اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
انسانی زندگی - زہرکے حصار میں
: ڈاکٹر ایم اجمل فاروقی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ8، جلد: 89 ‏، جماد ی الثانی‏، رجب 1426ہجری مطابق اگست 2005ء
: | اجتماع ومعاشرت | | متفرقات |
ی ϐی ی

ی ϐی - ј ی

: ǘ ی ی ۱۵- Ϫی 握

 

یѡ ی ی ی ǟ ی ǟ ǘ ی ǘ ۔ ǁ ʪی ی ی ی ی ی ی ϐی ی ی ی ی ۔

۲۱/ی ۲۰۰۵/ ی Ȫیی ی э ی ی ی یǐی ی I- ییی ی ی ی ی ی ۔ ی ʪ Ȫی ی ʘ ۔ ی Ȫی یӁъ ی ی ی ی ی ۔ ͘ ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ϐی ј ۔ ی ی ی ǘ ی ی ۔ ی ی сی ی ی ی ᘪٴ ی ی ی ی ی یǐی ی Ț ی ̐ ی ییǟ ی ی ی۔ ی یی ی ی۔ ǁ ی Ț Ț ǁ ی ی ј ی ی ی ی ی۔ ۲۹/ ǁی ۲۰۰۵/ ی ی ǁ ی ی ی ی ی ی ˜Ə ییǡ ӊ ǡ ی ی ی ۔ ی ی یی ی Țی ی ی ی ی Ȫی ی ی۔

ی ǡ ی ̡ Ϫ ی ʡ ǡ ی ďѡ ی ی ی ی ی ی Ә ی:

NJ ی ی ی ی یی ی ʪ یӊ ی ј  ی۔ ی ی ȊǘӘ ی ǐ ی Ϫ ǐ ی ی یی ۔ ی ی ̪ ی Ә ۔ ی ی ی ی ی یǟ ď Ә ۔ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ یی ی ǘ ď Ә ۔

ی ی ی ʡ ی Ϫیǡ э Ǎѡ ی Ȫی ی ی ٪۹۰ ی ʘ ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ ʘ ی ی ی۔ ی Ә ی ی ی ی ی ی ̡ ی ی ј ㊪ی ی ی ی B یѡ Ǎ ی ǁ ی ی ی Ӂی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ӊیی Stearin ǘ ֡ Ȫی ی ʪʪ ی ی ی یѡ Ȫی ی ی یʪی ی ی ј抡 ی ی ی ی Ә ی۔ ی ی یی ی折 ğ ی ی ۔ ㊪یǟ ǐ ی Ϫ ی ی ی یی Ȫی ۔

Ꮟ ӊ

(ی یی ی) ی ی ی ӊ یǡ ی Ә ی۔

Ϫی ӊ یی ӊی ی ی ӊ ی ی ̐ ی ۔ ی NJ ǐ ѐ Ȫی ی ی ۔ ی ی ی ی ی (Pancrcas) ۔ ی ی ی یی ی۔ ǐ ی ǘ ی ی ی ی ǘ ʘ ی ʪ۔ ی ј یی ی съ ی ی ʪ ی ی ی ی ǘ ʘ ی ʪی ی ʘ ی ǘ ی ǿ ی ی Ȫی ی ی ǘ ی ی یی ۲۰۰۲/ ی 200 ی ј 19- یی ی 855 ی ی ی یی ی 35 ی ی۔ یی یȪ ی ی ی ǁی ǚی ی ی ی ی ییǟ Ȫی ی ی ی ی ʘی ʪ э Ȫی Ț ی۔

() ی ی ی Ә ی۔ یی P4 3.4 ۔ ی یی ی ی ۔ ی ی ی ۔ ی یی ј ی۔ ی ی ۔ ۔ ی ی ۔ ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ۔ ی  ȍ Ҙ ی柡 柡 ی یޡ ی  ј ی ی (ی TOI ۸/ǐ ۲۰۰۴/)

یی ی ی ی ی Ȫی ǘ ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی Ȫ Ȫی ǐ یی ی ی ی ی Әی ۔ ی ی ییی ӊ ی ی ی Ȫј ј ی 20 Ƙ ی ی ی ۔ ӊ ی یی јی ی ی Ә ی۔ ی ی ی ییǟ Ȫی ی۔ ی ی ی ӡ ی ԡ ㍪یǟ ی ی یی (Cadmim) ی Ә ۔ ی ی ۔

