اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
جنت کا راہی شہید اسلام حضرت مولانا مفتی سعید احمد جلالپوری شہید.... سیرت و کردار
: مولانا زبیر احمد صدیقی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
شمارہ ۶ ، جلد: ۹۴ ، جمادی الثانی- رجب ۱۴۳۱ ہجری مطابق جون ۲۰۱۰ ء
: | شخصیات اور سوانحی خاکے |
ی ی ی ی ی ی.... ی

۶ : ۹۴ ی ی- ۱۴۳۱ ی ۲۰۱۰

 

ی

ی ی ی ی ی.... ی

 

: () ی یی ی ()

 

 

ی ی ی ی ی Ǎی ی ی ی ی ی ǐ ی ʪȍ ی ی یʓ ی ۔ ی یʓ ۔ ی یʓ ی۔ ǐ ی یʡ ğ یی یʓ ʪی ی ی ی ʘ ی ی ʪ ۔ ȍ ی یʓ ی ی یی ʪی۔ ی ی ٴ ی ی یʓ ی ۔ ی ی Ȫی Ȫی ی ی ی ی ی Ȫی ǡ یی ی ی ی ی ی ʪی۔

ی ی ی ی ی ی Ϫیی ی ی ǡ ʪ ی ی Ȫی ی ۔ Ϫیی ی ی ی ی ۔ ǁ ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی И ۔ ی ی ی ی ی ʪی۔ ǘ ی ۔ ی ی ی ی ݘ ۔ ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔

ی ی ی ی۔ ی ی یی Ϫ ی ی۔ Ǎی ی ی ی ی сی یٰ ی јی ی ی یی ی۔ ۲۰۰۰ ۲۰۱۰ ی ǁی ʘ ی ی ی Ȫی ی сی ی ی Ǎی ی ی یٰ ی ی ۔ ی ی یی ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی ی ј ǡ یی ی ʪی۔ Ӎ Ϫی ی ޡ ی ޡ ی ј ʪ۔ ی ӡ ݘ ی ی ١ ј ی ی ی ی ی ی ϡ ی Ӂی ϡ ǁ ǘ یٰ یی Ϙ ʚ ی ј ی یѡ ی ϡ Әѡ ѡ ѡ یѡ ǘ ǘѡ یٴ ی ی ٴ Ґ ی ʪ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ۔ ی ʪ یٰ  ٴ ی ʪ ی :

ٰی ی۔ (: )

یی یٰ

 ی ی ی :

یј Dž (ی)

ی Ǎ ی Ǎ ۔

ی ی:

ޅ (ی)

ی ی ʘی Ȫی ی 染۔

ی ی یٰ ی ی ʪ۔ ی Ȫی ی ی۔ ی 柡 ی ی ǐ Ȫی یی ی ی یǟ ی Ȫی Ԙ ی ʪ Ȫی ʪ ی ǘ ی۔ ی یٰ ǡ ی ی ی ی ی۔ ی ٴ ی ʘ ی ی Ԙ ی ۔

ی ی ی یǟ ی ی ј ی Ϙ Ә ی ̪ی ی ʪ۔ ی ی ی ی ʪی۔ ی ی ی ی یъی Ȫی ۔ Ȫی یی ی ۔ ʪ ی ی یی ی Ȫ ʘ 捪۔ ǐ ی ی۔ ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی ی۔ ی Ȫی ۔

 یٰ ی Ȫی ی ʪǡ  ی ǁ ی ی сی ی۔ ǁ ȍ ȍی ی یǡ ǁ ی ی ی ی ی  ی ј  ۲۱/ ١ ی ی ۔ ی  ی ییǟ Ȫی Ȫی یی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ۔  ǁ ی ی ی ی ی ٴ Ґ ʘ ی сی ی۔

یٰ ی ی Ȫی ی ی ʪǡ ی ی یی ی ۔ ی ی ی ʪ۔ یٰ ǁ ʘ ی ǁ ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ǁ柡 ی Ȫی ʪ ی ʪی۔ ی ی ǁ ̪ ی ی ی یی ی ی ̪ ی۔

ی

ی ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی ی ʪ ی ʪ ی ی یی ی ی ی یǟ ی۔ ʪ ی ی ی ۔ ی ǘ ی ی ǡ Ȫی ی ی ʪ۔ یѡ یˡ ی ی ݡ ی ی ȡ ی ی ʡ ی ی ʡ ییʡ یʡ ی ی ی ی ʪی۔

ی ی Ɗ ی Ȫی ی ی ی Ȫی ی Ɗ ی ی ی ی ی Ԙ ی ی ی ی ی ی ݘ ǁ ی ی ی یی Ɗ ی ی ی ی ʪ۔ ی یی Ɗ Ȫс ی ۔ ی ی ی ی Ә ۔ ی ی ی ی ی یޡ ی ی ی ی ʪی۔

