اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
قرآن محکم کی شان عظم (۴)
: مفتی رشید احمد فریدی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ 12 ‏، جلد: 96 ‏، صفر 1434 ہجری مطابق دسمبر 2012ء
: | قرآنیات وعلوم القرآن |
͘ ی

͘ ی ی (۴)

 

 

: ی ی یی

 

ی :

ی Ó ۔ ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یٰ ی ی ی ی ی ʪ(۱) ͘ ی ی ی Ә ʪ ی ی یǐی ی ی ی ی ͘ ی یǐیǡ ǁ یٰ ی ᘪ ی Ø ی ٰ ی ٰی یی یی یٰ ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ۔(۲) یی یی ی ی ی ǟ ǘ ی ی ǘ ٴی ی یی ی ی ی ј ٰی Әی Ȫی ی ی۔(۳) یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ٰی ی ی ی ی () ی ی ی ی ی ی ی ی () ی NJ ǘ ی ی ی ی ǁ ј ی ی ی ی ی ۔ ی ی ʪ ی Ȫی ۔(۴)

یی :

ی ی ی ٴ ی Әی ی ی Ә ی ی ی Ә ی ی ی ی Әی ٰی ٴ ی ی ی ǡ Ȫی ی ی ی Әی ی э ی ǁی ی ی ᘪ ی:

ی ی ی ی * ی ی (۵)

ی ی ǐ ی ی Ȫی ی ی ی Ә یٰ ǁی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ̪ یٰ ی ٰ ی (یی یی) (۶)

ǘ ی ی ی ی یی ی ی ǁ ی ǁǘ ی ی ʪی ی ی ʪǡ ی ی ʪǡ یٰ ٴ ی ̚ ی ی ی ی ی ی ǁی ی ی ی јی ی یی یی ی ی ͘ Ԙ یǺ یǟ ʘ ی ی ʪ ی ۔(۷)

یϡ ی یی ی ی ی ᘪ ی ۔ ی یی (ی ی ۱/۱۳۰) یی ی ی Ԙ ی ٰی ی ی ی ی ǁی ی ی ǁ ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی Ȫی ی ی۔

یی ᘪ ی یی ی ی ی Ȫی ی یٰ И NJ ̐ ی ̐ ی ی И (۵۴) ̐ ی ی ی ی ̐ Ȫی И ی ی ی И ی ٰی ٰ ی ی ی ۔(۸)

ی ی ی یی:

ی ی ی ی ی Ә ی: (۱) ی ی ی (۲) ی ی (۳) ی ǐэ ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی۔

ی ی ی ی ی ی ͘ ی ی ی ی Ә ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ۔ ǘ یǁی ј ی ی ی (ј ۱/۴۹۰) ٰ ی ی ی ی ی ʺ ۔ ی Ȫی ی ی (Ҙ۱/۱۰) ی ی Ț ی ی ی ی ی ی یی ی ٴ ی ۔

ی :

یی ی ی ی ی ی: ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی И ی ی۔ یǟ ی ی ی ی ی:

(۱) ǘ ی ی Ԙ ی ی یٰ ی ی ی ی ͘ یٰ یǡ ی э ۔(۹)

(۲) ی ی ی ی ی ǘ ی Ә۔(۱۰)

(۳) ی ی ی ی ی: ی ی ی یی ی یی یی ۔ ی ی ی () ی () ی ی () ی ۔(۱۱)

(۴) ی ی ی (ی ) ٴ (ی ) ʪ ( ی ) NJǘ ʘ ی ی ۔(۱۲)

(۵) ی ی ی ی ی ǘ ی ǁ ی ی ۔(۱۳)

(۶) یٰ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی Ȫی ی۔ ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی۔(۱۴)

(۷) ی ی ی یٰ یی ǘ ی ی ی ی ی ۔(۱۵)

:

ٴ : (۱) ی ی ی ی یٰ ی ی ی ی یی ی ی ی (ٴ ) (۱۶)

(۲) ی ی (ٴ ) ǘ ی (۱۷)

(۳) ی ٴ یی (۱۸)

ٴ : (۱) ی ی ی ʪ ی ( )   ٴ ی(۱۹)

(۲) ی ی ٴ ی ی ۔(۲۰)

(۳) ی ی ی ی ٴ ی ی ی ј ی ی ی ی ی۔(۲۱)

(۴) ی ی ی ی ٴ ی ی ی ʘ ی ی ی ی ی ʘ ی ی ی ۔(۲۲)

(۵) ی ی ٴ ۔(۲۳)

ٴ : ی ی ی ی ی ٴ ی ی ی ʘ (۲۴) ی ی ی ̐ ʘ ۔ ی ی ی ی ۔ ی ی ی ٴ Ȫی Ә ی(۲۵)

ٴ : ی ی ی ٴ ی ی ǁ ی ݐ ی ی јی ی ی ی۔(۲۶)

ٴ یٰی: (۱) ی ی ی یٰی یٰ ی ᘪ ی۔(۲۷)

(۲) ی ی ی ی ی یٰی ی یٰ ی ی (۲۸)

(۳) ی یٰی ی ی (یی )(۲۹)

(۴) ی ی ی یٰی Ȫی ی ی ی یٰ ی ی ǁ ۔(۳۰)

ٴ : ی ی ی ٴ ی ی ی ی ۔(ی)

: ی ی ی ی ʪ ʪ ی ی ی ی ۔(۳۱) ( ی ی ی ی ی ی ی ی ی )

ٴ : ی ی ی ٴ ǡ Ȫی ی ǁی یی ͘ ٴ ی ʪی۔(۳۲)

ٴ : ی ی ی ی ی ی ٴ ی ی ǐ ѐی ۔(۳۳)