ی ی یی

ݡ ی Ϫ ď ʪ ی ی ǘ ی ی۔ ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ǁ یǟ ǁ ۔ ی ی یǟ ی 柡 یǟ Ϫ ی јی ی ی Duplicate ۔ ی ی یی ʘ ۔ ی ی ی ی یی съ ی ی ی Duplicate ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی 1300 ی ی یэ یǐی ی 20 ی ی ی ی ی ی ی ی ی 1/3 Ț 25 ی 2/3 Ț ی۔ 2004ی ی 54000 ی ی ی ی 19000 ی ی۔ (Ԋی Ԋ ․․․ ۲۵/ی ۲۰۰۴/)

یی ی ی

ᘪٴ ی ӊی ǘیی یэ ǘ ӡ ޡ ی ی یی ی ی ی ی ӊ Š ی یэ  ی ی ی ی ј ی ی ی ی۔ ی ی ی ی۔ ی ی ی یی ی ی ӊ ی ی ی ǟ ی Cells یی ی۔ ی съ ی ییӊ ی ی ی ی ی ی۔ ( ӡ ۹/ی ۲۰۰۴)

ǐ ۲۰۰۴/ ی ǐ ی یی ی ی ی یی ی ǁ ӊی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی Ӂ (Spray) ӊ 䘪 ی ی ی ی ۔ ی ʪ یی ی јی ی 䘪柡 ی ی ی Әی ی۔ یی ͘ ͘ ی ی ی ۔ ( ی ۲۸/ ǐ ۴۰۰۲/)

ی یی ی ی ی ی ۔ ی یی ی ی ۔

ی ǟ ی ی ȍ ی Țی ی

ی ی ѐ ییӊی ǘ یی ی ǁی ی  ی ی Ǐی ی ȍ Ә ی Cells ʪ ۔ ی ی ی ی ییی M.I.T ی ۔ ی ی ی یǐی ی ی ی ی Ȫی Ә ۔ ( Ԋی ǡ ۸/ی ۲۰۰۵/)

ی ی ی ی ۔ ی ی ی Ȫی ۔ ی Ǎی ی ی ۔ Țی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی јی ی ی ی ۔ ی ی ی ğ Ҙ ی ی ğ ی - Ꮱ ی 500 actifed ی съ ی ی ی ی ی ی ۔ ی Ȫی ی ی ی 2 ی ۔ ی ی ی ی ی ʘ ی ی ی ی یǟ ی ی۔ ǘ ی Ҙ ی ی сی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ̚ ی یی ی ی:

(۱) ی ݘ ϐی۔ (۲) ݘ ϐی۔

ی ی Ȋی ی ی ی ی Ȫ ی ی Enjoy ی ی ۔ ی ۔ ی ی ی ی ی Ә۔ ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ј ǁ ی ǁ  یǟ ǡ ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی Instincts ی ی ی ی ی۔ ی ی NJ ی ی ی ی ی ۔ ی ی یی Ϙ ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ǁ ی ۔ ی ی 22-30% ǐ ی ی 70% ۔

ی ی ی с ی ی ی:

۱- ی : ی ی ی Ә۔ ǘ ی ۔ ی ی ی јی ی ۔

$ی Ǎی Ϫ ی ی ۔ ی ی ی Ϫی۔

$ ی ی ی ی یی۔ یی ی MIxer Grinder ی ی ی۔ ی 50% ȍ Ә ۔

$ ی ی ی ӊ ی ӊ یی۔ ی ی ј ی یی یی۔

$ ی ی ӊ ی یی۔ یی Ȫی ی۔ ی ی ی ی۔

$ Ϫ ی یی Ϫ ی ی۔ ی ǁی ی۔ ȍ ی Ә ۔

$ ј ی я ی ی یǟ ǐ Ȫс ی۔ ی ی NJѡ Ϫیǡ ی ѡ ј ی ی ǐی Әی ی۔

۲- ی یی ی ی ی ̐ ی ۔ ی یٰ ǐی ی ۔ ی ǁ ی ۔ ی ی ی ی ی Ϫ ی ᚘی Ȫی NJ ی ی ی ی ۔ ی ی یی ی ی ݘ ی Ȫی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔

$ $ $

______________________________

8 : 89 ی ی 1426ی ǐ 2005