اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
دھاگے- دانوں کی مروجہ تسبیح کی شرعی حیثیت (۲)
: مفتی عمر فاروق لوہاروی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ12، جلد: 91 ‏،ذی الحجہ 1428 ہجری مطابق دسمبر2007ء
: | فقہی احکام ومسائل |
Ϫǐ- ی ی ی یی

Ϫǐ- ی ی ی ی یی

(۲)

: ی ی ی ی (ی)

 

:

И ی:

(۱) ی یٴ ی ی ی ی ᘪ ی ی ( ی) ی ی ی ۔ یٰ یٰ ی ی ۔ ی ی ی ۔

: ی ی ی یǡ ی ی ی ی ٰ ی ی Ә۔

ی ی ی ی ی ی ی ј ی Ǻ ی ی ی ی ی یی Ȫی ی ی Ә۔

یی ی ی یٴ ی ی ی Ȫی ی ی !!! یٰ :

ی ی ɡ ٰی ی ǡ ٰی ی ᘡ ی (یٰ ی :۲:۳۶۶)

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ٰیٰ ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ۔

ی ی ی ی ǐ ǡ ѐ ی ی یٰ ی ی ی ی ۔

یٰ ی ی ی ی ᘪ ی ǁ یٰ ی ی ی ی ی Ȫی И ی ۔ : یٰ یٰ ȡ:۱ :۳۷۱۔

(۲) ی ی ی ی ی ی ی ی ʪی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪǡ یǡ ی ی ی И ی ی ی ی ی ی ʪی ی И ۔

: ی ی ی ی ی ی ǡ ی ی ی И ۔ ی ی:

ٰی یی (ی ѡ:۲:۳۱۷)

ی јی Ȫی ی ی ی ۔ ( ی :۱۰:۱۲)

ی Șی ی ی ی:

ی ٰی ی ی ی ی ٰ ی ی ᘺ ٰی ی ی ی ٰ ( ϡ:۸:۱۶۴)

ی ی ی ی ʘ Ȫی ی ی ی И  ی ی ی ی И ی ی ی ی Ȫی ʪ ی ی ی ۔ ی ی ی:

ǘ ی ٰی ی Иѡ ی ǘ Иѡ ǘ ی ٰی ی ی ی ی ی И (ی ) ٰی И یی ( ٰ ɡ:۲:۷۳ ی И ی )

ی ی ی ǁ И ی یی ی ی یی ( ی ) ی ی И ی ۔ ی ی ٴ ی ی ی ی ی ی ی ی ی И ی یی ی И ۔

ی ی ی ی ی ی И ی ی ʪی ی ی ی И ی ی ʪǺ ی ی ی یی ʪی ی ی ی ی ی :

یی ی ی ٰ ی Ș ی ی ی ی ی ی : ی ی ʘ یǡ : ی ی ٰ ی : Ϙ ی : ٰ ی (ی :۲:۳۵۰ ی ی:۱۳:۶۷ ی:۱ :۱۹۸۱۹۹)

ی ٴی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǟ ی ǁی ی ̐ ی ʪی  ǟ ی (ی ̐) یی ی ʪی۔  ی یǡ ی ی ʪǿ (یی ǁی ی ی ̐ ی ی ی ) ی: ی ǟ! ی ی ی ی: ی ی ǐ ( ) ی ʪ ی Ț ۔ ی ی: ٰ ی ․ (ی ی ǘی ی ی ی ѡ ی ی ی ѡ ی )

ی : ی ی ی ی ی И И ی ی ی ǘ یʘ И ی : ٰ ی ی ٰی ( ϡ:۸:۱۶۷)

(۳) ی ی ی ی ی ی :

ی یѡ : ی ی ی : یی ی: ٰ ֡ ϡ ی: ٰ ϡ ی: ٰ ǘ ( ی یɡ:۵:۲۲۰)

: : ی ۔ ی: ی ی ی یǟ Ȫی ی ی ی ۔

(۴) ی ی ی ی ی ی ʪی ی ی ی یǡ یǡ یی یǟ ی ی ی ی ǟ ی یی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی:

ی ی ی یݡ : ی ی ی : ی Ͽ ی ( ی یɡ:۵:۲۱۷)

: ی ی ی ی ۔ ی ی ی یٰ ی ی ۔ ی И ǡ И ی ی یٰ ۔

(۵) ی ی ی ی ی ی ی Ϙ :

: ی ی ی : ј ǡ ی ٰ ی ( ی ی:۱۲)

ی ی ی ǡ ی ʪی ی ی ʪی ی ی ی۔  ی ی ی ی ʪǡ ğ ǡ ی (ǁ ی ٴ ) Ț (ی ) ʘ ۔ (ی ی ) ی ی ی Ț !!!

