اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
سیّدالصلحاء حضرت اقدس مولانا محمد عبدالغنی رحمہ اللہ تعالیٰ
: سید کفایت بخاری
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ6، جلد: 90 ‏،جمادی الاول1427 ہجری مطابق جون2006ء
: | شخصیات اور سوانحی خاکے |
ی ی یٰ

ی ی یٰ

:ی ی ی

 

ی ی ی ی ی ی یی ʪی ی ی ی ی ی ی ʪی۔ ی ی ʘ ی ϐی ی ی сی ی ی ʪ۔ ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی сی ی ی ی ی ی ۔

ی ǘ ی ǘ ی ی ʪ ی ی ی ی ی ی یٰ ی۔ ی یޡ ی Ҙی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی  ی ی یٰ ی۔

 Ϫ搚ی ی ğ ی ی Ϫ ی ۱۳۲۶ / ۱۹۰۸/ ی ی ۔  ی ی ۔

ی ی ğ ی ی ۔ ی ی Ә ی ۱۳۳۴ / ǁی ۱۹۱۶/ ی ی ǟ ی ی۔ ی یی ğ Ә ی ی ی ǟ ۱۳۴۴/ ۱۹۲۶/ ی یј ی۔ ͘ یی ی ی یی ی ی۔ یی ј ی ۔ ی۔ ی۔

۱۳۶۶ / ۱۹۴۷/ ی ǘ  ی ی ی۔ یǟ  ͘ یی ی ǁی ی јی ۲۳/ی ی ۱۳۸۷ / ی ی ۱۹۶۷/ ӊј ی ی۔ ی ʘ ی یی ی ی (Ukaras) ی Ȫی ی ی۔

ی ی ی ی

 ی ǘ ʪ ی ʪ۔ Ϫ ی ğ ی ǁ ی ی ʪ ٴ ی ی ی ۔  ی یс ی ی ʪ ی ی ٴ ی ۔ ی Ȫی ی ی ی ی ۔

ی ی ǐ Ȫی یс ی  ی ۔ ٴ ی ی Ȫی ǟ ی Țی Țی ی ی ی ʪی۔

 ی ی ی ی ی  ȍ Ȫی ی ی ی ی ی ۔

ی ϐی

 ی ʪ  ی ی ی ی۔ ی ی ی ʪی ی ی ی Ȫی ی ʪی۔ ی Š ی ۷/ ۱۳۵۴ / ۲/ی ۱۹۳۶/ ی۔ ۔

Ÿ  ȍیǟ ȍ ۔ ی ȍ ی ی ۔

ی ی  ی ی ی۔ ی ی ǁ ی ی یی ی ΍ ǚ۔ ی  ی ʪی۔ ʪی ی ʪی۔ ی ۴/ی ۱۴۲۶ / ۱۳/ǁی ۲۰۰۵/ ǐی۔ ۔

Ÿ  ی ی :

۱-

۲- ی

۳-

 ی ی ǘ ی۔ ی ی ǁ ی ی Ȫی ی ی۔

یی

:  ی ی۔ ی ی Ȫی ʪ ʪی۔ ی  ی ی ی ǟ ǟ  ی ی ی ی ۔

: ۱۳۶۶ / ۱۹۴۷/ ی ǘ  ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی јی ی ی ʪی۔  ی ی ی ی ی Ә۔ ی  ی ی۔ ی ی ی ی یٰی Ȫی  ʪ ʪ۔

یс ی:  Ȫ ی ی ی ی ی۔ ۱۴۱۸ / ۱۹۹۸/ ی ی ی ۔ ǟ ǁ ی Ȫی ی ۔

یی ی ی

 ј ی ʪی ʪ ی یǟ ǟ ی ی ی ی ی ی۔ ۱۳۹۶ / ۱۹۷۶/ ی ی ی ۔  Ȫ ی ۔ ی یǟ  ی ۔  ی ی یǟ Ϙی ی ی یǁی ی ی ( یǁی) ی یی ی ی ی ی۔

 ی ی ی ی ی۔ ی ی Ȫی ۔

ی

۲۸/ی یٰ ۱۳۵۳ / ۹/ ۱۹۳۴/ ی ی ј ی ۔  ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔

