اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
دہشت گردی کے خلاف دارالعلوم ديوبند میں تاریخ ساز کل ہند کانفرنس
: مولانا شوکت علی قاسمی بستوی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
دارالعلوم، شماره :4، جلد:92 ربیع الثانی 1429ھ مطابق اپریل ۲۰۰۸ء
: | احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند | | مدارس ومراکز اسلامیہ | | میڈیا / ذرائع ابلاغ |
ی ی ی

ی ی

ی

 

: ی ی ی

ی ی ی ی

 

ی ی ی Ԙ 捘ی ی ی ی ی ی ǡ ی ی ϡی ǐѡ ی ی ǘ ی ۔ ǁ ϡ یی ǁ یی ی ی ی ی ی ی یی یی ј ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یǐیǡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی یǟ Ȫی ی ی۔ ی ی ی ی Ț ی ǟ ی ǟ یǟ ی ǘ یی ی ی ی Ӂǟ ی ی۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ͘ ی ǘ یʪ ی ی ј ی ی NJ јی ʪی ی ی ی ی Ǐ ǡ ی ی ی ی ی ǡ ͘ ی ی ی ی ی ی یی ی ی ǡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ͘ ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ѡ ی ی ј ی ی ۲۵/ ی ی ی یǡ ی ی ݘ ی ی ی ϐ ی ی یی с ی ی ی ی یǘ ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ͘ی ی۔ یی ی ی ͘ ی ی ی ی ی ی ی یی ͘ی یی ی ی ǁ ی ی۔

ی 㡘ی ی ی ی ی ی ᘪٴ ѡ ی یˡ ی یی ݘ ϐ Ȫی Țی ی ی ی я ی ϡ ʡ ی ی ی یϡ ی یی ی ی یی ᘪٴ ϐ Ȫی ј ی ی ی ی ی ʪ ͘ی یی یی یی ی ی ی ی یǟ یٴ ی ی ی ی ییѡ ̪ј䏡 ی Ԋѡ یѡ Ϫی یԡ Ǐ NJ ʪ ǘ䏡 ی ی ѡ ی ی ȡ Ǎ ʡ ǚیǡ ی ی ی ۳۰/ ی ϐ ј ی۔

:

۱۷/ ۱۴۲۹ ǚ Š (۸ ۲-۱) ی ی ی ی ی ǘ ۔ ی Ԙی ی́ی ی ƍی ۔ ǟ ی ی Ǎی : ی ی ی ی ی ی ݘ ʡ ی ی ϐ ی ʁǘ ی  ی Țی ی ی ǘ ی ی۔

ی Ǎی ی ی ی ی ی ی ی : ی ݘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی یی ی ǟ ی ی ی ѡ ی ی ی ی۔ Ȫی ی ی ی ی ی ѐی ی ی یǐیǡ ی ی یǐیǡ ͘ ی ی Әیی ی ی ј یǡ ی ی ی یǐی۔ ی ی ʘ ی ی ۱۴/Ț ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ј ی Ӂی ی ݘ ϐ ӊی ی ʪ ی ی ی ϐ ی ی ی ی یǐیǡ ی یǡ ی ی ی ی ϡ ی یˡ یی ݘ ј ی ӊی ی ی ی ی۔

Ǎی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ۔ ی ی ی ی ǘ ی ۔ ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ǘ ی ی ی ʪ ی ی ی یی ی ʪ ی یی ی ی : ی ی ی ی ی ی ی۔

ٴ :

ǟ ј ی ٴ ی یǐی۔ ی ی ی ٴ ی ی ی ی ی ی۔

ی ٴ ی ی: ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ј۔ ی ی с ی ی ʘ ی Ȫی ی Ȫی ј ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی یی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یٰ ی Ә ǐی ی ی ی ڡ ی ی ۔

