اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
قادیانیت کا مکروہ چہرہ! پہلی قسط
: مولانا سعید احمد جلال پوری
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ4، جلد: 91 ‏، ربیع الاول1428 ہجری مطابق اپریل2007ء
: | رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت |
یی !

یی !

یی یی

: ی ی ی ی Ǎی ǘ

 

ٰ ی

ٰ ی ی یٰ !

ی ǘ ј ی ی ی ǡ ʪ ی Ȫی ʪǡ ی ی ی Ȫ 柡 یğ ی ی ی ј ʪ۔

ی Ȫی ی ی ی یی یی یی ی ی ی ی ۔ ی ǡ ی ی۔

̪ Ȫی یی ʪ ییʡ ی ی  ی ی ی یی ǘ Ȫی ۔

ǟ ! ی یی یϪ ی ی ی Ϫ ی ی ی ی ․․․․ ی ی ․․․․ ֡ ی یǘ ی ی ј Ȫی ی۔

恚 یی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی یی ی ی۔

یی ! ǐ ʪ ی یی یی ی یϪ ی ͡ ی Ȫی ی یی یی ی ϡ ј ی ی ی ی۔

ی ̪ Ț ی یی یȡ ϡ ʪǡ ی ی ޓ ʪǡ یی ی ی ی ی ی یی ی ی یی ی ی ی ی Ϫ ی Әی ۔ ی! ی ی ی ی یğ Ȫ :

ی ی ی ی

ی!

ی  ی ۔ ی ی ی یی ی ی ȍ ی ی ی/ یی ی ۔ ی ی ڡ ی ی ی ی ǁی ̪ Ȫی ی ǘ ی Ȫی ǁ Ȫی یی ȍی Ә ϐی ȍی Ә۔ ی  ی ۔ ی ی ǐ یی ی ی ی ј ی ی ی ǘ Ȫی ی Әی۔

․․․․ ی

ی ی抓

یی :

۱:- ی ی ی ی ی ی ی یٰ ی ی Ȫی ی ی ǘ ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪی ی ی ی ی ی ʘ ǁی ی ј ی ی ی یٰ ی

۲:- ی ǁ ی ی ј Ә ی ی ی ǁ ی ی Әǿ ی ͘ ی یǐی ی ͘ ی ی ی یی ی ی ی ی ی ʪǿ ی ی ͘ ی ی ی یۓ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪǡ ی ی ی Ț ی Ț ی یی ی ی ی ی ی

۳:- ǁ یی Ҙٰ ی ی ی ی ی ی Țی ʘ ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی Țی ی ی ۔ ی Ǎ ی ی ǁ ی ǐ ی ǿ

۴:- ͘ ی یǿ ǟ ی ј ی یǿ

۵:- ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی Șیǟ ی ی ی с ی

۶:- ی ǟ یی ј ی ی ǘ柡 ی ی ǁی Ȫ ی ޡ ی Ԙ ی Ȫی Ȫ ی ϓ ی یʓ ړ ی ی ی ǿ

۷:- ی ی ی Ϫی ی ی

۸:- ی ی ی ی Ϫ ی ی ͘ یǿ ی ʡ ی

۹:- یǟ ی ی ͘ یǿ ی ی ʪی

۱۰:- ی ی ی ǐ ی ј ی Ϫ ی ی Ә ی ی ی Әی

۱۱:- ی ی ی ی Ȫی ی Șی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪ ی ی ی ی Әی یی ی ی ǡ Ȫی ی Ȑǡ ی ی ی

۱۲:- ی ی یǿ ǐی ی 柡 ی ǁی یی ی Ȫی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǁی یǡ ی ی ی ی ی ی ی یǐیǿ ی ȍ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǿ ی ی ی ա ی ǘی ј ȍ یǡ ی ی ی ی ʪ۔ ی ی ی ۔ ǘ ی ی ی ی ʘ یی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ʪ۔ ٰ ی یԘ ی۔ ǘ ی Ȫی ی یی ی ی ی ѡ ی Ϫیǟ ی ی ی۔ ی ј ی ی ӓ ی ی یǿ

۱۳:- ی ی ی ی ی۔ ی ی 捪 ی ی

۱۴:- ǟ ی یی Ә ی ی ی ی Ә ی Ә ی Ț ی یی ی ی ی ̪ ی ی ی Ә ǐ ǟ! ی Ȫی! ̪ یی ی ی ی ی ۔

۱۵:- ی ј! ی ی ی ی ی ی ی ǁ ی۔ ی ʪ ی ی ی Ȫی ی ی ی Ȫی ی ی ی یی ۔ ی ۔

ی ϐی ی Ӎ ی ی یی ی ی Ә !!! ی ی ی ǘ ȍ ی ی ۔ یی ی یی ی ی ۔ ǟ! یی ی ی ی Ԙ ʪ ی یی ی ی ی ʪ ʪی ی ی ʘ ʪ ی ǁی ی ی ǡ ی Ϫ !!!۔

