اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
تقلید کی شرعی حیثیت
: محمد ارمغان ارمان
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ 11‏، جلد: 98 ‏، محرم الحرام 1436 ہجری مطابق نومبر 2014ء
: | غیر مقلدیت ولامذہبیت | | ایمانیات وعقائد |
ی ی ی یی

ی ی ی یی

: ی ی ی ی ی

 

ی:

 

(ٴ ی ی ی˓ ی˓ ی ی ی ی ی۔ ی ј یȘ ǁی ی ی ی۔ ǁ  ی ی ǘ یی ٴ ی ǡ ی ی (یٰ ٴ ی یٰ ی) ی ی ی ی ی Ȫی ی ۔

ی ی ی ی˓ ǁ ی ی ی ی ی ی ی یی ٴ ی ј ی۔ ی ی ی Ԙ ی ی۔

! ی ϓ ی ی ᘪی ی ی ی ی ی ٴ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ییʓ Ȫی Ѻ ی ڡ ǘ ی ی ی ٴ ی ی ی ǘ ی ی ی ј ی ی )

ی ی ی

ی ی Ә ی ی ی یٰ ی ی یǟ ʘ ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ǁ ͘ ٰی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ҿ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ̪ یی ٴ ۔ ٰ ی ی ͘ ی ۔

ی ی ͘ ی ی ی ی ᘪ ی ̪ Ә ی ی () (ی ) ی (ʡ ی ) ی Ȫی ی ی ̪ ی ̪ ۔ (:۷)

ی: ی Ҙٰɡ ی ی یʡ ǡ ʡ ی ی ی ی ۔ ی ͘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ییϐی ی۔

ژ ͘ ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی Ÿ ی ی ی ی ی ی ی ی۔ (:۸) ی: ی ی ی ی ۔

ی ͘ ی ی ی:

ی ی ǁی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی یی ی ی ̪ یٰ ѐ ی ی ی ی ی ̪ ی۔ (:۹۱۰)

ی ی ی ǘ ی ۔ ( И ی) ǐ ǁی ی یی ͘ ی ی ی ی ی ̪ ǟ ی ی ی ی ی ی ی۔ (:۱۰)

ی ی : ی ی ی ی ی ی ǟ ی ͘ ̪ ی ی ی ۔ (:۱۰)

ی ی ی ی ی ѐ ی ̪ ی ی ی (ی ǡ ) ی ̪ ی یی ی ی ی ̪ ی یی ی ی ی ی ی ی ی ۔ یی ی ͘ ی ی ی ی ی ی ی ̪ی ی ی ǟ ی ی ی ی ی ۔ (:۱۳۱۴)

ǁ ی ی ̪Ǻ ی ی ( ی ی ی ی) ی ی ̪ ی ی ی ی ̪ ی ی ی ( ی یϓ )۔

 ی ی ی یی ی ј Ә ی јی! ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ۔ (:۱۴۱۵۶)

ی ی ی

ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ޓ ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ( ݘ) ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی ͘ ی ی ی ј ̪ ی ی ی ی ی ی Һ ۔ (:۱۵)

ٴ ی ǁ  ی ̪ ʪ ی ی ی ʪ ʪ۔ (:۳۴)

ی ی ی ی ی ی ی ی ی : ی ی یٴ ی ی ی (ی ی ی) ٴ ј ی ی یی ͘ ی ی ј ی ی ی ی ʪی۔ (:۵۹)

ی ی ی

ی ی ی ޓ ی ی ی ی Ȫی ی ی یٰ ی ǁ ǁ ʪ ی یٰ ј ی ی ی ʪی ی ی ی ی ی И ی ی ی ی ی یǡ ی یٰ ی

ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ( ݘ) ی ی ی یی ی ی! (:۶۰۶۱)

ی ʓ ی ʪی ی ی ̪ یی ی ی ʘ یی ی ی ی ی ی ی ȍ ی ǘی ی ی ۔ ی ی ی ی: ی ی ̪ ǁ ی ی ۔ ی ی ǁی ی ی ی ی ʘ ی ی ۔

ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ژ ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی یٰ ی یی ی ǐ ی 恊 ̪ ی ی ی ی ی ۔

: ی ی ی یǡ ی یٰ ی یǡ ی یٰ ی ی ǡ ǁی ی ی ی یٰ ی ی ۔ ʪی ی ǐ ی یǡ ی یٰ ی ǡ ی یٰ ی ی ی ی یٰ ی ی ی ی ۔

ی ی ǡ ی ی ی ی ی یی ǡ ی Ȫی ی ی ی یی ̪ ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ͘ ی ی ی ی ی ی ی ی ʘ ی ی ۔ (:۶۱۶۲)

ǁی ی ی Ȫی Ȫی ی ی ی ی ی Ț ی ی ی۔ ی ی ی ی ی۔ یی یٰ ی ی ی ǁی Ȫی ی Ȫی ی ی ی ۔

ی ی ݘ ʪǺ ی ی ی ޓ ی ی ی ʪ ǁی Ȫی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ޓ ی ی ی ̪ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی И ی ی یٰ ی ی ی ی ی ޓ ی ј ی ی ی ی ی ͘ ی ʪǺ ی ی یٰ ʪ۔ (:۶۵)

