اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
حضرت آپا جان رحمةُ اللہِ عَلَیْہَا
: حافظ تنویر احمد شریفی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ 8-9 ‏، جلد: 96 ‏، رمضان-ذیقعدہ 1433 ہجری مطابق اگست-ستمبر 2012ء
: | شخصیات اور سوانحی خاکے | | اخلاق وآداب |
 ی

 ی

ٴ

ی ی ی ی

 

:ی ی یی Ǎی یϐ ی ǘ

 

ی ی ی ی ی ی یی ی ( ی ی ی ۱۸۱۹/ ۱۳۵۵/ ۴۵/ ۱۹۳۶/ ی یی ی ی ی ǡ ی ی ی ی ی ی ی ی۔

ی ی ی ی ј ی ʪ ی ǁ ی ی ی ی ی یǡ ی ǁ Ȫی یǟ ʪ ۔ ی ی ی ј :

ی ( یی) ی ی ی ǡ ǟ ی Ȫی ی ی ᚘی ی ʪی ی یی ی ی ʪ۔ ی ȍی ی ی ʪی ʪ ی ی ی ʪی۔ ی ̪ ʪǡ ی ʐ ی ʪی ی ̐ ʪ ی ʪی۔ ی ی یی ی ی ی ی ʪی ی Ȫی ی Ȫی ی Ț Ȫی ی ی ی ʪ۔ ǐэ ی NJ ی ᚘی ی ی ی Ȫی ʪǺ ی ی یی ی ̐ ʪ Ǻ ی ̐ ʪ ی ییǟ ʪی ǁی یی ʪ ی ی ۔ ی یǡ ی ی ی ̐ ی Š ̐ ی ی ی ᚘی ی ی ʪǺ ی ی ʪ۔ (ی) ۳۰/ ی ی ی ǡ ᚘی ی ی ی ی ( ی ی) ǁ ј ʪ ی ۔ ی ی ҁ یǡ ǁی ޡ ی ی ی ی Ȫی ȍ ی۔ ی ی ی э 柡 ی Ȫی 柡 ی ی ǐ ᚘی ی ǟ ی ی ی ی Ȫی ی۔ ی ی ی ğ ǁی ی ğ ǡ ̪ ǁی ی ی ی ی ی ی ی۔ ̪ ی ۔ И ی ی ی ј ی ۔ ی ǘ ی ی ی ʪ ی یǡ ی(۱) ی ی یǟ ی ی۔ ی ی یǺ ی () ی یǡ ی ̪ ی ی ی ی ۔ ی ٰی ی ی ̐ ی ۔

یی ǁی ی ǟ ی ی یٰ یǟ ی ̪ ǁی ی ǟ ی ̪ ی ǟ ی ی ی ی Ȫی (۲) ʪ یϐی یی ی ǁ ȍ ی ۔ ٰ (۲۲/ ј ۱۳۵۵/ ۶/ ۱۹۳۶/) ( ی :۱ :۱۶۵۱۶۶ Ǎی ۱۹۹۴/)

ی ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی ی ݘ ی ǁی ی () ی ی:

یی یٴ ی! یٰ ی ј ی!

۱۳/ (۱۳۶۳ / ۴/ی ۱۹۴۴/) ۔ ی ۲۲/ ᘪ ǡ ی ی ʪی ی ی Ә柺 ی ی ѐ ی ġ ǐ Ȫی ʘ یی ʘ ی ۔ Ȫ (ی ǟ) ʪ ۔ ی یǟ ی ی ی ʘ ǟ ی ی۔ یی یی ی ی ǁ ی ی ی ی Ȫ یی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی (۳) ی ی ۔ ی ی ی ی ی۔ ی Ȫی ǟ ی Ȫی۔ یی ی(۴) ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی Ȫی ی Ә۔ ی ϐی ی۔ یٰ ی ی ی ی ی ۔ یٰ ͘ ی ی ̪ ی ی ǡ ی 捪 ی ی Ț ی ی ی ی Ә ی ی ی ǡ ی ǡ ی ی ǡ ۔ ی ی ی Ȫی ی یی ی ی ی Әǡ ی ی ̪ ȍ Ȫی ی Ә ʪ ی Ϫ ی ی ی ی ی ی ی ğ ۔ ۔ یی ی ǐ Ȫی Ȫی ی یی یٰ  Ț Ț ی ی ی ی ی ی Әی ۔ ی ی ی ی یٰ ی ی ی ی ʪ ی ی ʘ ی ی ی ی ی ی ی ѐ ی ی یی ی И Ȫی ۔

ی ی ی ̪ ᘪ ی ی ی ی ی Ȫی ی ی یی ی ی ی ی Ȫی۔ یǟ یǟ ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ۔ ی ی ی ј ʪ ی ی ۔ ی ی ی Әǡ ǡ ǡ ǟ Ȫ̡ ϡ ی یޡ یϡ یϡ ی ی ۔ (۲۷/ ۱۳۶۳/۱۸/ی ۱۹۴۴/) ( ی :۴:۳۰۱ ۳۰۳)

ی ی ی ی ی ی ی ی ی:

ی ᘪ Ǻ 䘪 ی ی ۔ ی ی ی ǘ! ی ی ی ی И Ȫی ی Ҙ ی Ҙ ی Ȫی ʪ ی ۔ Ȫی ی ی۔

 ی ی ی ی:

۱۷/ی ᘪ ǡ ی ʪ ی я ۱۹/ی ی ی ی Ȫ ǘ ǚی ی ۔ ی ی یی ی ǟ یی ی ی ی۔ ی ۱۹/ی ی ی ی ی ․․․․ ۱۵/ی ی ی یٰ ی ۔ ی ی ی ی۔ ( Ȫی ی ی ی ) ͘ ی ی ی ی ی یی ی ğ ی 柡 ی Ә ǟ ۔ ی ی یٰ ی ی ی ی Ȫی ǟ ی ی ی ی Ӂ ی ی ی ی یی ی ۔ Ȫی ی ǡ Ȫی ی ی۔

ی ی ğ ̪ ᘪ ی ی۔ ǟ ʘ ʪ ϐی ․․․ ی ی ی Ә۔ ǐ ی ی یی ی ی ̪ ی۔ ǟ ی ی یǡ ی یی ی ی ی ی ی ی ۔ ی(۵) ی Ȫ ی ǟ ی ʐی ǁی ǟ ی ʘ ј۔ ۲۹/ی (۶) ی ی ی ۱۴-۱۵/ ۔ ی ی یی ی ی ᘪی۔ ی ǟ ۲۳/ی ۔ ʪ ی Ϫ Ϫ ی ی یی ی Đی Ϫ Ϫ ی(۷) ی ј ی ی Ȫی ی ی۔ 恊 ی ی ی ی ǘ ی ی Ȫی 柡 ǘ ی ی ی ۔ ǁی ǟ ۔ ( ی :۴:۳۰۴۳۰۵)

 ی ی ی ј ʪی ی ی ǘیҐی ی ی۔

ی Ț ی ʪǡ ǁ ی ʪ ی ǁی 䘪 ی ی : ۱۹۸۷/ ی ǁ ی ی ʪ یǡ ی ی ǘ ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ǟ ی ی ی ۔ ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی۔ ʘ ی ی ی ی ی ی ǘ ی یی  یǡ ی  ی ی Ә۔ ی ی: یی ͘ Ǻ ی ی ġ ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ʪ یی ی ʪ۔ ی ی ی۔

ی ی ی 捪 ی ی ! ǘ ی۔ ̪ ی ی ی ی۔

ی ی ٴ ی ی ی Ț ی ی ی ( ی ی ʪی ʪی)  ۱۳ ۱۴/ ۱۴۳۳ / ۴۵/ی ۲۰۱۲/ ی یی ی ی۔ ی ! ی ی ǟ ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی Ȫی یی یی ی ی:

ی ϐی ی ی ی ی ʪی ی ی ی ʪی ی Ȫی یǟ Ԙ ʪ ʪ۔ (ی ی ی - ی یی :۴۲۶ ۲۰۰۵/)

ی یی ј (ی ) ی ی ی ی۔ یٰ ی ی ی ی ی ǘ ی  ی ی!

ی ی ʪ ی ǘ ی یǘ ی э ی ی ی Ǻ ی ی ǡ ǚ ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ʪ۔ ی ی ی ی ی یی ی ی ی۔ ی یی ی ی ی ǡ یی یی۔

 ی ی ی ی :

۱- ی ی :  ۱۳۶۰/۱۹۴۱/ ی ی۔ ۱۹۴۵/ ی یی ۔ ۱۳۸۳/۱۹۶۳/ ی ی ی۔ ۱۹۶۵/ ی ی ی ی ی ی۔ ۱۹۶۷/ ی ی ی ی ǟ ی ǁ ی ۔ ۱۳۸۹/۱۹۶۹/ ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ۱۴۰۳/۱۹۸۳/ ی ی ی ی ی ј Ӂ ۔ ۱۹۸۷/ ۱۹۹۰/ ʘ ۱۹۹۶/ ۲۰۱۰/ ʘ ی Ȫی ۔ یی ی ی۔ ی ۲۸/ی ۲۰۰۶/ ی  یǐی ی ی۔ ۲۰۱۲/ ی ٴ ی ی ј ۔ یٰ  یٴ ی ی ʪ ی ј ј ی۔

ی ی ᚘ ᚘیی۔

۲- ی ی : ی ی ی ǁ ǘ ی ی ی ی۔ ̪ј ی ی  ی یی ی ی یی ӊ ی ی۔ ی Ȫی ی۔ یٰ۔

۳- ی ( ی сی )

۴- ی ( ی ǟ )

۵- ی (یی )

 ی ی ۱۳۳۲/۱۹۱۴/ ی ی ی۔

***

ی:

(۱) ی ی ی (یی)

(۲) ی ی ی ی ی ǚ ʪی۔ (یی)

(۳) ی ی ۔

(۴) ی ی یٴ ی (یی)

(۵) ی ی Țی ی یی یی (ی ی ی Ҙی Ϫی ی ) ی ʪی۔ (یی)

(۶) Ԙ ᘪی۔ ٴ ی ی ی ی ј ی۔ (یی)

(۷) ی ییی (: ی ی ی - ی یی ۔ ی ی ʪ۔ ی ʪ۔ ی ی ی ʪی۔ (یی)

***

---------------------------------------

8-9 : 96 -ی 1433 ی ǐ- 2012