اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
دارالعلوم دیوبند اور اردو زبان
: مولوی فاروق اعظم عاجز قاسمی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ12، جلد:100 ‏، ربیع الاول 1438 ہجری مطابق دسمبر 2016ء
: | احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند | | دعوت و تبلیغ | | مدارس ومراکز اسلامیہ | | تبصرہ وتعارف کتب | | علوم و فنون | | تاریخ ہند |
ی

ی

 

: ی ی

یэ Әѡ ییӊی ی ی

 

۱۸۵۷ ی ی ی ی ی ی ی ǁی یی ی ی ی ی ی Ȫ ی ی ی۔ ی ی Ș ی ی ی ʪ ی ی ʪ ی یی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ӘǺ ی ! ی ی ۔

ی ی ی Ȫی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ј ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی یی ی ی ی ی ʘ ی ی ی ی ی ʘ ی ۔

ی ی ( ی ی) ی ی ǐ ی ی ی ۔ ی ی یی ʪی یی Ȫی ی ی ʪ یی ی ϐی یی یی ϐی ی ی ی ی ʘ یی Ȫی ʘ ʪ ۔ ی ی ی ʪ ۔ ی ی ی ی ی Ә ی ی ی ی ی ی Ә ۔

ی ٴ ی ۔ ی ی ی ی ʪ ʪ ی ی Ȫی یǟ ۔ ی ی ی یǟ ی ی Ϫی ی ی ی یی ͘ی ی ʪی ی Ϫی ی ی ی یی ی ی ی یی ی ǘ ی ی ی ٰ ی ی یǟ یی ی ی ی ی ی ی ی ی И ی ۔

یٴ ی:

ی ی ی ٴ ی ی ی ی۔ یٴ ی ی ی ۔ ی ی یی ی ʘ ی ی ی ۔ ی ی ی јѡ ی ʘ ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی э ی ی ی ۔ ی ʪ ی ی ی ی ی ی ѐیǟ ی ی ی ی ۔ ی ѐی ی ی یی ی ی ی : یی ( یی) یی э۔

ی ی ییӊی ی ۔ ی یǟ ی ی ی ی  ی ی ی ی ی ی ی ی Ϙ ی  ی ۔

:

ی Ȫی ی ی ی ی ʪ ی Ȫی ی Ә ǟ ی я ی ی ی ی ی(ی ی) ی Ӛ ی ی ی ۔ ی ʪ یǟ ی ѡ ی ی ی Ȫی ی ی ۔ یی Ȫی ی ی۔ ی ъ ǐ ی ی Ș NJ ی ی Țی ی ۔ ی ی ی ی ی ̪̪ ی ی ی۔ ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ٴ ۔ ی ی ی ی ی ی ی یی ی ۔ یǟ ی ۔ یǟ ی ی ǐ ʐ ی ی ʐ ی ی ی ی ی ۔ ی ی Țی Ǎی Ӎی ی : ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی یی ی ی ی ی ی ϐی ی ی ی ی ۔ ( ی ی ی ی ۲۰۱۳ : ۱۵ : ۵)

یٴ ی ی ی ǟ ǁ ʪ ј ی ی ی Ȫی ی یی ی۔ ی ی ی ی ی ʪی ی Ȫی ی ی ۔ ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ̪ ی ی Ԙ ی ۔

ی ی یی:

ی ی ی یǟ ۔ ی ǁی ی : ی یی ǚی ی ی NJی ی یی ی ی Ǎی ی ی ی ی ǁ ی ی ی ی ی ی ی۔ ǐ ی ی ̪ ی ی ی Ț ی Ȫی ۔ ی ی ʪی ی ی یё И ی ی Ȫی ی ی۔ ʪی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ۔ ی ی ی ی ی ی ی Ȫی Ț ۔ یی ی ی ی ی ی ی Ә ی ǁ ی ی ی ی ی ی ی ی NJ ی ۔ ی ی Țی ی ی ی Ȫی ی NJ Ә ۔ ی ی ی ᘪ ی: ی ی (۱۳۲۰) ی ی ǁ ی ی ۱۱۶ ی ʪی ی ʪ ʘ ی ۔ ǁ ی ی ی یی Ә ۔ ( ی Ș یی ی ǁی ۲۰۱۳ ј )

ʪی ی ٴ ( ی ی ۱۹۲۳) ی ی ی ی ی ( ۱۹۷۲ Ǎی ) ی ی یی ی ی ی (۱۹۵۲ ) ی ی ی ی یǟ یی ی یی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی یǟ ی Ȫی ی ی ʪی۔ ی ی ی ی ʪ ی ی ی ǟ ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ۔

