اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
قضائے حاجت کے شرعی احکام
: مولانا مفتی محمد راشد ڈسکوی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ 2 ‏، جلد: 97 ‏، ربیع الثانی 1434 ہجری مطابق فروری 2013ء
: | فقہی احکام ومسائل |
ی ͘

ی ͘

 

: ی Әی ی Ǎی

 

ی ǟ ی ی!! ی ی ی ی ی Әی Ȫی ی ی ی ی۔ی یی ی ی јی ی ʪ ʪ ی ی ی ی Ȫی Ә ی!

ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی ʪ ی ی ی ی (䊡 ی ی ی ) ( ی ی) ی ی ی۔

(ی تɡ ɡ ی:۲۶۲ی ݘ)

ی ј

یی ی ی ᘪ ی ی ی ͘ Ȫ یǡ  ی ی ی ی ی ی ی ǁ ی ی ی ی یی : ی ی ی ی ی ی ی NJ ی ی Ϫی ی ی ی ی یϐی ǘ Ǔ۔( ت ɡ۲/۱۱۵ Ǎی)

ی ј ی ی ی ی ی:

ی

(۱ ) ی ی ی ی۔ ی ͘ ی ʪ ی Ȫی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ǁ ی ۔

ʪ ی

(۲) ی ی ی ی ی ی ǁ یǟ ʪ ی ی یٰ ی ʪ ی ʪ ی ی ʪ ی ӡ ʪ ی ی ی Ә ی ی ی ی ǟ ! ی ʪ ی ی ی ۔

ی ی

(۳) یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪی ی ی ʪ ی ی ی ی ی ͘ ی ی ی ʪ Ǎی ی ی ǐ ی ی ی ی ʪ ی ی ی ʪ ǘ ی ۔ی ی И ی ʪ И ی ی ی ی ی ی ی ʪǡ ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی یی ǘ ی ی Ә ی Ȫی ی Ȫی ۔

͘

(۴) ʪی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی (یϡ ی) ی ٴ ی ی ی ʪǺ ی ی ۔ی ј ی ͘ И ی ی! ی ی ی ی ی И ی ی ی ی ی ی ǘ ǁ ی Ȫی ی Әی۔

ی

ی ی ی ی ی ی: ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی (: ی ی ی ی ی ی ۔

( ٴϡ تɡ ی ی: ۶۱/۳ )

ی ј ی ی ی ی ̐ی یی Ә ی ی ی ̐ ˜ ʪ ی ǚ ی ی ی ј ی ی ی ی ی ی ی ی یی ̐ ٴ ȍ ی ی ی ی 溍ǟ ی ی ی ی ی ۔

ی

ی ی ی ی ی Ȫی ʪ(: ی ̪ ǁ ی ی ۔

(یٰ تɡ ی ی: ۹۸۲۵ ٴ )

ی ی ی ی ی ǘ ی ی ʪ ی ʪ: یٰ ( یٰ ۹۸۲۵) : یی یٰ ی ی ̪ ϐی ی ̪ ʘی ی ی۔ ی Țی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی یٰ ی Țی ǐ ی یی ی ی ی Ԙ ی ϐی ی ی ی یǡی ʪ ی ی ͘ ی ی ی ̪ ϐی ی ̪ ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ʪ ʪ ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی Ԙ ی ی ی ۔

ᘪ ٴ یٰ ǐ ی ی ی ۔

ی ǘ ی ی ی ̐ ی ی

ی ʪ ی ی ǘ ی ی ی ̐ ی ی ۔

ی! ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

(ѡ تɡ : ݪ ۱/۲۲۷ )

ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی ی ․( یٰ تɡ ی ی: ۹۸۲۳ ۹/۳۵ٴ )

! ̐ ی ی ی یی И ی ی ی ی ǟ ی ϐی ی ی ʪی ی ǘ ی ی ی ʪǡ ی ی ǐ ی ی ϐی ی یی ی ی ی ی Ȫی ی ی ٴ ی ی ی ی ی ϐی ی ی ی ʪیی ی Ȫی یی ی ۔

ی ی ǘ ی ͘:

ی ی ی И ǘ ی ی ǘ ǁی ی ی И ی ی ی ی ی ی ۔

(ی یی تɡ : ۱/۵۰ یی)

ی ی ی 抪ی ی ǘ ͘

ی ی یی 抪ی ی ǘ ی ᘪ ی یی 抪ی ی ǘ ј ی۔ ی ی ǘ ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ʪ ǁی 抪ی ی ј ی ʪ۔

( ٴϡ تɡ ی ی: ۶ ۱/۳ )

ǐ ی یی ی ی ی ၊ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ʪ ی ی ی ی Ȫی یی ی ی ј ی۔

ی ҿ

С ی یҡʡ ی ی یϡ ѡ ی ی䊡 یی ی ی ʪ ی یی ی ǘ ی Ȫی یی Ȫی ۔

(یٰ یɡ تɡ ۱/۵۵ ی)

ی ͘

ǐ ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی ی Ϫ ی ی۔

ی ی ǐ ی Ϫ ی ی ی یی ǐ ی یی ۔

( : تɡ :۱/۵۲۲ )

ی ʘ ی ی

ǐ ی ی ی ی ی ی Ǎی Ԙ ی ی ی ی ی ی ǁی Ȫ ρی ۔

(ѡ تɡ ӡ ی :۱/۵۵۸ )

ی ϐی ی ی ͘

ǐ ی ی یی ̐ ǟ ʪ ǟ ی ی ی ʪ ǘ یی ̐ ی ی۔

(یٰ یɡ تɡ ۱/۵۵ ی)

