اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
درس ختمِ بخاری شریف 3
: مفتی عمر فاروق لوہاروی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ، شماره 08 ، جلد: 93 شعبان 1430 ھ مطابق اگست 2009ء
: | حدیث واصول حدیث | | مدارس ومراکز اسلامیہ |
﴿ ی ی﴾

﴿ ی ی﴾

(۳)

: ی ی

ی ی - ی

ی: ی ی ( ی Ȫی)

 

ی Ԙ

ی ی Ԙ ی ǁ ی ǁ ی ی ǐ ی ی یǡ ی یǡ ی ی ǡ ی ی ی یǡ ی ی ی ی یǿ ی ی Ȫی Ԙ ی ی۔

ی ی ی ǁ ǁ Ȫی ی ǡ ی ۔ ی ی Ȫی یٰ ی ی ی ی ی ۔ ی ی Ȫی یی ی ی ǡ ی ی Ȫی ی ی ی ی۔  ǐ ی ی ی Ȫј ی ǡ ی ی ی Ȫј ی ۔ ی ǐ ی Әی (Scale) ی ی ی ی یی ی ی یی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی یٰ ی ی۔

И ی ی

ی ی ی ی ی ی И ی ۔ ی ی ی ۔ ی ی:

(۱) ی ی ی И ی ʪ ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǡ ʪ ی ی ј ǡ ی ʪ ی ی ј ۔ ی ی ۔

(۲) ی ی ی ی ی ǡ ی ǡ یی ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یٰ یǡ ی ی

И ی یی

ی ǡ ی ی ی یی ی ی ی ی ٴ ی۔ ی ی ی ǁ ی ǡ ی Ȫی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ǁ ی ی یٰ یǟ یی ј ی یٰ ی ی ی ǐ ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی: (۱) ۔ (۲) ۔ ی ǐ ی ی Ә ی ی ی ٰ ی ی ی ی ی ی ɓ یی ی ی ۔ ǐ ی ی ی ǡ ǡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ی ی ̪ ی !!! ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی یی ۔ ی ی ی ی ی یǘ ی И یǐی۔

ی ی ی ی ǿ 捘 ۔

ی ی ی ٰ ی Ȫی یǡ ی ǡ ی ی ی ی۔ ی Փ ی ǡ ی ی ی ی ی ی ی э۔ ͘ی ʪی ی ǘ ی ی ی ی ʪ NJ ی ی ی ! ǡ  ی ی ۔ ی ی ی ʘ ی ی ی ٰ ی ی ʘ ی ی ی یٰ ی ی ی ی ۔ ǟ! ǐ ی ی ی ۔ ی یǘ ی ی ی ʓ یی ǟ ی ی ی : ی ٰ ی ی ی ی . یٰ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی یǘ یی ی ی ی ی ݓ ی ی ی ۔ یٰ ۔

ǘ یǟ ی یٴ ۔ ی ی ی ی ی یٴ ۔ ی یٴ ی ی ی ۔ یٴ ی ی Ә ی یǐی۔ ʪ ی ی ی ی یٴ یǐی ۔

ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی ۔ یǡ ی یǡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی Țی۔

ی ی ی  ی ی ی ǁ ی ی یی ی ی ǁ ی ј ی ی ǐ ј ی۔ ǐ ی۔ ی ی Ȫی ی ی ی ی ٰ ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی۔ یٴ ǘ ی ی ی ʪ ی ی ᘪ ی ̪ ی ی ی ی ی ی۔

ی ی И

 ی ی ی ی ی ی ی۔ ӓ ی ی۔ ی ی ی ی ی ǟ ی:

(۱) ی ی ی ی ی ی ی ی۔ Ȫی ی ی Ȫی ی۔ یǟ ی ی ی ؓ ی ʪǡ ی ی ی ӓ ی ی ی ی۔

ی ی یǟ ؓ ی ʪǡ ی ی ی ﴿ ی﴾. (ی ی: ۳۵ : ۱۸۲) ی ӓ ی ی ی И ی۔

(۲) ی ی ی ی ی ی ۔

(۳) ی ی ی ی ی ی ی ی یی ٴ ی ی ی ی ی۔ ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ǡ ی ی ی۔

ی ی یی ۔ǐ ی ی ی ی ی ی ی ۔ ͘ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی Ț ۔

