اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
انکارِ حدیث کیوں؟
: مولانا محمد یوسف لدھیانوی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ، شماره 9-10 ، جلد: 94 رمضان - ذيقعده 1431 ھ مطابق ستمبر - اكتوبر 2010 ء
: | حدیث واصول حدیث | | فقہ واصول فقہ | | غیر مقلدیت ولامذہبیت | | اسلامی تہذیب وتمدن |
ی ی柿

ی ی柿

: ی Ϫیی

 

ٰ ی

ٰ ی ی یٰ .

!

ی ی ی ی ی ی ی (ی ) ی ی۔

۱- ی ی ی

۲- ی ی ی ی

۳- ی ی ی ی ǡ ی ی ی ی ی ی ی

ی ی ی۔

ٰ ی.

ی ی ی ی ی ی ی ی ݘ ی ی ی Әی۔

۱- ی ی ی

ی ی  ۔ ی ʪ ی ی ی ی ی ی ی NJی ی ی ی ǟ ʘ ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ̪ ی ۔

NJ ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ۔ ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی (ی) ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی (ی)  ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ۔ ( ) ǐ ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی

! ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ә (ǘ ی ی ی Ӂی ی ی ј ی ی ی ی ی Ә) ی ی ی ʡ ی ی ی ی ی ی ۔ǐ ی ی ̪ ǡ ﴿ ی ی ٴی﴾۔

ی ی ی ǘ ی ( ی Әی ی ی ی ) ی ی ی ǘ ی ی Ԑ ی ی ی ی Ρ ̪ ی ی ی ی ی ی ϐی ۔ ی 柡 ǐ ی ی یǐی ! ی یی ی Ȫی Ә ی ی ǿ ی ی ی ! ی ی ﴿ یٴ ی﴾ ( ی ی ی ی ی ی )

۲- ی

ی ی ی۔ ی ی ݡ ͡ ی ی ʘ Ԙ یٰ Ȫی ی ی Ә ʪǺ ʘ ی ییی ی ی ی ʪی Ԙی یی ی ی ی۔

ی ǘ ی ʘ ʪی ʪی ی ی ی ʪ۔ ی ی ی  ی ی ʪی  ی ی یی ј ʪǡ ی ! ی Ԙی ی ی ی ی ی ʘی ی ی ی (ی ی) ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Țی ی Ȫی ی ی ʘی.

! ی ی ی ی ی ی ی یی یی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی Әی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی Ȫی ی ͘ ی ی Ȫی ی ј ی ۔

͘ ی ی ی ͘  ǁی ی ی ی ǐ  ǁی ی ی ی ی ј ی ی ی ۔ ی ی یϪی ʪی ی ی ǟ ی ی ی یی ی Ȫی Ԙ ی یی ј ۔

ی ی ۔

ی ی ی ( یی) ی ی ی ی ی ی ٰ ی ی (یی ی :۲۲ ۳)

: ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ȍ ʘ Ȫی ی یٰ ی ی Ӎ ی ی یی ی۔

ی ی ی эی ۔ ی Ȫی э ی 捘 ϡ ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی (ی) ی ی Ә۔ ی 捪 ی ی ʓ ی ъ ی ی ی 䘪ی ی  ی ی ی ̪Ә ی۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ә ی ی ی۔ ﴿ ی ی ی ی ﴾ ی ی 䘪ی Ϫی ی Ϫ 捘 ی ی ی ی۔

۳- ی ی ی ی

ی ی ی۔

(۱) (۲) ۔ یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی  ی ی ʪ ی  ǟ ј Ϙی ی  ǟ ی ...  یǐیǡ ی ی۔ ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ʪ ی ی Ȫی ی ی ی ʘ ی۔

ی  ی ی  ی ی ی ی ی ی ʪی ی ی ۔  ی ј ͘ Ȫی ی ی ǐ  ی ᘪ ͘ ی ی ی ی ی۔

(ی ی) ی یٰ ی ʪ۔

(ی ی) ʪǡ ʪ ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ͘ ǁی ̐ ی یǐی ۔

ی ی ی ی ی ( ی ی) ی ۔ ی ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ʘ ی ی ی ی ۔ ی ی ᘡ ڡ ѡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǁی ی ی ی ی ی ی ᘡ ڡ ی ی ی۔ ۔ ی ی۔ ۔

ʘ ی ی ی ی ʘ ی Ȫی یی ۔ ی  ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ʘ ی ی۔ ی ی ی ی ی ۔ ی ی NJ ی ی۔ ی Ț ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

۴- ی ǘ

ی ی ی ی ی ی ی ی ی یϘ ی یی ی ̪ ی ی ی ̪ ۔ یǟ ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی NJ ی ی ۔ ی ی یی ی ی۔ ی ۔ ǐ ی ی NJی ی ی ی Ȫی ی۔ ی ی ʪ Ȫی ی۔ ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ̪ ј Әی ۔

