اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
حاملین علم کا مقام اور ذمہ داریاں احادیث مبارکہ کی روشنی میں
: مفتی حارث عبدالرحیم فاروقی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ5، جلد: 89 ‏، ربیع الاول ‏، ربیع الثانی1426ہجری مطابق مئی 2005ء
: | تعلیم وتربیت | | حدیث واصول حدیث | | اسلامی تہذیب وتمدن | | مدارس ومراکز اسلامیہ |
ی یǟ

۲

ی یǟ

ی ј ی ی ی

:(ی) ی ی ȡ ƍ

 

ی ǁ ی ی ј ی یی ј ی ی ی ی ј ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ٰی (۲۹) ی ی ی ی ی ј ǐ ی ی ǐ ی ی ی ۔ ی ی ی ǁ ј ی ی ʪ ǐ ی ǁی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ʪ ی Ȫی ǘی ǐ ی ی ی ی ی یٰ ی ی ی ی ی ی ی ǁ ی ۔

ی ی ی

ی ی ی ǁ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ǐ Ȫی ی ی ی Ȫǐ ی ی ی ی ی ی ǁی ی یی ی ی ی ی ǁی ی ی ی ی ی یی ی ی ی Țی یی ی ј Ȫی ی ی ی ی ʪ ǐ ی Ә ی ǁ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی   ی: ٰ ی ی ی ٰ ی ی یǓ(۳۰) ݘ ی ݘ ی یٰ ی یی ݘ ی ی یی ی ݘ ی یٰ ی ی ݘ ی ی ی ی Ȫی ی ǘ ۔ ی ی ی ϐی ی ی ی ǐ ی ی ی ј ϐی ی ۔ ی ی یٰ یǟ ی ی یٰ ی ݘ ۔ Ȫی ǐ ی ј ی ݘ ی یٰ Ȫی ی ی یی ی ی ی ی NJǘ ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ʪ ј ی Ә ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ̪ ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی یی ی ی ʪی۔  ی ی ی یی ی ی ی ی ̪ ی ʪ ی Ȫی јی ی ی ͘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ә ۔ ی ی۔ ی ی ی: یٰی یٰی (۳۱) ی ی ǡ ی ی Ȫی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ٰ ǁ ǁ ی ی ی NJ ۔

ی

ی Ǎ ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ٰ ی ی یٰ ی ی ј ی: ٰ ی (۳۲) ی ی ی ی ǐ ی Әی ی ˜ ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی(۳۳) ی ی ی ی: (۱) Ǎ ޡ (۲) ی ی ̪۔ ی ی یǟ ʪ ی ی ی۔ ٰ ی ǁ ی ی ј یٰ ی ی ی ی ی ی ی ʡ یی Ȫی ǁ ǘ Ӎ ۔

یٰ ی

ی ی ی ی یٰ یǟ ٰ Ȫی ی ی یی ی ی ی ǁ ̪ ۔ ی ی ی ی ی ی : ی ی ی ǘ ی ړ (۳۴) ی یی ی یی ی ی ̚ ی ی ی ۔ ی یی ی ی ی ی ۔ ی ی Ȫی ی ј یٰ ی ی ی ̚ ǐ̚ ی ی ی ی ی 昪 ی ǐ یٰ ϐی ی ی ǁ ی ی یی ی ی۔ ی ی ی ی: ٰ ی ی ی (۳۵) ی یٰ ی ی ǁ ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی یٰ ی ی Ȫی ی ۔ ی ی : ی ی ی ۷ ی (۳۶) ی  ی ی ی: ی ی ی (۳۷) ی ی Ȫ ی Ȫ ی۔ Ǎ ی Ϫ ی ی ی Ȑ ی ۔ ٰ ی ی ۔ ی ǁ ی ۔ ی ۔

ی ی

ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی јی ی ی ی Ԑی ی ی ی ǁی ፪ ی ی ǁ ی Ϫǐ Ȋǘ ی ی ی ی Ț ی ی ی ʪ ی ی  ی ی ی ی ϓ ی یی ی ǘ ی ی ی ی یǓ(۳۸) ی ی یی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ̪ ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ј ی ʪ۔ ی ی ی ǐی ی ی ی ی ی ی ʪǡ ی  ی ی ی Иیѡ ی ی ی јǡ ی ی ی ی ی ی ی ی ј ی ی ۔ ی ی Ȫی ی ј ی ی ی ی: ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ ǡ ی ی ی ǁی эی ی ʐ ی ǁی ی ی ۔ یی ی ی ی ی ʘ ی ی ی ۔(۳۹)