ǁ ی ی Ϫیی ی ی ی ʪ۔ ی  ی ی ی ی Ȫی ی۔ ǁی ی ی یʓ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی И یی ی ی И ی ی ی ی ۔ ی ǁی ی ی ی ی ʪ ̪ ی ǘ ǁ ی ی ی Ȫیی یی ی ی ی ی ی ʪ ̪ ی 䐪 ی ی ی ی ی Ȕ ی ی ̪ ی ی ی ǁ ی ی ǁی ی ǘ ی ی ی ی ی ی И Ȫی ی۔ ٰ ǁ ی ی ی ی ی () ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ǁی ی ی ی Șی ʪ۔

یٰ

یٰ ی ۔ ی ی ʪ ʪ۔ ʡ ʡ ی یٰ یٰ ʪ۔ ǁ ی Ϫیی ی ی ی ی ی ʪ ی ی ۔

(ޡ ی ی) ی ی یی ی И ی ی ی ʡ ی ی ی ϐی یݘ ʪ۔ ی ʪ ی ی ی ی ی ʪ ʪ ی Ȫی ǡ ی ی یی ѡ ی И ј ی ی۔ ǁ ی ǁ ی ی یی ʪ ј۔ ی ی یсъ ی ی ϡ И ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی Ә ʪ۔

یٰ ی ی ی ʪ ی ی Ϫ ʪ۔ ی ǁ ی ʪ ѐ ǐی ۔ ی ی Ԙ ی ۔ ǁی ی Ȫی ی ی ی۔

ی ʪ ϐی Ȫ ی ی ی ی ی یӡ ی ی ی ی ѐ ی ǘ ی ǘ ی ی ʪ ی ی ی ۔ ی ی Ȫی ی ۔ ی ی ی И ی ی ی ی ی 60 ی یی ǁی ی јی ی ʪی۔ ی ٴ ی ۔ ی ̪ ʪ۔

ی ی یٰ ǁی Ȫی ی ʪ۔ ی ی ی ی Ȫی ی ʪی۔ ی ی یی ی ی ʪ۔ یс ی Ȫی ی ی ی۔ ی ی Ϫیی ی ј ʪ ی ᘪ ʪ ی ی ٴ ی ی۔ ی ی ی ی۔ Ȫی ی ј۔ ی ی ی ʓ ʪ ی ʐی ʪی۔ ی ی ی ǘ ی۔ ی ی ی ی ʪ ی یǟ ǚی ی ی ی ی ی ی Ϙ ی ی ی ۔ یی  ی ۔ ی ی ی ʪ۔ ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یǡ ی ʪǡ ی ی ی ی Ә ی ی ی ی ۔

Ҙیٴ ӡ ی ی ی ی ۔ یی ۔ ی ی ǁ ی ی۔ یٰ ی ی ی ʪ۔ ی ی Ȫی ǁ ی ی ی ی۔

ی ǘ ی ی ی ی ی ی  ی ۔ ʪ ی ʪ ی ی ی ی ј ۔ ی ی Ȫی ȍ ʪ ی 捪 ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ̪ Ȫی ی ۔ ی ی ی ی ی یǐی۔ ی јی ی ی ۔ Ӎ ѐ ی ی یی ۔

ی یٰ ی ʪ ی Ȫی ی ʪ۔ ی ی۔ ی ی ʪ ی Ȫی ی ٴ ی ی Ȫی ۔ ی ی ی۔

ی ی ی ی یی ۔  ǁ ی ی ʪی۔ ی ʪ ی ی ʪ  ڡ ی ی ی ی ǁ ی ژ ʪ۔ ی ی ی ǁ ی ی ی۔ ǁ ی ی ی ۔ ی ی ی ϐی ǘ ی ʪ ی Ȫی ی ی ǁ ʪ ی ی ی ʪ ی یی ی۔ ی ی ی ی یی ʪ ǁ ی ϐی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ǁی ی ј ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪ ی ی ی ʪ۔ ی ی ی ی Ԙ ی ی ی ی ʪǡ ی Ԙ ʪ۔ ی ی ǁ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ϫیی Ǎی ی ی یی ʪ ʪ ی۔ ی ی ۔

ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪ ی ی۔ ی ی ی ǘ ǁ ʪ Ǎ ی Ȫی ʪǡ ی ј ی ی ی ی с ی ی ی ϐ Ȫی ی Ϙی ی ی ڡ ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ʪ ی И ی۔ ی ǁ ی ی ی с ی ۔ ϐ ی ی ی۔ یی ǡ ی ی ǁ ی ی ǘ ی Ȫی ǁ ی ی۔

