اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
(۲) جنت کا راہی شہید اسلام حضرت مولانا مفتی سعید احمد جلالپوری شہید . سیر ت و کردار
: مولانا زبیر احمد صدیقی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
شمارہ 7 ، جلد: 94 ، رجب- شعبان 1431 ہجری مطابق جولائی 2010 ء
: | شخصیات اور سوانحی خاکے |
ی

7 : 94 - 1431 ی ی 2010

ی

ی ی ی ی ی . ی

(۲)

: () ی یی

ی ()

 

ی

ی ی یی ی ی ʪی ی ی (۷۲) ی ی ʪ یی (۷۳) ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی  ی ی ی ی ی ی ی ی۔ یی ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ј ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ǁ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یʡ ǘ ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ݘ ʪ ی ǁ ǘ ʪǡ ی ی ʪ۔ ی ʪ۔ ی ǁ ی ی Ϫیی ی ی ی ʡ ی ی ی ی ʡ ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی Ț ی ی ǘ Ċ ۔

ی ی ی ی ̪ ʪ ʪ ی ی ی ی ی ی ی 柡 ی ی ۔

ی Ȫی ی ی ʪی ی ی  ѐ ʪ۔ ی ی ѓ ی ی یی یی ǘ ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی Ә Ȫی یی ی ی Ț ј ǚی ی ی ی ی ͘ ی ی ی ی ی ی ی ی Ț ی ی Ȫی ی ݘ ی ʪ۔ ی ۱۰/ی ۲۰۱۰ ی ی یٰ ی ی ی ی ی ی ʐ ی ǁی یی ی یǡ ی ی ی ی ی ی Ӂی ʐ ǘ ی یی Ә ی ی ی ی ٴ ۔

ی ٴ ی ی ی ̪ ی ی ی ǘ ی۔ ی ی ی ی ی ǁ ی ی یс ۔ Ș یی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ʪی ʪ۔ ی ۔ ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی ǘ ی ی ی یی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی۔ ی ی یی ی ǁ ی ǁ ی ٴ ۔ ی ی ی ی ی ̪ ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ http://www.youtube.com/user/brasstackspk#p /u/12/8Ou5MFt8GuA ی ی ی یǟ ی ی ی ی ی ی ǁ  ی ی ی ی ۔ ی ی ی ǁی ی ی ʪ ǁ ی ی ۔

ی

ی ی ی ǁی ی ی ʪ ǘی ی ی ʪ۔ ی یٰ ʪ یٴ ی Ȫی ی ʪ۔ ی یی ی ی ی ۔ ی ی  ی ی ی ی یٰ ی ی :

ʘ یٴ یݡ ی ٰی ޅ(ی ی ی ۵۷۔ ۵۸ ی)

ی ی ی ی Ȫی ʘ یی ̪ ǁ ʪ۔ ی ی ʪ ی ی ʪ۔ ی ј ژ ی䘚 ی یǡ ی ی ی ی ی یǡ ی یǡ ی ی ی ی یǡ ی ی ی э NJیǡ ی یی ی ی ی۔ یјی ی ۔ ʪ۔ ǟ ʘ ی ۔

ǘ Ȫ  ی ی ی  ǁ ی ی   ی Ȫی یی Ȫی ی ی۔ ی ۔

ی ی ی ی ǟ ی柡 Әی柡 یی ی柡 柡 ی ʪ ǟ ی Ȫی ʪ۔ ی ј ی Ҙٰɡ ʡ ی ی ̐ э ی ی ǁ یی ی ی э ی Ȫی ی ۔

ی ǁ ǘ ی ی ʪ э ی ǁی ی ی ی۔ یٰ ۔

ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی Ȫی ی یٰ ی ی ی ʪ۔ ی ی یی ی ی ی ی ǁ ی ی ی И ی ی ی:

۱۔ ی ی Ǎی:  ی ʐی ی ی ی ϐی Ȫ ǁ ی ی ǁی ی ی۔

۲۔ ی Ǎی

۳۔ ۔ ی Ǎی

۴۔ ی یی ی Ǎی

۵۔ ی Ǎی

۶۔ ј یٰ ی

۷۔ ј یٰ ی

ی ј یٰ ی ی ʘ ی ی ʪی۔ ی Ȫی ی ʪی Ș 2 ʪǡ ی сی ی ј ی ی ٴ ی ی ی ٴ ی ی ی ی ی ی ی ۳۳ ی ی ۔

