اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
عیسا ئی مشنری اسکولس کا اصل مقصد
: مفتی ابرار متین بیگ قاسمی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
شمارہ ۶ ، جلد: ۹۴ ، جمادی الثانی- رجب ۱۴۳۱ ہجری مطابق جون ۲۰۱۰ ء
: | تعلیم وتربیت | | عیسائیت ویہودیت | | مغربی تہذیب وسامراج | | اسلامی تہذیب وتمدن |
یی ی Ә

۶ : ۹۴ ی ی- ۱۴۳۱ ی ۲۰۱۰

 

یی ی Ә

 

: ی ی ی ی

 

 

ی ی ی ی ی ی ی ی ǁی ǁی یی ی ͘ ی ی ی ی ʪی ǘ ی ǘ ی ǟ ی ی ی یǘ ی ی ی یی یی ی ǘ ی یی ǟ ی ی ͘ ǟ ی 暡 ǘ ی ی یی ی э یی ی ی ی ی ی ی Ȫ ی۔

یی ی Ә ȍ ی ی

ی  ǁی ǁی ی Ә ی ی ی ی ی ی ̐ ی ی ی ̐ یʡ ی ޡ ی ی ی ̐ ǟ Ә ی ی ǁ ǁ ی ی ی ی ӊ (Students) ی ی ǁ ی ѡ ǁ ی ǟ ی Ȫی ی ی Ȫی ј ۔ ȍ ی ی ȍ ی ̐ ǁ ǁ ݘ ی ی Ȫی ݘ ی ی Ȫј ی Ԙ ی Ȫی ی ی یی ۔ Ȫی ݘ ی ی ی ی یǘ Ϫ Ȫی ј ی ی ی ј ی ی ی И ی Ǐ ی Ǐ ی ی ϐی ی Ǐ یی یی ۔ ی ی Ǐ ییʓ ی 昪ی ی ی ی ۔ ی Ǐ یی ی ی ʡ یی ی ј Ǐ یی ی یǐی ᘪ ی ی ̪ ی یی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ǐی ی ی ϐی ϐی ی ی ی ی ی ی۔ ی ݘ ی ی ϐی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪی ی ی ی۔ ( ) ی یی ی ʪ ی ʪ ی ۔ یی ی Ә ی ȍ Țی ی ʪ ی ј ǁی ی ǁ ی ی ȍ Ǐ یی Ԙ ǁ ǁ ی یȡ ی ی ی یی ی ی ی ی ی Ԙ ی ی یی ϐی Ȫی ی ϐی یی Ȫی ی ی ی یی ی Ә ȍ ی ی Slow Poison ی۔

یǟ И ی ی ی یی ی Ә ȍ ی ی ی ی ی ی یی Ә ی ی۔

یٴ

ی ǟ ǟ یی ی Ә ی ی ی ی ǟ Ԙ ی ǟ ی ی ی ϐی ی۔ И ̐ یی ی Ә ی ی ی ی ی ۔ Ә ی ی ǟ ی Admission Fees ی Donation Building Fund, Infrastructure Development Fund ی Yearly Fees ی ی ی ی Ț Ț یی ی Ә ی ی Nursery ی ی L.K.G ی ی U.K.G ی ی ی ǘ ی ǘ ǘ ʘ ی۔ ی ییی Charity ی ی Ә ی ǘ یی ی ی ی ی ی Free Education ی یی ی ی ی۔

И ی یی ی Ә ی ʪ ی یی ی Ә ѐی Target Ț Ț ȍ ی ی یǟ ی ی ی ی Middle Class Ȫی یǟ ǁ ȍ ی ی ی Ә ی Ȫی ̐ ی ی ی ی ی ی ی ی ȍ ی یٰ ی یی Well Educated ی ی ی ی ȍ Ә Save Ә Two Wheeler ی Four Wheeler ǚی ۔

