اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
دینی مدارس کا مزاج
: قاری سعید الرحمن‏
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ10-11، جلد: 91 ‏، رمضان-ذی قعد 1428 ہجری مطابق اکتوبر -نومبر2007ء
: | مدارس ومراکز اسلامیہ |
یی

یی

: ی ی ی ی ǘ

 

ی یی ی ǁ ی ʘی ی ی ی ی ی ی ی یی ǘ ی ј ی۔ ͘ی ʪ ǁ ی ǁ ی ی ی۔ ی ی ی ی(۱۴۰) ۱۲۸۳ =۱۸۶۷/ ی ی ۱۲۸۳= ۱۸۶۸/ ی ۔ ی ʘ Ț یٰ ی ǁی ی ǟ ǟ ۔ ی ی ǁی ̐ ی ی ی Ȫی ی Ԙ ۔ ی ی Ȫی ͘ی ی ی ی ی ی Š ی Ȫی ی ی ی۔ ی ی ۸ ی : ی ʘ ی ی ی ی ییی ی ʘ ی ی ی ǐ ی ی ی ییی ی ی ǐیѡ ٴ ی ی ی ͘ ی ی یٴ ی ʪ یی ی ј ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی۔ (ی :۱۰۶)

ی ی ٴ ی ǘ ǁی ѓ ی ᘪ ی : ی ی ی ی ʪی ی یٰ ی ی ی ی ی۔  ᘪ ی : ی ی ی ی ی ǡ ی ی یی ی ̐ ی ی ی ی ی ․․․ ی ی ی ی ی ی Ǎ ʪ Ǎ ʪ ی ی ʪ۔

 ᘪ ی: ی ی ی ی Ț ی۔ ˡ ی ی ی یٰ ی یی ی ی ی ʪ ی ǘ۔ ی ی ی Ȫی ی ( ѡ:۲۰۶ ۲۰۹) ی ی ی ی ی ی ی ی И ی۔

ی ی یʡ ی ی ̡ ϐی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی Ҙی ǁی Ӂ ی ǘ И  یی ی Țی ݘ ی ی ی ی۔ ی ی یی ی ی ی ǘ ی ی ی ǘ ی۔  یی :۳۵ ی ی ی ی یʓ ی ی : ی ǘ ǟ ی ی ʪی۔ ی ǘ ј ʪǡ ͘ی ʪی Ȫی ʪ ی ی ی ǟ ی ی ی ǘ ی ی یی ʪی ی یј ʪی Ȫی Ȫی ی ی Țی ʪی ی یی ی ی Țی ʪی ʪ ѐ ی ѐ ʪ эی ی ی ی ʪی ی ی۔ ی ی ی ی ǡ ی ǁ Ǔ ی ی ی ǐ ی ی ی ј ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ᘪ ی ʪ ی ی ʪی ǘ ی ی ی ! ی ی ی ی ی Ԙی ی ی یی ی ی Ȫی ی ی یی ی ی : ی ی ǁ ی ی  ی یی ی  ی ی ی ی ی ی ی ی ی  ی ی ی ی ی Ȫی ی Ҙ ی ی ی ی ǁی ϐی ی ی ݘ ی۔ ی ی یړ ی Ȫی یی ی ی ی ی  ی ی۔ ی ی ی Ț یی ʪ ی ٰ ی Ȫی یǟ ی  ی ی ی یی ی Ȫی Ȫی ی Ә۔ ی ی یی ی  یی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ݘ ی ۔ ی ی  ی ی یǟ ʘ یی ی Ȫی ی ی ی ی ی یǟ ی۔ ی ی ʪ ۔ ی ʪ ʘ ی ی ǁی یǟ ی ی ی ی ǐ Ȫی ی ی ی ی Ȫی ʘ ی ی ی ی ʘ ۔ ( یی:۶۲)

И یϓ ی ᘪ ی ی ی ی ی ی ی ( ی) ʪ ی ۔ ی ی ی ی ۔ ی یی ʪ ی یی ی Ϫ ی ی ی Ȫی ی (ی ی )  ی  ̪ ی: Ȫی ی ̪ ی ی Ȫی ی Ǎ ی ی ی ی۔ ی ی ی ѐ ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ʪ ی ( ی ی) ی ی ی ی ی ی ی Ț ی ی ی ۔

