اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
آزاد عوامی حکومت - اسلامی تصور
: مولانا اختر امام عادل قاسمی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ 8-9 ‏، جلد: 96 ‏، رمضان-ذیقعدہ 1433 ہجری مطابق اگست-ستمبر 2012ء
: | اجتماع ومعاشرت | | اسلامی تہذیب وتمدن | | حالات حاضرہ |
ی ͘ - ی

ی ͘ - ی

 

: ی ی ی

 

ی ی ی ϐی ی ی ی ی ͘ی Ȫی یی ϐی ی ی ی ی یی ی Ә ی Ә ی ی Ә ی Әی ․․․ ی ی ی ی ی ی ی یǡ ی ی ǁی یی ی ی ی ی ی یǡ ی Ԙی ی ی ی ی ʘ یی ʪ Ȫی ی ی ی ݘ ی ی ی یی ی ی ی ی Ԙ ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی:

Ș ٰƘ ی ی ی (:۳۰)

: ی ϐ ی ی ی ی ی ی ۔

ی یی ی Ț ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی :

ی ٰ ی ی ی (:۵۵)

: ی ی ǘ ی ی ی ی ʪ۔

ϐی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ͘ ی Ԙی ی یٴ ی ی ͘ ʘ یی ی ی ی ی ʘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی Ȫی ی ͘ی ی ی Ȫی Әی ی۔

یی ͘:

ǘ یی ی ی ی یی ͘ Ԙی ی ی ی ی ی ی ʪ ʪ ی Ȫی یǐی ʪǡ ј ی ی:

ی ٴ ǘ ی ی ͘ ی یٰ ی ی (۲۶)

: !  ی ی ی ی ی  ی ی ی ی ی ی ی  ی ۔

ی ̐ ی ی :

ǘ ی Ϫ ی (ی:۱۴)

: ی ی ǘ یی ی

ی ̐ یی И یǐی ی ی ͘ ی ی ی :

ی Ǫ ی ٰ Ҙٰ (:۴۱)

: ی ی ǐ ی ی ی ی Ҙٰ ی یی ͘ ی ی ی ۔

ی ی :

ی ڪ ٰ ی ی ی ی ی (ی:۲۵)

: ǁ ی یǟ Ȫی ʪ ی ی ǘ ی ی ی ۔

یǟ یی ۔ (ی ی ی ۱۵ ۲۴۳ )

ğ ی:

ی ی ǘ ی یی ی ی ی ی یی یی ͘ ǟ ͘ǟ ی ی 柡 ǟ ͘ǟ ی یٴ ǟ ی ی ی ی ی ی ی ی Ә ی ی ی ǐیی ʘ ی ی ی ۔

ی ی ͘ی ی ʘ ی ی ğ ی ی ی یی ی ی ی ی ͘ ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ϡ ی ی ی ǘ ی Ȫی ی ǘ Ԙ ğ ی ی یی یی ͘ ǟ ی ی ی ی ʘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی Әی ۔

ی ͘:

ی ی یٴ ͘ یٴ ͘ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪ ی ی ی ʪǡ ی ی Ȫی ی ی Ȫی ی Ә ʪ Ȫی Ȫی ی Ә ی ی ی یی ی ی ی ی с یǡ ی ی ی ی ی ǟ ی ی یٴ ͘ی یی ی ی ی ی یǡ ی NJ ی ǁ یǡ ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ͘ی ی ی یی ی ی ی ͘ǟ ی ی Әی ی ͘ی ی ۔

ی یٴ ͘ ی ی ی یی ی Țی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی یی ی ی ی ȍ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ǘ :

یј ٴ یٰ ê ͘ ی ͘ ی٘ ی ی (:۵۸)

: ǘ ی ͘ ی ی ی ی ی ی ʪ ی ǘ ی Ǎی ی ی ǘ ی ی۔

ی :

ٴ ی ی ی ٴ ی (ی یݡ ͘ ی )

: ! ی ی ی ی ی 捪 ی ͘ یٰ Ȫی ǁی ی ی ۔

ی ی ی :

ی ʘ ی ی ی ی Ә ی Ә ی ی یٰ ٰ ݪ ( ۶ ۳۴۶)

: ͘ ی ی یی یی ی ی ی ی ۔

ј ی ی ی ǘ ی:

ی ! ی ی ی ی ު ی ی ی ی ( ۶ ۱۲۲۶۸)

: ! ی ͘ ی ی ʡ ј یǟ ی ی۔

ی ی یی ی ی ی ی ی ی :