ی  ی Ȫی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی یǟ ј۔

ی ی Ҙی ی ی ۱۹/ی ۱۴۰۰ / ۳۰/ ۱۹۸۰/ Ș ی یǟ ۵/ ۱۴۰۴ / ۴/ی ۱۹۸۴/  ۔  ی ی Ȫی یی ۔

 ǁ ǘ ی ی ʪ Ȫی۔

ی یی

 ی ی ی ی ی ی ی ʪ۔  ʪ  ی یی ی یی ј ʪ ۲۴/ ʪ۔ ی ی ی ʪ۔  Țǁ Ȫی ی ی ی ۔ ی Ȫی ی ǡ  ǟ ی ی ی ۔  Ȫی ی ی ی ی ی ǟ ی ی ی۔

ی ی ی Ә ی ی ʪ ʪ ی یی ی ی ی ی  ی ۔ ی ی  И ی Ҙی ی ی۔  ǡ ی ۔ ی Ț Ȫی ی ǁ ی ی   ی ǁ ̪ ی۔ ј ی ی۔  ی (۷۰) ی (۵۴) ی ی  ی ی ی یǁی ی ی Ȫی ی۔ ی ی ی ی:

۱- ی ی

۲- ی ی

۳- ی ی ی

۴- ی ی ی

۵- ی ی یٰ ǘ

۶- ی ی یݡ NJ

۷- ی یǟ ی

۸- یǟ ی ی

۹- ی ی ی ی

۱۰- یی NJ

۱۱- ی ی

۱۲- ی ی

 ی ʪ ی ۔

И

 ǁ И ی ʪ۔ ی ی ʪی ʪ И ی ۔ ی  ی ی И ی ی  И ی ʪ۔  ǁ И ʪ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی :

ی ٰ ٰی ی

: ی ی ی ی یٰ И ی ʪ۔

 ی یی ی ј ی ی ʪی۔ И ʪی ی И Ә ی И ی ی ی ʪ۔ ی ی ʪ۔

یی ی ی ی

Ȫی ی ی

ی ی

ی ی ی ی ی ی ی :

(۱) ی (۲) (۳) ی И ی

(۴) И ی (۵) ٴ ی۔

ی ی ی ی ی ۔ یٰ ی یޡ ј И ی ی ی ј ʘ ی ی ۔

ی

 ǁ ی ʪی ی  ی ی ی ی ی ی ی ʪ۔  ی И ی ǘ ی ʪ۔ Ә ǡ Иی ی ی ی ј ی ǘ Ǎی ̪ ی ی Ȫی И ۔

ʪی ǘ ی И ی  ʪ ی ی ی ی ۔ ǟ ی ʪی ی ی  NJ Țی ی ̪ ی ۔ ی ǘ ی ј ی ی ی۔  с ی ۔

 ی ʪ۔  ی И ی И ǘ ی ی ی ی ʪی۔ ی Ԙ ی  ی ی ʪ۔

 Ԙ ǚی ʪ۔ NJ ی ی ی ۔ ۔ ǐ ی ʪی ʪ ʘ ۔

ǘ ی ی ی ۔ ی ی ۔

Ȫی ǘ ʘ Ȫی ǘ ʪی ی ۔ ی ʘ ۔  ʪ۔  ی ی ی یی ی ی ی 捪 ی ۱۳-۱۴ ی ی۔

ی ی ی ی ی  ʘ ʪ ی ۔ ǐ ی ی ی ی ی ʪ۔

Ϫ ј ʪ ǘ ی ی ʪی ی ی ʪی۔

ی ی ی ʘی ی ʪی ی ǘ یٴ ی ی ی ی۔ ی Țی ی ʪی ی یٰ  ʘ ǁ ۔

۶/ ۱۴۲۶ /۹/ ۲۰۰۵/ ی ی ی۔ ی Ȫی ʪ  یٴ ʪ یǟ ʘ Š ی ی ی  ی ј ѐی۔ ٰ ی ی ی ȡ ی

ی ی یی ی ی  یی ی ی ی ی ی ی Ӂ ǘ یǐی۔

ی ی !

