اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
بیس رکعات تراویح جمہور امت کے نزدیک سنت
: مولانا محمد شفیع قاسمی‏،بھٹكلی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ 7 ، جلد: 95 ‏، شعبان 1432 ہجری مطابق جولائى 2011ء
: | فقہی احکام ومسائل | | اجتماع ومعاشرت | | حالات حاضرہ |
ی ј ی ی

ی ј ی ی

: ی Ȫی ی ی ѡ ϡ Ȫ

 

ј ی ﷺ ی ی ʪ ۔ ʘ Ȫ ی Ȫی  ﷺ ʪ ی ۔ ی ی ی ۔ Ȫی Ȫی  ﷺ ی Ȫی  ﷺ  ی (ی ) ۔

ј ی ﷺ ی ی ʪ

(۱) ی : (ی ) : ی ی ی ی ی ی ی ی ی : ی ی ی ی ی ی ی ی ﴿ی ی۷۳۱ ی ۱۸۶۲﴾

: ی ی ﷺ ј ی ی ی ی ی ی ی 昍 Ȫی  ﷺ ی ی ﷺ ǡ  (ی ) ی ی : ̪ ǡ ! ǁ ǁ ی ی ی ی ۔

(۲) ی : یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی : ی ی ی ی ﴿ی ی۷۲۹

: ۔ ی ی ی ﷺی ǁ ی ҁ ʪ ی یэی ʪی ﷺ ی ی  ی ҁ ی Ǎэ ۔ی Ȫی ی ҁ ۔ یی ۔ ﷺ ǟ ی ی۔ И  ﷺ ی:̪ ǘ ی ی ی ۔

(۳) : یی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی : ی ی ی ی (ی) ﴿ی :۱/۳۵۲

: ی ﷺ ј ی ی ʪ ی  ﷺ ی Ȫی   ی ی ی ی ی ﷺ ی ی   ﷺ ی : ǟ ی ی ی ۔

(۴) ی ی ی ی ی ی ی ی Ø ی ی ﴿ ۲۶۳۵۰

:۔ ی ی ی ј ی ی ی ی یǍی ی ی ی ǘ ʪ۔ Ȫی یǡ یǍ ی ی یǘ ی یǘ۔

ﷺ ʪ ی

ј ی ی ی И ی ی ﷺ ی ی ی ʪ ی ʪ۔ Ȫی Ȫی ʪ Ȫی ی ۔ ی ی ۲۱۲۲ ۲۳۲۴ ی ی И ی ی ۲۳ ۲۵ ۲۷ی ی ی И ی ی یی ی ی И ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی ی۔ ․

(۱) : ی ی ê ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی یǡ یی ی ی ی ﴿ی ۱۰ ی﴾

: ی ﷺ ۲۱ی ()ی 搪 ی ی ʘ ی ی۲۲ی Ϫی ʘ ی ی۲۳ ی ʘ ی ی ۲۴ی ͘ یсی ی ی ی ی۔

(۲) ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ǫ ی ی ی () ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی (ی ی ی) ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی (ی ی ê ی : ! ) ی ی ی ی Ъ ی ی ی ی ی ی ! ی یʘ﴿۱۲۵۴۹ ی۴۴۲ یی ی۹۷۲ ی ی ۲۲۰۵ ی ۱۳۲۷ ی: ی ی ﴾

:۔ ی ی ј ی ی ﷺ ی ʘ ی۔ی(۲۲) ј ی јی Ҙ  ﷺ یǘ ی ی یی ی ʪ ی ۔ی۲۳ی ʪی ﷺ ی ʘ ی ی۲۴ی ی ی ی Ȫی ی ǡ۲۴ی ј ﷺ یǡ ی ی یی ی ʪ ی  ﷺ ʘ ی ی ۲۶ی ی Ȫی ی ی Ȫی ی ǡ۲۶ی ﷺ ی : ی ی یی ی ʪ ی ۲۷ی Ȫی ی ی ی ی (ی ) ی ݘ ی ۔ی 捪ǘ ͓ ی یǘ: ی۔

