اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
عیسائیت میں توحید و تثلیث کی کشمکش
:
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ7، جلد: 89 ‏، جمادی الاول‏، جماد ی الثانی 1426ہجری مطابق جولائی 2005ء
: | عیسائیت ویہودیت | | ایمانیات وعقائد |
یی ی ی ی ی

یی ی ی ی ی

 

: ǘ

یѡ یی ی ییӊی ی

 

ی ی ی ٰ ی ϐی ی ی ی ی ی ǁی ǁی ی ی ϡ ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ʘ ی ی ی ی یٰ ٰ ٰ ی (ݡ ϡ ۵۹۶۵۷۲) یٰ Ȫی یی ͘ ی Ȫی ی ی ی یی ی ی ی ٰ (ی ۲۵) ی ی ی ǁی ی ϐی ی ی ǁ  ǁی ی ی ǡ یی یٰ ی ی ی ǁی ǁی ی ی ی ی یٰ ی ی ̪ی ʪ ی ǁی ی ی یٰ ی Ȫی ی ی ی یٰ ی ی یی یٰ ی ی ی ی․․ ( ۲۳) ی ی یٰ ی ی ی ی ی ǐ ј ی ی ی ی یی ی یی ی ی ی ی ی ی ی یی ی یٰ ٰ ی یȘ ٰ ی Ș ٰ ی ی ٰ ٰ ی ی ( ۳۱۳۲) ی ی Ȫی ی ( ۸۰) یٰ ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی Țی Ȫی Ȫی ی یی ی ی ی ۔

یٰ ǁ ی ی ǁ Ȫی ͘ یی ی ی ʘ ی ی 捘 ی ی ی Ԙ ی Ȫی ی ی ی ی یٰ ی ییٰ ی ی ی ی ی Țی ی ی ǁ  ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ۔ یٰ ی ی ǁ  ی ی ̪ ی ی یی (Jews) ی ۔ ǁ ی ی ی ی ! ی ی ǁی ی ǁی ی ǁ ј۔ ی ی ی ی ی یٰ ی ی ی ی ʪ ی یٰ ی ی ٰ (: ۳۰) ی یٰ Ȫی ی Ȫ ی ی ی Ԙ ی ی۔ یٰ یٰ ی ی ۔ یٰ ٰ ی ٰ ٰ (: ۱۷۱) یٰ یٰ ی ییٰ ی ی Ȫی ییٰ ی ی ی یٰ ی ی ی یٰ : ی ی ی ی ٰ ․․․․ ی ی ی ی ی یٰ ی ی ی یٰ ییٰ ی ی ی یٰ ی یǡ یٰ : ی ․․․․ یٰ ی ٰ ․․․ ٰ ی یݘ ․․․․ ی ٰ یј (: ۳۰۳۱) یǟ یی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی Ԙ ی ی ی ی ی ی یی یٰ یی ی ی ی ی ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی ی یٰ ǘ ی ی ј ی ی ی ی ی یی ۔ ی ی ی ی Ԙ ی ی ј ی یی ی Ȫی ۔ ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی  ی ی ی ی ۔ ی ی ی یٰ ی ی۔

ی Trinity :

ی ی ǘی Ȫی ی ǁی ی ی ی ی Ȫی ј ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

One in three and three in one

ی ی ی ی ی ی ی :

- ǁ - ی -

یٰ ی ǁ  ی ی Ԙ ی ( ی ی ییٰ ی ی ی ی ʘ) ی ǁ  ییٰ ی ی ی Ԙ (ǁ یǡ ) ی ی۔یٰ ی ی Ȫی ی ی ی ٰی Ȫс ی (All three are Divene) ی ی ی (All three are of the same substnse) ی ی ی ʪ ی (Three worship equally) ی ǡ ی ی ی ی ی ی۔

یی یی یی یǟ ی ( ی ) ی ی ی ی Ț یی ی ی ی (Genesis) ǘی (Malachi) ʘ ی ̐ Ȫی ی ی ی ʘ ی ی Ȫی ی ǁ  ی ی ی ی یٰ ی یی یٰ یی ی ј ی ی ی Ȫی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی Ȫی ی ییٰ ی ǁ ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ی یٰ ۱۲ ی ۲۹-۳۰ ی ییٰ ی ی:

