اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
اپریل فول کی تاریخی و شرعی حیثیت
: مولانا ابوجندل قاسمی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ4، جلد: 99 ‏، جمادی الثانیہ 1436 ہجری مطابق اپریل 2015ء
: | مغربی تہذیب وسامراج | | رسوم وبدعات | | تاریخ و سوانح | | اسلامی تہذیب وتمدن | | فقہی احکام ومسائل |
ǁی ی یی ی یی

ǁی ی یی ی یی

 

 

: ی

ѡ یی

 

ی ی ۔ ϐی ی ǁ ی ی ی ی ی۔ ی ϐی ی یی ی ی ی ی ی ϐی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی یс ییٰ ی ی ی ی ی۔ یсی ی ی ϐی ǁ ی ی ۔ ی ϐی ی یی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی Ț ی ǟ ǁی ی ی یٴ ی ی ۔ ǁ ی ی : ی ی ی ی ی ی ( ی۲۰۸) : ی ! ی ی یی ۔ (ی )

ی یٰ ی ی ی ی ی ی ی ی ǁی ی Ȫی ۔ ی ǁی ی ی ی ̪ ی Ϫ یǡ ی ی ̪ ی ی ۔ ی ی Ș ی Ț Ϫ ی ی ی ی ǁی ی ی ی NJ ̪ ۔ ی ی ی یی ʡ ی ی ǘ ۔ ی Ȫی ۔

ی ییی ی: (۱) یی۔ (۲) ی۔

ǁی ی یی یی

ی ی ی ی ٴی ی ی۔ یǟ ی ی ی ی ǘ ی ǁ ی یی ی ی ۔

(۱) ی ی ی ی ی ǁی ʪǡ ی ی ǁی یی یӓ (Venus) ی ј ̪ ʪ ی ʪǺ ی ی ی ی ʪ ی ی  ی ی Ȫی ی ʪ یی ی ی ј ǁی ی Ԙ ی ѐی۔

(۲)ییی ъی ی ی ی ی ی ی ǘی э ی ییǟ ی ی ی یی ی ی ( ) ʪ ј ی ی ٰ Ȫی ی ی ی۔ (ییی ъی ۱/۴۹۶ Иݘѓ ۶۷ ی ی ی )

(۳)ی یی یی ی یی ی ییی ӓ ی ی ی ی ی ی یی ییٰ ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ییٰ ی یǐیǡ یی ی ی ی ی یǐیǡ ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی Ȫی ی یی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی۔ ی ی ی یǐی :

ی ی ʪ ی ʪ ی 䘪ی ј 捪 ʪ ̪ ǿ Ȫی ی ی ی۔ (ی ǡ ۲۲ ی ۶۳-۶۵ ۲۲۷)

ی ی ی یی ی ǁ Ȫی :

یی ǁ Ӂی ی ی ی ی ǚی ǘ ǘ ی ǁ Ȫی۔ (ی ǡ ۲۳ ی۱۱ ۲۲۸)

ی ی ی ی ی Ȫی Ȫی ʪ ی ʘی ʪǺ ی ی ǁی ی ی ʪǡ ی ǁی ی ی ی ǘ ی یϐ ۔ (Иݘ ۶۷-۶۸)

ǐ ی یی ی یی ی ی ی ییٰ یٰ ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ یی ( ) ییٰ ی ی ی ǚ ی ی ی یی یǺ ی ی ی Ș ییٰ ی ی ی۔ ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ۔ یȡ ی ییٰ ی ی ی ی ی ی ʪ ی Ԙ Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ǁی ی Ȫی ییٰ ی ی ی ی۔ ٰ ی Ȫی Ә یی ی ی ی ̪ ی ۔

ǁی ی ی یی

ی ی ی یی ی ی ǁی ی ی ی ی ̚ یǘ ی ی ی ی ی ̚ یǘ ی یی ی۔ ی ی Ȫی ј ی ی ی :

(۱) ی یٰ

(۲)̪

(۳)̪

(۴)Ϫ ی

(۵) ی

ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی یی ی ی۔

ییٰ ی

ی ی ی ی ی یٰ јی ی ی ی ʪ ی : ی ی ǚی ј јی ی ͘ ی ۔ ی ی ی ȍ ی ی ʪ ی ی ј Ȫی ͘ ی۔  ی ی ی یٴ ϐی ǁ ی ۔ ی ی ی : ݪ (Ԙٰ ی ۲/۳۷۵) یی ی ی ی ی ی Ǻ ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی  ی ی ی Ȫی ی Ȫی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǁ ǁ ی ی ʘی ی ی۔

ی ǘ

͘ی ی ʪی ی ی ̐ ی ی ی ی ی ǁ یی ʪ ʪ ی ʪ۔ ی ی Ӛ ی Ϫ ی ʪǡ ی ی ی ی Ϫ ʪ ی ̪ ی ی ǡ ی ی ی 染۔ ی ی ی ی ی ی ی ی 捪 ی ی ی ی۔ ی !

