اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
نیند تو آئی مگر خواب کے تحفے نہ ملے۔۔۔
: عزیز بلگامی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
شماره 4 ، جلد: 94 ، ربيع الثانى جمادى الاول 1431 هـ مطابق اپریل 2010 ء
: | متفرقات |
ی ی ....!

4 : 94 1431 ǁی 2010

 

ی ی ....!

 

: ی ی

 

 

یی ی یی ی : ( ....!) ی ی ی(ی ی) ی (ی ی ی ) Ә ی ی (ی یی ی ی ) ѐی ی ی....

ی ی ٰ ی ی ی ی ی ی ʪی۔

ğ ی ٰ ی ی ی ی Ȫی ی ʪی۔ ی ی ğ ی ی ی ی ی ی ی ی ی 䘪ی ȍ ی ʪی۔ ی ǁی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ѐی Ȫی ی ی ʪ۔ ی ی ی ی ј ی یǟ ی ϐی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ۔ ǚ ی ی Minerals ی ی ی۔ ی ی ѐی ӊ ј ј ی ی۔ ǚ ی ی ᘚی ی ی ی ی ی۔ ǚ ی NJی ی ی ј ی ی ی ۔ ی 䘪 ی ی ی ی Ȫی ӁNJ یǟ ȍی یǟ ǁ ی Ә ی Ә ۔ ی ی ی ی Ϫ ʪی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ğ ی ȍ ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی۔ ی ی ј ی ی یی ی Ȫی ی ğ ی یی ی ی ی۔

ی Ȫی ی ی ی ی ǟ ی ی ی ی ۔ ی ی ǁی ی ی ǁی ی ی ۔یǟ ی ی ی ی ی ی ၘی ی ی ی ʪ ی ی ی јی ی ۔ ی Ϫ ی۔ یǟ ̪ی Ȫ ی۔ ˜ی Ȫс ی ی ی ی ʡ یЁ ̪ ̪ی ̪ی یǟ ی ی۔ ی ی ی ͘ ی ی ǁی ʪ ġ ی ۔ ʪی ی ی ی ی ی ̪ǡ ی ۔ ی ی ی ی ی ی ǡ ǁی ʪ ۔ Әی ی ǡϪ ΍ NJǘ یی Ϫ ۔ی ی ی Ϫ ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی Ԙ Ȫی ۔ ی ی Ȫی ʪ ʘ ǁ ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ۔ی ی Ӂъ ی ی ی ی ی ϐ ی ʘ ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Әی۔ی Ԙ یϓ ی ی ی ی Ә ی ۔ ی ی یی ی ی ی ی۔یϓ ی ی یی ٴ ݘ ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ǘ ی ی ی ی И ی ی ی ی ی Ț ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی Șی ی ۔ ی ی ی И ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ۔ ی Ȫ ی ی

ǁ ǁ ۔ ی ǐ ی ʁ ی ی ی ۔ ی یییǘ ی с ی ی ğ с ی ی۔ی ϐی ǁ یی۔ یی ی ی ی ی ی ی ی ǁی ی ǁ ی ی ی ی ی ی Ȫǐ ۔ ی یی ǁی ی یی ۔ ی یی Ȫی ی ی ی ی ۔ Ϫی Ϫی ǁ یی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی Ȫ ی ʪ ی јی۔ی ی ی ی ٴ ǟ ی ޓ ی ی ی۔ Ȫ ی ی ʪ ی ی ǁ ̪ی ی Ә ی ی یی ی ی یی ی یی یϓی ی ی ǁ ی ۔ ی ی ی ی یی یی ی ǁ ٴ ی ی یی ی ی یی ۔ ی یی ی Ӑ ی ییی ی ی ی ی ی ǁی ی ی ی ی ی یی ی ی ǁی ی ۔NJی ی یی یی ی ی ی:(....!) ی ی Ә ی یǡ(ǘ ǁی ی ی ی یӊјӘ) (ی ) Ȫی() ی (ǘ ی ی ) ی ( ) ی( Ϫ ی) ی۔

ی ی Ȫی ی ی ی ی یϓ ی یϓ ی ی ی ی ی ی ϡ ʡی ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ یϓ ۔ ی ی ʁ ی ۔ی ی ʁ ی ی ی یی ی ی ۔ ی ǘ ی ی NJ ی ی ۔ ی ی ʁ Ț ۔ ی ی ی ǐ یی ʁ Ț ی ی ǐ ی۔

