اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
حضرت مولاناسیّد حسن صاحب دیوبندی رحمہ الله علیہ
: مفتی فضیل الرحمن ہلال عثمانی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ، شماره 9-10 ، جلد: 94 رمضان - ذيقعده 1431 ھ مطابق ستمبر - اكتوبر 2010 ء
: | شخصیات اور سوانحی خاکے | | احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند |
ی یی

ی

(۶)

ی یی ی

ی ی ی

: ی ی ی

 

ی یϓ ی ی ی Ț ی ۔ ی ی NJ ی ǁ ی یی Ӑ ی ی јی ʪی ی ی یی یی ی ی ǁی ی ی ʪ۔ ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی یی یی ی ی ی ی ی Ȫی ۔ ی ی ی ی ی یǟ ی یی ی ʘ Ȫی ی ی ی ۔

ی ǁ یی ی ی ی ʪ ̪ ʪ یی ی 昪ی یی ی ی ی ǁی ی ی  ی Ȫی ی ј ۔

ی ی Ȫی ی ی ʪ И ǁ ʪ ی ی۔

ی ی ی ی ی ј ی ی ی ی ی ی یی ۔

ǐэ ی И ی ʪی ٴ ی یی ی ی ی  ۔ И ۔

ی ی ǐی ǡ ی یی ی ی ʪ ی ی ی ی ǟ ی ʪی۔

Ӑ ی ǟ ی ʪ ی Ȫی ی Ӂ ی ی ی ی ʪ ی یǟ ی ǟ ی۔ ی یϐ ی Ӑ ی ی ی ǘ ی ی ی ǟ ی ی Ӑ ی ی ʪی۔

ی ʪ Ȫی ی ی ̪ ٴ ی ی یǐیǡ ی ی Ӑ ی ی Ӑ ی ی ی ی ʘ ی ǟ ی۔ ٓ ʘ ی ی ی۔

ی ی ǐی ٴ ی ی ǟ ... ی ی ی یٰ ی ی ی Ȫی ی یٰ ی  ʪ یی ی۔

ی ی ی ی ی ی ʪ۔

Ȫی Ȫی ʪ ی Ȫی ی 恪ی ی ی ی ʪی۔ ی ی ی ʪ۔ ی Ȫی Ȫی ی ʪی ی ی ʪ ی ی  Ț 柡  ی Ț ی۔ ی ی 柡  ی ی ی ی۔

* * *

ی ی ی Țی ѐ ی ʪ ی ی ʘ ی ی ۔ ی ی ی Țی ی یی ی ̪ ʪ۔ ی ʪ۔ ۱۳۵۱ ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ۔ ۱۳۳۴ ی ی ی ی۔

ی ی ی ی ی۔ ۱۳۵۴ ی ی ۔ ی یی ی ی یی ی ۱۳۶۰ ی ٴ ی ی ی ی یی ϐی ۔

یی ی ی ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ͘ی ی ʪی ۔

ی ی یٴ ǘ یی ʪ ی ʪ Ȫ ۔ ʪی ی۔ ی ʪی ی ǁی ی ی ǁی ی ی یی یʓ ی ۶۴ ی۔ ی :

ی ی Ȫی ی ی یی ی ǁی یی ی یی ј ی ی  Ȫی ی ی ј ی ѡ ی ی . ی ی ی ی јی یٰ ۔

ی ʪ Ȫ

---------------- ӊ я : ی ی ----------------

ی ی

۔

-------------- ӊ ی: ۴/ ۱۹۴۲/ --------------

ی ʪی ی ʪی ی ی ʪ۔ ی ϐی ی ǘ ی ʪ ی ی ی ʪ ʪ ǁ ی ǁی ی ی 䘪 ی ʪ۔

ی ی ǁ ی ی ۔ ی ј ی ی .... ی ی ی۔ ی ی ی ی ̪ ی ی ی ی ی Ȫј ی ۔

ی ی ی۔ ی ̪ ј ی۔

ی ی ی ی۔ ۲۱/ی یٰ ۱۳۸۱ ی ۱۹۶۱ ی ی۔ ̪ ʘ ی ˜ ǁی сی ی ی ʪ ی ی ی Ȫی ی 恪 ی ʪ ۔ ی ی ̪ Ȫی ی ی ی ǘ ۔ ی ی ی ی ی ǘ ʪ ǘэی ی ʪǡ ǚ ی ʪ۔ ی یǡ ǘ ǘ یǡ ی ی ی ۔ ǘ ʘ ی Ȫی ی ی ی ی ی یǡ ǘ Ȫی ی ۔ ˜ یǡ ʪǡ эی ʪی۔

ʪ ʪ ی ǁ ʪ یی ݡ ی یی ی ی یی ی ی ی ی ʘ ی јی ۔ ی ی ʘ ی ۔

ǐϡ ی ی  Ț ǐ ǐϡ ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ǁ ی ی ۔ ǁ یٰی یی ( ی ی ) ی ی۔ ی ۔

ی Ÿ

ی

ی ʪ ی ی ی И ی ی ǁی ی ی ۔ ی ی ی ی ǁی ی ی ی ی ی۔

ی И ی :

(۱) ی ی ی ۔

(۲) ی ی ۔

(۳) ی ی ۔

(۴) ی ی јی۔

(۵) И ی ی ی ی ی ی ی۔

(۶) ی ی ی ۔

(۷) ј ی ی۔

(۸) ی ی۔

(۹) ی ی۔

(۱۰) ی ۔

(۱۱) ی ی۔

(۱۲) یی ۔

(۱۳) یʡ ی ی یی ی ی یی ۔

(۱۴) ی ی ی ی ی ی ۔

(۱۵) ی ی ی ǘ ی ی ی ۔

(۱۶) یی ی ی ییʡ ی یٰ ی ѡ ی ۴ ی Ȫی ۔

(۱۷) ǘ ʘ یی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی۔

(۱۸) ٴ ̡ ی ی ی ی۔

(۱۹) ϡ ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی۔

(۲۰) ی ۔

(۲۱) ی ی ی۔

(۲۲) ی ۔

(۲۳) ی ۔

(۲۴) ی ی۔

ی ی Ȫی ی ی ی ǘ ی ی Ә۔

ȍ ʪ۔ Ț ی ی Ȫی Ȫی ی ی ʪ۔ ی ی ی ی ی ȍ Ȫی ʪ۔ ʪ ی ی ی ʪ ǁی Ȫی ȍ ی ј ʪ۔

ی ی یٰ ی ʪی۔ ی ʪ ی ʪ ѐیǡ ȍ ǁ ǁ ی ۔ ی ی ی۔ ǘی ǟ ʪ ǁ ی ی Ȫی Ȫی۔ Ț ی ی Ȫی ی ۔ ی ی یǟ ی ѡ ȍ ǁ ی ی۔ یٰ ی ی ј ۔

Ș ی Ȫی ǟ ی ʪ۔ Ȫی یی ۔ یی ی ی ی ϐی ǟ ǟ ۔ یٰ ی ی ی ی ی Ȫی ی ۔ ی یی ی۔ ی ۔

* * *

------------------------------------

9-10 : 94 - 1431 - 2010