اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
تدوینِ قرآن مجید ایک تحقیقی جائزہ
: مولانا اشتیاق احمد قاسمی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ 7 ، جلد: 95 ‏، شعبان 1432 ہجری مطابق جولائى 2011ء
: | تاریخ اسلامی | | قرآنیات وعلوم القرآن |
ی ی ی یی

ی ی ی یی

: ی ی

 

یϓ یٰ ی ی ی ی ﷺ ی ی ʘ ی ی ی ϐی ی ی ʪǡ ی ی ی ی ی ی ی ј ی ј ʘ ی ی ی ی یی Ȫی Ә ۔ ʘ ی یٰ ی ی ی ی ی یǡ ی ی ی ی ی ی : یی ی یی ( )

(:) ی ی Ә ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ʘ ǁی ǡ یٰ ی ی ی ی ی ̐ Ț ی ی: ( ۹)

(:) ی И ( ی) ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی Ȫی یٰ ی ی : ی ی () ی ی (Ȫی) ۔

ی ʪ ʪ ǡ Ȫی ی ی Ȫی یی ی ی ی ی ی ʪی ی ی ی Ǻ ﷺ ی ی ј ی ʘ ی Ǻ ی  ﷺ ی ی Ԙ ی Ԙ ʪǡ ǟ! ی ی ی  ی ی ᘪ ی ʪ ی ی ی ᘪ ʪ ی ی ᘪ ǡ  ی ی ٴ ј ی ʪǡ ی ی ی ᘪ ی ʪی ی ی ی ی ی ی ی ʪی ی ʪی ی ᘪی ی ʪی ی Ԙ ی ی ی ی ی ی ʪی:

ی ی ی ی ۔ ( ۲ ۳۸۴ ی ۴۳)

(:) ی ی ی ی ᘪ ʪǺ ی ی ̐ ی ʪ۔

Ș ی ی ی Ԙ ی ی ی ی ی ی ی ј ییǺ ی ی۔ ʘ ی ی ۔

ی ی

ی ی ᘪ ѓ ی ی ی ٓ ی ی ی ی ی ی ی ی ٰی ی ی ʡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ی ی یٰ ی ی ی:

ی ی ۔ (ی )

(:) ی  یی ی ی Ϫ Ә ۔

ی ی ی ی ی ی ی یی ی ʘ ی ǁی ی ٴ ی ی ǁ ی ی ѡ ی ی ѡ ی ٰی یǡ ی ی ی ٰی ی یǡ ی ی Ә : ی ی ی ی ʪی ی ی ی ی : (۲/۷۴۵)۔

ј ی ی ی ی ی  ی ی ی ی ʪ ǘ یٰ ی: ی ۔۱۷) (:) ی ی ی ی ی ی ǁی ј یی ( ی ) ی ی ی ۔

ی ی ʪ ی ј ی ی ی ی ی (ᘪ) Ȫی یǡ ʪ ی ی ی ی ʪ:

ݘ ی ی ی ی: ٰ یИ ی ۔ ( ۴۸ ی ۲۷)۔

(:) ﷺ Ȫی ی ی ی (ی) ᘪ ʪ ی ی : ی ی ᘪ ی ǟ ǟ یی ی۔

ی یǟ ʘ : ی ی ی ی ی ٰ ی ۔ (۷/۱۵۷) یی ی ی ی ی ᘪ ʪ۔

ی ی ی ی ی Ȫی  ی ی ی: ی ۔( ۲/۴۰) یی ی ی ˜ ̪ (ǟ ی ǟ ̐ ј ) ͘ ی۔

ی ј ی ی ی ᘪ Ȫی ʪ ᘪ Ȫی ی ʪ ǐ ی ی ی ی ʪ: ی ۔( ۱/۶۰) ی ᘪی ی ی  ی ی ǁ ی ʪ۔

ٴ ی ی Ȫی  ی ی ǘ ᘪ  ی ی ʪ ٴ ј ی ی ی ᘪی ی ی ʪی ی ᘪ ʪ۔

ی ی ی ی ی ʪی С ی ی ی ی ی ی ѐ ʪی ی ی Ȫی ی ی ی ʪی ی ی Ȫی ʪ ی یٰ ی ʪǡ ی Г ی ی ی Ȫی ʪی ی Ț ی ی ی ̐ ی ʪ ی ᘪ ی ی Ȫی ̪ ی ی ᘪ ی ʪ۔ (ی ی ۴۹)

ی ی ی Ȫی ی یی یی ی ی ی ی ی ی ʪی ǘ ʘ ј Ә۔ (ی ۳۱) ی ی ی ی یی ی ی:

() ی ʪ ی ی ی () ی یǡ ی Ә ی۔

() 䏪 ی ی ی () Ȫی ᘪ یǡ 䏪 ی ی ی Ǎی ی ی ʪ۔

() ی ی э () Ȫی ی ᘪ ʪǡ ی ی ی ʪ ᘪ ی ی ی ی ʪ ی ی Țی ʪی۔

() Ȫی ی ᘪی ی ʪی۔

() Ȫی ی ʪ۔

() ی ی ی ̚ (ی) ̚ ی Ȫی ی ی ی ʪی۔

() ی Ȫی И ی ۔ ( ی ۹/۱۷)

ی ی ی

ی ی ی ی ی ی یی یی ی ی ی ی یٰ ͘ ی ᘪیǡ Ȫی ی ی ی ᘪ ی ʘ ی ۔

ی ی ی ( ۴۳) Ȫی ی یʡ Ȫی یی Ȫی ی ی Ԙ ی ی ی ی ʪ ی ی Ȫی ͘ ǟ ǟ ј یی ی ی  ی ی : Ǫ ۴۹ ی ۹/۲۷) (:) ǟ ᘪ!

