اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
تقسیم میراث اور اصلاح رسوم
: مفتی ابورفیدہ عارف محمود
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ 5 ‏، جلد: 96 ‏، جمادی الثانیہ 1433 ہجری مطابق مئی 2012ء
: | فقہی احکام ومسائل | | رسوم وبدعات | | تعلیم وتربیت | | اخلاق وآداب |

ی ی

 

: ی ی ی ٴ ی ی ی Ǎی

 

ی ی ј ی ʪ ی ی ʪی ǡ ᚘی јǡیی یğ ǡ Ȫی ʪǡی ی ی ی ی Ȫی ʪ ی ʪ 柡ی یی ȍ ی ی эȪی ی 䘪 ی ʪ۔

ǘ ی ی ی ǟ ј ی ی ی ی یی ی ی Ȫی یی ͘ ی ی ی ی ǘی ی ϐی ی۔

ی

ٴ ی ی ی ی ی ی ʪی ی ی ȓ ʪǡ (یی ی ی ی ی ǡ ی ʪ )ی یٰ (یی ی) ʪǡ ی ʪ ʪ ٴ ی Ȫی ی ی ʪǡ ی ی ی ی ʪی ۔

ی ͘

یٰ ی ͘ی ی ی ǁی ی ی ǁی ͘ ی ٴ ی ی ی ی ی͘ ی ی ͘ ی ǁ ی یی ی ǁی ی ی :

﴿ ی ی ی ی ی ﴾ (:۱۸۰)

: ی ی : ی ی ی Ȫی ј ی ی ی ۔

ی ʪی ی ی (۱:۱۱۵) ی ی ی ی ی ی:

ی ʘ ی ʪ ی ͘ ʪ ј ی ʘ ǁ ی ̪ ʪǡ ی ʪǡ ی ی ی ͘ (یی ی)․․․․

͘ ی ʪ ی ј ی ی ǡ ی ی ی ی ی ی ی ǡ ی ی ی ٴی ʪ Ȫی یǡیی ی ی ی ی ی ٴ Ȫی ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی:

یی ی یی یی ی (ی ی یǡ ی:۲۵۸۷)

:ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ᘪی ی ۔

ی ی ی ی ی:

ٰی ی ٰی ی ٰی ی ( ی یɡ ی:۲۷۰۱)

: ی ی (یی ی ) ی ǡ ی ǡ ی ی ۔

ی ی ͘ ی ی ی͘ ی ͘ ی ی ی ی Ȫی ی ی ی :

﴿ ی ی ی ﴾(:۷)

: ی Ȫی ()ی ǁ یی ی ی ی Ȫی ی ی ۔

ی ی ی ی ی : ی ی ϐ ی ی ی ییǟ ی Ȫی ی ی Ȫی ʪ ی ی ی یی ی ی یǡ ی ی ی ʪǿ! ی ی ی ی ی یǡ ی ی ی: ǁ ʘ ی ی ی یٰ И ی ی۔

ј ی ی ی ی ٴ ی ی ی ی ی ی ͘ Ȫی یǘ ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ͘ ی ی ی ی Ȫی ی ٰ ј ی э ۔

ی ی ی ی ی ʪ Ȫی یی ی ی ی ی ʪǡ ی یǡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی یی ی یǡ ی ی ی ی ی ѐ ی ˜ ی ی ی ی ی Ȫی ی ǁ ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی یی ͘

یی ی ی ی ی ᚘی ی ی ی ی ﴿یی ی یی․․․․(:۱۱)

: ی ی ی ͘ ی ی ᚘ ᚘی ۔

ی ј ی ی ی ͘ ی ی ی ی ی یی Ȫی ی ǘ ی ی Ȫی ی ǁ Ȫی ی ᚘی Šǟ ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔

ϐی ی ی ی ی

ǁی ϐی ی ی ǁ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی یی ی یی ј ی ی ǐэ ی ی ی ی ی ی ی یٰ ی ی ی ی ی ǘ ی ی Ș ی ی ی یی ی ی ی ̪ ی ی ʪی  ی ی ی ی ی یی ̪ ǡ ̪ ی 捪ǘ ی ǁی ی ǁ ی ی ی ی ی یی ی ․․․․․Γ(ی ی :۴۵۷۷ی 㡘 ֡ : ی ɡ :۴۲۳۱ ی ֡:ی ی :۲۰۹۶)

ی ی ی ͘ ی ی ᚘ ی ᚘی Ȫی ی ۔ Ԙٰ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی с ی یی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی یϪ ی ی ۔

ی !ی !ی ی ی ͘ ی ی ی ی ی ی Ҙٰɡ ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی : ی ی (:۲۵۸) یی ǁ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔

ی ی

ی !  ی ی ی یی یی ᚘ ᚘی ǡ ј ی : یی ی ی ᚘی ی ᚘ ǡ ی ی ی ᘪ ی И یی ی ی ی ᚘ ی ʪᚘی ی ی ʪ ی ی ᚘی ی ی ی ᚘ ᚘی ǡی ی ی ᚘ ی ϐ ی ᚘی یی ᚘی Ȫی ی ǡ ی ی ی ۔

ی ی ͘ ی ی ی : ٰ ی ی ی ی ی ٰی ی ی (یی ی )ј ی ی ی ی ی ی ی (ی) ی یǟ ʘ ی ۔

ی ی ی ی ͘ ی ϡ ی ی ی ی ی ﴿ ٰ ﴾ ی ی ͘ ی ی ی ی ی :﴿ ی ی ٰ ی ٰ ی ی ی ﴾

: ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Țی یی ۔

ی ی ی ͘ ی  ی :﴿ ی ی ی ی ی﴾

: ی ی ی  ی ی ǟ ی ی ی ۔

ی یی ǡی Ȫی ی ǡی ٴ ی ی ی ی ی ی ی ی ᘪ ی ی ͘ ی ی ی ی ی јی ی ʘ ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی: یٰی ی ی ( :۱)

: !(ی) ی Ә Ԙ Ȫ ی یی NJی ۔

ی ی ی ͘ ی Ϫ Ϫ ی ی یǟ ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ј ۔

ی

ǁی ی Ȫی ǘ ی ی ǁی ی ی ی : ی ی ی ی ی ی ی ʪ ی Ȫی ی ی ی یی ی ی ی ی ی: ی ی ! ی یی ی ی یی ی ی ی ǁ ی ی  ی ی ی: ی ی ی : Ϫ ی ی  ی ی ی :ی ی ی:ی ی ی  ی ی ی : ی ی ی Ә ی Ȫی ی : ی ی ی ی یی ǁ ی ی ی ی ی ی ی ی ʪ یی(ی ی :۲۷۴۲)۔

ی ی ی یی柡柡 یی ی ی ی Ț ی ی ی ی ی ی Ӂ ی ǟ! ǐ ǁ ǁی ی ی ی ی ی ۔

ی : ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی Ԙ ی ی ی ۔ی

***

----------------------------------

5 : 96 ی ی 1433 ی ی 2012