ǁی ی ی یٰ ǐ ی Ȫی ی ی ی ی Ȫی ǁی ی ǁی ی 䍪 ۔ ی ی ی ی ی ی ǁی ی ی ی ۔ȍ ی ی 暪 ۔ ی ϡ ی یی ی ǁی јی ی ǟ ی ی ʪǡ ی ی ʪ۔ ی ی ی ی ј ی ǁ ۔ی ی ی ی ی ی ی ی ǁ ی ۔

ی ی ییPackage И ٰ ǁی ی ی ی ی NJی ی ی ی ی ʪ: ی ی ( Ԙ ی ی) (ی یی) ی ی ( )ی ی ѐ ۔ (ی ی ی یی )() ی NJ ǘ (ی یی Cycle ی ی ) (ǁی ) ٰی ی(ѐ ی) (ǟ) ی (یی ϐی ی) ی ی ی ی۔

ی ی ǁی ϐی ی ی ی ی ۔ ی ی یی ی ۔ ی ی ی ǁی ی ј ʪ! ی ی ی ی ʪی ی ! ی ϐی ی Ϫی ی ی ی! ǁ ј ی ʪ ی ǁ ʘѡ ٴ ! ی ی ی ی Ȑǚ ی ʪی! Ӎ ی Ә ی ی یя ی ی یя ی ی ǁ ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی Ȫی ی ی ی Ȫی ی ۔

ی ϐی ی ی Ț ǘی ۔ی ی ϐی ی Ϫ эğ ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ۔ ی ی Ϙ ی۔ ی ǁ  ۔ یی ی ۔ Ț ǁ ǁی ی ϐی ی یی ی ۔ Ϙ ی ی ǁ ی ۔ ǁی ی ϐی ̪ ی ۔ Әی ی ی ۔ی ی ی ǐ ی ی ی ǐ ǁ ی ۔ ی ی یی ی ی ی Ϙ Ә ی ϐی ۔ Ȫی ی ی یی ی Ә Ȫی ی ۔ Ә یی ی Efficiency ʪ ی۔ Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی یی ی Ț ی ۔ ǘی ی ی یی ی ی ی ی ی ۔ ی ی јϐی ی ۔ Ә ی ی ӊ ۔ ی ی ی ی ی ǁ ی ی ۔ ی Ԙ ی ی ی ی ی ی Әی ۔ ی ی ی ی ی јی ی! ی ی ی ʘ ی ی ʘ ی ی ۔ ی ی ی Әی ی ی ۔ ی ی ٰ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی : ی ی ی ی ی ی ی ی ی : ی ی ی (ی )۔ (۱)ی Țǁ (۲) ی یی (۳)ی ی (۴) ی (۵) ϐی ۔

(Ԙٰ ی. . )۔

ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ǟ ی یی ϐی ی ی ی ی ی ی ǁی ی ϐی ی ی ی ǡ ی ی ی ی ǁی ی ی ی ی ǘی ی ی ی ی: ( ی ) ѐ ٰی ی ی ǁی ی ی ی ی јی Ȫی ی ی ۔

ی ی ی ϐی ی ݘ ی ی ی ی ǁ ی ۔ ی ϐی یی یی ی یی ǘ ی ی ʘ ی ۔ ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی یی с ǡ ӊ ǘی Ә ۔ یی 䘪 ی ݘ ی ۔ǁی ی ϐی ی ی ǁ ی ی ی ǘ ϐی ǁ  ی Ә ۔ ǁی ی NJیی ی یی ی ی И ی:یԘ ѡ ј ی ی ی ی ۔ یԘ я ϐی ی ۔

ی Ȫی ی ی ی ǘ یی ی ! ی ی Ԙ ی ی ی ی ی ϐی ی Әی ۔ ی ی

ی ی

ی 䘪 ی

ی ǁ ʪ ی И ی ی ی ٴ ی Ә ۔ ی ϐی ی И ی ی ۔ ی ٴ ی ی یی ی ی ی ǡ ی ٰ ی :( ی! ) јی ی ی ی Әی ʪی ǐ ی (ʪ ی ی ) ی Ә ۔ (Ț ی ) Ԙی ی Ȫی ی ۔

یݡ ی یǟ ی ʪ ی ǁ ی ۔ ی ی ی ǁی ی ی ی Ͽ

***