ٴ : ی ی ٴ یٰ јی (ی) ی ی ی ی ی ی ی ٴ ٴ ی (یی )(۳۴)

ٴ : ی ی ی ی ی ی ј ȍ یٰی ٰ ی ۔(۳۵)

ٴ : ی ی ی ی ( ʪ) یٰ ی ی ی ی ۔(۳۶)

ی: ی ی ی: ! ی ی Әğ ی ی ی ی NJ ی ی ی ی ی ی ۔(۳۷)

ی :

ی ی ی ی: ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی یʡ ی ی (۳۸) ی ی ی ی ی ی ی ی ٴ ی ی ی ی ی ی ی ی (۳۹) ی ی ی ی ̪ ی ی ی ی ی ̪ ی ی ی ی ی۔(۱/۲۸۲)

ی ی ی: ی ی ی ی ٴ ی ی یی ی ی ی ی (یی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ۹/۶۸) ی ی ی ی ( ʘ) ی یی ی یٰ ی ی ۔(۴۰)

ی ی ی: ی ی ی ی ی یی ی ٰٰ ی ی ی ی ᘪ ۔(۴۱)

ی ٴ ی ی: یٰ ی ی ی ٰ ی ی ی ( ۱/۲۸۶)

ی ی: ی ی ی ٴ ی ی یی ی ( ) (۴۲) ی ی ی ی ی И ( ی ی ی ۲۷۵)

ی ی: ی ی ی ی یٰی ی ٰ ٰ ی ʘ ی (۴۳)

ٴ ی ی: ی ǘ ی ی ی: ی ̪ یی ی ی ی ̪ ی ی ی ی ی یی(۴۴)

ی ی ی ی: ی ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی Ǫ ی ی ( )

ٴ ی ی: ی ی ٴ ی ی ی یی ی یٰ ی ʘ ی ی ی ٰ (۴۵)

ی ی Ț:

ی ٰی ʘ ی ی ییǟ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪی ǘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی  ǁی ی ی Ԙ Ȫی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ǁ ی: ی ی ی Ә ی ǘ ی ی ی ی ی Ԙ ی Ә ۔ ی ی ی ٰ ی ی ۔ ( ی ۹/۷۲)

ی ی ی ی ی ی:

(۱) ی ٴ ی (۱/۱۹۵)

(۲) ی ی ی ʪی ( ۱/۱۹۵)

(۳) ی ی یٰی ی ی یٰ ی ᘪی ۔ (ی )

(۴) ی ی ٴ ی ی (۴۶)

(۵) ی ٴ ی (۴۷)

(۶) ی ی : ٴ ی (۴۸)

(۷) ی ی ی ی ی ی ی ј ی یی ی ی ј ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ ʘ (۴۹)

(۸) ی ی ی ٰ ʪی (۵۰)

(۹) ی ʪی (۵۱)

(۱۰) ی ی ی ʪی (۵۲)

(۱۱) ی ی ی ی ی ی ۔(۵۳)

ی ی ی ǐی ی ی ی یی ی ی ی ی ʪی ۔(۵۴) ی ی ی ی ی Әی۔ ͘ی ی ʪی ی: ی ی ی ی ̪ ی ی ی ۔ ی ʪ ی ی ی ی ٰ ی ǡ ی ی ی ۔ ( ͘ی ۱۸۹)

ٴ : ی ی ی ٴ ی ی ی ی ی ی ǁی ǁیϐی ی ی ̪ ی ی ی ј ی ǐэ ی ی ی ی یٰ ی ʘ ǐ Ȫی Ȫی ȍ ی ی ј ی۔ ( یٰ۱/۴۹۱)

ی:

(۱) ی Ϫی۔ (۲) ۱/۱۳۶ Ƙ ی Ƙ۔

(۳) ی۔ (۴) ی ۱/۳۸۱۔

(۵) ی ی۔ (۶) јی ۱/۲۹۔

(۷) ی ٴ ی ی ۱/۹۴۔ (۸) ۲/۱۶۶۔

(۹) ی ی ی۔ (۱۰) ی ی۔

(۱۱) ی۔ (۱۲) ی ۔

(۱۳) ی۔ (۱۴) ی ۔

(۱۵) ی۔ (۱۶) ی ۔

(۱۷) ی یی۔ (۱۸) ۱/۲۷۸ یی ی ۔

(۱۹) ۔ (۲۰) ی۔

(۲۱) ۔ (۲۲) ۔

(۲۳) ۔ (۲۴) ǘ ی ј۔

(۲۵) ۱/۱۹۵۔ (۲۶) ۲/۱۹۶ ی ی۔

(۲۷) ی ۔ (۲۸) ی ۔

(۲۹) ی۔ (۳۰) ۔

(۳۱) ۔ (۳۲) یی ۔

(۳۳) ۔ (۳۴) ۔

(۳۵) ی یی۔ (۳۶) ۲/۱۹۸۔

(۳۷) ۱/۲۹۳۔ (۳۸) ۔

(۳۹) ј ǘ۔ (۴۰) И ی۔

(۴۱) یی ۔ (۴۲) ۱/۲۸۷۔

(۴۳) ۱/۲۸۸۔ (۴۴) ۱/۲۹۰۔

(۴۵) ۲/۱۹۷۔ (۴۶) ۱/۲۹۶۔

(۴۷) ی ۔ (۴۹) ی ۔

(۴۹) ј ۔ (۵۰) ی ۔

(۵۱) ی ۔ (۵۲) ۔

(۵۳) یی ۔ (۵۴) ۲/۲۰۴۔

***

---------------------------------------------

12 : 96 1434 ی 2012