یٰ

یٰ  ʪ۔ ی ی ی ʪ۔ ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ʪی۔ ǐ ی  ی ϐی یٰ ی ی۔

ј ی ۔ ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ۔ یی ʪ۔ ی И ی ʪ۔

ی ی ی ی ی ی۔ Țی Ԙ یی ی  ی ی۔ ی ی Ȫی ی ی ۔ یٰ  Ԙ ی۔

ی ی ǚی ی ی ی ی ʪ۔ Ȫی ی ی ی ۔ ی ی ی ǁی ی ϐی ی  ی ی ۔

یی ی ی ی یی ی ̪ Țی Țی ی Ȫی ی ی ی۔

ی

 ǁ ǘ ی ی ʪ  ǘ ی یی ʪ۔  ǁ ی ی ǘ ی ی ی یʪ ی ی ی ی јی ʪی۔  ی ی یی ᘪ ی ǘ ی ی Ӂی ی ی ی ʪ۔  ǁی И ی И یی ی ǘ ی ی Ԙ ی ʪ ʪ ی ʪ۔  ǟ ی ی ی ی ی ی ی ی ʡ 昡 ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی ی۔

ǘ ی ی ی ی ʪ ی ی ی ʪ۔

ی ی ی ی ʪ ϐی ی ʪ۔  ǁ ی ǘ ی ی ی ǁ ی Ȫی ی ʪ۔  ی ی ی ی ǟ И ی ی ͘ ی ی ǘ ی ی ͘ Ȫی ی۔

 یی یی Ȫی ی ی :

(۱) ی ( ) :

ی ǘ ی ی ی ی۔  ی ی Ȫی ی۔ ی ی  ی ی :

() ј ی ʪ۔  ی ی ی۔

() ی ј ی ی ی ی ᘪ۔

(۲)  ی ی ʪǡ ی ʪ ی۔  Țی ی ی ی ǁ ʪ ی۔

(۳) ی ی ی ( ی ی Ҙی):

 ی ی ͘ И ی ی ی ی ی۔

(۴) ی :

Ԙ ی ییϐی ی ۔  ǘ ᘪǡ ی  ی ی ۔

(۵) Ϫ ی :

ی ی ی ی ی Ϫ ی Ȫی ی ی ۔ ǟ ی Ә ی ی ی ی ی ی ی ̪ ی ۔  ǘ ی ی ᘪ۔

ی یǟ

 ی ی ی ی ی ی یǟ ʪی۔  ی : ̪ ی ǘ  ی ʘی NJی۔  ی Țی  Ț ۔

ی ی ʪی۔ ی ی ی ی ʪ۔ ی ʪی Ț ی ʪǡ ی ی ی ی ی ǡ ی Ә۔

Țی ی ی ی۔ ʪ ی ی ʪی ی ј ی ی Țی ی ȍ ʪ ی ی ی۔ Țی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ʪ یی ی ی ی ی Ǎی ̪ ʪ ј ی ʪ۔

 ی ی ی ی ی ی ʪ۔ یی ی ی ی ʪ۔ ی ǁ ی ی ی ʪ۔

ǐ ی ی ی ی ی ʪ۔ ی ی ی ی ی ۔  Ț ̪ی ی ی ی۔ ی ۔ ی ی ی ј ی۔ ی ی  ۔ Ȫی ̪ی ی Ȫی ʘ ی ی ی ̪ǡ ی ی ̪۔ ی۔

 ʪ ی ی Ȫی ʪی ی ǁ ʪ ی۔ ʘی  ی ی ی ۔

ی ی  ʪی۔ ǐ ی ی ğ ۔

ʪی Ț ʪ یی ʘ ی ʪی ʘ ǚی ی ј ی ی ی  ی ۔

 یی ی ی ی ی ݘ ی ʪ ی ی ݘ ی ʪ ʪ یٰ  ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ʪ۔

یٰ  ی ی ی ی ی ی јی ʪی۔   ی ی ی ی Ә ʪ۔ Ȫی ی ʪ  јǡ ی ϐی ی یی ی یی ۔  ی ٰی ی  ی ی ی ۔

ی

ی

$ $ $

______________________________

6 : 90 ی 1427 ی 2006