ǐэ یی ی ی  ی ј ی ǘ ی ی ی۔ ʪ:

(۱) ی ی ی ی ی ی یٰ ی ی Ȫی ی ی ǘ ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪی ی ی ی ی ی ʘ ǁی ی ј ی ی ی یٰ ی 濓

: ی یی ǘ ی ی Ԙ Ȫی Ȫی ی Ә۔ ی :

ی ی ی ی ی یٰ ی ی ی Ȫی Ȫی ʘ ی ی ی ی ی یٰ ی ی ی Ȫی ی ی ی ǟ ی ی یǐی ی ی ی ی یٰ ی ی ی ی ی ی ǡ ی :

ٰ یی ٰ Ș ی ی(:۴۰)

: ی ی ǁ ی ی ی ی ی یٰ ی ۔

ٰی ی ی ی ی ی ی یǡ یٰ ی ی یی ی : ی ی ی ی ی ʘ ǁی ی ј ی ی ی یٰ ی 濓 ی ی ی ی ی ۔

یی ی ی ی ی ی ی ی ی یٰ ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی  ی ی ی ی ی یǐیǿ Ȫی یٰ ی ی ی ی : یٰ ی ی ی ی ͘ ی ی ی ی ی ٰ یی ی یٰ 捪ی ی ی ی ی сی ی  ی ی ی ی ی یǿ

یی ی ی ی ی ی ی ی یٰ ی ۔

! ǐ ی یی ی ی Ȫی ی ی ی ی Ȫی ی یٰ ی ͡ یˡ ی یٰ ییٰ ی ٰ ی ی یǿ ی ی ! ی ی Ȫی ǿ :

ی ی ی ی ی ی ʘ ǁی ی ј ی ی ی ی ǁ یٰ ی 濓

ǐ ی ی ی ی Әی․․․ یی ی ی Әی․․․ ی ی ی ی ی ی ی ی Әی یی! ǐ ی یˡ ی ی ۔

(۲) یی ی ی ی ی ی ی ی ʡ ی ی ј Ș ی ی ی ȡ ی ی ʘ ۔ :

۱- ی ǘ ی ی ی ی ی (:۳)

: ی э ی ǘی ی ǁ ی ی ی۔

۲- И (:۹)

: ی ی ی ی ی ی۔

۳- ǘ ی (ی: ۱۰۷)

: ̪ Ȫی ی ј ۔

۴- ی ی ی ٰ ی ی (:۱۵۸)

: ! ی ی ۔

۵- ǘ ی ی (:۲۸)

: ̪ Ȫی ی ۔

۶- ی ی ی ی ( :۸۵)

: ی ی јی ی ѐ ۔

ی ی ی ی ی ی ʡ  ی ی ی ی ی ی ʘ یʡ  ی ی ی ی ʘ  ی ی ی ی ی ǘ Ȫی یǐیǡ ی ی ی ی ی ی ʪی Ȫی Ȫی یٰ ی ی ی ʡ ʡ ی ی ٰی یی ǘ ی Ԙ ی ј ۔

(۳) ی ی ی ی ی ی ʪی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ٰ ǐ ی ϓ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϐی ی ی ی ی ј ی ی ی ϓ ی ی ǿ ͘ی ǿ ی ی ی Ӂ ی ی ǿ

(۴) ی ǐ یی э ی ی Ȫی ی ی ǐ ی ی ʪی ی ی ی ی یǟ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی یی یѓ ی ј یǿ یی یی ی ی ی ی ی

(۵) ǐ ی ی ی ی ی ʪی ی ʪ ʪ ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی ʪی یی ی ی ی یٰ ی یǿ ی یٰ ی یǿ ی․

(۲) ی ǁ ی ی ј Ә ی ی ی ǁ ی ی Әǿ ی ͘ ی یǐی ی ͘ ی ی ی یی ی ی ی ی ی ʪǡ ی ی ͘ ی ی یۓ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪǡ ی ی ی Ț ی Ț ی یی ی ی ی ی ی

: ی ی یی ی ǐ ی ʪ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یٰ ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی

۲- یǘی ی ی ی ی ϡ ǘğ ی ѡ ǘğ ی ی ی ی ی ی یǐی ی ی ی ی ی ی ی 柡 ی ی Ә ی ی ی یی ǘی ی یی ی Ȫی ی ٰ 柡 ǘğ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʡ ی ی ی ѡ ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ١ 柡 ǘğ ݡ ی јی ی јی ی ۔

