اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
حضرت امامِ اعظم ابوحنیفہؒ کے سیاسی افکار
: مفتی امانت علی قاسمی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ 12 ‏، جلد: 97 ‏، صفر 1435 ہجری مطابق دسمبر 2013ء
: | شخصیات اور سوانحی خاکے |
ی ݘ

ی یی ݘ

 

 

: ی ی ی ی

 

ی یی

ی ۸۰ ی ی ۱۵۰ ی ی ۱۳۲ ی ی ͘ ی ʪ ͘ ی ی یρی ی ی ͘ یǡ ی ͘ ی ی ی ی ی ͘ ی ی ی یǟ ی ی ی ͘ ی ی Ԙ ǁی ͘ ی ی ی ی ǚ ی ʪǡ ی ǟ ʪ ʪ ی ی ی ی ی ی ʪ ی ǘ ی ی 昪 ǘ ی ʚی ی ʪǡییϡ ی ی ی ی ی ʪǡ ی ی ʪی ǟ ی۔ ی یϡ ی ኘی ی ی ʪ ǘ ی یی یی ی ی ی Ȫی ǡ ی ی ی ی ی ʪǡ ی ی ی Ț Ț ی یی ی ی ی ی ی ی یǡ ی ی ی ی ی ( ۲۴۸) ͘ ی Ԙ ۔

͘ ی ј ی ی یی ی ی ی ی ͘ ی ی ی یی ͘ ی ی ی ʪ ی ی ʪ ʪ ͘ ʪ ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ʪ  ̪ ی (͘ ۲/۳۴)

ی ʪ ی ͘ ʪ Ȫی ی ǐ ی ی ͘ ی ی ی Ț ʪ ی ی یی یی ͘ ی ی ǁ ی ی ی ی ͘ǟ ی ی ی ͘ ی یی ی ی ی ی ی ی ۔

ǐ ی ی ی ی ی ی Әی ǐ ی ی ی Ǎ ϐ ی ی ی ی Ȫ ی Ә ǁ ی NJ ی ( ی ی یی ϐی ۲۸۶)

ی ͘ ی ی یی

ǁ ی ی ی ی ی ی ʪ ی ͘ ی  ͘ ی ی ʪیǟ  ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی: ی! ǐ ǁی یǟ Țی  ی NJی ی  ی ˜ ی ǡ ǐ ̪ یی ی ǘ ǐ ј ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ͘ ی ͘ ی ی ی ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی ǘ ٴ ی ی ییٰ ی Ț ی ی ی ی ̪ یǘ ی ی ی ی ǁ  ǘ ی Ȫی ی ͘ ǁ یی ی ی Ǻ ی ј ی ʪ ی ǘ ی ی ی ǡ ی ی ی ی Ȫی ی ǟ Ȫی ی ی ی ی ی ی ǐ ٴ Ȫی ی ی Ǻی ی ی ʪ ی ی ی ی ی یی 䘪 ی ʪی ѐ ی ی ی ی ی NJ ی Ϫی ی ی Әی ʪ ی: ی ی ʘ ی ی ی ی یی ǡ ی ی ј ی یϘ Ȫی ǘی ی ی ی ی 柡 ی ی ʪ ی ی ی ی! ̪ ی Ϫی ی ǟ ی ی ی ی ̪ Ȫی 捪 Ӎی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ӡ ǁ ی ی ی ʪǡ ی ʪ ʪǺ ی ͘ ی ʪ یǡ ی ͘ ی۔

ی ی

ی ی ͘ ی ی ی ی ͘ǟ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی NJ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪ ی ی ی  ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ј یی ʪ ی ǁی 䘪 ی ʪǺ ی ǟ ٴ ی ǁی ͘ ی ی یǺ ی یј ی ی یѡ یǡ ی ی ی یی ͘ ی ی ی ی ј ی Ț یی ʪǡ Ϫی Ϫی ǁی ی ی ی Ǎ ی ی ј ی ی ی یی  ی ی ی ی ی ی ی ʪ ͘ ی ͘ ی ی ۔