ی ی ی ǁ ʪ ی Ϫیی ی ʪ ی ی ی ǁ ی ی ٴ ی۔ ی یی ی ی ʪ ی Ȫی ی ی Ȫی ی۔ Ϫیی ی Ȫی ی  ǁی ۔ ی ی ی ی ی ی:

(۱) ژی (۲) ی (۳) ی (۴) ی

ی ی ی ی ی ǁ ی یی ی یٰ ǁ ی ژ ۔ ی ی ǁ ی ی ی ی ی ی ̪ ǁ ی ی۔  ی ی Ә Ǔ ی ی ی ی ی ی Ԙ Ԙ ی۔ یی ی Ә ʪ ی ی۔ ی Ә ی ی ی۔

ی ی Ϫیی ی ی ی ی ی ی ی یѡ ی ی ی Ȫی Ϫیی ی ژ ۔

ی ی ی Ϫیی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ѐ ی یѡ یѡ یѡ یѡ ی ی ی ی ʪی یٰ ی Ȫی Ϫیی ی ی ی ی۔ Ϫیی ی ی یی ی ی ی ǁ ی ژ یٰ ѐ ی ʡ ی ʡ ی Ȫی یی ی۔ Ϫیی ی ʪǡ ʪ ی ی ʪ ی ی ی ی ی Ȫی  ʪ ی ۔ ѐ ی ی ی یǡ ی ی یی ی ی یǡ یی ʪ ی ی ی۔

ی ی ǁ ی Ϫیی ی ی ی ی ی ی یی ی۔ Ϫیی ی ʪ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ϫ Ȫی یٴ ʘی ʘ ۔ ی ی ی ی ی ϡ ی ی ʡ ی ی ی ی  ی ڡ یی ی Ϫ ј ی ی ی ی ی 䐡 ی сی ی یی ی ʡ ی ǁ ی ی ی ۔

ی ی ǁ ی Ϫیی ی ی ǁ  ǁ ǘ ǡ ǁ ی ی ی ی ی ј۔ ی ی Ǎی ی ی ی ǁ ی ی ی ی ی۔ Ȫی ǁ Ȫ ی ی ی ی ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی ی ی۔

ی ی ʘ ǡ ی ی Ȫی ی ی ʪ ی ی ۔ ی ʪ ی ی ی ی Ȫی ی ۔ ǁ ی ی ی ی ی ی ѓ ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ʪی ی ی Ȫی ی ی ی ی ʪی۔ ی ی ی Ȫی ی ی Ȫی ی ۔

ی ی ی ʪ۔ ǁ ی ی ی ی ی ی ј۔ ی ј Ȫی ی ی یǟ ی ی ی ی یٰ ǁی ی ی ǁ ی ј ی ۔

ی ی ی ی ی یی ی Ȫی ی ʪی۔ ی ی ی ی ۔ ی ǁی ی Ȫی ۔ ی Ȫی ی ğ ۔ ی ی Ȫی ی ی ی ʪǡ ی Ȫی ʪǡ ǁی ǁ ی ی ی۔ ی ی ی۔ ی Ϫیی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ( Ϫیی ی ) ی ی ʪǡ ی Ȫی ی۔

ی ی ی ی ̪ ی ی ی Ȫی ی۔ Ȫی ǁی ۔ ی ی ǁی ی ی ی Ȫی ۔ ی ی ی ی ی ی Ԙ ᘪی ی ی ی Ȫی ی۔ ǁی ʪ ی ی ی Ȫی ی ی۔

ی ی ј ی ی یǟ ѐϪ ی ی یٴ ی ی ی ی Ȫی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی 䏡 یǟ ѐϪǡ ѐϪ یǟ ی یǟ ی ی Ȫѡ Ȫ ی ی ѐ ǡ ی ی ی ʪ ی ی Ȫی ј ʪی۔

ی ی یی ی ی ی ی ۔ ی ی ǁی ی ʘی Ȫ ی ʪی ی ی ی ی ی ј۔ ی ی ی یی ی ی ی ی Ȫی ی ʪ۔ ی Ȫی ʪ ی ی ǁ ی ی ̪ ʪ۔

ی ی ی یی ی ی ی ی Ϫیی Ȫی ی ʪ۔ ی ی ی ʪ Ȫی Ȫی Ǎی ی ǁ ی۔ ی ی ی Ȫی ǁ ی ی۔ ی ʪ ی ѐ ی ی ی ی ی Ϫیی Ȫی ی ʪ۔

Ǎی ی ی ی ی ی ی ǘ Ә ј ی ی ی Ȫی ی ʪ۔ ی ǁ ی ی ی Ȫی ۔

***