̐ ј ی ی ی Ә ی ی Ț Ț ǟ یی ǟ ی ǟ ǟ ǟ ی ǟ ی ʪ ی ی Ȫی ʪ ی ی ی ی ی ǟ ی یی ǟ ی ی ǟ ǘ ی ی ʪ ی ğ ʪ ی ی Ȫی ی ی ʪی ی Ȫی ی ی ʪ ی ی ی Ә ی ی ی ی ی ی یٰ ی ی Ә ی ی ی ی ی ی۔

ی Ә ی Prayer

Ә ی ی ی یѓ ۔ ی јی یјی Ә ی ی ј ی ی ی ی ی Prayer ی Ә ی ی Ȫی ی ی ی ȍ ǘ یی ی یی ییٰ ی یǘ ğ Ț ی ی ȍ ʪ ی јی ی Ȫی Ȫی ȍ ی ی ȍ ی ی یی ǁ ی ȍ ǘی ی Ә ی یҡ ǁی ی ی ȍ 䘪 ј یӓ یی ییٰ ȍ ی ی 䘪 ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی ی ȍ ی ی ی Ȫی ی Ȫی ۔

ی Ә ی

ی ی ی یǟ ی ی ی ی ی ی ᚘ ᚘ ی ᚘی ᚘی ی ی ی ی ی 抡 ی ی ی ʓ ی Ҙ ی یی ی ی ی ی Ҙ ی یی ی ی ی ی ǘ ی Ϙ ی ی ی ᚘی ی ᚘی ی ی ی ی ی ی Dressی ی ی ی Ә ی ی ǁ ی ی ۔ ی ی ی یی ی ᚘ ی ی ی ی ی ۔ ی Ә ی ᚘی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی Ț ی یی ی ی Dating Picnic ی ی ی یǟ ʘ ی ی ی ᚘ ی ᚘی ی ی ی یی یی Ә ϐی ی ی ᚘ ᚘی с ᚘی ی ϐی ̚ ی ی ϐی ی ی ȍ ی یی ی ی ǘ ʘ ی ی ی ᚘی ی ᚘی ᚘی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی Ԙ ۔ Ȫی ی ی ی ی ی ی Ә ی ی ی ی ی ǘ ی ی Ԙ : (۱) ȍی ی ᚘی LKGی ی ی Tenth Standard ی ǁ ј ۔ (۲) Ә ی ی ی۔ (۳) Әъ ی ǡ ی ȍی ᚘی Ț Әъ Skirt Ț Әъ ی یی ᚘی ی ی Țی یǟ ی ǘ یǡ ی ی ی Ә ی ی Ȫی ی ᚘی ی ی ی ی ۔ ی ǁ یی ی ی ی ی ی یی ی یی ی ی Ȫی ی ی یی ی ی ی ی Ȫی ی Ȫی ̪ ی ی ی ی Ȫی ̪ǡ ̪ ی ی Actionی Ȫی ی ۔

ی یی Co-Education

ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ی Tv-Film Dance Programme ی Generation Class ی Class ی ی Ț Әی ی یی Co-Education یی ی ʪ ʪ ی Ә ی Ә Ә ۔ ی  Ә ی с ی  ی ᚘ ᚘیǟ ی ی Ә ی ی۔

ی یی Syllabus

ی ی ی ی ی ی ی Positive ۔ ی Negative ی ی ی ی ی یǘ ی ی ی ی ی ی ی ȡ ی یǐی ۔ یی ی Ȫی ی ی یی ی یی ی ی ی ی ی Ȫی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ۔

ی ی یی ی Ә ۔ ǟ ی ی ی ј ی ی ی ی ۔ یی ی یی III Class ی یǟ И ی ǘ ی ی ۔

یی ی ی ی ᘚ یی ᘚیǟ ی ی ی ǚی ی ی ی ی ᘚ ی ǁ ی ی ی ǁ ی ǘ ǚی ᘚ ی ی ј ی ی ی ی ی ی ی ی Ә ی ǟ ی ی یǐی ۔ ǐ ی Student ی ی ی ی ی یی ژ ی ̘ ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ʪی یی ی Ә ی ی ی ј ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی И ی ʪی یǟ И ی ی ی ی ی ی ی ی۔

***