ј ی ی یی ی ی ی ی ی یǘ ی ی ی ǁ ی ǁ ʘ јی ی ی ی ͘ ی ی ی یی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ͘ ی ی ی ی ی ی۔ ی ی Ȫی ی ی ی ݘ ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی یǟ ی ی ی ی ی Ә ۔ ӡ ی ی ی э ی ی ی ی ی۔ ͘ ی ی ی : ǐ  ی ی ی ی ی ی ʪ ʪ ی ی ی ی ی Ȫی ی ی۔ ی ی یی с ی ی یǘ ی ی ی یی ۔ ی ی یӘǓ۔

ی ی ٴ ی Țی ǘ ǡ ی ی ј ی ی ی ی ی ی ی۔

ی ی ی ی :

ی ی ی ی ی ی ǁ ǟ ی ی ی: ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ѡ ی ی ʘی ǁ ۔ Ț Ț ۔ ی ی ی ی ی ی ی NJ یǡ ی ی ی ی ی۔ ی : ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ۱۸۰۳/ ۱۹۴۷ ʘ ی ی ی ی ǁ ǘ ی ٴ ኘی ی ی ی ی ǁ ǘ ی۔ ی ی ی ǘѡ ѡ ڡ ی ی ی ی یی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی Әی ی ی ی ی ی ̪ ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ۔ ی: ی ی ͘ Ț Ț ی ی ی ی ۶۰/ ی Ǎ Ǎ ʪ ʪǡ ǟ یǿ  ی : ی : ی ی ʪی ی ی ی ی۔  ی ᚘی ی NJ ی ی ی۔ ǁ ی ۔

ی: ی ی ی ӊی ی Ԙ ی ی ی NJی ی ی۔ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی :

ی ی ی я ǁ ی ی ی :

ی ڡ ی Ȫی یǟ ی ی ی ی یی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ә۔ ی ʪی ی ی ی ی Ԙ ی Әی ی۔ یی ی ی ۔ ی ی ی یٰ ی ی ی ۔  Ȫی ی ۔ ی ی ی ی ۔

(۱) ی ی ی ی۔(۲) ی ی ی ۔ Ԙ ی ی ۔ ی Ԙ ی ۔ ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ۔ یی ی ǁ ͘ јی ͘ ǐ ͘ ی ی ی ی ̪ ی ی ۔ ی Țی ی ی ی ͘ ی ʪǺ ی ی یی ʪ ی ͘ ی ی۔

ی ی ی ی ی :

ی ی یјی ی ی ی یٰ ی یی ی ی ǁ ی ی :

ی ی ی ی с ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی یǟ ی ی یی ی ی ی ۔ ی ی ǐ ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی Ԙ ی ی یϪ ی یی ی ۔ ی ی ǟ ی ی ی ی ͘ ی ی ی ی ی NJی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ʪ ی ۔ Ǎ ی ی ی Ȫی ی ۔ ی ی ی ϡی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی :

ی ی ی Ȫ ی ی ǁ ی ی ی:

Ț Ҙ ی ی ӊ ی ی ی ی ʪ ی ʘی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ʘی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی Ӂ ی یٴ ی یی - - ی ی ی ʪ۔ ی ی ی ǘی ʪ ʪ Ϫ Ϫ ǘ ی ی ̪ ی ی ی ی Ț ϡ ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی یс ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی Țی ǘی ی ی ʪ ی ی ی ی ǡ ی ی یǟ ی ی ی یی ی یی ی ۔ ی ǘ ی ی ی یی Ә ی ی ی ی ی ی јی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی۔

ی ی ی ی ی:

ی ی ی ی я ᘪٴ Ǎ ی ی Ә ǟ ی ی ی ی :

ی ی ј ј ̪ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ј ǘ 柡 ی ی ʪ ʪ ی ی ی ی ی ی ی ǁ ی ی ی ی ی И ی ی ی ی ی ǡ ʪ Țی یی ی ی یی ی یǐی ی ی یی ȍ ی ی ی ی ǐ یی ̪ ی یی ی ی۔