ʪ ی

ǐ ی یǟ ʪ ǁ ی ʪ ی ʪ ǐ یǟ ʪ Ȫی ی ی ͘ ی ی (ǁی ی ) ی ǐ ی ی Ȫی ی ۔

(یٰ یɡ تɡ ۱/۵۵ ی)

ی ی ی ͘

ی ی ی ی یی ǐ ی یی ی ی ی Ȫی ی ی Ȫی ی ۔ ی ی ی Ȫی ǁی یی Ȫی Ȫی ǐ ی ی یی ی ی۔

(یٰ یɡ تɡ ۱/۵۵ ی)

ی ی ی

ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی: ی  ی ی ی ی ی 柺 ی یٰ ی۔

( ɡ تɡ یٰ ی ی:۳۴۲ ۱/۷۸ ݡی)

ی Țی یی ی ی ǁی Ȫی Țی یی ی  ی ی Ȫی یی ی ۔

ی ی ی ͘

ǐ ی ̐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی : ی ی ی ی ی ۔ ( ɡ تɡ ǘϡ ی:۳۴۴ ۱/ ۷۸ ݡ ی)

ی ͘

ی ی ی ی ی ی ی یی ی ϐی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ̐ ی ی ی ی یی ̐ی ی ی ی ǟ ی ی ی یсъ ی ӊی ی Țی Ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یǟ ʘ ǁ Ȫی ǘ ی ј Ә ǁ Ȫی ی۔

ی ی ی ǘ ی ی ی ( ی ̪ ی ʪ)̪ ی ی یǡ  ی ی ی: ! ی ѓ ی ی ی (Ȫی) ی ی ی۔ ( ɡ تɡ ی:۳۰۸ ۱/۱۹۶)

ی ی ی ی ی ی ј ј ی ǁ ی ی ǁ ی ی ی ی۔

ی ǁی ی ی ǁی Ϙی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی! ǐ ی ی ی۔

ی ی ی ȍ

ی ی ی ی ی ی ییی ی ی ی ی ی ی ی ǁ  ȍ Ț ۔

Ș ی ی ی ی ǘ ی ی  ی ی ی: ی Ț Ț Ԙ ی ی Ǻ ی ی ی ی ی ȍ ی ی ی ۔

( ɡ تɡ : ی ی: ۳۴۹ ۱/۲۱۹ ɡ ی )

ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ی ی۔ ی ی ی ی Ǎی ی ی ی ۔

ی ی ی ͘

͘ ی ی ͘ ی Ȫی ی ی ی ʡ ی یی ی ( ) ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ͘ ۔

ی ی ی ی ی ی ی: ی ی ی ی ی ی ۔ (ی ی ی ی: ۱۴۴ ۱/۶۸ ی)

ی ی ͘

ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی ǁ ی ی ی ۔

(یٰ یɡ تɡ ۱/۵۵ ی)

Ϫ ی ȍ ی ͘

ی ی ȍ ی ȍ ی ј ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی۔

( ѡ تɡ : ۱/۵۵۵ )

ی ی ͘

ی ǁ ی ی ی NJی ی ی ی ی ی ی Ӂ ی Ȫی ی ی ی ی / یٰ ȍ ی ی۔

ی

ی Ȫی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ʪ ǁ ی ʪ۔

( یٰ ی تɡ ی ی: ۴۶۴۱/۹۶ ݡϘ)

ی ی ی ی

ǁ ی ی ی ᘪ ی ی ی ۔( : ۱/۳۱ ی)

ی ʪ ͘

ی ی ی ی ǘ ی ی ی ǁ ʪ ی ѐǓ۔

( تɡ : ی ی:۵۰ )

ی ی ی Ȫی ǡ ی ی ʪ Ϫ ی Ȫی ۔

ʪ Ϫ ͘

ǐ ʪ ی ی Ȫی ی ی ی ی ʪ Ϫ ی ی ی ی ǐ ی ʪ Ϫ ی ۔

(یٰ یɡ تɡ ۱/۵۵ ی)

̐ ی

̐ ی ی ی:ی ی ی ی یی ی ی ی ی ǟ ی 柡 ی ی ی ی ѐ ی ی ی (ی ی ) ی ی ی ی ǡ ی ǡ ی یی ی ی ۔ ̐ Ȫی ǟ ǁǘی ی ϐی ی ʘی ی ی ی ی ǟ ی ی ۔

( ޡ تɡ ӡ ۱/ ۶۵۲ ی)

ی

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǁ ʪ ی یی ی (ی ǘ ی ی ی ᘪی ی ) Ȫی ی ی ی ی ٰ یǟ ٴ ی ی ǁ ٴ ی ی ی ٴ ی ی ی (: ی ی ) ی ی ٴ ی ی ی ی ǁ ی ی ϐی ی Ȫی ی ʪ昡 ǘ ی ی䊪 ی ʪ ی ی ʘ ǟ ی ی ی یی ʪ ی ی Ǎی ی ی ǁی ی ی Ǎی ی ی ی ʪ ǁ یϪ ǁ ǁ یǟ ٴ ی ی یٰ ۔( ѡ تɡ : ۱/۹۵۵ )

ی یی

ʘی ی ی ی ی ʘ ǁ  ی ǁǘی ȍ ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ј ی ی Ә۔

ی ی ی ǟ NJ ی ی ی Ȫی ی ј ی ی ی ی ی ی ی ی ی ̐ ی ی ی ی ʪ یی ǚ ی ی ی ی ی Ə ی ی۔

ی ی ی ی ͘ ی ی ی ی ۔ی

***

-----------------------------------

2 : 97 ی ی 1434 ی ی 2013