اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
بدیہیات قرآن حکمتیں اور فائدے (۳)
: مولانا محمد عارف جمیل اعظمی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ8، جلد: 91 ‏، رجب -شعبان 1428 ہجری مطابق اگست2007ء
: | قرآنیات وعلوم القرآن |
یی 3

یی

͘ی

(۳)

: јی

 

۱- یٰ ی: ֡ ی (:۱۴۵)

ی ی ۔

ی یی  ی ی ی یی ی ی ( ) ی Ȫی ی ۔ ی ی ی ی ی:

: ی ی:

یٰ  ی ی ی یی ی ی ی ( ) ی ی ی ( Ƙ ی) ی ی ی ی ی ی  ی ǐ  ی یی ی  ی ۔ ی ی ʪ ǘ ی ی ی ǐ ی ی ی یی ی ی ی یی ی ی ی ۔ ی ی ی Ȫی ی ۔(۱)

ی ی ی ی :

ی ی ی ی ی ی ǁی یی ǐ ی ۔ ۔ یٰ ی ی: ( ی ٰ ی یٴ) ( ی:۶)

ی ی ی ی ی ͘ ۔

ی ی ی: ( ی ی ی ی ی) ( ی:۲۹)

ی ی یی ϐی ی Ρ یی ی ی ۔

ی ی ̪ ی ̪ ی ی ی ی ی ی ی ی ( ǟ یǐی) ی   ی  ی ی یی ی ی  ǘ Ǻ ی  ј ی ی ی ی Ȫی Ǻ ی ی یٰ ی ۔ ǐ ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǘی ی ǘ ۔ ی ی ی :

یǘ ی ی ی ی

ی یی ی ʓ (۲)

: ی  ی ی ی ی  ی ی ی ی ی ٰ  ی ی ی۔ ی ی ی ᘪ ی:

ی ی یی ی ǐ ی ( ǘ ی) ی یی  ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی:

۱- ی ٰی ی ی یی  ی ی ی ی یٰ  ی ǐی ی Ȫی ی ٰی ی ی ی  ی ی یٰ  ͘ ی۔ ی ی ی ی ͘ ی ی ʡ ی ۔

۲- ǐ ی ی ی  ی ی ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی

۳- ی ی ϡ ی ی ٰ ǘی ی ی ی ϡ یٰ ی ی ǐ یǟ Ȫی یی

۴- یٰ ی ی: ( ی ی ٰ ی ) ( ی:۲۹)

ی ی یی ϐی ی ۔

ǟ یٰ ی ی ی : (ی ی یٴ) ( :۵۰)

ј ǁ ǁ ی ͘ ی۔

ی ی ی ی: ( ј ی ) ( :۶۵)

ǐ ј ی ǘ ی ی ۔

ǟ  ی ی ј ی ј ی ۔ ی ی: (ی ی ی ٰ ی ی) (:۱)

ی! ۔

ی ی: ( ی) ( :۹)

ی ی 揪ی Ȫی ی ۔

ی ی: ( ی Ș ) ( :۶۷)

̪ ی ی ǐ ی ی ی۔

ی ی: ( ʘ јی) ( :۱۴)

ѐ ј ۔

ی ی  ی ی Ȫی ی ʪǡ ی Ȫی ی ی ی ی  ی ی ی ی ی ی  ی ی ی۔ ی ی ی  ی ی ʪ ی یǐیǿ ی ی:

۱- ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی  ی ی ی ی ی ی ی  ی ی ی ی ی ǡ ی  ی ی И ʪ۔

۲- ی ی ی с ی ی ی ی ی ی۔

۳- ی ی ǁی ی ϐی ی ǐǁی Țی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ʘ ۔ ی ی ی ͘ ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ۔(۳)

: ی ( ) ی ی  ی ی ی ی ی Ә ی ی ʪ  ی ی ʪ ی ی ʪ ی  ی ی۔ یٰ Ȫی یǡ ی ی ی ی یǘ یٰ ی: ( ǘ ј ی ی ی) (:۷۴)

ǐ ی ̪ Ȫ ј ̪ ی ʪ۔

: ی ی ʪ ی ی ۔ ی  ʪ ی ی  ی ǐ یی ј ی ی ۔ ی ی ی ǘی ی ۔(۴)

۲- ی: ی ٰ (:۱۴۹)

̐ ǁ ی Ԙ یی ی ی ی ۔

ی ی ͘ ی ی ی یٰ ی ی:

ی ی ی ی ی ۔ ی ٰ ی (:۱۴۴)

Ԙ ی ی NJ ی ی یی ̪ ی ی ی ǁ ی ݡ ̐ ی ی ی ݡ ی ی یی ی ی ی ی۔

یǟ ی:

ی Ș ٰ (:۱۴۹)

̐ ǁ ی Ԙ یی ی ی ی ۔

یی ی:

ی ی ی ی (:۵۰)

ǟ ǁ ی ݡ ̐ ی ی ݡ ǘ ̪ ۔

ی ی ͘ ی ی

ی ی ی ی:

: ی ی: (۱) ی (۲) ѡ (۳) ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی یی ی ۔ یǟ ی یӘ ʪ ی ۔ ی یٰ ی ی И ی۔ ی ی ی Ȫی ی ۔(۵)