ی یٴ ی ی Ț ی Ȫی ی ی : ی ی ј Ȫی ی ی ی ی ی NJی ی ی ی ی ۔ ( ی ی ی ی ۲۰۱۳ : ۱۵ : ۵)

ی ǁ ی ی јی ی یی ی ʪی ی Țی یی ی ی ی ی ʘی ی ᘪٴ ی ی ی ی Țی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ۔

ی :

ی ی ʘی ی ی ی ی ی ʑ ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی یٴ ی ی ʪ ǁ ǁ ǁ ی Ȫی ی ۔ ی یӑ یی یӑ ی یӑ ی И ی ۔ ی ی ی ی ی یی یی ی یی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǁی ی Ȫی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی Ȫی ی ی۔ ی ی ȑ ǟ ی یی ی ی ی Ș ǁی ی ʪ ی ی ی ی ۔

ی Ȫی ی ǁی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی یی ٴ ȑ ی ٴ یʑ یی ی ͘ʑ ᑡ ی ی ё ی ی ۑ ی ی ی ی ٴ ی ی ʪ И ی ۔ ی Ȫی ی ǟ ی ʪ ی ی Ȫی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ٴ ґ ی ی ی ی ی ی ی Әی ۑ ی ی ی ی ی ی ʑ И ی۔

Ș ی ʡ ی Ȫی ی ی ی ۔ Ȫی ی ی ی Ҙی Ș ʪی ی ی ی Țی ј ی Ȫی ی ۔

Ȫی ǁ ی ی ی 㑡 ǒ ی ǘیی ( ی یی یی ) ۔ ی ی ی ی ی Ȫی ی ۔ ǟ ی ی ی ی ی ( ) ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ : ی ǘ ۔ ی ی ی Ϫ ی ی ی ۔ ی ی ی ǁ ی ʘ ی ی ی ی Ә ۔

یی:

ی ی ی Ȫی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی Ȫی ۔

ی ی یی ی ی ی ۱۹۴۷ ی ٴ ی ی ی ی ۔ (ی ی : ۱ : ۱۳۲) یی ی Ȫی  Ț ی۔ ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ٴ И ی ی ی ی(Callygraphy) ی ی Ȫ ی ǁ ʪ ی Ȫی ی ʪ ی Ȫی ی ۔ ی ی ǁ ǁ ی ی ی ی ی ی ی ی یی ۔ ی ی ی یی ی ی یٰ ی Ә ی ۔ ی ی ۔ ی ی ی ی Ǐ ʘ ی ی ی یی ۔ ی Ȫی ی ی ی ی ی Әی Ȫی ی ۔

یی :

یی ی ی ʪ ʪ Ȫی Ț ۔ ی ی ی ی ی ᘪی ی یٴ ی Ȫی ی ی ۔ی ی ǁ ی ی Ȫی ی ی ی یی Ȫی ی ʪ Ȫی ی ی ۔یی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ğ ی ی ی ğ ی Ȫی ی ۔ ی ( ی) ی ی ی Ә ۔ یی ی ۔

ی ǁ ی ۱۳ ۱۸۷۹ ی ی ی ی ʪ ۱۸۸۴ ی ۔ ی ی (۱۹۰۶) ʪ ی ( ۱۹۸۹) ۔ ۱۹۵۵ ی ی یٰ ی ی ۱۹۶۳ ی ی ی ی ی ی ی ۔ یٴ ی ʪ ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ʪی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ۲۸۸ ی ۔ ( ی ی : ۱ : ۴۴۵) ی ی (۱۳۰۰) ی ͘ی ͘ی ی ʪ ǘ ی Ț Ȫی ʪ ی ی ی ی ʪی Ț ʪ یی ی ی ј ی ی ۔ ( ی ی : ۲ : ۶۱)ی ی ی ی ی ᘪٴ Ț Ȫی ͘ی ی Ȫی ۲۳ ی ی ی ʑ ی ی ی یی یی ی ی یی ی ۔( ѐ ی یی ٴ یϡ (۲۰۱۰ Ǐی : ۹۱۱ ) ǟ ی Ȫ ی ی ی ی ی ی Ȫی ۔

ی ی یی:

ی ی ی ʘ ی ی یی ی Ȫی ی ǁ ی ی ی Ȫ ی Șی ی ۔ ی ی ј ی ۔ ی یٴ ی ی ی ی ی یǟ ی ی ی ̪ ᘪ ی ̪ ۔ ی یی ی ی ی یی ی с ۔ ی ی ی یی ی ی ی ی Ȫی ی ۔ ی ی Ȫ ی ی ی ی ی ی ی ʪ ی ی ی Ȫی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ᘪ : ی ی ǘ ی ǟ یٴ ی ۔ ی ی ی ی ی Ȫی ی ی۔ ( ی : ی ی ی ی ی ی ی ۲۰۰۶ : ۴۸)