ی ی ی

ی ǡ ی ی ی Ȫی ی۔ ی ی ی : (۱) ی ی ی ی ǡ ژ ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی: ی . ی ی ی۔ یی ی ی: یی ی ی ۔

یی ی ی ی ی ȓ ی ی ᘪی ی ی ی ی ۔ ی ی Șی ی ی (۲۷) ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی (۲۴) ی ۔ ǘ (۵۱) ۔ یی ی (۶۹) ی ۔ ی ی(۱۲۰) ۔

(۲) ی ی ی ی ٰی ی Ș ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǁی ی ی ǟ ی یǓ ی ی ی ی ی ۔ ی یٰ : ﴿ ٰ ی یٰ ی ی﴾. ( :۴۴) ǐ ( ی ) ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی

ی ی ɓ ی ی: یی ی. ی ی ی ی ی Ә۔  ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی یǡ ی Ȫی ی۔ ی ی یǡ ی Ȫی ی۔ ی ی ی ی ۔

ی Ԙ ی ǁی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ۔ ǐ ی ی ی ی یǐی ی ی ٰ ʪ یی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی (Poem) ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ﴿ ی ی﴾ ( :۴۴) ی ی ی : Ø ی ی. ی ی ی!

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یǡ ی ی یǡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ͘ ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی۔ ۔ ی ǡ ی ی 捘 ʪ۔ ǡ ی ی ی ی Ȫی ی ی ۔ ǡ ی ی ی Ȫی ی ی ی ۔ یی ی ی ی ی ی ۔

ؓ ی ی ی ی

 ی: ی: . ؓ ی ؓ ۔

ی ی ٰی ی И ی۔ یی ی یǟ ی ی ؓ ؓ یǡ ǟ ؓ ؓ ۔ ی: (۱) ی ی јی ی ی ی ی ی ی ی (ی ) (ʪј ) ی ј ی ی ی ی ۔ یǟ یی ی ی ی ۔

(۲) ی И ی ؓ ی ۔ ی ی ی ј ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی یǟ ی ی ی ﴿ ی ﴾ ی ی ؓ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǡ ی ی ؓ ی ی ј ی ؓ Ȫی ی ی ј ٰ ی ی ؓ ی ی ی ی۔ ؓ ی ی ی ی ؓ ǡ ǘ ی Ȫی Ȫی ی یǟ ؓ ی ی ۔ ؓ ی : ی ی .

(۳) ی ی ی ؓ ی ۔ ی ی ǘ ی ی ی ǁی ۔ ؓ ؓ ی ʪ یǡ ؓ یǡ ی ؓ ی ۔ ی ی ؓ ۔ ؓ ؓ ۔ ؓ ؓ ۔

(۴) ی ی ﴿ ی ﴾ ی ؓ ی ی ǘ ی ی ؓ ی ی ؓ ѓ ی ی ی ؓ ی ی Ȫی ی۔

ؓ ی ی ؓ ی ی ی ی ی ی ی ی :

(۱) ی ی ی ی ؓ ی ی ی۔ ۔ ی ۔ ؓ ی ی ی ی۔ ی ۔ ی ی ۔ ؓ ی ی ی ی۔

(۲) ؓ ؓ ۔ ی ی ۔ ی ؓ ی ۔ ی ۔ ی ی : ۔ یǡ ی ی ی ی یی ی  ی : یǡ ٰ ؓ ی ۔

(۳) ی ی ی ی ی ǘ ی یǡ ؓ ی ؓ Ș ی ی ی : ی ی . ی ۔ ی ی ۔ یی ی ی: : . یی ی ی ۔ ی ی ی ј ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی И ی ی ی ی۔ یٰ ۔ ی ی ی ی ی ی ی یǡ ی ̪ یی ی ی ۔ ی: : یی ٰی ی . ی یǟ ی ی ی ی یی Ș ی ی۔ ǐ ی ی ی ی یی یǡ ی ۔ ǡ ی یی ی ی ی ۔