۸۔ ј یٰ یی ی

۹۔ ј یٰ ی ی

 ǁ ی ğ Ȫ ی ی ǁ ی ی ی  Ȫی ی ی ی Ȫی сی ۔

ی ی䘚 یی ی یی ی یی ی ی Ȫی ی ی ۔

ی ی

ی ی ی یٰ ی ی ی ʪ۔  ϐی Ȫ ی ی۔ ی ی  ǁ ی Ȫ ی یѡ ی ϡ Ǎی ی ۔  یی ی ی ی۔  یٰ ی ی ییٰ ی ʪ۔  ی ی ی یʡ ʡ 䐡 ی ی ی ی ی ۔ ی ی  ی ی Ș ی۔ ی  ی ی ی ی ۵ ی ی ی ی ۳ی ی ա ی ی ی  ۱۰ ی ی۔  یٰ ی ی ی ʪی۔  ی ی ی ی ی ی  ی ی ǡ ʘ ی ۔  ی ی ی ی۔ ی ی  ی ی ی ی ی۔ ی ʪ  ʪ ی۔ ʡ ʪ  ی یی ی ی ی ی Ȫی ʪ۔  ǁی ی ی ی ی۔ ͘ ی ی ǡ یی ی۔ ی یی ی ی ی ی یی ی ی۔

 ی ی  ی ی Ϫیی ی ی ی  ی ی ی ی ی ی ی ی۔

ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی۔  ی ی ی ᘡ ی ǘ ی ی ی۔ یی ی ی ی ی  ی ی ی ǚ ی ʪی۔ ی ی Ȫی ی ی ی NJ۔  ی ی ی ی ی ی ی۔  Ϫی ی ی ی۔  Ȫی ی ǁ یی یی ی ی ǁ ʪ Ȫ Ә ی ی یی ǁ  یٰ ی یی ی ۔

ی ی ی یٰ ی ی ۔ ۸/ی ی ѡ ۹/ی یی ی ۱۰ ی ی ی ј ی۔  ی ی ی ۔  ʪ ی ی ǡ ی ی Ȫی ی۔ Ȫی ǁ ۔ ی Ȫی И ی ی Ȫی ی ی ʪ ی ی ی ی ی ی۔  ی ی ی۔ ی ی ی۔ ی ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی 捪ǡ Ȫی Ϫیی ی ǟ ی  یǟ ʪ ی ی ی Ϫیی ی Ȫی  ۔  ۔ Ǎ ̪ ی ی ی ی Ϫیی ی ی ی۔ ی  Ț ی ی ی ʪ یǡ ی Ȫی ی ی ۔

 ی ی Ϫیی ی ی ی ʪǡ ی ی ǁ ی ی ʪ ی Ȫی ϐی ی ی ʪ ی ʪ ی یǡ ی ی ی ǁ ی ۔

ی ی Ț Ȫی ی ی ̪ ی Ϫی ی ی۔ ی ی  ی ی یی ی ی۔ ی ی ی ی ی Ȫǐ یǟ ی ğ

ی Ț Ȫی ی ی ̪ ی یǡ یی ی یی ی ی ̪۔ یٰ ی ی ی ی Ȫی ی ǟ ی یی ǟ ی  ی ی ی۔ ǚی ی ʘ ی ǁی ی یԐی ی۔

ی ǁ Ț ی ی ی 暁 ی یی ʪ Ǎی ی۔ ی ی ی Ț ǐ ی ی ی ی ᘪ ʪǡ ی یی ی ی ی ی ی ی ۱۱/э ۲۰۱۰ یی ٰی ی И ۔ ی ǁ ی ی ی یٰ ی Ȫی ی ǡ ی ی Ӛ ǡ ی ȡ ی ی ی ی ی 捪ǚ ی۔ И یٰ یٰ ی ۔ ی ۔  ی ی ی ۔

ǚ ی یٰ ی ی۔ یٰ ǐ ј ی ی ی ј ی ی ی۔  ʪ ی ی ی ی ی Ȫی ی۔ ی ј ٴ ۔ (Ԙٰ) ی Ρ ј ی۔ یٰ

ی

ی ǁ یی 柡 یݡ ی یی ʪ ǁ ی ǁی ǘ ی ѐ ی ی یٴ ی یٰ ی ی ی ی۔ ی یǟ ی ی ی Ȫی ی۔ ۔ ی ی ی

***