ ۔

: ی ی ʘی ی Ϙی ی ی ی ی یǘ Ϙی ی ۔

ی : ی ʘی Ϙی ی ی ʘ ی ͘ Ϙی ۔

ی ی ی ی ی ی ی: ی ی : ٰ ی ٰ ی : ی ی ی ی ی ی ی (ی) ( :۱/۵۶۲) ی : ی ی ی ی ی: ․․․ یٴ ی ی ی ی ی ی ی ی ٰ یٰ ی ی ی ǁ ͘ ی ی ۔

ی ی ی ی: ی ی : ٰ ی ٰ ی ی (ی ) : یی ی ɓ ی ی ی : ی ی ی ٰ ی ٰ ی ! ی : ѡ ی ی ʡ ی ی ٰ ی : ی ѡ ݘ ی ی ی ی ی: یʡ یǡ ی ی ی ی ی ٰ ی : : ٰ Ø ی ٰ (ی)

ی ی ʘی ی Ϙی И ی ی ǁی ʘی ی ی Ϙی ی ʪی۔

ی И ی Šی ی : ی ی: ی: ی ی Ș : ی () ی ی : ی ٰ ی ی ی ٰ ی ی ϓ

ی И ی ʪ ی ʘی ی یǡ ѐیǡ Ϙی ی ی ی ʘ ی ی ی ǡ Ϙی Ȫی Ϙی ͘ ی۔

ی ی یǐی ی ǁی ی ʘی ی Ϙی Ϙی ی ʘ ʘ ی۔

ی یǐی Ϙی ǡ ی ͘ ٰ ǘ ی ی ی ی ی ی ϐی ǘ ی ی ̪ ی ی ʘی یʪیییǓ ی ی ی ͘ ی ی ǘ ی ی ۔

یʪییی ی ی ی ی ی ʘی ی ʘ ی ی ی ی ۔

یʪییی ی یی ی ʪ ی ی ی یʪییی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ј ی ی ی ی یѡ ی ی یی ی ی 抡 ی Ɗ ی ی ی ȍ ی ی ϐی ی ̪ ی ی ی ی : ی ی ی ǘ ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ǁ ی ی یѡ ی ی ی ʪǡ ǘ ی ǘ ی ی ی ی ژ ǘ ی ی ǘ ی ی ی ی ʘی Ϫی ی ی ǁ ی ی ی ی ی ی (ی) ʘ ی ʘ ی ی ی ͘ ی ی یʪییی یی یی Ȫی ی ی ی ی۔

ی ی Әیی ǘیی ی ی ی:

ی :

ی ǁی ی ی ی یǟ ʘ ǁ Ȫی ی ی ی ی ی ϐی с ǘ ی ی ی ی Ȫی ی ǁ  ǘ ی ی ی ǁ ی ی ʪ ی ی ی ی ͘ ی ی ی ی ی ۔

ی ݘ ی یی ğ ǡ ی ی : ی ی ی ی ی:

ی ی یی ی ی ǡ ی ی ی ی ی ی ǡ ی ی ی ی ی ی ی Ǔ ( ۱/۲۶۵)۔

ی ی ٴ ی ی ی ی ی ǡ ی Ϙی ی ǡ ی ی ی NJ ی ی ی ǁی یی ی ی ی ʘی ی ǘ یی 柡 ی ̘ ی ی ѓ ی ی ی۔

یǟ ی ی Ә ی ی ی Ϙی یǐی ǡ ی ǐ ی ی ی ی ʘی ȍ ی ی ی ی Ȫی ی ی  ی ی ی:

ی Әی ی ی ٰ یٰ: ی ی ی ɓ

ی ی ی:

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی : Ș Ș! : ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی یی : ی ی: ی ی ٰ ی ی ٰ ی ی : یی ѓ

ی ی ی ی یی ی ی ȍ Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ی NJ ی ј ȍ ی ی ی ی یǟ ی ǘ ی ی ی ʪ ی ʪǡ یǟ ኘ ی ʪی ی ی ی ی ی ی ʪی ǁ ʪ ی ی یǡ ǁ  ǘ ʪ ǁ  ʪǡ ی ی ی ʪی ی ی ʪ۔ (ی )

$ $ $

---------------------------------

2 : 92 1429 ی ی 2008