ی ی ی

ی ی ی ی ی یییٰ ی ʪ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ̪ ʪ ی ͘ ی ی ی ی ی ی ی ʪ ی یǔیٴی ǐ ی ی ی ی یǺ ی ی  ̪ ی ی ی ی ǁ  ی ی ̪ ی ǡȪ ی ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یǐ ی ی Ȫی Ә ʪ ی  ی یی ی ی ی Ә 柿 ( ی ی یی ϐی ۳۷۲)ی  ی ʪ ͘ ی یی ʪ ی ʪ ی ی ی ۳۰ ی ی ی ی ی ی یǿ ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی یی! ی ی: ی ی Ȫی ی ی с ʘیی ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ʪ Ȫی ی یǡ ی ی ی ϐی ی یی ȍ Ә ۔ ( ی ۲۳۷)

ی ی

ی ی ی Țی ی ʪی ی یی ʪ ی ی Țی ǘی ʪ ی ʘی ی Ȫی ی ʪ ی ی ی ʪ ʪ ј ی ی ی ی Ȫی ی ʪ ی ј ی ̪ ی ʪ یی یی ͘ ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ʪ ǐ ͘ ی Ȫی Ȫی ی ǘ ی 捪: ی NJ ی ی ی یی ی ی ی ی 捘ی ی : ی!  ی ی ی یی ی ی ی ʪ ی یی ʐ ی: ی ی ی یی ی ی ی 柿 ی ی ی ی ی ی: یٴی ǐ ی  ی ʪ یی ی ی ی ی  Ǎی ی یی ی ی  Ӂ یǡ Ӂ ی ی ی ʪ Ȫی ǐ  ی ی ی یی ی ی  ʪ ی  ی ی ی یٴی ی ی ی ( ی ۱۷)

И ی ی یǟ Ϙی ی ی ʐی ی : ی ی  ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی:  ǁ ی ی (ی Țی ی ی ی ) ی ј یی ی یٰ یی  ی  ی ٴ (یی ͘ ی ) ͘ ی ۔( ی ی یی ϐی ۳۷۷)

͘

ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی Иی ی Ȫی ی یǡ ی ی ییٰ یٰ ی ی ی ۔ ͘ ͘ ʪ ی ʪی ͘ ǐ ی ی 柡 ی ی ی ی Ә یی ی Иی ی ʪǺ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی  ی ی ʪ  ǐ ی یǘ Ϫ ی ی ی ʪ ی ʪ ی ی ی ʪ ʪ ی ی ی ʪ ی  ʪ ی Ȫی ی ʪ ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȑی ی ی ی ی ی јی ͘ ی ی یҘ ی ʪǘ ی Иی ی ی ǁ ی ی ی ی ی ی јی ی ی ̐ Ӂ ǐیǡ ی ی ʪǺ ی ی ی یǡ ی یǡ ی یی ی Иی ی ی ی Ȫی ی 捘 ʪǺ ی ی ی ی Ȫی ʪ ǐ یی ʪ یی یی ی ͘ ی Ǻ ی ی ی ی Иی ی ی ی ǁی ͘ ȍ ی ی یǡ ی ی ی ی یی ی یǟ Ϙی ی ۔

ٴ

Иی ی ی ѐی ی ʪ ی ی ی ی ʪیی ی ی ʪ ʪ ʪ ی ی ی ی ی ی ی ی ʪی ی ی ǘǚی یǺ ی ی ی ی ی Ϫ ǁ ی ی ی ی ی ی ی یǺ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی: ی ǁ ی ј   Ӂ Ә ̪ ی ی ی ی ی:̪ Ȫ ی ی ǐ ی Ȫی Ȫی   Ȫی ی ی ی ی ̪ ی Ϫی ی ی ٴ ی ی ی ی ی ی ی ی Ǻ ی ی ی ی Әǡ ی ی ی ی یی ی ǐ ̪ ی ی ی ی ی ( ی ۲/۱۷۱)

ی ی ی И ی ی ی ̪ Ә ی ی ی ی ʪی ی ی ٴ ی ی ی ی Ȫی ǐ ی ǁ ͘ Ә ی ی ǁی یی ی ʪǡ ