اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
قرآن محکم کی شان عظیم دوسری قسط
: مفتی رشید احمد فریدی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ، شماره 06-05 ، جلد: 93 جمادى الاول جمادى الثانى 1430 ھ مطابق مئى جون 2009ء
:
͘ ی ی

 

͘ ی ی

ی

: ی یی

 

ی

ی ی یٴ ۔ ی ᘪ ۔ ی ی ی ی ی یٰ ی ی ی ی ی ی ی (۱) ٰی ی ǘ ی ی ی ی э ٰ ی(۲)۔ یǟ ی: (۱) ی ی ی ی ی ی ی ی ǁ ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ۔ (۲) ی ی ی یی ǐ ی Ȫی 昪 یی ی یی ǘ ǁ ی ی ی (۳) ی ی یی ̪ ی ی ᘪ ی ǁ ی ی ی ۔ ی ی ۔ ی (۴) یی یی ی ی ی ء ی ۔ ی ی: ٰ ی ی ی ی ی ی ی (۵)۔

ی ی

ی ی یی یǐی ۔ ی ی ۲۱/ ی ی ی ی (۶) ی ی ی یی یٴ ی ی ͘ یǐی ʪ ی ی ǐ ʪ ی ی ی ی ی ǟ ʪ یǘ ی ی ی ی ی ی ی ǁی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ( ) ی ی ی ی ․․․ ٰ یј ʘ ی ی ی (۷)۔

ǁ ی ی ی ی ی ی ی ی ʪی ی یǡ ی ی ʘ ی یǟ ʘ ی ی ی 捘ی ʪی۔ ǘ ǁی ی ј ی ی ی ی ᘪǘ ی ʪ ی ǘ ǁی ی ی ی ǘ ј ی ی ی ی ی ʪ И Ȫی ʪ ی ی ی (۸) ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ٰ ی ی ی یј ی ی Ș ی ј ی ی ی ی ی ی ی (۹)۔ ی ی یٴ ی ǘ ݓ ی ی۔(۱۰)

ی ی ی ی

ی ی ǟ ǁ ی ی یی ی ی ی ʡ ی ی ی ی ی ی یٰ ی ی ی(۱۱)۔ ی ی ی ی ی ی ی (۱۲)۔

ǘ یی ی ی ی ی ی ی ʪی ᘪ ی ی ʪی ی ی ی ʪی۔ ی ǁی ǁی ی ی Ȫی ی ʪ ی ی ی ی  ʪ یǟ ʘ ( ) ی ی ی ی ی ʪی۔ ی ( ) ی ی ی ی Ȫ ی ی ی ی ј ی ی ی(۱۳) یی ی یٰ ی ی Ȫ ی ی ی Ȫی ȍی۔ یٴ ی ȍ ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی یѡ ی ա ˡ ی ی ی ی ی ی ی Ș ی ی ʪ ј ی ی ͘ ی ی ی ی ی ی ǘ ی (۱۴) ی ی ی ی ی ی ی ی ᘪ ی ǘ ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی Ș ʪ Ȫی ی Ȫی ی۔ ی ی ǁ ی ی ʪ۔  ǘ ǁ ʪ ی ی ی ی Ț ی ی ی ی۔ Ȫی ʪ ی (۱۵) ی ی ی ی ی ی (јی) ی ی ی јی ی ی(۱۶) ی یی یی ی ی (۱۷) ی یٴ ی ی ʪ ی ی ی ی ی ی ʪ ی یǐی۔ ی ی ی ی  ی ی ی۔

ی یی ی ی ی ی ی۔ ی ǁی ѓ ی ᘪ ی ی ی ی ی ی ی (۱۸) یی ی ی ی ی ی ی: (۱) ی ی ʡ (۲) ی ʡ (۳) ی ی ۔ ی ی ۔ ی ی ی ј ی ی ی ۔ ᘪ ی Ș ǁی ی ی: ی ی ی ی ی ی ی ی(۱۹)۔

ی ʪی ی ی ۱۲/ی ی ی ʘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ۔ ٰ ی۔

ی: ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ǘ ی ی ۔ ی ی یی یی ی ی ی ی ی ۔ ی

ی ᘪ ی

ی ی ی 捪 ی ی ᘪ ی ی ᘪ Ә ی ی ی ی ی ( ی) ی ی ᘪ ی ی ی ی ی(۲۰) ی ( ) ی (۲۱) ی ی ی ی Ȫی ی (۲۲) ᘪ ی (۲۳) ی (یی ی ) ی ی ی ی ۔ ی یی یی ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ǘ یی ǘ ی(۲۴) یی ی ᘪ ی ی ی ی ᘪ ی ی ی ᘪی ی ی ی ی ی یٰ ی ی ی ی Ӎ ی ʪ ی ی ǘ ی ی ۔

ی ی ۷۳۳ ᘪ ی یی یی ی ی یی ی یی ۔(۲۵)

ʪی ᘪ ی: ی ی ی ی ᘪ ی Ș ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Әی ᘪ ۔(۲۶)

ی یٴ ی ی ی ᘪ ی ․․․․ ی ی ی ی ᘪ ǐэ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی (ی ی) ی ی ᘪ ی Ә ی ی ی ی ی ʪ ی ی ϡ ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ̐ ᘪ ی ی ی یی ۔ ǐ ی ی ی ی ی ی ی(۲۷)۔

ی: ی ǟ ی ی یی ی ی ǘ ی ی ğ ی ی ᘪ ی (ی ی ی ی) ی ᘪ ǁ ی۔ И ی ی ی Ȫی ی ی ۔

ی

ی ǘ ی ی ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی یٰ ی ʪ(۲۸) ی ی ی Țی ی ی ی ی ʪ۔ ی ی ی ǁی ϐی ی ی یی یی ی ʪ ی ی یی ی ی(۲۹) ی ی ی یی ی ی (۳۰) یی ی ی ی ی ǁی ϐی ی ʪ ی ی ی ی یٰ ی ی یی ی یی: ٴ ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔(۳۱)

ی ǐэ ʪ ی ی ی ی ی ʪی یی ی ی یǟ ʘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی И ی ی ی ʘ ی ی ی ی ʘ ییی ٰ ی یی ی И ی ی ی ی ی۔

ی: ی ی ѐ ی ی ʪ۔ ۔ ǐ ی ی И ی ۔

* * *

ی:

(۱) :۲۱۲ ۷۶۔ (۲) ی ۱۲۔

(۳) :۲ :۲۱۲۔ (۴) ۔

(۵) ɡ۱ :۹۴۔ (۶) ۔

(۷) ی۔ (۸) :۱ :۲۵۳۔

(۹) ی :۱ :۱۰۔(۱۰) ۔

(۱۱) ی ۴۔ (۱۲) :۱:۲۵۶

(۱۳) ڡ۴۔ (۱۴) ۱۲۵۹۔

(۱۵) ۔ (۱۶) ی۔

(۱۷) یѡ۸۷۔ (۱۸) ۔

(۱۹) ۱:۱۱۔ (۲۰) ڡ۹۔

(۲۱) ۲۱۳۔ (۲۲) ۹۔

(۲۳) ɡ۱:۹۴۔ (۲۴) یی ی ی۔

(۲۵) ی۔ (۲۶) یٰ۴ ۴۴۔

(۲۷) یٰ ی۱ ۴۶۔ (۲۸) ۱ ۹۶۔

(۲۹) ی۱ ۹۷۔ (۳۰) ۱ ۱۰۔

(۳۱) ی ۲۳۔

* * *

06-05 : 93 1430 2009