اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
مسلم عیسائی تعلقات اور امنِ عالم
:
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ 7 ‏، جلد: 96 ‏، شعبان-رمضان 1433 ہجری مطابق جولائی 2012ء
: | دعوت و تبلیغ | | اخلاق وآداب | | تاریخ اسلامی |
یی

یی

 

: ǘ ی ییӊی ی

 

ی ی ی یٰ ی ی ی۔ ی (Ԙٰ: ی) یٰ ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ʪ ی ی ʪ۔ ی ی ǁ ی ی ی ی ǁ ی ی ی ی ی ی۔ یی ی یی ی ی ی ی Ț یٰ ی ی ǟ ی ی ی ی ی ی ی یǡ یǘ ی ی ی ی ۸۱ : ی یی ی ͘ ژ ٴ ٰی ی Ԫ ژ Ǫی

: ی یٰ ی ی ی ی Ӎ ی ی Đ ی ۔ یǘ ی ی ی یǿ یǡ ی ی Ȫی ʪ ۔

یی Ȫی И یٰ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی Ȫی ʪ ğ ی Ȫی ۔ یٰ ی ی ј ی ی ی ی ی ͘ ی ی۔ ی ǁ Ȫی Ǻ ی ی ی ̪ ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ʪ ۔ ی ی ј 柡 ی ی ی ʘ یǐی ی ی ی ی ی ی ی یی ی۔

ی ی ی ی ی ǁی ǁی ی ی ی ی یٰ ییٰ ǁی ǁی ی ی ی یǘ ی ٴ ی ی: ۱۵۷ ی : ۱۸ ی: ۱۷ ۲۲ ی ی : ۱۴۱۵ ۱۶ ی И ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی ᚘ ی ی ی ی ʪ ی ی  ی ی ی ی ی ی ی ǁ  ی ی یی ی ̪ ی ی یٰ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی  И ی ی ی ی ی۔  ی ی ی۔ ی ی ٴ ͘ ی ی ی ی ʘی ی۔ ǁ ی (ی) ی ی ی ی ی یی ʪǡ ˜ ǁ ǡ  ی ی ی ی ی یی ʪ ی ی  ʘ Ǻ ʘ ی ی  ی ی ی ی ی ی ی ğ Ǻ ی ی ی ̐ ی ѡ ѡ ȡ ǐ ی ی یی ی۔ ٴ ی ی ی ǘ ʪ یی Ϫ ی ʪ ی ی ی ی ǚ ی ٴ 捪 ی ی ی ی ! ی ی ی یی  ی ۔  ی ی ی ̪ ی ی ی ی ۔

یی ی ی ʪǡ ی یی Ԫ ٰ Ԫ : ی ! ی ǁ Ϫ ی ی ی ی ی ی ʪ ی  ی ی ی ی ی ی  ی ی ی ی ی ی ی ی ی  ی ی ی ی: ی ی ی ی ی ǡ ی یی ۔

ی ј  ی ی ی ی یǺ ی ی ی ی  ی ی ی ی ی Ϫ  ی ی э ی ی یی ʪǡ Ϫ Ȫی ی Țی ʪی ی ی ی ی یی ی ۔

ی ǁی ʪ ی ی ی ی ی ی ᘪ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ѐ ی  ی ی ی ی ی ی ی  ی ی  ی ی ی ی ی یی ی یٰ ی Ԙ ی ی ʘی ی ی ј ی ǘ ی ǘ ی ǁ ی ǁ ی ǁ ʪ ğ ی ǘ ј ی ی ی ǡ ی ی ی یی ی یی ی ی ی یی ی ی ی ی 㘪ی ۔

ی ǘ ی یٰ ی ʪ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ( ϡ ی ی ی ی ی Șی Ϫ ی ی ی ی ی ʘ ی ی ی ی )۔

ی ǟ ی ی ǁی ی یی ی ی ی یی Ț ʪ ی ی ی ی ی И ی: ی!  Ȫی ѐ ǘ ی ی ǡ ǘ یی یی ی ǘѡ  ی ی ی  ј  ی ̪ ی ی ی ی ی ی ی ѐ ی یٰ ʘ ی ی ʘ ی یی یϪ ی یǟ ʘ ٰ ی Ϫی 䘪 ی Ϫ ی۔

یی ی ی ی ی ی И Ț یی ی ی یٰ ی ی ی ی ی !  ی ی ی ǡ ی Ȫی Ȫی یی ی ی ی ی ǐی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪی ی ی ی ی ʪ یǟ ʘ ی ی ی ی ی ۔ ! ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی:

: ی ǡ ی ی ǐ ی ̪ ی ی ی ی ی э ی ی ی ی ی ی ی  ی ی ی ی ی ی ǡ ی ی ǡ Ȫی ی Ȫی ǘ ی ( ی)۔

ی : ۱۸ ی: ۱۷ ۲۲ ی یٰ ی ی یٰ ̪ ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ǁ ی ј ǡ یی ی ی ǁی ǡ ی ͘ ی ی ی یی ی ̚ NJ ی ی یی ی ی یی یی یی ј ̪ی ی یی یğ ی ی ǡ ی یی ی ی ی یی ј ǐ ی ی Ӎ ی یی ǐ یی ی Ӎی ی ̪ ی ǡ ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی : ۱۴۱۵ ی ییٰ ی ǁ ی И ی ǐ ̪ ј ی ͘ ی ی ی ǡ ʪ ی ǁ ی ǡ ی ی ی Әی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪ ․․․․