ی ی ی ی ی Ә ی ǁ ی ی ی ی ی یی ʘ ی ی ǡ ی ی ی۔ ی ی ی Ȫی ی ј ی Әǡ ی ی ʪ ی ی ʪ ی Țی Ԙی ی ј ی Ȫی ی ی ʪ ی ی ۔ ی ی ی ј ی 染۔ ( ی ی)

ی ی ی ی:

ٴ ی ی ی ی یی ی ی ی ی ǡ ی ی ی ی ی ǡ ی ی ی ی Ә یǐی ʪ یǐی ʪ :

̪ ی ی  ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ϐی ی۔

ی  ݘ ی ی ی ی ی ی ی ʪ ʪ ی Ȫی ی ј ی ǘ  ی ی ی ی ͘ ی ی ی ی ی ی ی NJی ʪی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪی ی ʪ ی ی ی јǡ ی ی ی ͘ ی ʪ ی ی ی ی ی ی ǟ ȡ ی ی ی ی ی ʪی ǐ ʪی ی ی ʪی۔ ی ی یی ی ی ǘ ی ̪ ǁ یی ی  ی ʘ ی ی ی ی یی ی ی ʘ ی ۔ :

: ی ی

ǘ ی ی ی

ی ی ی ی ی ی ی۔

ی یی ی ی ی ی :

ǟ ی ی ی ј یٰ ی ی ی ی یی ی یǡ ی ی ی یǐی ی ی ی ی ی ی Ә ی э ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ݘ ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی یی Ȫی ی ی ی ی ی јی ییǟ ʪ ی ی ی ی یی ј ی یя ј ی ی ی ی ʪ ی ʘ ی ی ی ϡ ی ǘ یی ی ی ی ی ʪ ی ی ی ی۔

ی ی یǐی ͘ ی ی ی јی یی ی ی ǁ ی ی ǘ ی یی ی ۔(ی ی ی)

ی ی ј یٰ ی ی ی ی ی ی ی ۳۰/ ی ݘ ϐ ی ی ی ی ʪ NJ ǁی ی ی۔ی یی ۔

ی ی ی:

ی ی ی ј یٰ ی ی ᘪٴ ǁ ی ی ی: ی ی Ȫی ی ی : ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی Ț ی ی ی ی Ț ی яǡ ǡ ǟ ی ǡ я ی Ә ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ᘪٴی ی ی Ț ی ی ی ی ی ی ǘ ی ј یٰ ی ی ی ʘ ʘ ۔ ی ی ی ی ی ʘ ی ی ی ی ی ی

ی ی ǟ ی

̪ ی ی ی

ی ᘪٴ ی ʪ ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ʪ ی ۔ ی ی - - ʪ ی ۔ ی Țی یǡ یǡ ی  Ȫی ی ̪ ʪ یǟ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪی ی ی ی:

ی ̪ ʪ ی

ی ǟ ϡ ی

ј ی ی ی ی ی ی ی Ȫс ی ی۔

ی ی:

ی ی ј یٰ ی ی ǘ Ԋ ǁ ی ی:

ی Ԙ ی ̪  ی یی ی ی ی ی ی ی ʚ ی ی یی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ۔ ی ی ǘ ی ی ی ی Ȫی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ʘ ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی یǐی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی  ی ی ی ی Ɗ ی ǁ ǡ ǁ یی ͘ ی ǁ ی ʪ јی ی ͘ Ȫی ی Ә ͘ ی ی ی ͘ ی ی ی ی  یǟ ј ی ی ٴ ی ǁ  ی ی ی ی ی ی۔

ی ی ی ی:

ی ی ی ǁ ی ی ی ϐ ᘪٴ ی ی ј ی ی:

ی ʘ ی ی ی ی ǘ Ț ی Țی ی ی Ә۔ ی ǁ ی ی Ȋ ی ی ǘ ی ͘ ј Ә۔ ی ی یی ی ی ی ̐ ̐ ی Ɗ ( ) ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔ Ȫی Ӂ Ә ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی یǟ ی ͘ ی ʪ۔ ی ی ی ۔ ی ی ی ی یǡ ی یǡ ی ی ی ی ی یǡ یی ی ی ȍ 暪 ی۔

ی ͘ ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی:

ی ی ی ی ی ی Әیی я ǁ ی ی : Țی ی  ی۔ ی ی ی ی ی ۔ ی Ԙ ی ی یǐی ۱۹۸۹ ی ی ی ی ی ی ی یی јی ی ۔ ی ی Әی ǘ ی ی ی ۔ ی ی ی یъی ی съ ی ی ی ǘ ی ی съ јی ی یی ی ی Ǐی ʪ۔ ی ی ӊ Ǐی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی یی ی ی И съ ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ǘ ǁ ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی Әی۔ ی ی Ȫی ی ̪ ی ی ی ǁ ǁ ј ۔ ی ی ͘ ј - - ی : ی ی ۔ ǁ ǡ ی ǁی ǁ ј ی ǘ ی ѡ ǘ Ә۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی:

ј ی ی ی ی ی ی:

ی ј ی ی ی ۔ یٰ ǁ ی ی ی ۔ ی ی یǐی ی ی ۔ ی ی Ԙ сی ی ی ۔ ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ǟ ی ی ی ی ی Әی ۔ ی ی ی ی ی ی Ț ۔ ی ی ی ی ǘ ی ʪ ی ی ی Ȫی ی ی Țی ی یǟ ی ی ی ی۔ یǟ ی ی یی ی ی

ی

ǟ ی

ی ی ی:

ی ی ј یٰ ی ی ǁ ی ی :

ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ǘ یǟ ی ǐ ʪ ۔ ی ی ۔ ی ی ی ی ۔ ی ی ی ͘ی ی 昪ی یی ی ی ی ۔ǐ ی ی ی ی ͘ی ʪ ۔ Ȫی ی ی ǚی۔ ј ۔ǐ ی ی ̐ ی ǡ ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی یی ͘ ی ی ی یی ۔ ̪ ی ǐ یی ی ی ی Ǔ۔

ی ی :

ی ی ی ǁ ی ی ی: ی ی ی ی ʪ ͘ јی یی ی ی ʪ یی ی ʪ ی  ی ۔ ǘ ی ی ی ˜ ǁ ј ی ی ǟ ǟ ی ǘی ʪ ǘی ʪ ی ј ی ̪ ی ی ی ی Ȫی ۔ ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی۔ ی یی ی ۔ ی Ȫی ی ی ǘ ی ۔ یی ʪ ی ی ی۔ ǘ ی ʪ ی ی ی ی ی۔ ǐ ی ی ی ی ǁ јی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ѐ ی ی ǘ - - ی ʪ۔ ی یی ی ی ی ی Ȫی ی ۔

ی  ی ی ی ی ʘ Ȫی ی۔

ی ǟ ی یی ی:

ی ǟ یی ی ѐ ی ی ی ی: ی ȡ ی ͡ ی ی ی ی ی ʡ یی ј ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ۔ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی Țی ʪ یی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ʪی یی ی ی ی с ј ی ی ǟ ۔ ی ǟ ۔ ǟ ی ی ۔ ی ǐ ی ی ی ی ی ی ۔ ǐ ی ی ی ی ی ǿ۔ ѐ ی۔ ی ی  ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ۔

ی ی :

ی ی ی یی ی ی ی ی:

ی ی ی ی ی Ҙ ی ی Ȫی ʪ ǡ ی ی ی ی Țی Ȫی ی Țی ی ی Ț Ț Ҙ ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǁی یی ǁ ͘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی یی ی ی Ә NJ ی ی ی ی ی ی ی ی Ț Ț ̪ ʪ ی ی یی ی ی ǐ ی ی Țی ی ی ی۔ ی ی ی۔ ی یی ی ی ی ی ی ی ی ȓ ی ی ی ی۔ ی ی Ϫی ʪ ی ǐ ی ۔ ی ی ی ی ی ی: ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ӊی ی ۔ ی ۔ ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ۔ ی ی ی ۔ ی ی ی ͘ ی ۔ یی NJ ۔ ی ی ی ی ی ی ʪ ʪ  Țی ۔