ی

ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ǁ ی ٴ ی ی یی ی ی ی ی ی ی ј ی ی ۔ ی ی ی ǁی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ʪ ی ی ی ʪ ی یی ی ی ј ی ʪ  ی ی ی یǡ ی ј ی: ٰٴ ی ی ی(۴۰) ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ӎی ی ی ǘ Ȫی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی Țی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ٰ ј ی ݘ یی ی ی Ґ ۔

یٰ ی ی

یٰ ی Ȫی ی ی ی ی یٰ ی ی ی ی ی یٰ ی ی یٰ ی ی ی ǐ ی یٰ ی ی ی یٰ ی ۔ ی ی : ی ی یٰ (۴۰) یٰ یǐی یٰ ی ǡ ی ی ی یٰ ی ǁی ی ј 捪 ی ǐ ǁی Ȫ ی ی ی ی ۔

ی ی

ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی јی ی ی ی یی : ی ی(۴۱) یی ی ی ٰ ی Ȫ ۔

ی

ی ی ی ی ی ی ی یٰ ی ۔ ی ی : ی ی ی ی ٰ (۴۲) ی ی ی ی ی ی ی ی یٰ ی ی ی ی ی یٰ ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ۔

ی ی

ی ی ی ی ی ی ی ǡ ی ʪ ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ј ǘ ی ی ی ۔ ی ی ی : ی(۴۳) ی ی یی Ȫ ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی : یٴ ʓ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ѓ ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ۔

Ԙ ی ی ی ی ی ј ی

ٰ ٰ ییٰ ی

ی ǁ ی ǁ ی ی ی Ԙی ی ̪ ј ی ی ی ی یǓ ی ی ی ی ۔ ی ی ی یǐی  ی ی یی ی ی ی ی ی ی یǟ ۔

ی ی ی

ی ی ʪ ی ی: ی ی یی یǓ(۴۴) ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی ی ǁ۔ ی ی ی ی ʪی ی ی ʪǡ ی ی ی ی ʪ ی ی ی Ȫی یی ی ی ی Ț یٰ ی ی ی ۔ ٰ ی ی ی ̪ ی Ț ی ی ی یی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یٰ یǟ Ȫی یٰ ی ی ʘی ی ʪ Ȫی ی۔

ی ی ی

ј ی

$ $ $

(۱) ی :۲ :۹۸۔ (۲) ʡ :۱ : ۲۸۵۔

(۳) ی :۲ : ۹۴۔ (۴) ی یݡ :۱ : ۱۶۔

(۵) ی ی: ۷۱ ی ی :۱ (۶) یݡ :۲ : ۳۰۷۔

(۷) ی یݡ :۲ : ۱۷۔ (۸) ی یݡ :۲ : ۲۰۔

(۹) :۲۰۔ (۱۰) ی :۲ : ۹۸۔

(۱۱) ی :۲ : ۹۷۔ (۱۲) ی :۲ : ۹۸۔

(۱۳) ʡ :۱ : ۲۸۱۔ (۱۴) ϡ :۴ : ۳۲۳۔

(۱۵) Ԙ ی (۱۶) ϡ :۲ : ۱۵۷۔

(۱۷) :۲ : ۱۴۰۔ (۱۸) ی :۲ : ۶۵

(۱۹) ی ی :۲ : ۱۴۰۔ (۲۰) یݡ :۲ :۱۵۹۔

(۲۱) ی :۲ : ۹۸۔ (۲۲) Ԙ یݡ : ۳۴۔

(۲۳) ی :۲ : ۹۴۔ (۲۴) : ۳۰۔

(۲۵) ی :۲ : ۹۵۔ (۲۶) Ԙ : ۳۶۔

(۲۷) Ԙ : ۳۵۔ (۲۸) Ԙ : ۳۵۔

(۲۹) Ԙ : ۳۶۔ (۳۰) : ۲۳۔

(۳۱) : ۲۳۔ (۳۲) ۔

(۳۳) ی :۲ : ۹۸۔ (۳۴) Ԙɡ :۳۶۔

(۳۵) ی :۹۴۰۹۳ (۳۶) ʡ :۲ : ۳۱۲۔

(۳۷) Ԙٰ :۳۵۔ (۳۸) یݡ :۲ : ۳۷۷۔

(۳۹) ی یݡ :۲ : ۹۳۸ (۴۰) ϡ :۲ : ۱۵۹۔

(۴۱) یݡ :۱ : ۱۱ (۴۲) ی یݡ :۲ : ۷۱۰۔

(۴۳) :۱ : ۱۵۸ (۴۴) ی یݡ :۲ : ۱۰۸۱۔

$ $ $

______________________________

5 : 89 ی ی ی1426ی ی 2005