ی ی ی ӊی (Strike) ی ǁی ʪی ی ی ی ی Ț ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی۔ ی ی Ҙی  یی ی ۱۳۸۴ ی ی ǘ ӊی یی ی ǘ ی ی И ی ی ی ی۔

ی: ǘ ǁی ϐی ی ʘ ی ǁی 䘪 ی ̪ ی ی Ț Ț ǘ یی ی ی۔ ی ۱۳۸۴ ی ǘ ӊی ی ی ʪ۔ ی ی ی ی ی ی ӊی ʘ ی۔ ی ی ی ی ی ی сی NJ ʪ ۱۳۸۲ ی ی ۔ ی ی ی ی۔ ی ی ی Ԙیی ی یی ی ʪی ییی یی ی ی یٰ یǐیǡ ی یی ی ی ی ی ی ی ј Ә ۔ ی ی ǁی ʪ ̪ ی ی ݘ ی ی ی۔ ј ی Ȫیی ی ʪ ی Ȫی ی ǟ ی ی ǘѡ ȡ ی ی ̪یǡ ی (јی) Ȫی ی ی ی ʪ ی ی ی۔ ی ی ی ی NJ ʘ ی Ȫی ӊی ی ۔ ی یٰ ی ی ی ی Ț ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ʪ ۱۳۴۰ ی ی یی ی ی ۔ ̪ یی ʪ ی ی ǘی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ̪ ی ی ј с ی ی ی ی ʘ Ȫی ی ی۔ ǁ ی ی ی۔ ی ی یی ی ی И ğ ی ی ی ی ǁ ǁ ̪۔ ی ی ی ʐ ی۔ ӊی ی ی ی۔ ی 捪  ی ی ی ی۔ ی ی ی ی۔ :  ی ی : ی ی ی۔ :  ǁ ی ی ی : ی ۔ ی  ی ӊی ی ۔ ی ی ی ی Ȫی ی ی ی یٰ ǘ ی۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ̪ ی ʡ ј ی ی ۔ ǘ ǁ ǘ ʪ ی ی ی ǘ ی ی ʪ ی ی ی ی - یی ی ی ی ی ی ی - ی ی ی ی ی ی ی ی ј ǘј (یȡ:۱ :۵۳) ј ǘ ʪ ی ۔ ی ǘ یی ی ی ی ی ٰ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ Ȫی ی ی ی ی ی ․․․ ی ی ǘ ی ی ǘ ی ͘ ی ی ی ی Ț ی - ی ǘ ی ی ۔ Ȫی ی ی Ǎی ی ی ی ǁ  ̪ ی ی ی ی ی ۔

ј ی ی ی یٰ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی јϐی یی ی ی ی ۔ ی Ț ی ی ی یی یی ј ی ۔ ѐ ی ی ی ی ی ی ǁ ᘪ ی ی ( ) ǁ ی ی ʪ ی ǁ ی یʪ۔ ی ی ی ی ʪی Әی ˜ ی ̪ ی ی ی ǁی ی ̪ ̪ ʪ۔ ی۔ ǘ ی ی ی ی ᘪ ی ی Ә ی ᘪی۔ ی ی: ی ی ی ʪ ̪ ̪ ی ی ی ی ی ʪی۔ ی ᘪ۔ ی ی ی ی ۔ ی ʪ ʪ ی ی ی ی ی۔ ( ی:۳۱)

:۳۶ ی ǟ ی ی ی ی ʪی۔ ی ی ی ǁی ی ʘ  ی ی ʪی ̪ ی ی۔ ی ی ی ی Ȫی۔ ی ی ی۔ ی ی ј ی ی یی ی Ԙ Ԙ ی۔ ی یǟ Ǎ ی ی ی ی ی Әیی ی ی ی ی ی ی ی ی۔

ی ی ی ј ی ی ی с ј ǁ ی ʘی с ۔ Ȫی ǐ یی ی ی ی ی ی ј ی ی۔ ی ی ی ی ʘی ۔

یی ی䐊 Samuel Huntington یی ǁی ی Who are we ی ۔ ی ی (Power House) ی ی ی ی ی یی ی ی۔ ( ۔ ی ۱۲/ی ۲۰۰۶/)

ی ی э ی ۔ ǘ ʪ ی ی۔ ی ی ϐیǟ یǘ ی ی ȁ ǘ ی ϐی ی ǘ ی ی ͘ Әی۔

$ $ $

______________________________

10-11 : 91 -ی 1428 ی ǘ -2007