ی یٴ ی یی ( ۵ ۲۵۱۲)

: ی ی Șی ȍ Ȫی ǐ ǘ ̪ ǘ ̪ ۔

ی :

ی ی ی ی ̪ ی ̪ ǁی ی ی ӘǺ ی ی ʐ ǁی ی ی ی ی ی ی Әی ی :

ی ٰی ٰ ی (ی ͘ )

: ی ی ی ی Ә ی ی ۔

(ٴ )

: ی Ț ۔

ǘ ی ی ی:

ی یʪ ی یʪ ی ی ( ۶ ۶۹)

: ! ی ǐ ی ی ی ی ٰی ی۔

ی ی ی:

ی ی ی ͘ ̪ ی ی ی ی ی ی Ɗی ی ی یٰ ͘ NJ ی ی ی Țی ϡ ی ی ʪ ی ی ی ی ͘ ی Ȫی ی یӘǡ ی ͘ ی یٴ ی یی ی ی Ȫی یی ی Ϙی Әی ی ی ی ͘ǟ ی ی ی ͘ ی ی ی ی ی ی یٴ ی ی Ȫی ʪ ǐ ی ǡ ی ی ی ی ی ی ی ǁ ی ی ی ی ی ی ی ی:

ی ٴ ی ی ی ی یٰ ی ی Ȫ ی ی ی ی ی ی ޘ یی Ә (͘ ی ی ۴)

: ی ̪ ی ی یǐیǺ ی  ی ی ی ی ی ̪ یی ی ی ̪ یǐی ی ی ǁی ی  柡 ی  ی ی۔

ی یٴ :

(۱) ی ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی И ی ی ی ی ی:

ی :

(۱) ی ی ی ی ی ی ی ی : ی ی ی ٴی ی (:۱۴۱)

: ǘ ی ѐ ی ی ی ۔

͘ Ț ی ی Әی

(۲) ی ȍ ی ǐ ی ی ی ǁ ی ی ی ی ̪ ی NJӘ ی ی یی ی ی ̪ ی ی ی ی ȍ Ә ی ی ی ی :

ی․․․ ی ( ۲/۳۲۶ ی یݡ ی Ъی ۳/۴۰۲ ی)

: (۷۰) ․․․ ȍ ی ͘ ۔

(۳) ی ی ی ی ی ی یی Țی یǟ NJ ی ی ی ی:

ی ( ی ی ی ی ۸/۱۲۶ ی)

: Ȫی ی ی Әی ǁ ی ی ی ۔

(۴) ۔

(۵) ی 柡 ی ی ј ۔

ی ی:

(۶) Ϻ ی ی ی یј ی (یی ی ی ȍ ј ی Ȫ ی یی ی ی ) (یی ی ی ی ی ʘ ی ی ی ) ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ǐ ی ی ϐی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǡ ی ی ی ی۔ (ی ی ۱/۳۸ ۴/۳۰۵ ͘ ی ی ۶ ǘی ۲/۲۲۱ ۴/۱۰۸ ی ۴/۱۳۰ ۱۰/۱۱۰)

(۷) ʪ ğ 柡 ی ی ی ی ی ی ی Ϫ ʪ ی ǐ ی ی ʪ ی ی ی ی ی۔

(۸) ی ی یی ی ی ی ی ی ǘ :

ی ( یی ۱۲۵ ی ی ی ۱۳/۱۱۴ ی) ی․․․

: ی ۔

(۹) یی ی ی Ȫی ی ی یی یی ی ی ی ی ی ی ی:

یٴ یٰ ی ی ی (͘ ی ۴)

ی ی ی Ȫی ᘪی یی ( ی ی ۲۷۷ ۱۶۱ ۲۶ ی)

(۱۰) ی ʡ ʡ ی ی یʡ ی ʡ ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ۔ ( ǡ ی ۱۴۵)

ی یی ی ی ی ی ی ʪ ی ی یی ی ی ǡ  ی ی ی یǡ ی ی ǘ ی ی Әٴ ی Ә ۔

یٰ ی :

ی ی یǟ ی ی ی ی یٰ ی ی ی ی

یٰ ی ی ی یی یی ی ϡ ( ی ی ی ) ͘ ی 柡 ی ǘ 柡 ی ʘ ی ی ̪ ۔ (ی ی ۴/۲۹۸ ͘ ی ۳ ۴)

ی ی ی ی ǐ ی ͘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ (ی ۴/۱۳۱ ی ۴/۱۰۹)

یٰ ی :

ǟ ʘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ (ی ی ۱/۳۶۹)