̪

ی ی ی ی ۔ ی ی ǁ ʪ ی ی  ̪ ʘی ی ʪ۔ ی ی ی ی ٴ ی ی ی ی ی

ی ǡ : ی (ی ی:۲/۲۰)

: (ی ی )  ʪ ی ی  ی (ی ی ) Ӎی ی ۔

ی ی ی ی ی یǡ ی ی ی ی ǡ  ی:

ی (ی ی۳/۴۸۴)

: ی ی ( ی ی ی) ی ی Ț ۔

ی ی ی ʪ Һ ی ی ی ی ۔

(۱) ʪ یی

(۲) ی

(۳) Ӎی

(۴) ی ی

(۵) ی ی ی (ی ۳/۳۲۴-۳۲۶)

ی یی ی Ȫی ی ی ی ی Ǎ Ә ۔ ( ی ۱۵۳)

ی ̪ ʘی ی ی ی ی ی ی ۔

̪

ǁی ی Ț ̪ Ș ̪ ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ֐ی ۔

ی ی ̪ ی ی ۔ ј :

ی ی ( ی ۶۱)

: ی یٰ ی ̪ ی۔

ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ۱: ی ی ی ی ی:

ی (ی ی۲/۱۹)

: ی ̪ ی ی ی ی ۔

ی ۲: ی ی ی ی  ̪ ی ی یǡ ی ی ی ی ی یǐی

ی ٴ ǿ : ی ی ٴ یǿ : ی ی ٴ ǿ : ( ۳۸۸)

:ی ٴ Ә  ی: ǟ ( ی ی ی Әی ) یǐی ی ی Ә  ی: ǟ ( ی ی ی Ȫی Әی ) یǐی ی ̪ Ә  ی ی ی (یی ی ʪ ǘ ̪ ی ی Әی ی ̪ ی Ә)۔

ی ۳: ی ی ی  ی ǁ ی یǘ ی ی ی ی () ی ی ʪ ی ǟ ی یǡ ی ی ی ی ی ی ʘ ی ی NJ ۔ ی ی ʪ ی ی ۔ ی 捪 ی :

ی ی ی ی ٰی ٰ ی ٰی ی یٰ (ی ی ۱/۱۸۵-۲/۹۰۰-۲/۱۰۴۳)

:  ی ی ی ی Ț ̪ ی ̪ ی ǟ ی یǺ ٰ ʪ ی ʘ یی ی ۔

ی ۴: ǘ ی ی ی ی ی ̪ Țی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی:

ی ǘ ی (Ԙٰ ی ۲/۴۱۳)

: ی Țی ی ǁ Ȫی یی ʐ ی ̪ Ӎ ̪ ̪ ۔

ی ۵: ی ی ی ی ی ی ی ی ی ̪ ȍ (ǐэ ی ) ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی:

ی ی ی (ی ی ۳/۵۸۹)

: ی ی ی ی ی ی ̪ ǐэ ی ی ی ۔

ی ۶: ͘ی ǁ ی ǁ ی ی ی ی ی ی:

ی ی ی ی ی ی ی ی (ی ی ۲/۵۵ ۲/۶۸۱)

: ی ̪ ی ی ی ی ۔

ی ی ̪ Ȫی ۔ ی ی ی ̪ ی ǘ ی ی Ÿ ی ی ی ی ј ی ی۔

Ϫ ی

ǁی ی ی ʪ ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی:

ی ( ی ۱/۷۰) ( ) Ϫ ی ی۔

ی ی ی ی ی ی ی:

ٴ ֪ (ی ی ۲/۵۷۵)

: ٴی  ی ی ی ی ǐэ ی  ی ی ʪ Ϫ ی ǐ ی ی ۔

ی ی ʪ Ϫ ی یٰ ٴی ی ʪ یی ۔ ٰ ی Ȫی ی ʪ Ϫ ی ی۔

ی ǘ

ی ی ی ی ی ی ی ʪǡ  ی ی ی ی (ی ) ی ʪی یǡ ی ی ʘی ی یǡ ی ی Ț ǐ ی ی ј ی ̐ ی ǟ Ȫی ی ʪ۔ ی ی ی  ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ʪǡ ی ی ی ǐ ی ی ی Ȫی ی ی Đ۔ ی یǐی۔ ǁی ی یی 捪ǡ ی ی ʪ ʪ ی ی э ی ی Ȫ ی ʪ۔ (ی Ϫ Ȫ ی ی ʪ)۔ ( یی ۱۷۴)

ʘی ی

ی ی ی ی ی یǐی ی Ȫی ʘی ی ی ی ی ٴ ʪ ی ی ی ( ی ی) ی ʘی ی Ȫی ی ی ی ی یٰ ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی:

ی (ی ی۱/۶ ی۱/۴۸)

: ی ʪ ی۔

ی ی ی ی ی ی ی :

ٴ ٰی (ی ی۲/۹۰)

: ٴ ǁ ی۔

Ș ی ی ی ی ی ی ی ی:

ٴ (ی ی ۲/۱۵)

: یٰ ی ی ٴ ی ʪ ی ۔

ی ی ǁی ی ٰ ی ی ی ی ی ی ǁǘ ی یٰ ی ی ی ی ی ̪ ی ی ی!

$ $ $

 

---------------------------------------

4 : 99 ی ی 1436 ی ǁی 2015