ی:۲۵ی Ϫی ʘ ی ی ی ی ﷺ ! ی ی Ǎ ۔ ﷺ ی: ʪ ی ی ی ی ی ᘪ ۔

(۳) ی ی : ی ی ی: ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ﴿ ی۱۶۰۶ ј ǘ ی ی ی ǘ ی ی ی ی Ъی ی ﴾

: ی ی ی ی ی ј ( ) ј ی ۲۳ی ﷺ ʪ ی ی ی ʘ ی ی ۲۵ی Ϫی ʘ ی ی ۲۷ی ی ʘ ی ی ǘ ی ی ۔

(۴) ی ی ی ی یٰ ی ی ݘ ی ی ی ͡ : ی ی یی ی ی ی ی ی ﴿ ۲۴۸ ی ۱۸۱۹ ی۱۶۰۴

: ﷺی ی ی ی ی ی ی ﷺی ی ҁ ʪ  ʪ ی Ȫی ҁ ی Ȫی یی ǡ یی یǍʪی ﷺ ی ی ی  ی: ̪ ʪǡی ی ی یǡ ̪ ی ǘ ی ی ی۔ ی ی ی ی ј ʪ۔

(۵) Ԫ ی ی ی ی ی ی ی ǡ Ø ی ê ی ی ی ê ی ͡ یٰ یٰ : ی ی ٰی ی ی ی ی ی ٰ ﴿ی ی۹۲۴ ی ۱۸۲۰ ی ی ۲۲۰۷ ی ۲۵۴۳ ی ۸۲۷

: ( ی)ی ی ̪ ǘ ̪ ی یǘ ی ی ﷺ ǁ ی ҁی ʪ Ȫی ی ی Ǎэ ی ی  ﷺ ʪ ҁی ی ی эǡیی ی  ﷺ ی ҁی۔ʪی Ȫѐی  ﷺ ی ی یǟ ʘ ی۔ ﷺ ی ی ی ی ی ی ی ی ̪ ی ʪیی ̪ ǘ ی (ی) ی Ә ﷺ ی ʘ ی ی( ی эی ʪ) ی ی۔

ی ی ﷺ ј ی ی ی ۔ ی ʪ ۲ ی ی۔ ﷺ ۹ ی ی ۔ Ȫی ی ی Ȫی ی ی ʪ یȪی ʪی ی јی ی ی ی ی ӘИی ی ی ј ی ی ی ј ی ی ی۔ی ی ی ی ی ی ی ی(۲۰)ј ی ۔

(۱) ی ی ی : ی یی ی : ی ی یǡ ی ی : ی یٴی! ی ی : ٰ یٰ ی

﴿ ی ی۱۱۶۱

: ی ۹۰)ی ی ی ی ی ٴی ی ̪ ј ی ی ͘ ی ی ی ј ی ی (ی ی ) ی ی Ә ی ی ی ٴ ی ی : ی ی ٴی ! ی یی ی ͘ Ȫی ʘ ی (یی ی) ی :ی 柺 ی یی ( ی ) ی(۲۰) ј ی ی ۔

