اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
تسبیح کی شرعی حیثیت
: مولانا محمد مجیب الرحمن قاسمی دیودرگی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ 8-9 ‏، جلد: 96 ‏، رمضان-ذیقعدہ 1433 ہجری مطابق اگست-ستمبر 2012ء
: | فقہی احکام ومسائل | | حدیث واصول حدیث | | رسوم وبدعات |
ی ی

ی ی ی یی

 

: ی ی یѐی

 

ی Ϫ ی ی ی͡ И Ȫی ی ی Ӂǟ ی ی Ϙی ی ј ی ی ی ی یǡی ی ی ی ی یǐی ٴ ی ی ی ی Иѡ ی͡ ʘیѡ ی ی ی ی ͘ ٰ ی Ȫی ǡ ی Ȫی И ی ی И ی ی Ȫی ی ی ј ی ی ی ی ی ی ی ( ʪی :۴۹) ۔

ی ی ی:

ی ј ی ǟ ی И И ی ی ی Ȫی И ی ی ی ی ی ی ʪǡ ی ی ǘ ǁی ی И ی : ی ی ی ی ییی ی ی ی ی ی: ی ی ی ی یی یٰ ی ј ی ی (ј ی یی۱/۷۳۲) ۲۰۰۹ Ъی ی Ә ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ( ی :۱۰) ی ی ی یٰ ی ی ی И ی ی ی ی ی ی ی ی И ی یǡ ٰ ی ی ی ی ی ی ی ͘ ی ǿ ی Ț ی ی ᘪ ی ی ی ی ی ی ǁی ی ی И ی ǘ ǁ یی ی ی ی Ȫی ی ی ی ኘ ی ی ( ی ۱/۸۳) یی ی ی ی ی Ȫی ی ی (ی) ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی Ȫ Ȫی ی۔

ی یǡ ی ی И ی ی ی И ی یٰ ی یǡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ә ی ی ی یǡ ی ǘ یǡ ی Ȫی Ә ی۔

ی ی ی :

ی ی ی И ی ǘ ی ی ی ی И ی ی ǘ ی ی ی ی ی یǡ ی И ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ( ی :۱۰) ی ͘ ѡ ی ی ی ی ی ی ǿ

ی ی ی ی ی ی И (ی: ۳۴۹۱) ی (ٴ: ۱۲۸۲) ی ٴ ی ی ی ۔

ǘ ی ی ی И ی ǁی ی ی ی ی ی ی И ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪ И ی ی یǡ ی یٰ ̪ ی ی ǘ ی (ی ۸/۲۷۴) ی

ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی И ی ی ی یی ی ی ی ی ی ǡ ǟ ʘ ی ی ی ی ی И ی ی (۱۱۷) ی ی ی Ȫی ی ی ( یی: ۸۶۳۴) ی ی ی ی ۷۰ ی (۱۳۰) ی ی (۱۴۹) Ȫی ی Ȫی ی ی ی ( یی: ۲۴۱۰) ی ی ی ی ϐی ی ۴۷ یǡ Ș ی ی ی یǟ ی ی ј ی ی ی یǿ ǐ ی Ȫی یی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی یǡ ی ی Ȫی ی ی ی И ی ی ی ی ی ی ی ( : ۱۰۷۱) ی ی Ȫی ی И ی : ی : ی ی ی ی ی ی ی ی: ی ی ی ی ی ی ( ی: ۷۷۳۴ ی ی ی )

: ی ی ی ی ی ی ی یǟ ی یǟ ʪی ʪ ی ی ی ی یی ј ییی۔

ی ی :

ی ی ی ی ی ی یǡ ی یٰ ی ی: ی ی ی ی ی ی ی ی ․․․ ی (ی ۲/۱۶۲) ۳۲۹۰ ی ی ی ی ١ ی ی ی ی (ی ۶/۳۰۴) ی ی ی И ی ی ی ی: ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ᘪی ( یی: ۲۴۱۰) ی (ی ۸۵۲) ی: ی ی ی ی ی И Ȫی ی․․․ ی ی: ی ی ی ی: ی ی یǡ یی ی ی یی یȡ ی ی ی: ی ی ی ی ی ی ( ی ی ۴/۸۴) ی ی ی ی ی یǡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی И ᘪ ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ی (ǘ ی ۱/۴۶۸) ی ی ی ی ی ی ی ǁی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی : (۱) ۶۸۸۶ (۲) ۶۸۳۸ (۳) ۶۴۲۷ (۴) ۶۲۸۲ (۵) ۶۰۳۹ (۶) ۴۵۳۹ (۷) ۳۲۸۳ (۸) ۳۰۴۵ (۹) ۱۷۵۷ (۱۰) ۱۳۳ ی ی ǘ ی ی ی ǘ ی ی ی ی یی ( ی :۱۰) ۔

ی (۲)

ی ی ی ی ی ی یǡ ی ی : ی ی ی ی ی : ی : ی ی ی ی یی Ȫǡ : Ȫ ǘ یٰ : ی ( ی ۳۴۷۷ ی ی)۔

: ی ی ی ی ی: ی  ی ی ی یǟ ʪی ی ی ی ʪی  ی: ی ی ی ی ی ی ی ̪ٴ ی ی یǡ  ی: ۔

ی ی یǡ ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی: ی ی ی ی И ی ی ی ی Ǎی Ȫی ی Ә ی ۔ (ј ی یی ی۱/۷۳۲ ) ۔