ی یی ی ی:

ی یی ی ی ᘪٴ ی:

ی ѐ Ȫی! ی ی ی ی- - ی ی ی э یǡ Әی ی ی ی Ԙ Ǎی ی јҡ یʡ ݘ ی ی ی ی یǐیʪ ǘ NJ ی ǘی ی ی ی ی ۔ یی- - ی ی ی ی ی ی ǘǚی ی ی ی ی ی ی ی ʪی۔ ی ی - - ی ی ی یی ی ی ی ی ʘ ی ی ی Әی۔ ی یǐی ی یǐی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی یǐی ǘ ی ی ی ǁ ی Ǎی ̪ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ј ی ǁی Əی䊊ی () ی ی ی ی ی یǟ ی ی۔ یǟ Ȫی ی۔ ی ӊی ی ی ی ی ی ӊی ی ی ӊی ی ی ی ی ӊی ۔

ی ӊی یǐی ی ۱۹۲۴ ی Ԙ ی ی ǘ ی یǡ ی ȍ柡柡 暪柡 ی ی ǘ ǘ یǡ ۔ ۱۱/ ی ۔ ی Ǐ ۔ ی ی  ی ۔ ی ӊی ی ی ی ی۔   Ț ی  ʪ یǟ ی ی ј NJ ǐ Ә ی ͘ Ә ی۔  ی ی Ә۔  ی ی  ǁ ʪ ی ی یی ی ی ی ۔

ی ی :

ی ی ی ی: ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫс ی 柡 ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی 昪 یی ۔ ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی۔ ǁی ی ی ی Ǎ ی ی ǘ ی ی ی یٰ ی ̚ی NJ ی ی یٰ ј ی ͘ ی ی ی ی ͘ ی ۔

ǐ ی ʪ ʪ ی ʪ ی ی ی Ә ی ی ی ی ǘ ۔ یٰ ی Țی ی ی Țی Țی ی ی ۔

ی ی ی :

јی ی ی ی Әیی ی ی ی ی ی: ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی NJ ی ی ǘ Ә ی ی ی۔ی NJ ی ۔ ی ی یǐی ʪ ͘ی ی ی - - ی ʪǡ ی ݘ ی ی۔ ݘ ی ӊی ی я ی ی یʪ یی یǡ ی ی ی یѡ ی ی - - NJی ی ی ی ی ۔ ی ǁی ی ی ی ی ی .

ی ی ј

ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی NJ ی  ی ی ی ۔ ی ی Ǎ ۔ ی ی ʪ ی ʪ ی ی ی ی ۔ ǘ ǟ ی ǁ ی ی ۔

ی ی ی ی ی:

И یی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪ ی ی۔

ی/ј یٰ ی ی ̪ј䏡 ی ی ј یٰ ǟ ϡ یی ی ی ј ӡ ی ی ی ȡ ی Ϫی ی ی ی ی ی Ǐ ی ی ʪ ѡ ی یی ی ʡ ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ϡ یѡ ǚی ی ی ی NJ ی ͘ی ǚی ی ی ی ی /ј یٰ ی ј ۔ ی ی ی ی ѡ ی ʡ ی یی ی ӊ یی یϡ ی ی Ϫ ѡ ی ی ی ی ی ()

ی ی:

ی И  ی ی یی ی ی ی ی ی ی Ә ј ǁ ی ی ی یǔ ی ی Ÿ ی ј ی ǡ ی Ԙ ۔ ǁی ی ی ј 柡 ی یی ј ی ی ی Ÿ ی сی ی ی ǁ ی ی Ǔ۔ ی ی ی یی ی ی یی- - ی ی ی ی ی Ȫی ی۔

ǘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی  ǡ ی ϡ ی ی ی Ǎ ی یی ی ǐ ی ی ј ی Ә ی ͘ ی ی ی ǘ ͘ ی ی یی ی ǁ ی ۔ ی ی ی ی ۔

ی ی ی ǡ ѡ ی ی Ÿ ی ی : ی ی ی ی  ی ی ی ی ی ی  ی ی ۔ ی ی Ȫی ی ی ݘ ʪ ǡ ی ی  ǁ ی Ț ݘ ی Ȫی ј ی ی  Ԙ ی ی ی ی ی 捘ی ʪی ی ј Әی ی  ی ی ی ی ی ی ی  ی ۔

ی ی :ј ی ی Ǎ ی ی Ә ی ی ی ی ǡ ј ی ی ی ی ی ی ی ȡ ی ی ј ی۔

ی ی Ȫی ی ی Ә Ȫی ی ی ۔

ی ی ی یی ی یی ͘ Ӂ ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی یǐی NJی ی ی یǐی ۔

ی ی :

ی ی ی ǁ ی ی یǘ: ی  ی ی ی ی ݘ ј ی ی ی ی ی ی ی یݡ 捪 ی یی ی柡 ᘪٴ ӡ ی Ϫʪ ѡ ی ǘѡ ی یˡ یڡ یی ݘ ϐ ی۔ ј ی ᘪ ی ی یǟ ی ی ی Ȫی 捘 ی ی ی ی ی Ԙی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ј ی 柡 ݘ ی ی ی ی ј یٰ ی ј ی  Ȫی Ԙی 柡 ی ی Ȫی Ԙی Ȫс یǡ ی ی јی Ȫی Ԙѐ یی Ȫی Ԙی ی Ȫс یǡ ی ی ی ی ی ی ͘ی ی ی ی ʪی ј ی ی ی ی ی ۔

ی ی یی ی ӊ یی ی Ȫی ی یǡ ی ی ی ی ی ی ی Ԙی ی۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ǎی ی ʘی ی ی ۔

ی ی :

ی ی ی јی ی ی ی ی ی ј ی ی ی ی یٰ ی ی ʪǡ ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی یی ی ی Ә۔ ј Ǎی ǁی ی ی ی ی ی ی ی ی ݘ ی ی ј ρی ی ی ی ʪ Ȫی ی Ǎ ʪ ی ی ی ی Ә۔

ی ی ی:

ی ی ی ی ی یی Țی ی ʪ ی یǡ یی ی ʪی ی ی ی یی ǁ с ی ǡ ی ی ی ی ی ی ی ٴ ی Ȫی یǐی ی Ȫی یǡ ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ی Ȫی Țی یی ی ی ј ی یی Țی ی ی۔

:

ی ј ی ی ی ی ی ی ǐ ͘ی ییǟ 柡 ی یی ی ʪ ی ی ی ی ی۔ ی ی Ȫی ی ی Ȫی ی Ԙ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǟ یی ی Ȫی ی ی ǡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ј ͘ ی یی јی ی ی ی ۶/ ی ی ی ʘی ی ی ی ǡ ی ݘ Ȫی ی ǚ ی ی یˡ ی ی یی ݘ ј ʪ۔ ی ݘ Ț ی ی Ԙی ی ی ی ی Ǎی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ј ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ә ی ی ی ی ᘪٴ ی ی 捪 Ϫ ѡ ی یی ی ی ݘ ی ی ی ی ی ۔ ی ی ۔

Ȫی ی ی Ȫ ѡ یی ی ی ی ی Ȫی ʡ ی ݘ ی ی ی ǘ ی ی Ȫی ی یǐی۔

ǘ ݡ ی ی Ә ی ی ǐی ی ی ی ی ʪی ی ی ی ی Ә۔

ی ј ј ی ј ی ی ʪی ی یʪ ی ی ی ی ی ی ی یی ی یی ی ی ی ј Ә ی۔

ј ی јی۔ ی ی ی ی یی ی ی یی ј Țی ی یی ی ی ǘی ی ی ی ییی ی ی ѐ ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪ Ȫی ی Ӂی ی۔

