اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
کیا نظرتھی جس نے مردوں کو مسیحا کردیا
: مفتی تنظیم عالم قاسمی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ5، جلد: 90 ‏،ربیع الثانی1427 ہجری مطابق مئی2006ء
: | سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم |
ی ʪی ی ی

ی ʪی ی ی

: ی ی ی ی

 

ی ǘ ی ی ی ی Ț یی ی ʪی ی ϡ ی ی ѡ ٰی ی ی ʡ ̏ ʪی ی ی یی یğ ʪ ʪ ی ǁ ǐ ی ʪ ی ی ی ʪǡ ی ǘی ی ی ی ʪی ی ی ی ی ی ʪی ی ی ی ی ǡ ǟ ی ʪ ̡ ᚘی ی ی ی ی ی ی ʪǡ ی ʪǡ ی ی ǁ ی ی ی یی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ʪ

ی ی ʪ ǘ یٰ

یʪ ʪ ǘ ی ǟ ʪ ی ی

ی ی ǘ ʪ ی ʪ ی ʪ

ی ʪ ی ی ǘ ʪ

ǟ ی ʪ Ϫی ʪ ی ی

ʪ ی ǘ ی ʪ ی

ی ʪ ʪ ی ی

ʪ ی ǘ ی ی ǘ ی

ʪ ѐ ǚ ی ʪ ̪ ʪ ̪ ی ʪ

 ی ی ʪ ی Ȑ ی ʪ

ی ʪ ǟ Ȫ NJ ʪ

ی ʪ یی ̪ ی Ț ̪

ی ̪ ی ی ی ̪

ی ی ی ʪی ʘ ی ی ی ی ی ʪی ی

ی ʪی ی ی ی

یی ʪ ی ی ǚ ی ʪی ǘ

یی ی ʪی ی ی ی ی

( ی ۲۵ ۲۷ ی ی)

ی ی ․․․․! ی ی ی ی ǐ ǟ ی ی ی ی ȍ ی ᚘی ی ی Ә Ȫی ʪ ی ی ی ǡ ی ی Әی یی ی ȍی ی ی ی ی ی ی ی Ϫی ی ی ی ی ی یǟ ̪ ی ی ǘ ی ی ی ᚘی ی ی  ی ی ی ǘ  یی 恚 ی ی

یی ی ᚘی ʪی ی ی ی ی ی ی ی ی  Ț ی ی ی ی ی ی  Ț یǡ ی ی ی ʪ ᚘی Ә ی ی ی Ә ʪ ی ی یǡ ی ی یی Әی ϐی ی ی ʪی ی ی ی Ә ی ی ی ی ی ی یǡ ی: ی ی 捪 ی  ی ی ی: ǟ یǟ ǁ ġ ی یǡ ی ی ی ی ی ی ј ی ی: ی ǁ ۔ (ی ی ۶ ۲۳۶)

ی ی ٰی ی یٰی ی ٰی ی ی ( ی ۵۹) ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǚ ی ј ǁ ی ǡ ј ʪ ی ی ی ᚘی ʪ ݡ ی ی ی ʪ Ԙ ʪ یی ʡ ی ی ٰی ی ʪǡ ی ǘ ی ی ǁی ʡ ϡ ی ȡ ͘ یی ی ی ی ی э ی ی ی ی ی ی ی ۲۳/ ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ی ی ̪抡 یʡ یǡ ی ǡ ی ѐ ی یی ی ̏ ی ی یǡ 䐊 ʪ یǟ Ϫ ی ی ʚ ی э ی ی ی ʪی ی ی ی 捘 ʪǡ ی ی ǘ ی ی ی ی ʡ ی ی ʪ ј ی ی یی یǡ ی ی یی ی ۔

ی ʪ ی ی ی ی ی ی

ی ǘ ی ی ǘ ی ی ی ̐ی

ی ی NJ

ی ی ی ی ی ی

Ȑ ğ ی ğ ̐ی

ʪ ʘ ǟ Ϙی ی NJǘ

( ی ۳۱)

ی یی ʪ ύ ʪ ی ی ی ی ی ی ی یǡ ǘ ی ی ی ی ی ی ی (Ԙٰ ۵۵۴) یی ی ی ی ی ی Ȫی یی ی Đ۔ ٴ یǡ ی یٰ јǡ ی ی ی یǡ ی ی ی ی یǡ ی ٰ ی ٰ ٰی ی ( ی ۳) یی ی یٰ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ̪ ֡ ی ی یی ی (ی) یˡ ی ی ی ی ǐ ی ی ی Ԙ ǡ ی ʪ ی ی ی ی ی ǁ ی ǐ ʪ ۔ ј ʪ ʪ ی ʪ ی Ș ی یی ǐ ǘ ی ی ی ی ی ی ޡ ی ی ی ( ی ) ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی

ʪ ی

ی ʪی یǘی

$ $ $

______________________________

5 : 90 ی ی1427 ی ی2006