(۲) ی یڡ : ی یی ی یɡ ی ی ﴿ ی ی ۷۷۶۶ ی ی Ȫی ۱۷۹۰ ی﴾

: ی ی ۱۳۰ ) ی ی ј ی ی (۲۰)ј ی ی (۳)ј ی ی ʪ ۔

(۳) یی : ی ی ڪ ی Ԫ ی јɡ ی ی ﴿ ۲۸۲۵ ی ی یی ﴾

: یی (ی۹۱) ی یی ی ј ی ی ی ی(۲۰) ј ی ʪ ی ی ی ی ǘ ʪ۔

(۴) : ی ی јɡ ی ی﴿ ی ی۵۳ ی ی ﴾

: ی۲۱ ۱۱۰) ی ی ј ی ی(۲۰) ј ی ʪ یی ی ی ی یی ј ʪ۔

(۵) Ǫی ی ی ی ﴿ی ی۲۰۹ ی﴾

: ی ی۵۰ ۹۶) ی ( ی) ј ی ی (۲۰)ј ی ʪ۔

(۶) ی : ی ی Ԫ ی ј ﴿ ۴۹ ی ی ۷۷۷۰ ی ی ی ی۱/۴۳

: ی ۱۱۴) ی ј ی ی ی (۲۰) ј ی ی(۳) ј ʪ۔

(۷) ی ی : Ԫ ی Ԫ ݘ یٴ ٰ ی Șɡ ی ی ی ݘ ی Ȫ ی јɡ ی ی ی ی ی ﴿ ی ی۵۰ ی ی ی ی۱/۲۱ ی ǘ۳۶/۱۳

: ی ی۱۳۹ ƪ) ی (۶۱ ) ی یǘ Ș ی ی ј ی ی ј ی یǘ ʪ۔ ǘ ʪ ی یǘ ʪ۔

ی(۲۰) ј ی ј ی ی ی Š ј ی ی۔ Ȫی Ϫ ی ی Ȫی Ϫ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ј ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی یی ی Șی یی ی ی ی یی ی Ҙی ی ی ی یی یی ییѪ ی (۲۰) ی ی (۲۰) ј ی ی۔

ی ј Š ј ی ی ی

ی Š(۸) ј ی ی(۲۰) ј ی ی ی ی ј ی ی ی Š ј ی ی ی ی ی ی ی ی

﴿۱﴾ ی ǘی ی ی ی ی ی ј ی И ѡی۔ ی ی ی ی ی ј Иی ی ی ی Š ј ј ی ʪ ی (۱۳)ј И۔ ی ی ی ی (۹)ј ی ʪ И۔ ی ی ی یی ی ј ی ی ی۔ی ی ی ی ј Ǻٰ ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی Ȫی ی ی ی ј ی ی ی ی ی ی ی ј (۱۲)ј И۔ی ی ی (۱۷)ј И۔( ۴۷۱۰) ٰ ی ی ی ی ی ی ی ј ј ی ی ј ی ۔

(۲) ی ǘی ی ی ی۔ ǘ  ﷺ NJ ʪ ی ی ﷺ ی ی ی ʪیǘ ی ی ی ی ی (یی ј ی ی ʪ)ی ی ی ی ی ی ٰ ی ی ی ی ۔

(۳) ی ی  ی ǘ یǡ ی ی ی ی ǘی ҁ И ٰ ی(۱۱) ј ی ی ی ǡ ی (۲۰)ј ی ی ی ی ی ǘی ی ی ۔

(۴) ی ی (۱۱)ј ی ی یی (ی ی ʪ) یӘ ی ی ی ی ی (ی ۱۷۷۳) ی (۹)ј с ј ی И۔

﴿﴾ ی ی ی ﷺ Š ј И ی ی ی ј ی ی ی ی ی (۱) ی ی ρی ی ۔(۲)ی ی ی ی ی ی ی(۲۴)ј ی ј И۔ (۳) ی ی ی ی И ی И ی ۔ ٰ ی ی ј ی ی ی ی ۔(۴) ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ۔  ﷺ јی ی 柡 ی ی ی ی  ҁ с ۔ی ﷺ ی ی  ی  ﷺ ʪ ی ی ی ۔ Ә یی ی ۔ ۔ ی ی ј ی ی۔

ی ﷺ ј ی ی (۲۰) ј ی ی ј ی ۔ (ǐэ ی ی ی ی ی ј یǐی ی ی ی ǘ Ә یјی۔ ی ی یی ی ی Ȫی ی ی ی ۔) ی ی ی ی ﷺ ј ی ی(۲۴)ј ی ј ی Ȫی ی(۲۰) ј ی ٰ ی ǘ ی (۲۰) ј ی Š (۸)ј ی ی ی ی ی ی ی ј ۔

ٰ

(یی ی ی ی ی ی Ә )۔

# # #

-----------------------------------------

7 : 95 1432 ی 2011