* * *

۵- ی

 ی ی ی ی ی ̪ ۔

ی ی ۲۳ ʡ یʡ ی ی یޡ ی ی ی ͘ ی ی 昍 Ϙیǡ ی ی ی ی ی Ә ی ( ی ی )

* ی ی ی

* ی ی یی ی ʪی

* ی ی ǁ ی ی ʪ ی јǿ

* ی ی ی ی ǿ

* ی ی ی ی ی

ی ی ی ۔ ی ی ی ی Әی ی ʪ ی ی ی ی۔ یٰ ی ی (ی)

۱-

ی ͘ ی ی ی ۔ ی  ی۔ ǐ ی یǡ ی ی ی ۔ ی :

﴿ ٰٰ ǘ ﴾ (:۷)

() ی Ȫی ی۔ ی ی ј یٰ

۔ Ԙ یٰ ی ی۔

۲- ͘ ی ی

 ی یǐی ی ی ی ǘ ی ی Ϫی ی۔

﴿ی ی ی ی یی ی﴾ (:۶۳)

()  ͘ ی ی ی۔ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی:

یی ͘ ی ی ی ی ی ی ̚ ۔ ی ی ی ی ǘ ی یی ۔ (ی ی ۴۶۶)

۳- ی ی

ی  ی ʪ یǐی ۔ ی ۔

﴿ی ٰ ی ﴾ (۵۶)

ی ی ј Ҙٰ ی ی ͘ ی Ȫی ی یǘ۔ ǘ ی۔ ( ͘ی )

۴-

ی ͡ یʡ یٴ ی  ی ی یǐی۔

﴿ ی ٰ ٰ ی ٰ ی یی یی ی ٰ یǡ ٰ ٰی ٰ ی﴾ (۶۹)

() ۔ ی Ȫی ʪ یٰ ی۔ یی ی یی ی Ǎ ی ی۔ ی یٰ ی یٰ ی ی۔

۵- ی ٰی ی

ی ی یǐی۔ ی ʪ  ی ی ی ی ی ی ی ۔

﴿ ٰ ی ی ٰ ی ٰ ی﴾ ( :۳۰)

()  ی۔ ǐ ј یی یی ۔ یٰ ی ۔ ی یٰ Ț ی۔

ی ی ی ی ی ی ی:

ی یٰ ی ی۔ یی ǐ ی ی ی ǁ یی ی یٰ ی ی ی ی ی ی ی ǡ  ی ی ی ی ی ̪ ی ی Ӎ ی Ӎ ǡ ی ی یی ی ی ۔ ی یٰ ۔ ی ی ј ی ۔ ی ی ی یǟ ی۔ ی ی ی ǟ ی ی ی ی ی ۔ (ی ی ۶۹)

۶-  ی ی ی ی یی ی !

یǐی ی ʘ ϐی ی ی  ی ǘ ی ی یی ی ی ی ی یј ی Ә ی ی Ǎ ی јی Әی ۔

﴿ی ی ی ی ٰ ی ی ی ی ی ٰ ٴ ٰ ی ی ی﴾ (:۵۹)

() ی ! ی ͘ ی Ȫی۔ ǐ ی ی ی ۔ ǐ ی ی ی ј ی ی۔ ی۔

ی ی ی ǐ ی ǁ ی ۔

ᘪ ǐ  ی ̪ی۔ ی ی ی۔ ی ی ̪ ی ̪ ی۔ ی ی۔ (ی ی)

۷- ͘

 یǐی یی یی ی Ȫی ی  ی ی ی ی ی ǁ یٰ ی Ȫی ی ۔

﴿ ٴ ٴ ی ٰ ی ی ﴾ (:۳۶)

() ی ی ی ی ی ۔ Ș ی ͘ ی () ی ی ی ی ی (یی ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ۔ ( ʪی )

۸- یٴ ی ǘ

یی ی ی ی ی ی ی ی ǁ ی ی یی یǘ ی ݘ ی ی ی Ȫ ی۔

﴿ ی ٰ ی﴾ (:۳۶)

() Ә ی ی ی ۔

۹- ی ی ی

ی Ȫی یǐیǡ ی ی ی ۔ ی ی یی ی ی۔ ʪ یǐی۔  ی ی ǘ ی ی ۔

﴿ ی ٰ ی ی ی ی ی ی﴾ (:۵۴)

()  یٰ ی ۔ ی ۔ ǐ ( ) ی ̪ ј ی (ی) ј ی۔ ј ی ǐ ی ی ی ۔

۱۰- ٴ

یǐی ی Ț ی ی ǡ  ͘ ǡ  ی ی ی ۔ ی ی یی ی ی ǁ ی یی ј ۔

﴿ ٴی ی ٰ ی ی ی ٰ ﴾ (:۵۱)

() Ș (ی ی) ی ی ǘ ی ی ی ی (ی ) ی۔ ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ᘪ ی:

یی ی Ӎ ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی۔ ی ͘ ی ی۔ ی ی ی Ȫی یی ۔ (ی ی)

۱۱- ٴ

э

یǐی  ی ی ی ٰی ی ۔  ی ی ی ǁی ی ی ی ٰی ی۔

﴿ یٰ یٰ ی یٰ ی ییٰ﴾ ( ی ی ی)

() ی ۔ ی ʪ ( ی ی ) Ȫ  ( ) ǁی ی ی ی ی ی Ȫیی ی ۔ ( ʪی )

ی (ی ی ) ی ی Ȫی ی ی ٰی ی ј ی یی ی (ی ی ) ی ٰی ی ...

