اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
قربانی، فدائیت کا بہترین نمونہ
: مولانا مصلح الدین قاسمی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ12، جلد: 91 ‏،ذی الحجہ 1428 ہجری مطابق دسمبر2007ء
: | حج و قربانی |
ی ی ی

ی ی ی

: ی ی

ی ی

 

یی ی ی ی ی ǡ یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی  ی ی ʪی ی ی NJ ی ی ی  ی ی ی ʪ ی ی ی یی ʪ  ی ی ʪǡ ی Ϫ  ی ی ی ی ٰی ی (  ی ی ی ی )   Ȑǚ Әی ی ی ی یی ۔ Ӎ

Ȫی ی یǟ ی

 Әی ǟ ی

ی ی ی ی ی ی : ͘ ǁی یی ȍ ی ی ی ǟ ϡ ی ی ǟ ی Ϫ ی ی ی یҡ ی یی ی یѡ ǟ ǁ ی ی ی ѡ ی ی ͘ ی یی ȍ ̪ی ی ǚی ی ی ی ی  ی ʁی ی ی ی ی ی ی ǟ ی ȍ ی ۔ ͘ ی ی ی ی ͘ یی Ԙ ی ی Ȫی ی ی۔ ی ȍ ǘ ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ʁی ی ی ی ی ȍ ی ییǟ ѐ ǟ ʚ ʚ Ȫی ی یی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی Ϫ ی Ϙی Ȫǐی Ȫǐی ȍ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ÿ ی ی Ǐ ی یی ی ѐ ی ی ی ʘ ی ی ۔

ǘ! ی ی ی Ә Ȫی ی ی یǡ ȍ Țی 暪 ǁ ی ی ی ی Ϙیǐی ǁ Ǐ ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی NJ ی И ǁ ی یǡ ی ی ی یی ی ی ی ی Ǻ ی ʪ ی ی ی ی ی ۔

یǟ ی ی ی ی Ә ی ی ی ی ͘ ی ی ی ی ʪǿ یی ی ی ی ͘ ǟ ی: ی ͘ ی ʪی ی ی ʘ ی ی Ȫی ј ʪ۔ ی ͘ ی ی ی ی یی ͘ ی ʪی ی ʪ ی ی ی ی ی ǁ ی ی ی ی ʪ۔ ی ی ی :

ی یٰ ی ی ی یٰ یٰ ٴ ی ٰ ٰی

ᚘ یی ی (ی ) ʪ ی (ی ) ی: ! ی ی (ٰی) Ȫی ی ی : !  ͘  یی  ̪ ј ی یی ۔

ی ʪ ی ی ی ͘ یǐی ی ی ǁ ǁ ʪ ی ʪǡ ی ی ی ʪ ǁ ی ᘪ ی ی ی ی ʪی ی ی 捘 ʪ۔

ی ی ͘ ی ی ی Ȫی ی Ә ʪǡ ی ی Ϙ ی ͘ ی ʪی ی ی ی ی ǁ ʪ ی ی ͘ ی ی ی ی ی Țی ʪی ی ی ی ی ی ͘  ی ی ی ی ی ۔

ی ی ǟ ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ٴ ǟ ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی یی ی ی ʪ۔ ی ی ی ͘ ی یʪǺ ی ی И ی ʪǡ ی ی ی ̪ ی ی ی ی Ȫی ی ͘ ٰی ی ی ی Ԙ ǟ ی ͘ ٰی И ی ѐ ی یی ی یٰ ٴ ی ٰ ٰی ( !  ͘ یǐی ѐی  ̪ ی ی )

ی ی ǘی ی ǁی ی ی ی ی ی ی ی:

ی ی ی ی ی ی ی ی یǡ ی ی ی ی Әی ʪی یǡ  ی Ȫی Ә ʪ  ̪ ی ی  ی  ̪ ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی Ȫی ی ğ ǡ  ی ʘѡ ρی یٰ ј ی ی ی۔ ( ی ۷ :۴۵۹۔ یȘ ی)

! ی ٴ ی ی یʡ ی ی ی ی ǘی ی ј ی ی ی ǁ ǁ یǡ Ȫی ی ٴی ٰ ی ی (ٰ/۱۰۵) ( Ӎ Ϙی ی ی ی ی ی) یی ͘ ی ی ی ʪ ی ǁی ی ی NJ јی ی ی ی ی ی ی ی ی ʘ ی یϐ ی ی ی ی ی ی ی ی ͘  ǁی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی۔ Ӎ ᘪ ی Ϫی :

Ȫی ی Ȫی ی ی ۔ ی یǟ ی ی ی Ȫی یǟ ǁی ی Ȫی ۔

ی ی ٴ ی ی ی ۔ (ی)

$ $ $

______________________________

12 : 91 ی 1428 ی 2007