۳-ǟ ʘ یی یی ǁ ی ǡ ․․․ ! یی یی ی ی ی ǁ ی یی ی ی :

() ی Ȫی ی ی : ۲۲ ی: ۲۰ ی : ی јی  ی ی ۔

() ǟ ʘ یی یی ی ǁ ی ی ی ی ی ی ی ی ی 柡 ی ی۔

یی یی ی ی ی ؿ ․․․ ی ی یی․․․ یی Ȫی ǁ ی ی ی Ԙ ǐ ǁ ی ی ی ی Ȫ ی ی

 Ț! یی Ȫی ی ی ی ޡ ی ی ی ی ی ی ʪǿ یی ǟ ʪ ی ی ی یٰ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی یی یی ی یییٰ Ҙی ی ی یǐیǿ ی ʪǿ ی ی ǘ ǘی ی یǿ

ی Ȫی ی ییٰ ی ی

ǁ ی ی ǘ Ϫ ی с ی۔

() ی یٰ ی ی ی ی ی Ȫی یǡ ی ی ی ی ǡ ʘی ی ی ی ی ی۔

ی ی ی ی ی ی یی یǟ ʪی ی ݿ

ǐ ی ی یی ی ی ʪی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی

: ǐ ی ی ی ی ی ʪی ی ʪ ʘ ی ی ی ʪǡǐی یی یی ǟ ی

ی ǐ ی ی یʡ ی ی ی ی ی ی ی ی ʪی․․․ ی ی Ȫی یی ․․․ ی ی ی ی ی ی ʘ ی柿

Ș ی ی ی ی с ی ی ی یʡ ی ͘ ی Ț یٰ ۔

ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ̐ ی ی ی ǐјی ی ی Ԙ ی

ٰ ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǿ ی ݿ ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی

() ǟ ʘ ی ی ی ی یی 捘ی ی ی ی ی ی Ǎ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǁ ی ی ی ی ǁی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی :

ٰ ی یی یʘ ͘ ژ ٴ ( : ۸۱)

: ی ی ی ی ی Ӎ ی ی Đ ی ۔

ی ییٰ ی ی ǁ ی ی ی ی ی Ȫی :

یی ی (:۶)

: ی ی ی ی ϡ ϓ

ی ی ǡ : ۱۸ ی :

ی ی ی ی ی یی ی ی Ȫی ی یی ی ی с ǡ ی ۔

ی ی ی ی :

̪ ی ی ی ی ی Ȫی ی یی ی ی с ǁ ی ۔ (ǡ : ۱۸ ی:۱۷۱۸)

ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ʘ ی ی ʘ ی 柡 ی یی یی ی ǐ ی ی ی ی : ی یٰ ی ʘ ی یی یی ی ی Ә ۔

ی ی ی ی ʘ ی ی ǘ Ȫی ی  ی ی ی ی یی یǐیǡ ی ٰی :

۱- ی ی ی ٰ ی یǓ (:۱۵۸)

: : ی ! ی ی ۔

۲- ǘ ی (ی:۱۰۷)

: ̪ Ȫی ی ј ۔

۳- ٰ یی (:۴۰)

: ǁ ی ی ی ی یی

۴- ǘ ی ی (: ۲۸)

: ̪ Ȫیǡ ی ۔

ی ی Ȫی ی:

۱- یی ی ی (ی :۲ :۴۵)

: ی یی 柡 ی ی ی ی ی۔

۲- ی ( :۲۹۷)

: ی ی ی ی ۔

۳- یٰ ی ی (Ԙٰɡ :۳۰)

: ǐ یٰ ی ٰ Ȫی یی یی ی ۔

ی 捘 ی ی ی  ی ی ی ی ی ی ی ی ٰ  ی ی ی ی Ә ی ʘ ǡ ی ی ٰی ی ی ی ی ی ȡ ی ی ی ․․․ : ی Ә Иی ی یی ی․․․ ی ی ǡ ی ۔ ی یʡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی یی ی ی ی Ϫ :

ی ͘ ی ی یی ی ی ی ی ی ʪǡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪǡ ی ی ی Ț ی Ț ی یی ی ۔

ی ی ی Ț ی ی ی ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی ی ʪ ی ۔

ǐ یی ی ی ی ی ی ی ʪ ی ی ğ С ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǡ ی ͘ǟ ی ǁ ǁی ی ی  یی Ȫی ی Ϙ ی ی ی یј ۔