ی ی ی ی Ǻ ی ی ی ی ̪ ی ی јǺ ی ی ی Ϙی ی ی ی ی ی ̪ ͘ ی ی  Ț ی․․․․

ی ی ی  ǡ ی ی Ȫی ی ی یٰ ǡ یی ی (ǟ ̪ ̪ ی) Ȫی ی ی ی ʪ ․․․․

ǐ ی ی ğ ی ی ی ی ی ğ ی Ȫی ی ی Ϙ ی ی ی یی ی ی ǡ ی ی ی (یی ی ی ی )۔

ی ی یی ی ی ی ی ی И ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ǟ ی ی ی ی ی ǁی ǁی  ی ی ی  ی ی ی ی ی Ȫی ی ʪی۔ ی یٰ ǁ ی ی ی ̪ ی ǟ ی ی ی ی۔ ǐ ی یٰ ییٰ ی ی ̪ ی ی ̪ ی Ȫی ی ی ی ی ǁ ǁ ی ǁ ǁ ی ی ی ʪ ی ی ییٰ ی یٰ ی ی ی ی ییٰ ی یٰ ی ی ی ی ی ی ی ی یǘ ی ی ۔ ی ی И ی ی ی ی ی ی ی :

۱- ی ی ٴ ی ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی ی ی یٰ ی ǐ ی ی یǘ ی Ȫی ی ی ی ی ی یی ی ʪ ی ̪ یی ی۔  ی ی ی ی ی یی ̪ ی ǟ ̪ ی ی! ǟ ی ی ǁی ی ʪ ی یی ی ǐ ی ی ی ۔ ! ʪ ی ی  ی ی ی Ә۔

۲- ی ی ی ʪ ی یی ʪ ϐی Ȫ ی ʪی ی ( ) ی () ی ی ͘ ی ی ی ی ی ییٰ ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی یǡ ی ی ی ǡ یǘ ی ǁی ی ی с ǡ ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی

ی ی ی ی ی ی ی ʪ ی یǡ ی ی Țی ǘی ی ǟ ی ی ی ی ی ʡ ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ǟ  ٴ ی ی ی ی ی ʪ ǁ یٰ Ț Ț ی  ی ی ی ی Ȫی ی ی ʪ ی ۶۲ Š ʪ۔

ی ی ی ǡ یٰ ی Ȫی ی ی ǡ ی ی ی ͘ ی Ț ی ی ی ی ی ϡ ͘ ی Țی ی ی ی ی ǡ ی ی ی ی ی ۹ ی ی ی ی ی ی ی NJ ǡ یǘ ی ی ۔ ی یی ʪ ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ Ȫیǡ  ی ی ǁ ی ی ᘪ ی ی ی Ȫی Ȫی ی۔ ی  ی ی ی ی ی ی ی ʪǡ ی ی ی ی یǘ ǁ ی ی ی () ی ʪی  ی ی ی ی 捪 ی یٰ ی ی ی Ț یٰ ی ی ی ʪǿ ی یǡ ی ی۔ ی ی ی ی ی ی 搿 ی ی ! Ț ی ی ی ی Ț ی۔ ی Ȫی Ȫی ̪ ی ی ی Ȫی ̪ ی ۔ ی ی ͘ ͘ ی ی ی ʪ ی ی ǁ ی (ј) ی ی ۔

ی ی ی ی ی ̪ 捪 ʪ ی ̪ ی ی ی ̪ ی ی Ȫی ی Ә ̪ Ϫ ی ̪ Ϫ۔ ی 捪 ی ی ͘ ی ی ʪ ی ی ی ی Ӎی ( ی ) ȍ ͘ ی ۔ ǐ Ӎ ی ̐ ǡ ǟ ی ی ğ ی (یی ) ی ʪ ی ی ی ی ̪ ʪ ی ۔ ǐ ی ی ʘ ğ ی ǐ ی (ی ی) ğ Ϫ ( )۔

ی ʘ یی ۔ ǐ یٰ ǁ ی ǘ ی ییٰ ی ی یی ѐ ی یی ی ی Țی ی Ә ی ی ی ی ی ی ی ǟ ی ی ییٰ ی یی Ȫی یٰ ییٰ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ییٰ ی یٰ ی ی ی ی ی ǐ ی ی ی Ȫی ی ی  ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یǡ ی ی ییی ی ی ی ۔ И ی یǡ ی () ی ی ی ی ییٰ ی یی ی ی یی ی ی Ǻ یǡ ی Ȫی یٰ ی ǘ ی ی NJی ی ی ǡ یٰ ژ ی  ی с ی ی۔ ی () ی یی ی یٰ ی ʪ ی ( ی ̐ ǟ ی ğ ی ی Ȫی ʪ ǐ ی ğ ی ǡ ǐ ی ğ Ϫ ی ی ی ی ی۶ ی Ȫی ی ǁ ی ی ی Ȫی ʪی ی ی: ʪ ی ی ی ʪ یǡ ی ی۔

یٰ ی ʪ یǡ ی ۔ ی Ȫی ی ی ی Ȫی ی Ә ی Ȫی ǐ یǡ یٰ NJی Ә ی ی یǡ ی ی یی ی ی ی۔

***

----------------------------------

7 : 96 - 1433 ی ی 2012