ی ی ی Ȫی ǁ И ی ۔ ی ی یی یی ی ی یی ی ѐی ی ǟ : ҘیǑ ѐ ی ѐ ی ی ѐ ی И ی ۔ ی ی ᘪ ی : ی ی ی ٴ ی ی ی ی ی ی یǟ ی ی ی ی ی یی ی ۔ ی ی ی Ǎی ی ی ی ʪ ی ی ی ی ۔ ( ی : ی ی ی ٰ یی ۲۰۱۳ : ۴۱-۴۰) ی ی ی یی ی ی ی ی ی Ȫی Ȫی ی ی ی ی Ȫ ی ی ی ۔

ی ی Ϫی ی ی ی ۔ ی ی Ȫی ی Ȫ ی ی ی ۔ ی ʪ ی ی Ȫی ی ی ی ی ی یی ۔ ۱۹۲۷ ۔ ی ی ی: ی ی Ϫی ی ی یی ی И Ȫی ی ی ʘ ی ی ی ی یǟ ی ۔ یی ی ی یی ی Ȫی یی ی ј ۔ ی ی ی : ۱۹۶۴ ی ی ی ی یی ی ی ی۔ ۱۹۶۴ ی ی ۔ ۱۹۷۲ ʘ ǘ ی ی ی ی ی ۔ ( ی : ی :۴۸)

ی ی ی ی ی ی Ϫی ǁ ی ی Ҙی ͘ ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی۔ ی Ǎ ی ی ی ۔ э ی ی ی ی ю ( ) ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی Ȫی ی Ȫی ی ǁ Ә ۔

ی ی ی یݓ ی ᘪ : ( ) ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ۔ ( ی Ș یی ی ǁی ۲۰۱۳ ј )

:

ی ی یی یی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ј ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ǁ ј ی ی ی یǺ یی Ȫی ی یی ی ی۔ ی ی ی ǟ یی ی Ȫی Ȫی ی ی NJی ی ʘ ی ۔ ۱۹۵۱ ی ی یی ی ۱۹۵۴ ی ǘ ǘ ی ی ی ی ǘ ی ی ۱۹۵۸ ی ی ی ʪ یی ̐ ی ۔ ی ۱۹۵۰ ۱۹۶۱ ʘ ی ی ی ی ی Ȫی ی یǟ ʘ ی ی ی (۲۵ ۱۹۶۱) ی ی ی ۔ ( ی ی یҡ ی ی ۲۰۱۴ : ۱۹۷)

ی ی ییی ᘪ : ی ی ی ی یی ی Ӂی ی یی ʪ ǟ ی ی Ȫی ی ǟ ی ̪ ی ǟ ی ی ( ی (۱۹۶۳) : ۱۳۲ : ۱۹۹) ی ی یی ٴ ی ی ۔

ی ی:

ی ʪ ی ǁی ǟ ی Ȫی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ۔ ی ی Ȫی ی ی ۔

ی јϐی ی ی ی ی ی ی ی ی (۱۱۶۴) ی یٰ ی ی ی (۲۷۶) ی ۔ (ی ی : ۱ : ۴۴۶۔۴۴۵)

ی ی ٴ ی ی ی Ț ی ی ᘪی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ǁ Ȫی ی ی Ȫی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی яǘ ی Ϫی ی ی ی ی ی ی ی ʪ И ی۔

:

( ۱۹۱۲) ۑ ( ۱۹۱۵) (۱۹۱۳) ی Ȫی ٴ ی ی ʪ ی ǁ ǐ : ی ی ی ی ی ی ی ۔ 䐪ی ی ی یی ǁی ѐی ی یی ۱۹۰۵ ی یی ی ј ی ی ی ۱۹۰۹ ʘ ی ۔( ی یی : یی ی Ǎی ۱۹۹۴ : ۳۳۸ ) ی ی ی ی Ә ۔

ی ǚی ی ۱۹۱۴ ی ǁ ѐ ۱۹۱۵ ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ǻ ی ی ی ʪی ی ی ی ی Ә ʪ۔

ی ی ʪ Ȫی ǁی Ӂی ی Ȫی ی ی ی ۔ یǟ ی ی ی Ț یǺ ی ی Ȫی ی۔ ی یǟ ی ی ی ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ۔ی ی ی (:۱۹۳۶) ی ی ی (:۱۹۳۸) ی (:۱۹۷۸) ی ی (۱۹۹۲) ی ی (: ۱۹۵۱) ی ǘ ی (: ۱۹۸۵) ی یی (۱۹۸۱) ی (: ۱۹۷۵) ی(: ۱۹۹۷) ی ی ی ǟ ی یϑ ی ی یǑ ی ی ی ی ی ی یی ᘪٴ ی ی ی ۔ ی ǁ ǁ ی ی ی ی ᘪ ۔ ǘ ی Ȫ ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ʪ ʪ ی ی Ȫی ǁی Ӂی ی ۔ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یǟ ی ۔ ی ی ی ی Țی یی Ț ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ۔