ی ی ρ ʐ ی ی ی ی ͘ یǡ ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی یǡ ǘ ی ǁی ј ی И ی ی یǡ ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ۔ ( ی ۱/۸۳)

ی ی ی ی И ی یی ی ی И И : ی ی ی ی  ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی И ی یǺ ی ی ی یǡ ی ی ی ( یی ۵۶۶۹) ۔

ی ۸۵۲) ی ی ی ی И ᘪ : ی ی ی ی ی Ȫی ی ی (ی ی ۸/۴۰۴)۔

ی ی (ی ۷۴۲) ᘪ : ی ی ی ی ی ی۔ (ی ی ۲۴/۲۳۱) ی ی Țی ی یی ᘪ Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی : ی ی ی ی ی ی (ی ی ۲/۴۶۲)

ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ǁی ی ی ʘی ی Ȫی ی ی ی۔

ی ی ی ǁی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ǁ ی ی ی ی ی ( ی :۱۶) ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ( ی : ۱۹)

ی ی ی ی:

یی ی ی ی: ی ی ی ی ی ی ی ی ʪ  ٴی ی ی ی Ȫی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǁی ی ( ی)

ی ی: ی ی ( ی ۱/۱۴۳) ی ی یǡ ی ی ی: ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی  ی ی Ȫی ی ی (ی ۲/۳۶۶)

ی јی ی ی یی ی ی ی И ی ی Әی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ( ی ۸/۳۸۶)

ی ی ی Ȫی ی ی ی ی: ی ی И ی ی ی ی (ٴ ۲۵/۴۰) ی И ی ی ی ی ی ј۔

ی ی ی ی ی ی ی۱۲۵۲) ی:

 ی ی ی ی ی یǺ  ی ی ی ǐ ی ی ی  ی ی ی یی ی ی И ی یی ی۔ ( ۴/۱۵۴ ۵/۵۴

ی ی ی ǘ ی ی ی یی۹۱۱) ᘪ ی ی Ȫی ی ی ی ǘ ʪ ی ی ʪǡ (ی ی ی ۳/۵) ) ی ی ᘪ ی ی ی ی ی ی ی ی ٴی Ȫی  ی ی ی ی И ی ی ǐ ی ی ی یٰ ( ی ۱۱/۲۸۴) ی ی ᘪ И ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی (ی ی ۴/۴۶۸)

ی ǘ:

ǘ ی ی ʪ ی ی ی ی ی ی ی ی ǟ ʘ ی ی ǘ ی ی ی ی ی : ی  Ȫی ی ی И ی ی: ی ٰی ی (ی ی۴/۴۶۸) ǁ ی ǁ ʘ ی Әǡ ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی Әǡ ی ی یی ی ʪ ی И ی (ی)

ی ʪ ی ی ی ی ʪ ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی И (ی۲/۵)

ییی ǁ ʪی ی ی ی И ی ی ی ǐ ʪ ی Ȫی ی (ی ی ۱۳/۱۱۱)

ی ی ی И Ϫǐ ی ј ʪǡ ی ی ʪی ی ی ی ی ی ی И ی ی ۔ (ی ۲/۳۶۶)

ی ی ی یǟ јی ʪی Ȫی ی ی ʪ ی ی ʪ ی یǟ ی ی یǟ ʪی ی ʪ ی یی ی ی ʪی ی ی ی ʪ ی ی ی ی Ȫی И ی ی ی ی ی ی ی ی ی ȡ Ș ی ی ی ی ϐǟ ی ی ی (ی ی یی ۳/۵) ی ɡ

И ی ی:

ی ی ǘ ی ʪ ی ی ʪ ی ی ی ǘ ی ی ی ʪ ٰ ʪ ی ی ی ی ی ј ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ( ی :۴۶)

ی ی ی ی И: ی ی И ی ی یی ی ی ( ی ۱/ ۲۵۱)

ی ی ی ی И Ȫی ی ی с И ی ی ی И یԐی ی ی: ی ی ی ی ی ǘ ی ( ی ی) ј ј (ی ۳/۵) ی И ј ی ی И ی И ј ی ی ǐ ی ی И (ی یی ۳/۵)

ی ی ی ی ی:

ی ی ی ی ی ی ی ی ͘ ی یǡ ی ی ͘ یǡ ی ی ی یǡ ی ی یǡ ی یǺ ی ʪ یǡ یǡ ( ی :۳)

یǟ ј ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ʪ Ȫی یی ی ی ǁ ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی Ȫی јی ی ی ی ی ٴ ј ی ی ی ی

ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǁ ی ی ی И ی ی ی ۔

ی :

ی ی ی ǁی ی ی š ی ǁی ی ی ǁ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یٴ ǁ ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ǁ ی ی ی ی Ȫی ی ǁی ی ی ی ٴ ی : ی ǁ ی ی ی ی ی ی ǁی ی یǘی ʘ Ȫی (۲۵/۴۰)

ی Ȫی ی ی ی یǡ ǟ ی ی ی ی ی ی ی ی ی یٰ ی ی ی ی ی!

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ɓ ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی Иѓ Ȫی ی ی ی ی ʪی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ی ی Ȫی ᘪ یǺ ی Ȫی ی ᘪǡ یǡ ی Иѓ ی ی ی ی ᘪٴی ی ی ی ی ی ی ی ی͓ ی Ȫی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ۔

***

------------------------------------------

8-9 : 96 -ی 1433 ی ǐ- 2012