اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
دارالعلوم دیوبند اور ردِّ شیعیت
: مولانا محمد اللہ قاسمی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ 12 ‏، جلد: 97 ‏، صفر 1435 ہجری مطابق دسمبر 2013ء
: | مدارس ومراکز اسلامیہ | | تبصرہ وتعارف کتب | | تاریخ ہند |
ی

ی یی

 

 

: ی

 

ی ǘ ی ی ͘ ʪ ی ی ی ی ͘ی ی یی Ȫی ی ی ی ی (۱۳۹۴ ۱۴۷۹ ) ی ᘪٴ ی Ϫ ͘ی (۱۷۲۲ ۱۸۵۸) ی یǟ ی ی۔ ی یی ی ͘ ی ی ی ͘ ی Ԙ ی ی Ȫс ی۔ ی ی ʪ Ǎ ی یی ͘ ی ۔ ی ی ی ͘ ی یی ͘ ی ǐ ǁ ʪ ی ی ʪ ی ۔ ی ی ی ی ی Ӂی ی ی یی ʪ۔ یی ی ی ی ی ی Ȫی ی ۔ ی ی ی ʪ۔ ی ʪ Ț Ț ی ǐی ی ی ی ی ی ʪ۔

ی ی ی ǘ ی ʪ ی یی ی ی یی ی ی ʪ ی ی ی ی۔  ی ی ٴ ی ᘪ ی ی ی ی ی ʪ۔ ی ی ۔

یی

ی ی ی ی ᘪٴ ی یی ͘ ۱۸۵۷ ی ј ی ʪǺ ی Ϫ ی یی ͘ ی ی ی ی ی ǁ ی ʪی۔ ی یی ј ی ی ی э ʪ ǐ ی ٴ Ȫی ی ی ʪ ی ی ی ی ј ʪ ǁ ی ̪ ʪ۔ ی ی ی ی ј ʪ ی ۔ ی ی ی Țی ی ی NJ۔ ی ǘ ی ʪی ی Ț ی ی ی ㊪ی Ȫ ʪ ی ی ی ǁ ی ی ǁ ی ʪی یی ی ی ʪ۔

ی Ҙ ی ی یی ی ی ȍ ی ی ی ʪی ی ǘی یی ی Ȫی ј ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ǟ ی۔ ی ی ی ی ٴ ی ی ی NJ Ȫс ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی Ә ᘪǐی۔

ی ی ی ی ی یی ̚ ǘǚ ی ی NJی۔ ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی یی یی ی ی ی ی ی NJ ǡ ی ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی۔ Ȫی ی ی ی ј ی Ȫی یϐی ǁ ǁ ی ی ی ی۔ ی ی ј ی ی ۔ ی ǁ ی ی ی Ԙ ی ی ۔ ی ǘ ی ی ی ی Ȫی ی  ٴ ی ی ی ی ی۔ ی ی یی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ۔  ی Ȫ ی ی ی ی Ԙ ی۔ یی ی  ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ʪ ی ی  ی ی ᘪی ۔ ی ی ǐ ی ی Ȫی ی ی ی ی۔ یی ی ی یϐی ی۔

ی یی ی ی یǟ ی ی Ԙی ᘪی ی ۔ ᘪی ی ی ی ی ۔  ی ی یی ی ی с ی یی ی ǟ ۔ ی ی ی ی ی ی  ʪ Ȫс ی۔

ی ی ǘ ی یǺ ی ی Ȫی NJی۔ ی ی ј 㘪ی ی یی ی ی ی ی Ȫی ʪ۔ ی ی ی یی ی ی یی یی ی۔

ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی Ә ی ۔ ٴ ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ϐی ی ی ̪ ی ی ј ̪ ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ̪۔ ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ٴ ی ی ی ()ی ی ی ی ی ی یϐی ی ی۔ Ҙ ی ی ی ی ی ی۔ Ԙ ᘪی ی ی ی ی ѐ ی۔ ی ی ی ᘪ ی یی Ϫی ٴ ی ی ی ی ی ی یٴ ی۔

ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی یǺ ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ț ی یی ǟ Ԙ ی۔ ѐ ی ی ی ی ٴ ѡ ی ʪی Ϫی ی Ϫیی ی ی Ȫی ǟ ی۔

۱۹۷۹ ی یی ی ی ی ی ی یی ͘ ی۔ یی ͘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی یی ی ̪ ۔ ی ی ی ی  ی ی ی ی ј ی۔ ی ی ی یی ȡ یی ییʓ یی ی ی 䘪ی ی ی ی۔

ی ی ی ی ی ǘ ی ݘ ی ی ی۔ ی 柡 ی ی ی ی Ȫ ی ی Ȫی ی ی ۔ ی ی ی ی ʪ یی ی Ȫی ی ی ی ۔

یی ی ی ی یی

(۱) ی ی ی (۲) ی ɡ ی (۳) ی ֡ ی : ی ی ی (۴) ی ی ی ی (۵) ی ی ی یϡ ی ی (۶) ی ɡ ی ی (۷) ی ͘ی ی ی (۸)ی ی ی ͘ی ی ی (۹) ی ͘ی ی ی (۱۰) ی ی ی (۱۱) ی ی ی (۱۲) ی ی ǘی (۱۳)ٴ ֡ ی (۱۴) یی یی ییʡ ی (۱۵)ی ی ی ی ی (۱۶) ی ی : ی ی ی (۱۷) ی ی ی ی Ϫیی (۱۸) ی ȡ ی ی ᘪی ی (۱۹) ییʡ یъی (۲۰) ی یی ޡ ی ی ی (۲۱) ǘ ی ی (۲۲) ی ی ی ی (۲۳) ی (۲۴) ی (۲۵) Ԙ ی Ϙ ی (۲۶) ی (۲۷) ی ی (۲۸) ی ی (۲۹) یی : ی ی ی (۳۰) یی ی ی ی ی ی ی (۳۱) ی ی ی ی ѡ ٰی ی (۳۲) ٴ ѡ ی Ȫی (۳۳) یɡ ی یъی (۳۴) ی ی ی ی ی ۔

***

-------------------------------------

12 : 97 1435 ی 2013