اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
مدرسہ بورڈ
: حکیم ظل الرحمن دہلوی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
شماره 1 ، جلد: 94 محرم - صفر 1431 ھ مطابق جنورى2010 ء
: | مدارس ومراکز اسلامیہ | | حالات حاضرہ |
я

 

я

: ͘ی ی

јی ͘ ی ی ی یی ۔ ی ی ȍ ی ی ی ی ݘ ȍ یǟ ی ʘ ی ȍ ی ی ی ی ی ۔ ی Ț ی ی ی Ȫی ی۔ ی ی۔ ی یی ǁ ی یʪ ی ͘ ی ۔

(۱) ی یی ی ی Țی ј ی۔ ٰ ی یی ǘی ۔

(۲) یی Ґ ی ǐ ی ی ی یی Ȫی ی ј ی ی Ґی ی۔

ی Ȫی ی ͘ی ی ی ۔

ǐ یی ی ی ی ݘ ی ی Ә ʪ ی ی یی یی ی یی ی ی یی с ی یی ی یی یی ی ۸/۴ ی ی ی ی ی ی ی ی Ә я ʪ ی یی ی ی یی Ә ʪ۔ ی Ÿ ی ی ی ۔ ی یӘی Ә ی ی ی ی Әیی ʪ ی ی Ӂ ʪ ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ݊ ی ی ی یی ی ی ی ی۔ ݊ ی ی ی یی ی ی ی ی ی۔ ی ݊ ی ی ݊ ی ǘ ی ی ی ʪی۔ ǟ ʘ ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی یی ᘍ ی ی ی ی۔ یэ ی ی یی یی ی ی ی ی ی۔

ᘪٴ یѡ ی ̡ ی ی ی ی۔

ی ی ی ی ی ی ǟ ʘ ی ی ǁ ی ی ی ی ی۔ ی یی јی ی ی 捘 ی ی ǁ ی ی یی ی ۔

ǁ暡 یی ̚ǚ یъ ی Ȫ ی ǁ ی یӘی Ә Ǎ ی۔ ̚ǚ ی ی ی Ȫی 捘۔

ی ی ی ییӊی ی ی ی ʪی ی ǘی ی ʪ  ی ۔  ی ǁ ی یی ی ی ʪ ј ی یی ی ۔ ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ǁ ی ی Ȫی ͘ ی ی ی ی ی۔

ی ی Šی ʘ ی ی Š ی۔

ی Ә ی ی۔

یӘی ی ی۔

ی- ی ی ی ی ی ۔ ǁ Ә ی ی ی ǁی ی  ǁ ی Ȫی ی ی Ȫی ی۔ ی ی ی ʪ یی ی ی ی Ȫی ی۔

ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی۔

ی۔ ۴/ ی ۱۰۴ ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی۔ Ȫی ͘ ی ی ی۔ ی ی ی ی

ی ۱۰۰۔ ی ی ی ی ی ی ی ی یǐی ۔ یی ͘ ی ی ۔

ی ی ی ی:

! ی Ϙی ی ی ی ی ی ی ʘ ۔

ی ی ی ی ی ی۔ ی Ȫی ی ъ ی ۔ Ȫی ی ۔ ъ Ȫی ی ی Ȫی ǟ ی ی  ی ǁ یی ʪ ی Ȫی Ț ǘ ی ǁی ی Әی۔ ی یی ی ی ی ݘ ی ی ی یٰ ی ٰ ی۔ ی ی ی یٰ ǁ ی ی ی ݘ یی یٰ ی ی ی ی ی ی ݘ ی ۔ ی  ǘ یی Ґ ی ی ی Ґ ی ۔ یی ی ی ی Ȫی ی ǁ ی ی ی ǘ ی ی ی Ґ ی ۔ ݘ ی ی یی ی ی ی ۔ ی ی ی ی 抪ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ݘ ی ی ی ی ی ی ۔

ی یی ی ی ی ی ی :

۱- ی: ی یی с یی ی э ی ʘ ی ی ی۔

۲- ی ی: ی ی Ȫی ی یی ی ی۔ ی ی ی ی ی یی ͘ ی ی ǘ ی ی یԘ ی۔

۳- ی یی ی ی ی ی ی ی ی۔

۴- ј ی ј ی ј Ȫی ی ی ۔ ی ی Ȫی ی:

ی ی ی ی ی ʪ۔ ی ی ی ی ʪ۔ ی ی:

ی ی یی Ȫی ǐ ی ǁ ی یی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ی ʘ ی ی ی ی ی ی

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǁی ی ی۔ ی ی ی : ( ی ̪ ی ی ی ی ی )

ی ی ̪ ʪ ی ̪ ʪ۔ ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی۔

ی ی ی ی ۱۰۵ ۱۱۰ ͘ ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ǁ  ی Ȫی ی:

۲- ی ی ی ی ی ۵۰۰ ی ۔ ی ی ϐی ی یی ی ϐی ̪ ی ۔

ی ی۔ ی Š ی ی ۔ ی ǟ э ی ی ی ğ یی ی۔

۳- ی ی یی یی ی یǟ ی ی ی۔

ی ٴ ی ی ᚘ ی ی јی ی Ș Ԙی ی ی ی ی ی ی ی ᚘ ۔ ی ی Ә ۔ ی ی ǟ ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ʪ۔ ʪ ǐی ی ̐ ی ʪ۔ 捪  ی ی ی۔

ی ی ی ی ی ʪ ی ǟ Ϫ Ȫ ی Ϫ ی ی ی ȪȪ ی ی Ԙی Ȫ ی ی ǡ Ϫ ی Ԙی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ǟ Ϫ ی ی ی ی Ϫ ی۔ ی ی ᚘ ی ʪ ی ی ی ʪ ی ᚘ ی ۔

۴- ی :

ی ی ی ی ی ʪ ی ی ی Ә۔ с ۔ ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ̐ NJی ی۔ ǘ ی ʪ۔ ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی یی ی ی Әی ۔

۵- Ȫی ی یی ی۔ ی ی ی ʘ یی ی Ȫی ی۔ ǐэ Ȫی ی ϐی ی یی ᘪٴ۔

ی ی ی ی ی ۔ ǟ ی ی ی ی  ی ی  ی:

 ی ی  ی Ӛ ی ʪ ی ی یϪ ʪ ʪ ی  ی ی ی ۔

ی یی  ی  ی یǡ  ʪ ی ʘ ۔

ی ی Ә ی ی ی Ȫی ی ی Әǡ ی Ȫی ی ی ی Әǡ ی Ȫی ی ی ی Ә ǐ ی ی۔ ǟ ی ی И ی ی۔

۲- ی ی ی ی یی ی ʪ ی ʪ یی ی ی ј ʪ۔ ی ی ی ی ی یی ۔ ی ی ی ی ʘ ی ʘ ی ی ی ʪی۔ ی ی ǐ ʪ ی ی ی ی ی јی Ϫی ی ی ی ی ی ʪی ی ǐ ی ی ی ی ی ǁ ی ی ی ی ی ۔

-یǟ- - ی- - یǟ- یǟ ی ی ی ی ᘪ ی ی ی ی ی Ș ی ی ی ی ی ۔ ی ʘ ی ی یǟ ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ۔ NJ ی ی Ȫی ǘ ǘی یی ی ی ǟ یی ی ۔

ی ی ی ی ͘ ی ی یی ی یی ی ی ǁ ی ی ی ی یی ی یی ی ی یی یی ۸/۴ ی ی ی ی ی ی یی Ә ی ʘ یی ی۔

ی ی ی یی ی Ә ی ی۔ ی ی ی ی сی ی ی ۔ ی ی ی ی Ȫی۔ Ҙٰɡ ی ی ی ј ȍ ǡ ی ی ی ی ی۔ ǐ ی ȍ ǁ ی ی ȍ ی Ԙ ی ј ۔ ی ی ی ی ی ǁ ͘ ʪ یی Ә ǟ ی

ی ی ی

ϐی ʪ ی ی

ی ی ǟ ۷۰ ȍ ی ی۔ ǟ ی ی ǘ ی ǘ ǁ ȍ јی Ә ی Ȫیی ğ ی ی ʪ ǁ ȍ ی ی Ȫیی ۔ ی Ț ی ی۔ Ә ی јی ȪیȪ ی ی ǁ ی Ȫی И ی ی۔ ی ʪ یъ ی ی ی ی ʪ۔

یٴ ی ی ǐ ی یی ی ی ی јی я ی ی ۔ ǁ ی ی јی я ی یی ی ی ی я ی یٰ я ی ǘی ی یی ǁ ی ǘ ی Ȫی ی ǁ ی ǁی یǟ ی۔

ی ͘ јی ی ی Ț ی ǁ ی ј ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ۔

ی Ԙ ی ی ی یی Ә ی ی ی ی ی Ә ی ی ǘ ȍ ی یی ی ی ی ی ǟ ی ǟ Ȫی ی ی ی یی ی ییӊی ی Ȫی ی ۔

ی یی Ԙ ی ی ͘ ی ی ی ǟ یی ӡ یѡ ی یی ی ۔ ی ی ی ی یی ۔ ی ی ی Әی۔ ی ی ییӊی ی C.C.I.M ی یӘیی ی ی B.U.N.S ی ی ی۔

̪ ی ͘ ی ی ی ی ی ۔

***