ی ی ی

ی ی ی ی ʪ ی ی ᘪ ی ʪ ᘪ ʪ Ȫی ی ʪ ǁ ی ʪ ی  ی ی ی ᘪی ی Ԙ ی Ȫی ʪǺ ی ی ی ʪǡ ی ᘪ ʪ۔

ٴ ی ᘪ ʪ ی ی ی ᘪ ی ʪ ی ی ی ј ی ʪ ٴ ј ی ی ٴ ʪǡ Ȫی ʪ ی یی ʪی ᘪ ᘪ ی ʪی ی ی ی ی :

(۱) ی ی ی ی : ی ی ی ی ی ی ʪ ʪ ی ǘ ی ی ی ʪ ی ʪǡ ی ی ی ᘪی ی ʪی۔ ( ی ۱/ ۱۲۳ ی )

(۲) ی ی ϓ ی ی ی ی ی : ی ی (ᘪ ی) ی ی ی ی ʪ۔ (ی ی ۱/۴۱۹)

(۳) Ș ی ی ی ی ی ی ی ی ʪ : ی Ȫی ᘪی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ᘪی ی ǟ ( ۱/۷۷)

И ی ی ی ی ی ی ٴ ی ᘪی ی ʪی ی Ȫی ᘪی ی Ԙ ی ʪ۔

یی ی ی ی

ی ی ی ی: Ș ی Șѡ ۔ ( ۱/۷۶)

(:) ی ی ی ی Șی ی یٰ Ș ی ی ی ی (ی ) ی۔

ј ی ی ی ی ی ᘪ ʪǡ ʪ Ș ی ی ی ی ی ی ی ᘪ ی ی ی ͘ی ی یǺ ی ی ٴ ی ی ی ی۔

ی ی ͘ ی ی ʪ ʪ ͘ ǁ ʪ ی ǁی ی ی ǘ ی ȍ ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی :

ی ی ǘ ی Ȫیǡ ی ǟ Ȫی ʪ Ș ̪ : Ȫی ˜ ̪ : ی ی ی ی Țی ی ی ǐ ی ی Ȫی ی ی ̪ ی ی ی Ț ǁی !

ٰ یی ی  ی ͘ ی ی : ی ی ی ی ی ی ی : ! ی ̪ ی یǟ ʘ ̪ Ȫی یǡ یی Ȫی ی ی !

ی ی ۔(:) ی ̪ ی ی ی ی ϐی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ј !

ی ی ی : ی ! ǐ ی ̪ ǚ ͘ ی ̪ Ԙ ǡ ǡ ی Ȫی :  ی ی ی ی ی ی ی ʪǿ Ș ی : ی ی Ș یی یǟ ʘ یٰ ی ی ی یǡ ی Ș ی ی ʪǺ ی ی 柡 ʪ ی ی ی ی ی ј یǺ یǟ ʘ ی ی ی ʘ ی ی ی ی ی ی ی یǡ ی ی ی ی ی یʪ (ی ی ۲/ ۷۴۵ ۷۴۶)

ی ی یٴ

Ș ی ی ʪ Ȫی ٴ ی ی ی ی ʪی ǐ ی ǁ ی ᘪ ی ی ٴ ǘ ј ی Ȫی ی ᘪ Ә ʪǡ ی ﷺ ی ᘪی ی ی Ȫی ی ᘪ Ә ʪǺ ی Ș ی ͘ یǡ Ȫی ی ی Ȫی ی ʪ ی۔ ی ی :

Ȫی ی ی ی ᘪی ی! ( ی۹/۱۷) ی ᘪی ی ی ی ی ی ʪی ی ی ی ʪی:

ی ی ی ی Ǫ۔ ( ۱/۷۷)

(:) ی Ȫی ی ی ʘ ی ی ʪی ʘ ی ی ( ی ی ی ی ᘪی ی یی  ی ی ی ی ی ی ی ی ٰی )۔

ی ی ی Ȫی ی јی ی:

۱۔ ی ǁی ی ی ی ʪ۔

۲۔ Ș ی ͘ ی ʪ :  ی ی ی  ی ی ی ʪ  ᘪ یی! ( ی ۹/۱۷ ۱/۷۷)

ﷺ یǟ ی ی ی ʪی ی ی ی ی ᘪ ی:) ی ی ی ی ی ی ۔ ( ی ۹/۱۷ ۱/۷۷)