یǟ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔ (:۶۹۷۰)

ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ә ی ی ǡ ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ( ݘ) ی ی ی ی یی ی ǘ ی ی Ә۔ (:۶۸)

ی ٴ ی ی ی ʪی ی Ә ʪǡ Ÿ ی ی ی ی ی ʪی ی ͘ ی ی ی یی ی ʪǺ ی ی ی ی ی ǡ ی ی ی ی ی یی ی ی۔ ی ی ǐ ی ی ͘ ی ی ی с ی Ԙ ی Ә ی۔ (:۷۱)

ی ی ی ی :

(۱)․․․․ ی ی ی ی ʪی ی ی ی ی ی

: ی ی یٰ ی ی ی ی ی ی ۔ ی یٰ ی ی ی ی یǡ ی ی ی Ȫی ی ی ٰ ی Ә۔

ی یٰ ی ی ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Әی ی ی ی ی ۔ (:۷۸)

(۲)․․․․․ǐ ی Ȫی ی ی ی ی ǡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی

: ی Ԙ ی ی Ә ǐ Ȫی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی Ә ʪǺ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ (:۷۹)

ی ͘

ی ی ͘ ی۔ ی ی ی یǟ ی ی ی ی ی ی ی ̪ ی ۔ ̪ ی ی ی ی:

(۱) ی ی (۲) ی ی

(۳) ی ی ی (۴) ی ی۔

(۱) ی ی:

ی ٴ ی ی:

(۱)۔ ی ی 柡 ی ی ی ی ۔

(۲)۔ ی ی ی ̪ Ә 柺 ی یѡ یˡ یی ۔

(۳)۔ ی ی ی 柺 ی یѡ یˡ ی Ǎی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ͘ ی ی ۔ ی ֓ ی ی ی ی ی ی ̪ Әی ی ی ی ی ی Әی۔ ٰ ͘ ی ی ی ی ی ی ی ی۔ (:۸۵۸۶)

ی ی ی ی ̪ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ә ی ǐ ی ی یی ی Ȫی ی ی ǁ ی ی ی ј ی ی ی ̪ Әǡ ی ی ی ی ی ی۔

․․․․․․ ǐ ی ی ی ی ی ی ǁ Ә ی ی ی ی ی ی Ǻ ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی Ә۔ (:۸۷)

یی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔ (:۹۱)

ی ی ی ی ͘ ی ی ی یǟ ʘ ی ǐ ی ی ی ی یٰ یٰ ی ǡ ی ̪ Ǻ ی ǐ ی ی ی ی ̪ ی ی ی ی ی ʪǡ ʪ۔ (:۹۲۹۳)

(۲) ی ی:

ی ی ǐэ ٴ ʘ ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ٴ ʘ یѡ یˡ 柡 ی ی ی ی ی Ә ی ی ی ی ʘ Ә ۔ ی ی ی ی ȓ ی ی۔ ی Ȫی ǐэ ٴ ʘ ی ی ی ǁ ی Ә ی ی ی ی ی ی ی ۔ (:۹۴۹۵)

ی ʪ ی ی ی ی ǁ Ә ی И ی ی И ی ی ی ی ی ǐ ی ٴ ی ʘ ی ( ی ی ی ) ی ی Ә ی ǟ ی ی ۔ ی ی ی ی ۔ (:۱۰۴)

ی ی ǁ ی ی ̪ ی ی ی ј یٰ ی ۔ (:۱۰۷)

ی: ی ی Ҙ ی ی ی ی ی ی ی ǁ  ی ی ی ی ی ی ی ј ی ͘ ی ی ۔ (:۱۰۸)

(۳) ی ی ی:

ی ȓ ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ј ی ی ǁ ی ͘ ی ј ی ی ی۔ : ی ی ی ϡ ی ی ی ѡ ی ی ی ی ی ی Ș ( یٰ)۔ ٰ ی ۔ (:۱۰۸۱۰۹)

(۴) ی ی:

ޓ ی ی ی ǁ ی Ȫی ͘ ی ی Ȫی Ә ی: ی ی ی ( یٰ)۔ ی ǐэ ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǟ ی ǘ ی ی ی ǁی ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی ی Ȫی ی ی ی۔ (:۱۰۹۱۱۰)

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی ی ǁی ی ǡ ی ی ی ی ی ی ј Ә ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی Ȫی ۔ (:۱۵۷)

ٴ ی ی ی ی :

ی ی یٰ (۱۰۲۴) ی

ѐ ی ی ی ǐ Ȫی ی ی ی ی ی ʪ Ȫی یی ی ی ی ی ۔

ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی۔ ٰ Ȫی Ȫی یǓ۔ ( ی:۱/۱۹۱ :۵۹)

یٰ ی ̪ ی ی ی ی ی  ی ی ی ی ǁی ϐیǟ э Әی ی ی۔

 

ٰ ٰی

$ $ $

 

-------------------------------------------

11 : 98 1436 ی 2014