ی ؓ ؓ

: : . ؓ ی ی ۔ ؓ یی ی ی ۔

ی Ȫی 捘ی ؓ ی ی ؓ ی ی ۔

یی ی ؓ ی ی ؓ ی ی ی یٰ : ﴿ ݘ ﴾. (:۱۵) ی یϪ ۔ : ٰی ی ی. ۔

ی ی ی ؓ ی ی یی ی ی ی Ә ʪ ی ی : ﴿ ٰ ی ی﴾. (:۴۲ :۹) ی ی ی ی ییٰ یٰ ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ؓ ی : ی . ییٰ ی ǘ ی ۔ یٰ ی Ȫی ؓ ی ۔

ی

ی ی ؓ ی ی ی ی ی ی ی ی ی یǡ 捪: ی ی ی ی ی ی ی ی ی: . ؓ ی ی ј ی ی ؓ И ی ی ʪǡ یǟ ؓ ی ی ی ی ی ی ی۔ ̪  ی ی ی ǡ ی Ț ʪǡ ی Ȫی ی ʪǡ ی Ȫی ی ʪی۔ ی ی ی ی یϐی یǡ : ی ǡ ی ǡ ٰی: ﴿ ݘ ﴾ . (:۱۵) ٰی: ﴿ ی ی﴾. (:۱) Ȫ ی ̪ ̪ یǡ ی یٰ : ﴿ ݘ ﴾. یٰ : ﴿ ی ی﴾. ( ǁ ʪ ј ی) ی ۔ ی ؓ ی ی ی ی یǡ ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

Ԙ ی ی ی ی ی ٰ : ی : ی یٰ ی یٰ ی ی ی: ٰ ٰ ی.

Ԙ

Ԙȓ ی یٴ ی ۔ یٰ ی ی ی ۔ Ԙȓ Ș یǘ ی یȓ ی ی ۔ ی ی ǘȓ ی ی ی ی ی ی Ҙی ی ی ی ی Ȫی ی۔ Ԙȓ ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی Ԙ Ԙ Ȫی ی ǟ Ԙ ی ی ی ی یی ی ی ی Ԙ ی ϓ ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یǐی ی ی Ԙ Ȫی ی ی ی ۔ ی Ԙ Ԙ Ȫی ی ی Ț ی ی۔ ʪ ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ی ی ۔ Ԙȡ ی ی ی ی ی Ԙ Ԙȡ ی ی ی ی۔

ی

ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ǁی ی ی ی ی

ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی ʘ ی ی ی یٰ ی ѡ ی ی ی ی یٰ ی ی یٰ ی۔ ی ی ی ی ی ǟ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ǐ ی ʘ ی ی ی ی ی ی ی :

(۱) ᘡ یی ی یی ی ی ی ی ی ۔

(۲) ی ی ی ی ی ی Әی ی ۔

(۳) ی ی ی ی ی ی ǐ یی : ǁی ی ی ی ی ی۔ ǐ ی : ǁی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ۔ ǘ ی ی ی یǐی۔

ی ی ǘ ی ی ی ی ی ǟ :

(۱) یییٰ ی ی ی ǘ ی یی ی ی ی ی ی ی۔

(۲) ی ی ی ی ی ی ǁ ی ی ی ̪ ̪ ی ی ی ǐ ǁ ی ی ی ̪ ̪ ی ی ی ۔

(۳) ی ی یی ی ییٰ ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی یی ی ی ی ی۔

(۴) ی ǐ یٰ ی ی ی ǐ یٰ ی ی یی: Ș ی ی ی ی ی ی ʘی ی ی ی ۔

(۵) ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ۔ ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ۔

یی ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ǐی ی ی ی ی ی ی۔

ی ی ǁی ی͓ ی ی ی ی ی ی ی ۔ ǐ ی э ǡ ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪ . ی ѐی۔ ی ǐ ی ی ی ی ǡ ی ی ی ʡ ی ی ی Әی ۔ ٰ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ʪǡ ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ʪ۔ И ی Ә ی Ȫی ی : ی ی ی ی ی ̪ ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ٴ یٰ ۔

یǟ ی ییʓ ی ی ی ٴ ی ̪ ی ی ی یی: Ș ی ٴ ی ی ی یی ی ی ۔ ی ی ی ی ̪ یی ۔ ی ǐ یی ی ی ی ی ی ʪ ی ی ی ۔ ǐ ی ی ی ی ی ј ی ی ی یی ی ی Ȫی  ی ی ۔ (ی )

__________________________

08 : 93 1430 ǐ 2009