(:) ی ʪ : ی ǘ ی ی ی ᘪی ی ی ی ᘪ ᘪ ۔

ی ی ی Ȫی ᘪی : یǟ Ȫی ی ی ʪی : ی ی ی ᘪی ی ی () ی ( ی ۹/ ۱۷ ۱/۷۷)

۳۔ ᘪ ٴ ᘪ ی Ǻ ǘ ی ( јی ۱/۲۳۸)

ی ی ʪ یϓ ی ی یǡ ٴ  ی ی : ی ی ٴ ѓ јǺی ی یی ی ی ی ǡ ی ی ݓ ٴ ی۔ ( ۱/۷۷)

ی ی ی Ș ی ʘ ǡ ǡ ی Ȫی ی ی јǐیǡ ی ی ی ی ی ی ی ʪ۔

ٴ ی ی ی

ٴ Ȫی ی ᘪ ʪǺ ی ی Ș ی ی ʪǡ ی ʪ ی ٴ ی ʪǡ ی ی ی ی:

۱ ᘪ ی ʪǺ ی ی ی ی ʪی ј ی ی ی ʪی ( ی ۹/۲۲)

۲ ی ʪ ی ۔ ( ۱/۲۴۶ ۲۴۷)

۳ ی یی ی ᘪ ی ʪ۔ (ی # ۴۳)

۴ ی ی ᘪی ی ʪی ی ی ی ʪی۔

۵ ᘪ ی ʪ ی ی ی یޓ ی ǘ ی ی Ә ( ی ی ی ۱۸۶)

۶ ی ی ی ی ی ی ᘪ ѡ ی ی ی ی ی ʪǡ ی ͘ ی ی یǡ ی ی ی ی ʪǡ (ی ۴۰)

ی ی ۔ ( ۱/۸۳)

(:) ( ی ی ی ی ی ی ی ʪ) ی (ی ی) ᘪی ی ʪی ( Ș ͘ ) (ی ) ی ̐ (ی ) یǡ ی Ϫǐ ی ی ی ی۔

ی ی ی Ș ی ی ǡ ی ی ǡ ی Ȫی ی (ی )  ی یی ٴی ی ј (ی ی ۲/۷۴۶)

ی ی ی ی ی

Ș ی ی Ț ی ی ی Ț ی ی ی یی ی ی ی ی ʪǡ ی Ș ȍ یǡ ی ی ی :

ی ی ی ی ی یی ʪ ی Ȫی ی ی ʪی ( ) ی ی ی ی یǡ И ی ی ی ǁ ǁ ی ی ی ی ᘪ ʪ ی ی یǺ ی ی ی ʘی ی ی ٴ ی ی Ș ی ی ی ی یǡ ј یǺ ǘ ی ̚ ی (ی ی: ی ۴۴ ۵۴ ی ۷/۹۴۹۵ ی)

ی ی

ی ی ی Ș ی ی ی ی ی ی ј  ǁ ی ǟ Ȫی یǡ ی ی ی یی ʪ ی ی ی ᘪ ͘ یǡ یی ی ی یѡ ی ی ʪ ی ی ی ی ی۔

ی ی ی Ȫی ی ی ʪی  ǐ ی ̐ ی ی ی ᘪی ی ی ی ی ی ( ی ۹/۲۲)۔

ی : ی ی ی Ȫی ی ǡ ǟ! ٴ ی ی ʓ ی ی ی ɓ ᘪ ی ʪی ی ی ʓ ᘪ ʪ ی ی ی  ی ʓ ᘪ ͘ ی۔ (ی ی یی: ی ی ۲/۴۴۱۴۴۲)۔

И ʓ ی ј ʪ Ȫی ʪ ی ی ʪǡ ی ی ی ی ی ʪǡ ی И ی ȡ ی ѡ ی ͡ ی ی И ی۔ ( ی ۹/۲۳)۔

ی ی ی ی ی

۱۔ Ș ی ی ی ی ʪǡ ی ی ی ᘪی ی ʪی ی ی ی ی ی ی ی ی ᘪی۔ ( ی ۹/۲۲)۔

۲۔ ی ی ی ᘪ ی ʘ ی ی۔ ( ۱/۲۵۳)

۳۔ ی ی ٴ ی ی ی ʪǡ ی ی ی ʪ Ș ی ی ی ی ی ی ʪǡ ی ʪ ی ی ی ی ی ی ی Ș ی ی ی ی ی ʪǺ ی ی ی یی ٴ ʪی ی ی ی ʪ ی ی ی ۔ ( ۱۹۱)

ی ی ی ی

ی ی ی ی ی ی ی ʪ یی ی ۔ ( ی ۹/۲۴) ی ی ʪ ی ی ی ј یǡ ی ی ی ی ی ی ј Ȫی ی یǡ ی ی ی ی ۔ ( ی۹/۲۵)۔

ی ی

ی ی ٴ ی ͘ ی ( ی ۹/۱۳) ǘ ی ی ی ی ی ۔

ٴ ی ی ی ی ۔

یی

ی ی ٴی Ș ی ی ǁی ی ʪ ( ی ۹/۱۹) ی ی ی ј ǁ ی۔ ( ی۱۳۹)۔

 

--------------------------------------

7 : 95 1432 ی 2011