ی ی ی ی ی ی ᘪ ی

 ی ی ی ی یٰ  ی ͘ ی ی Ԙ ۔ ی ̪ ǘ ی Ȫی ی ی ی ی ۔  ی ی ۔

۱۲- ی ی ی

ی Ȫی یǐی  ی ی یٰ ی ی  ی ی ی ی ̪ ǁی ی ی ʘ ی۔

﴿ ی ٰ ٰی ǘ ی ی﴾ (:۸۰)

: (ی ی ) ی ی یٰ ی ی۔  ی ی ی ی  ی ی  ǟ ј ی Ȫی  ی۔ ( ʪی )

۱۳- ی ی

 ی ی ѡ ی  ی ی ی ǁ ی  ی ی ی ی ی ی ی یǐی۔

﴿ ی ٰ ی ٰ ی ٰ ی﴾ (:۲۱)

: یی ی И ٰی ۔ (ی ی ) ی ʪ۔

ی ی ی ی ی ی ی یی یٰ ی ј И ٰی ی ژ ی ی ی ی ̪ǡ  ی ̪ یٰ ی ۔ ۔ И ٰی ی ۔

 ی ی ی ی ی ی ی ј ی۔ ی ی ی ј ی۔ ی ی ݘ ی ۔ ی ی ј ی ی ی ی ی ј ی ۔ ی ј Ә ی ی ی ی ی یی۔

۱۴- ی

 ی ی یٰ یǐی۔

﴿ ی ٰ ٰ ی ٰی﴾ ( :۳۲)

()  ی ی ۔ ی۔ ǐ ی јی یٰ ی ۔

۱۵- ی ی

 ی Ԙ ی֡ ی یǐی۔

ی ٰ ی ی ی o ی ی ی ی o ی ی یی ٰ ی ٰ ٰ. ( ۶ ی ۵۱)

() ی (ی ی ) ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ǐ ی  ی۔ ی ی ی ی Ԙ ی ی ی ی ی ی ی! ی ی۔ ( ʪی )

۱۶- ی

 ی ی ی یǐی۔

﴿ ی ی ٰ ی ی ٰی ی ﴾ (:۶۱)

() ͘ ی یٰ ی ی ی ی ݡ  ی ی ی یی  ی ی۔

ی ی ی ی ی ᘪ ی۔ یی ی ̪ ی یٰ ͘ ی ی ۔ ی ی ی ی Ә  ͘ ٰی ȍ ی ј ی ی јی ȍ ۔ ǟ ی ǁ ̪ ی۔ (۱۱۳)

۱۷- ی ی ͘

 ǘ ʪ ی  ی ʪ یǐی ی ی ی ی یی ی ی э ی ی ی ʐ ی یی ʘ ۔

﴿ ی ی ٰی ی . Ƙ ی ٰ ی ﴾ (:۱۶)

() ی ی ی  ی ی یǟ ʘ  ی ی NJ ی ( ی ی ی ی ) ی Ȫی ی ی ʪی ی ی یٰ ی ǁی ی ی۔ ( ʪی یی)

۱۸- ی ی ی ی

ی ی Ȫی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ۔ ی ی ی  ی ی ی ۔  ی ی ʘ ی۔

﴿ ی ٰ﴾ (:۶۴)

() ی ی ی ͘ ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی یǐی ی۔ ی ی ی  ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ͘ ی ی ی ی  ی ی ی ی ی ی  ی ی ی ی ی ( ی یٰ ی یٰی  ی ی ϓ ی ی ی ی یی ی ی ی Ԙ ی ی ی ی ی ی ی ی ǿ ی ی ی یی ی ی ۔ Ȫی ی Ȫی ی ی ی ی ј ǡ ی ۔ ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ۔ ǐ ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی

ی ی ی ی ی یʪ:

ی ی یǟ (ی ی ) ʪ  ی ی ی ی یٰ ۔ ی یǘ ی ی ʪ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی Әی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی   ۔ ی ی ی ی ی یٰ ی ی ی ی ی ۔ ی ۔

ی ٰ ٰی ٰیٰ ٰ ی.

() ی ! ی  ی ی ی ی ی۔

ٰ یٰ ی ј یٰ ی ی ی ی Ȫی ی ۔ یٰ ی ۔

(ی )

* * *

-------------------------------------

9-10 : 94 - 1431 - 2010