: یٰ ی ی И ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی یٰ ی۔ یٰ ی ی یǡ ی ی ۔ یی ی ی ی ی یǘ ی ی ̪ ۔ ی ʪ ی ǘ ی ی ی ۔ ی ی یٰ ی :

ی ی ی یی ی ٰ ی ی ی یی ی ی (:۷۹)

ی ᘪ ی ǁ ʪ ی ی ی ی ǘ ی ʪ ی ǁ ʪ ᘪ ی ǁی ی ۔

ی ی ی Ȫی ی ۔(۶)

: یٰ ی ی ی ی: ( ی ی ی ی ی ی ٰ ی (:۱۴۴)

Ԙ ی ی NJ ی ی یی ̪ ی ی ی ǁ ی ݡ ̐ ǘ ی ی ی ݡ ی ی یی ی ی ی ی۔

ی ی ی ی Ә یٰ ی ȡ ی ی ی ی ی ی یی ̪ ی ی ۔ ٰ یٰ ی ی ی: ( ی Ș ٰ (:۱۴۹)

ی Ԙ یی ی ی ی ۔

یی ̐ ǁ ی  ی ی ی ی یǺ ی یی ی۔ ٰ ی ی ʘی ی ی یی 捘 ی ی۔ یٰ یی ی: ( ی ی ) (:۵۰)

ǟ ǁ ی ݡ ̐ ی ی ۔

یی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی Ȫی ی ۔(۷)

ی ی ی ی ی ی ͘ ی ی ی ̐ ی یی ی ی ی ͘ ی ی Ȫی ۔(۸)

: ͘ ʪ ی یٰ ی ی ی ( ǁ ی ) ی۔ ʪ ی ( ی) јی ی ی یی ی ݓ یی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی : ( ی Ș)

̐ ǁ ی Ԙ یی ی ی ۔

ی ͘ ی ی یٰ یی (  ی ی ̪ ʪ) ی ی۔ ی ی ی ی ی ʪ ی ی ͘ ۔ ی ی ی ی ی  ی ʪی ی ی ی ی ی ی ( Ԙ یی ی ی ) ی ی ی یی ی Ԙی ۔ ی ʘ ی ی ی ی ی (ی Ș ʘ) ( :۱۳)

ی ی ی ǁ ی ̪Đ ۔

ی ی ی ی ی ʘ ( ی ی ǘ ǘ ٴی) ( :۱۵۸)

ی ی ی ی ۔

ی ی ی Ȫی ی ۔(۹)

: ی ی ی ی ی Ǻ ی ǘی یޡ ی ی ʘ ی ی۔ ی ی ی Ȫی ی ۔(۱۰)

: ی ی:

ی (یی ی) (ی) ی ی ǘی ۔ ی ی ی ǘی ی ی ی ی ی ی ی یی ی Ȫی ٰ ی ی ی ی ی ǘی ی۔ ǘیϘ ͘ ی ی ͘ ی ی ی ی ی Ԙ ی یی ѡ ی ی ی ϘӘ ۔ ی ی ی ʪ۔ ٰ ی ǘی ی ی۔ ی ی ی ǘیϘ ی ی ی ی ۔ ی ی ǘ ی یی ی И ی ۔ (۱۱)

: ی :

͘ ی ʘ ی ی ی ی ǡ ǐ ʘ ی ی ͘ ی۔ ʘ ی ی ی ۔ ی ی ی ʘ ی۔ ی ی ی ۔(۱۲)

: ی ی ی ( ) ۔ ی ی ی ی ̐ ͘ یǟ یی ی ی ی ی ی ͘ ی ۔ ی Ȫی ی ی ۔(۱۳)

: ی :

͘ ی ̐ ی ی ی۔ ی Ȫی ی ی ۔(۱۴)

۳- ی: ی ی ی ی یҘی ی ͘ ی ʘ (:۱۵۱)

ی Ȫی ی ی ی ی  یی ی ǘ Ә Ә ʪ۔

یǟ (ی) И یǐی ǟ ی ی ʪ۔ ʘ ی

ی ی:

: ی ϡ ی ی ی ی ̪ ( ʘ ) ͘ ۔ ی ی Ȫی ی ی ( ʘ) ی ۔ ی ی ̪ ۔ ی ی ۔(۱۵)

: ی ʘ ی ی ی ی ی ی ٰ ی ی ی ی  ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ѐǟ ی ی ی ی ̪ ی۔ ی ی ی ۔(۱۶) (ی )

$$$

ی:

(۱) ۱/۱۰۱ ۲/۳۷ ی ۲/۱۲۔

(۲) ی ی ی۔

(۳) ۱/۱۰۱ ۲/۳۷ ی ۲/۱۲۔

(۴) ی ی ی۔

(۵) ی ی ۴/۱۰۹۔

(۶) ی ی ۴/۱۰۹۔

(۷) ی ی ی ی۔

(۸) ی یʺ ی یʺ ی ی یʺ ۱/۱۸۰۔

(۹) ی ی یʡ ۱/۱۸۰۔

(۱۰) ی ۴/۱۱۸۔

(۱۱) ی ی ی۔

(۱۲) ی یʡ ی ۴/۱۵۱-۱۵۳ ی ی ی۔

(۱۳) ی ی ی۔

$ $ $

______________________________

8 : 91 - 1428 ی ǐ2007