یٰ ͘ ی ͘ ی ی ی ! ی ی ǁ ǁ ǁی ی ǁی ی ی ۔ ی ی ی ۱۴ ی ۴۴ ی ییٰ ی ی: ییٰ ی ǘ ̪ ی یی ј ̪ ی یی ی јǺ ی یی ј ̪ Ȫی ․․․․ ی ǁی ی ǁ ی ǁ (یی ی ) ̪ Ȫی ۔ ی ی ی ۱۴ ی ۲۹ ی ییٰ ی ی: ǁ () ی ی Ț ۔ (Father is greater then I)

یی ی ییٰ ی ی ی ی (St. Paul) ی یٰ ǁ ی ی ی ی Ȫی ǁ ی ی Ȫی ی ی ی یǺ ʪ ǁ ی ی ᘪ (Three is name of three God but one) یی ی ی ی ی ی ی یی ی Ә ی ی ی ( ǁ ј ) ی ی ی ی (ی ی ی ی ی ј ی ی ی ی یی ٰ ی ) (: ۱۵۶)

یی ی ی ᘪ : One God and father of all who is over all and throuh all and in all. یی ی ǁ ی ی ی ۔ یی ۴ ی۶۔ ی ʪی ǁ ی ی ᘪ : ی ی ی ی Ȫی ی ی یی یی ی ۔ ۲ ی ۴-۵۔

ی Ȫی ی ی Ȫی ی ییٰ ی ی ی ی ی۔ ییٰ ی ی ی ی ی ییٰ ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی И ʘ ی ی ۔

ییٰ ی ی (Perntecost)یی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ییٰ ی ی یی ی یٰ ی Ϙ ی ی ی ی۔ Ȫی ۔

ی ی ی ییٰ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪ یٰ ی۔ ی یی ی ی ی ی ی ی ی ǁ ğ ییٰ ی یǡ یی ی ǁ یʪ۔ ( ۲ ی ۱۳-۳۹)

یǟ Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǁ ی۔

یی ی ی ی ی ی ییٰ ی ی ی ی ی ی ی ییٰ ی ǁ ǁ یٰ ی ǁ یی ی: ی ی ̪ ییǐی ی ǐ ǁ ی (Father's and holy Spirit) ȁ (Baptism) Ә ͘ ی Ȫ ј ی ی ʘ ʪ ۔ (ی ی ۲۸ ی ۱۸-۱۹-۲۰)

ی ی ی ی ی یی ʪ ی ی ی ی Ȫی یٰ ی ی ی ی ی ۱۳ ی ۱۴ ی ی ییٰ ی ی ی ʪ ی ۔

یٰ ی ی ی یی ی ی ی ʪ ی ی ی ی یǟ ۔ ǐ ی ی ی И ییٰ ی ʪ ی ی Ȫی ی ی ی ییٰ ی ی ی ی И ی ٰ ی یی ی ییٰ ی ی  ǁی ی یی ϐی ی ی یٰ ی ۔ ǟ ʘ ی ی Ȫی ی ی ی ی یی ی ј ی ی ی یی ی ͘ ی Ȫс ی۔

ی ی ( ی ) ی ی ی ی: (۱) یٰ ی یی ی ی ʪ ییٰ ی ی ǁ ی ی ی (۱ ی ۱۱) ی И ییٰ ی ی ǁی ی ی ی ۲۸ ی ی ۲۰ ی ی Ȫی ی ی ی ʘ ʪ ی ی ییٰ ی Ȫی ʪ ی ی یٰ ی ʪ ی ی ییٰ ی Ȫی ʪ (یٰ) ʪ ی ی ۔

I am aluayswitl will you up to the end of time.

ی ی ی И یی ی یی ی (۱) ی И ی ی ییٰ ی ǁ یی ی ی ی И ی ی ییٰ ی ی یٰ ʪ ی ۔ ییٰ ی ی ی یی ی ی Ȫی یی ییٰ ی یی ی ی ی ۔ ٰ Ȫی ییٰ ی ʪ ʪ ʪ یǐی۔ یی یٰ ی ی ی ۔ ǡ ییٰ ی ی ی۔ ی ی ی Ԙ ی ѐ۔ ی ی ۔ (ی ی ییٰ ی ی NJ ʪ Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ٰ ی ییٰ ی ی ی Ȫی ͘ ی ی Ȫی Ә ی)

ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ̐ ی یی ی ǟ یی یی ی ʪی ی یی ی ی ی ی یğ ی ʪ ی ی ی ی ʪ ی ǁ Ȫی ی ʪ۔ ی ی ی ی ی ʘ ی Ȫی ی ğ ǁ ǟ ی ی ی ʪ ی ی ی ʪ۔ ʡ ی ی ی ʪ۔ ی Horas, Isis, Osiris (ǁ ǟ ی) ی ʪ۔

Altis ی ی Nana ی ی ی ʪ ǘ ی ی ʪǡ ی э ی ی ʪ Ȫی ی ʪ یٰ ییٰ ی یی ј ی Ȫی ی Dionysius ی ی ǘ ی ͘ ی ی Demeter ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ Ȫی یی ی یی ی ی : (۱) ی Jupiter (۲) Demeter (۳) Dionysius یی ǁ ǟ ی۔

ی ی یی ی یی 捘 ʪ ʪ ی ی ی ی ی ی ی ی ϐی ی ی ی ی ی ی یی ی Ԙ ی ی یٰ ی ی ی ј ی ӡ ی ی ی Ԙ ی ی ј ʘ ی ی ی ی ی ی ی یٰ ј (Unitarian) ی ی ʘ 捘 ی یی ی ی ی ی ی ʘ ی ی ی ی یی ی ۔

(۱) ۳۲/ ی ی ی ی ییٰ ی ی ی ǁ ǁ ǁ ǁ ی ۔

(۲) ۵۷/ ی St. Poul ǁ ی ᘪ ʪ ی ی ی ی ǁ Ȫی ی Ȫی ییٰ ی

(۳) ۹۴/ ی St. Dalimoof ᘪ ʪ ی ی ʪ یی ی ی ۔

(۴) ۱۲۰/ ی ی ی یی ی ی ی ی ʪ ی یی ǁ ۔

(۵) ۱۵۰/ ی ӊ ъ یی یϪی Ϫی یی ی ی۔

(۶) ۱۷۰/ ی یی ی Trias ۔

(۷) ۲۰۰/ ی ی Triritas ی۔

(۸) ۲۳۰/ ی St. Origan ییٰ ی ᘪ۔

(۹) ۲۶۰/ ی St. Tsigaru ᘪ ʪ ǁ ی ی ی ی ی۔

(۱۰) ۳۰۰/ ʘ ی ی ی ی Ԙ ی ی ی ی ی ʪی ی ی ی јی ی ʪی۔

(۱۱) ۳۲۰/ ی Uesebius ᘪ ییٰ ی ǁ ǁ Ӎ ی ی ی ی ی ی ی۔

(۱۲) ۳۲۵/ ی Niscan ی ییٰ ی (God of God Veyry God of very God) (ی ی ) ی۔

(۱۳) ۳۵۰/ ی ی ی ی ی ی ۔

(۱۴) ۳۷۰/ ی ی ᘪی ی ǁ ی ی Ȫی یǐی۔

(۱۵) ۳۸۱/ ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔

(۱۶) ۳۸۳/ ی ʪیی Theodosius ی ی ی ی یی ј ʪ ی ی ʪ ی ی Ϫی ی۔

ی ی И ی یی ی ی ی ʪ۔ ی ی ی ی ی ʪی ی ی ییی ی یی ی Ț ی ی ی ی ی Ԙ ی یٰ ی ی ͘ ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ییٰ ی ǁ یٰ ی ی ی ۔ یی ی ی ی ј ی ی Ԙ ی ی ی ی ۔

ٰ ی ی ( ۲۰۵)

ی ی ی ی ٰ ј ی ی ٰ ( ۶۴)

ی References

(۱) : ی ی ی۔

(۲) ی : ǘ ǟ ی ی۔

(۳) ی ی: ی۔

(۴) The Glorious Quran : Abdul Majid Daryabadi

(۵) The Holy Bible / English, Bible Cumbridge University Press. Oxford University Press- 1970.

(۶) Commentry of the Holy Bible Lions Hand Book (U.S.A)

(۷) Helley's Hand Book of the Bible. [Meaning & Commentry] (Protestantent)

(۸) Ethical. Thesues in Six Religions Tradilions, Edited by P. Morgon & C. Lawton (N) Edin

$ $ $

______________________________

7 : 89 ی ی ی 1426ی ی 2005