ی ی ی ی ǘ ی ј ی ی ј Әی ǁ Ȫیی ی ϐی ی ی یј ییی Ǻ ی ی ی ј ϐی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی یǐی ی (۶) јی یی Ԙی ی ʪی ی ی یј ی ی ی ی ی ی(۴۰) ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی ј ی ی ی ی ی ی ی (ی ۴/۱۳۰ ۱۳۱ ی ۱۰/۴۳ ی ۴/۱۰۹)

ی :

یǟ ی ی ی ǐ یٰ ی ی ی ϐی ی ی ی ی ǿ ی ی ی ی ی ( ی ۴/۱۸۳)

ی ǘ ʘی ی ی ǐэ ی ی ǐ ی ی ی ی ی ǡ ی ی ی ی ی ی ی یٰ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی (͘ ی ۵۰)

ی:

ی ی ی ی یٴ ǁی ϐی ی ǁ ی ی ی ی Ț ی ǘ  ǁی ی ǁ ی ی ی Ȫی ǁی ϐی ی یǡ ی ی ǁ ی ی یǡ ی ی Ȫی ی ی ی ی ǁ ی ی ی ی یǘ ی ی ی ی یǡ ی ی ʪǺ ی ی ی ی ی ی ی یی Ә ی Ȫی ی یǡ ی ی ی ی ʪی ی ј ی ی ی یی ј ʪ ی ʪ ی۔ ( ی)

ی ی ی ی ǡ یی ی ی ی ǁی ی ی ǁ ی ۔

یǟ ی ی ی ی ϐی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǁ ی ی ی یѡ ی ϐی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪی ی ǁ ی ی ǁ ی ی ی ی ی ی ی ی:

(۱) ی یј ی ǁ ی ی ǁ ی ی ǁی ی ی ی ی ی ی ی ی ͘ ی ی ی۔

(۲) ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǁ ی ی Ȫی ی ی ی ی ј ۔

(۳) یی ی ی ی ǁ ی ی ǁی ی ی ی ی Ә ی ǁ ی ی ǁ ی یٰ ی ی ǁی ی ǁ ی ی ی Ϫ ی ی Ț ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی (͘ ی ی ۱۰)

ی ی ی ی:

* ی ی ی ی ی ی ی ی۔

* ی ی ی ϐی ی ی ی ی ی ی ی ی ͘ ی ی (ی ۴/۱۳۱)

* ی ی ی ی Ȫ ʘ ی ی 柺 ی ی ۡ ی ی ǡ ǐ ی ی ی ʪ ی ی ی Ȫی ی ی ی۔ (ی ۴/۱۳۱ی ۴/۱۰۹ ۱۱۰ ͘ ی ی ییٰ ۹۱۰)

ی ی ی ی ی Ә ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʘ ی ۔ (ی ی ۱/۳۶۹)

ی ی:

ی یی ی ی ی ی ی ǁی ی ی ی ی ی ҡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ (͘ ی ی ییٰ ۷۸ ۲/۱۱۱ ی ی ۳/۳۱۹ ی ۴/۱۳۰ ی ی ی ی ۴/۲۹۸)

ی ǘ ی یǐی :

ی یϘ Ș ٰ ی (ی ۳/۹۴۴ ییٰ ی)

: ǐ ی Ȫی ی ͘ ی ۔

* ی ٴ ی ی ʪ ی ی: ȓ ʪ ی۔ (͘ ی ی ییٰ ۷۸)

* ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ǘ ی Ȫی ی ی ی ی ی Ә۔ (ٴ )

ی :

͘ǟ ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ͘ ی ی ی یی Ȫی ی ی ی ی ی ی ʪی ی ی ی ی ǁی ͘ ی ی۔ ی Ȫی یی ی И ی ی ی Ȫی ی ی ی ۔ ( ۱۲۲ ۷۴۰/) ی ی ی ی ی ͘ ی ی ی ی ی ی  ی Ȫی ی۔ (:۱/۸۱ ی ی:۱/۲۶۰)

ی ی ی ͘ ی ی ی ی ی ی Ә ی ی ی ͘ ی ی ی ی ͘ǟ ی یٰ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ͘ ی ǡ ǁ ی ی ی ی ی ǘ ی ی 柡 ی ی ی Әی ی ی ѐ ی ǁ ی ی ǐ ی ј ͘ ی ی ǐэ ی ی ی ی ی ی ͘۔

***

-------------------------------------

8-9 : 96 -ی 1433 ی ǐ- 2012