ی ی :

ی ی ی ی ʪ ی ی ی ی Ȫی ی ϐ ی ǟ ی ǁ ǐ ğ ی ی ی ٴ ی ی ی ی ی یی ی ǘ ی ی ی ی ی ʪ ۔ ی ی ی ی ی И ی ǁ ј Ȫی The Islamic Fraternity (1910-1912) ی ی ی ѓ Ϫی ی ی ȓی ی ی ی ʪ ј ʪ ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ϫی ی ی ی ۔ ی ی Ϫی یی ی ی ʪ ی ی ʪ ۔ ی ی ی ی ٴ ی یی  ʪ ۔ ی Ϫی ی ی Ϫی ʪی ی ی ی ʪ ی Ȫی ᘪ Ә ʪ ی ̪ Ȫی Ә ʪ Ϫی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ӘǺ ی ی ی ی ʪ ی یǐی ی ʪ ۔

یی:

یی ی Ȫی ی Ț ۔ یی ی ی ی ی ј ی Ǎی ی ۔ ی ی یǟ ی ی Ȫی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ᘪی Ȫی ی ی ۔ ی ی یی ی ی ی ی ی۔ ی ی یی ( : ۱۹۷۱) ی ʑی ی ی یъی ی ی ͘ی ی ی ۔ یی ی ( ی) ی یی۔ی ۔ ی ی ǟ یی ی ی (ی) یϑ ی ی ی ی ی ی ی ( ی) ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی Ț ۔

:

ی ی Ȫی Ȫ ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ǟ ی ǟ ۔ ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ǁی ی ۔ ی ی ی ی یъی یی ͘ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی یǟ ی۔

ییӊی :

ی ی یی ی Ȫی ی ی ۔ ی ی Ϫی ʪ ی ی ی ییӊی ǟ یٴ ی Ȫی ʪ۔ ی ی ی ی ی ییӊی ی ǁ ی ی ی ی ی ی ۔ ( ی : ی : ۴۹)

ی ی ی ی ی ی ی ی (۱۳۳۸) یǟ ʪ۔ ی ǘ ( ی) ی ی یی ی ی ʪ ۔ ی ی ی ی ی ی Ȫی یٴ ی ی ی ۔( ی ی : ۲ : ۱۴۰) ی Ǎی ی ی ی ی ی Ȫی ʪ ۔ Ȫی ǘ یی ӊی ی ی ٴ ی ی ی ی ی ی ی ј ی ی ۔

ی ی ی ی ی Ȫی ۔ǟ Ǎی ی ۔ ی ی ǁ ی یی ی ی ی ᘪ ی : ۲۰۱۱ ی ی ی ی ǟ ی ی ʪ ۔ ی ی ʪ ی ی ی ی ʪ ۔ ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ʪ ۔ یǟ ی ی ی ۔( ی : ۳۹-۳۸ )

ی ی ی ی ی ی Ә ۔ ۱۹۶۴ ی ی ی јی ی ی ی ی ی ی ǁی ʐ ی ی ی ی ی Ȫی ی ǁ ی ی : ̪ ی ی ی  یǟ یٴ ی ۔ یǟ ی ی ی ی ی ی ی یی یی ی ی ی ی  ی ی ی ی ی  ی ی ی ۔ (ی ی : ۱ : ۳۶۴)

ی ی ی И ی ی ی И ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ǟ ی ᘪ ی : ی ǁ ی ی ی ییی یی ʘ ی ی ی ی ی ی ۔ (ی ی : ۱ : ۳۶۶)

ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ۔ ی јی Ȫی ی Ә ی ʪ ی ی Ȫی ʘ ی ۔

$$$

:

۱- ی ی یҡ ی ی( ۲۰۱۴)

۲- ی : ی ی ی ٰ یی (۲۰۱۳ )

۳- ѐ ی یی ٴ ی (۲۰۱۰ Ǐی)

۴-ی ی ی ی ٴ ی (۱۹۹۲)

۵- ی ی ی ی ٴ ی (۱۹۹۳)

۶- ی : ی ی ی ی ی ی ی( ۲۰۰۶)

۷- ی یی : یی ی Ǎی (۱۹۹۴)

۸- ی Ș یی ی ǁی ۲۰۱۳ ј

۹- ی ی ی ی ۲۰۱۳ : ۱۵ : ۵

$$$

 

-------------------------------------------

12 :100 ی 1438 ی 2016