ی ییǟ Ԙی ی ی ʪی ی یی ی ی ی یی یی ی ی ی ی ď Ӂی Ɗ یی ی ی ی۔ یی ی ی ی ی یی ی ی ی ȡی ی یی ی ی یی یی یϡ ی یی ی ی ی ȡ ӊی یی ی یی ʪ ی یی ی ی ی ی ǟ ی۔ یی ی ј ј ј ی Țی ʪ ی ی یی ی ی۔

ی ی ی Ȫی ی ʪ ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ۔

(۱) ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی۔

(۲) ی ی ی ی ی ʪ ی ی ی ی ۔

(۳) ی ی ی ی ی ی ی ޓ ی ی ۔

(۴) ی ی ی ی ی ی ی ی۔

(۵) Ǎی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یǡ ی ی ی ޓ ی ۸/ Ȫی Ǎی ی ʪ ی Ȫی یی ی ی ی یی یی ی ی ی ʪ ی Ȫی ǘ ی یǐی۔

И јی ی ی ی Țی ی ی ǡ ٴ Ȫی یǐی ʪǡ ی ی ј ی ی ی ۔ ی Ȫی ǘ ی یǐی۔

ی ی ی ی ی ј ی ی ی ی یی ی ǐǟ ی Ȫی ۔

یی ی:

ی ی ی ی ʪی ی ی یԐی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ј ی ј ی ی ی ی ی ی ی (ی) ی ی Ǎی ی ی ی ی یǐیǡ ی ی ی ی ۱۶/ ۱۴۲۹ -۲۴/ی ۲۰۰۸ ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ј یٰ ی ی ј ʪ NJǘ Ȫی ی ی ی۔ ی ی ۔ ی ی ی Ȫی ی ی Ȫی ی ۔

$ $ $

 

ی

ی

ی ی ی ی ی ی Ә ی э ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪ ʡ ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ییی یی Ȫی ی ۔

ی یϘ ی ی ݘ ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ݘ ی ی ی ی ǘ ͘ی ی ی ͘ ی ј ǁ ی ʪ ی ی ǁی ی ی ی Ȫی ی ی ی Әǡ ی ی Ȫی ی ی ی یی Ȫی ی ی ی ی јی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی یя ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ یǟ ʘ ی ی یی ј ǘ ϐی ی ی یя ј ی ی ʪ ی ʘ ی ی ی ϡ ی ǘ یی ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی ی ٴ ی ی ی ی ی ͘ ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی јی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ј ی ǁی ی ј ی۔

ی ͘ ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی Ȫی ی ی ʪ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی јی ییǟ ی ǁ ی ی ǘ ی یی ی ۔

ی ی ǁ ی ԡ یی ǁی ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ی ی ی ی۔

ی ʪ ی ݘ ی ی ی ǁی ی ǁی ʘ ی Ȫی ǁ ی ی ǁ یǟ јی ی یی Ȫс ǘ ی ی ی ی ǘ ی ی Ȫی ی ی ǁ Әی ǁ ی ј ی ʪ ی ǁی ی Ȫс јی ی ǁی ی ̪ ی ʪ ی сی ʪ ی ی ȍ ی ی ϐی ی یјی ی ۔

ٰ ϐی ی ی ј ی ی Ȑ Ȑ ۔

$ $ $

 

ی : ی

: ۱۷/۱۴۲۹ ۲۵/ی ۲۰۰۸/

ی ی ی

ی ی ̪ی ی ی ی ی ی Ȫی ی۔ ی ی ی ی ی ʪ ی یی یی ی ی ی ی ی ی ی ی јی ی ی ی ی ۔ ی ی ی Ȫی ی ی ۔

$ $ $

---------------------------------

: 4 : 92 ی ی 1429 ǁی ۲۰۰۸