: ی ی ی ی ی ی۔ ی ی И ی ی ی ی ی И ۔ И ی ی ی ی ی :

ٰ ی ی: ی ی ٰ ( ی یɡ:۵:۲۱۹ ۲۲۰)

( ) ی И ǁ ʪ ʪ ی ǁی یی ی

ی ی ی Ș ی ی ی ی ی И ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی И ی ی ی۔

(۶) ی ی ی Ȫی ی ی ی И ی ۔ ی ی ی ی :

ی ی ͘: ٰ : ی ی ی ϡ ی یی ی ی ی ی ی ϡ ی: ی ٰ ی ( ی ͡:۱۱)

͘ ی ی ی ی ǟ ی ی ی ی ǁ ی ی ј ʪ۔  ی یǟ ʘ ی۔  ( ) ʪ ی ی ی ی ی ی Ț ۔ ( ی ی ی Әی ی ی ی ی ی )

ی ی ی Ȫی ی ͘ ی ی ی۔ ی ی И Ș ی ی ǘ ی ی ۔ ی Ȫی ی И ی ی ی ی یјی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی یی ی :

͘ ј ( ی ی : ) ییی ی ی ی (ی ی ی) : ٰی ٰ ɡ ی ٰی ϡ ٰی ی : ی Ͽ : ǡ ی ̡ ی یǡ یٰ: ی ی ی ی ٰ ی : : : ی ی ی ی ی یی ی: ɡ ی ɡ ی: ɡ ی ɡ ی: ɡ ی

: : ی ی ј : ی ی یی ی ی ی ی ޡ ی : ی ǘ : ی ʘی ی ی

: یʘ یی ʘ ی͘ ی ϡ ʘ ٴ ی ی ٰ ی ی ی ʘѡ ی ی ی ٰی ی ی Ͽ ɿ : ٰ ی ی : ی ی یی ٰ : یٴ ی ی ی ٰ ی ǘ ی : ی Ƙ ی ی ( ی ی ی ی:۱:۷۸)

ی ی ی ی ( ) ی ʪ   ʪ ۔ ی یٰ ی ی ی ی ی ی ʘ (یی ی ) ی ی: ی۔  ی ʘ ʪ ی ۔   ی NJ۔ یٰ ی  ی ! ی ی Ȫی ی یی ی یǡ ی ی ی ی۔  ی ی ی یٰ ی ی ی ǐ ϐی ی ی  Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی یǡ ی ی ی ʪ ی یǟ ی ی : ǘѓ ǘ ی : ی ی۔

ی ی  ی ǿ یٰ ی ی ی  ی ی ی ی ی ی  ͘ ی ی ۔ ی ی  ی ͘ ی ǁ ی ی ی ی ی ی (یی И ی ی ی И ǡ یٰ ی ی И یی ی ی) ی ( ی ) Ȫی  ʪ ی یǟ ʘ ی ی ˜ ی یǡ ی ی ی ی 柿 ی ! ی ʘیѡ ی ی ی۔

 ی: ǁ ǁ ی ی (ǐ И ) ی یی ی ی ۔ ی ی ! ! ی ǘ ی Ȫی ی ی ی ی ی Ș ی ی ی ی ی ی  ی (یی ی ی ی ی Ȫی ی ) ی ی یی ! ی ی ی ی ی ی ی ( ) ی ی ی ۔ ی: ! ی ! یی ی ј ی۔ ی ی: یی ی ی ی ѐ یی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ! ی ی ی ǡ Ә ی ی ی ۔ ی ی ۔ ی ی ǘ ی ی ʪ ی э ʪ۔

(۷) ی ǘ ی : ی И ٰ ( ی ی :۲ :۹۲ ی ی) ی یٰ И ۔ ی یٰ И ی И ی ی ی ی ی ی ۔

: ی یٰ И ی ی ی ی ی И ی ی И ی ʪ ی Ϙ ی ی ی ۔ ی ی ی ییٴ И ی ی ۔

(۸) ی ی ی ی ی И ی ی ی И ͘ ʘ ی ی ی ی ی Ș ی ی ی ٰ ی ی ی Ȫی ی۔

: ی ی ی ی ی ( ی ی ی И ) ی ی ی ی ی ی ۔ И ی ی ی۔ ی Ϙ یی И ی ۔

(۹) ی ی یٰ ی ʪ ی ی ǟ Ȫی ی ۔

: И ی ی یی ی ی ی۔ ی ی ی ی ́ ی ی ی ی ۔ یٰ ی یʪ ی ی ی Ț ی ی ی ی Ț ی ኘ ۔ ğ ی ́ ی ۔ یی ی ́ ی ی(۸۴) ی ی ́ ی ی Š(۱۰۸) ی ی ی ی یی(۳۳) (۹۹) (۱۰۰) ی ۔ ی ی یی ی ́ ی ی ی ی Ȫی ٰ ی ی یی ʪ ی ی ی ۔

ٴ :

ٴ ی Ϙ ی ی یٰ Ϫǐ ی ی ی Ȫی ی ی ۔ ی ǐэ ی ی ی ی ʪǡ ی ی  ی ی ј ی ʪی ٰ ی ی ۔

ی ی ᘊ ی И :

ی ی Ϫ ی ی ی ی ʘ ی۔ И ی ǁی ʪیی ی ј 抪 ی ی Ȋ () ۔ ی ۔ Ϫǐ ی ی И ј ی ی Ȫی ی ی Ȋ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی И ҡ یی ی Ә ǟ ی ۔

ی ی͓ И ی Ȫی Ȋ ی ǐэ ی ی ی ۔ ٰ Ϙ ͘ ی ی ј ۔

ٰ ٰی ͘

$ $ $

______________________________

12 : 91 ی 1428 ی 2007