اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
مسئلہ آبادی یا حرص وہوس
: ڈاکٹر ایم اجمل فاروقی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ4، جلد: 91 ‏، ربیع الاول1428 ہجری مطابق اپریل2007ء
: | حالات حاضرہ | | میڈیا / ذرائع ابلاغ |
ی ی

ی ی

: ǘ ی․ ی ۱۵- Ϫی 握

 

۱۳۱۴۱۵/ ی ۲۰۰۷/ یی ی ی ی ی ی ی یԡ ǘ ی ی јی ʪی ی䏡 ی ی ۱۴ ۱۲۵ ј ј ی ʪی۔ ی :

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ۔ (ی ی ی ) یی ی ی یی : ی сی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ۔ ی یی ی ․ ی ی ی ی ی ی ی یی ی۔ ی یی ی ی ی ی ی ی۔ ی ğ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ (۱۹/۲/۲۰۰۷/ ی․ ی․ ی یӁی)

̪ ی ی ی ی ǘ Ȫی ی ی ی Ț ی ی ی ی ی Ӑی ی ی ی ی ی ی ԡ ییی یǘی ی ی ی یی یی ی ی ی ی۔ ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی сی ی۔ ǟ ی ی ی Ϫی 暪 ی ی ۔ ǟ ی ۱۶-۳۵ ی ۔ ی ی ی ۔ ی ی ی ۔ ی ӡ ی䏡 Ӂی ی ̐ ی сی ۔ ǟ ǟ ј ی ی ی۔ ییǡ یی ی ی ی ی ǟ ی ی ǟ ی ی ی۔ Ȫی ی ی ی Ȫی ی ی ی۔ یی ی ی ǁ ǁ ی ی یی ی ǟ ی ͘ی ی ی۔ ǁ ǁ ȍ ی ی ی ی ی "Figure" ی ǁ ی ی NJ ی ی ی۔ ی ی ی ی ی "Single child" ϓ یی ی Ȫی ی ی ǟ ی ی ی ی یی ȍی ی ȍ ی یی Ȫی ۔ یǟ ی ی ی ʪ ᚘی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ȡ ی ʡ Ǎ یԡ ی ی ی یǘ ی ᚘی ی ی ۷۵۰ ی ʘ ی ییǟ ی ی ی۔ ی ی ی ǘ ی ی ی ی  Țی ۔ ی ی Ȫی ی ѡ ی ѡ ͘ ی ʪ ǁ ی ğ ǁ ی۔ ی ی ی ی ی ۔ ǁی ی ј ی ی ی Ȫی ی ʪییǟ ی ۔ Ș ی ی ی ی یی ی ǁ ی ی ѡ ی ی ѡ ی ی јی یی ی ǁی ی یی ی ی ی ی ۔ A.C. ǡ ی ǁ ی ۔ Ț ی ʪی ی۔ ǁی Ӛ ی ی ی э Țی ی ی ʪی ی ǘ ی۔ ی ی ی ی ʪی ی Ț یی ی۔ (ی ȡ ی ی) ی ʡ ی ی э ی ی Population ی ی ی ی э (Distribution & Consumerisms) ۔ ی ی ی ی ی یی ی ی۔ ǟ ی ی ی Ԙی ی ی ӊ ی 䐡 ی ј ی ی Ԙ ی ی ی۔ یǟ ʘ Ț ی Ȫی ی ۔ ی ی ی ی ی ی Consumption ̪ Ț ۔ ی ی یی ۱۲۷ یی ی ی یی ǡ ی ی ی ی ј Ϫی ی ϐی Pollution ی ی۔ ی ی ی ی ی ʪی ۱۹۷۰/ ʘ ی ی ی ۔ ی ی Ț ی ʪی ی ی۔ ی ͘ ی ی ǘ ӊی ی ی ۔ یی ی ی ۔ ی ی ی䘡 ی ی یی 䏡 W.H.O. ј ۔ ی ی ی ی ی ی јی ی Ssubsidy ی یӡ ی ی ʪی ی ی A.C. ی یی یی ی ǘ ی۔ ی ی ʪی ی ʪی ی ی ی ی ٪۹ ۔ ی ی ی ۔ ی ی ی یی ی یی Ӎ Geoffry Sach ی ی ی ی ی ی ی ی ی Skilled Human resource ی ǐ ی ی ی ی Ϫی یǐی ۲۰۵۰/ ʘ ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ǁی ی ی э ǘ ی ی ی Ț۔ ǁ یǟ ی ǘ ی э ی э ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ̊ ی NJ ی э ۔ ی ǟ э ی ی ǟ Ӑ ۲۰ ی ییӊی ی ی ی ۱۰ ی۔ ی ǐ ی ی ی ی ی ی ۱۵۰ ی ۔ Ș ǘ ی ی ̊ ۵-۸ ی ی ȍ柡 ی柡 柡 ی ϐ ی Әی ی ۵-۸ ی ۔ Ș ی ͘ǟ ۴-۵ ʪی ی ی ی۔ ǘ ϐ ی ј ۸- ی ی Ȫی ǘ ی ۔ ǟ ی柡 یی柡 柡 ییی یǟ ی ی ی ی ی ۔ ǐ ی Țی ی ی ی Țی ی Ȫی Țی ی ی ی یʡ ی یی ی ی Ț ی Ґ Ț ۔ ی ی Țی ی Ґ Ț ۔ یی ی  ی ی ی ی Ț ی ی ی 柡 ㍪ی柡 ی ی ی Ț ی ی ی ی Ț ی ی ی ی ی ǿ ی ی ی ی ی ی Ґ ی یǿ ی ی ی Ȫی ʪی ی ی ی ی ی یی یǘ ی ʪ۔ ی ی ی یǘ ی ی ی ǘ ی ی ј ی ی ۔ ی یǘی ی ǐ ی ی ϓ ǁ ی ی ǟ ی

ی ی ی ی Ț NJی ی ی ی ی ȍ ی ی ی ی ی۔ ی ی ۴۰-۵۵ ی ی ی ی ۸-۱۰ ȍ ʪ ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ǐ ҍی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϐی ی ǁ یی ی ی یǟ ی۔ ی ی ی ی ی۔ ی Ț ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ǟ ʪی ی ʡ ی یی ϐی ی ی ی ѡ ی ی ی ʡ ی ی Șġ ی ی Ә ی ی یǟ ی ی ی ی 染 ی ٴ یی ی ی ی۔

$ $ $

______________________________

4 : 91 ی 1428 ی ǁی2007