ی  Ț یٰ Ȫی ј ی ی ј ی ! یٰ Ȫی ǁ ی ی ی ی ʪǿ Ȫی ی Ț ی ی ی ی ی ǁ ی Ț ی ی ی ی Ț ی یٰ Ț ی ی یی ی ی ǟ ʘ

ی ی ی ی ی ی ǘی ی ی ǐ ی ی јی ی ѡ ی ی ی ی ی ǿ ی ی ی ̪ ی ی ی

(۳) ǁ یی Ҙٰ ی ی ی ی ی ی Țی ʘ ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی Țی ی ی ۔ ی Ǎ ی ی ǁ ی ǐ ی ǿ

: ǐ ی ی Ȫی ی ی ǟ ژ ی ی ԡ ֡ ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ǘ ی ی یی ی ی ۔ یی И ی Ȫی ی ی ی یی ۔

ǐ ی ی ی ǁی ǁ Ҙٰ ǟ ی ǟ ǁی ǁ ی Ԙ یی ی :

۱- Ҙٰ ی یی ǐ Ҙٰ ی ی  ی ی یی Ҙٰ ی ی ی  ی ی ی ی  Ә ʪǡ ʪ ʪ ی ی ی Ԙ ی ی ǁی ʡ ی ی ی ǁ  ǁ ی ی ј۔

۲- ی  ی ی ǁ ǁی ی ی ی Ȫی ǁی ǁ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ә ۔ ی  ی ی ی ی ʪ ʪ ʘ ǡ یی ی ی ی ی ʪی ی ی ی ی ی :

ٰ ی (Ԙٰɡ :۴۴۰)

: ! ی ی ۔

۳- ی ی ی ǁی ǁ Ҙٰ ی ی ʪ ǐ ی ی ǁی ی ǁ Ҙٰ ی ی ʪǘ یی ی ی ی ی ی ․․․ !․․․ Ҙٰ ͘ ǁی ǁ ی ی ϐی ی ی ․․․ !․․․ Ҙٰ ی۔

ی ͘ ی ی Ҙٰ ی ی:

ی ی (ϡ:۲۳ :۱)

: ( Ҙٰ) ی э ی۔

͘  ی ی ϐی ی ی ی ی Ҙٰ ǁی ی ی ی ϐی ی ڡ Ҙٰ ی ی ی ی ی ی ی۔

۴- ی Ҙٰ ϐی ی ی ی یٰ ʡ یʡ یʡ ی ی ی Ȫی یی ی ی ی ی ی ʡ ј ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ѐ ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ۔ ی ʪ ی š ǘ ی ǁی ی یی۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ǁی Ҙٰ ǁی ی ј ی ی ی ی ی ی ی ی ی ȍی۔

۵- Ȫی ʪ ی ی ی ی ی Ҙٰ ǁ ̪ ی ی ی ی Ҙٰ ی Ҙٰ یǐی۔

۶- ی Ҙٰ ی ی ی ͘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ҙٰ ʘی ј ی  ی ی Ҙٰ ی ی ی ی۔

ی یی ی ی ی ʘ ǁی ǁی ی ی ی یی ی Ȋ ی ی柡 یی ی ی۔

ǐ یی ی ی ی ǁ یی ی یی ی ی ی ی ی ی یǟ ی ی ی ی јی ی ی ی یی یی ی ی ی ی ی ی ی یǿ ی ǟ ی ی ی ی ی ӊی ǟ ی

یی ی ی ی ی ی ی ی Әی ی یی ی ј ی یی ی ی Ȫی ی یی ϐی یϡ ǟ ǟ Әی ی یی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی یی ی ی ی ی ǡ ی ی ی یی ی ی ی ی ی۔

یی! ی ی  Ҙٰ ی ی ! ی ǁ ی ی ی ی ی ̪ јی Ԙ ی ی柿 یی! ی ϐی Ȫ ʪ ی ی ϐی ی ی Ȫی ǡ ی ی یی یی ی یǿ

یی! ی ی ی ϐی ی Ș ی ی ϐی ی ی ی ی  ی: ی ی ی ی ی ۔

یی! ǟ ی ی ی یی ی ی ǟ ی ی ی ی ی ی Ș ی ی ی ی یǡ ی ǘ ی ی ی:

ی ی یј ی ј ی (Ԙٰɡ :۳۶۳)

: ǐ ی ی ی ( ی ی ) ǐ ۔

ی ی ی ی: ј ɡ ی (Ԙٰ:۵۵)

: ی 昍 ی ی ی ی ǡ ۔

یی! !!! ی ی ǟ э ی ی ǐ یی ی Ȫی یǡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی Ȫی ۔ (ی)

$ $ $

______________________________

4 : 91 ی 1428 ی ǁی2007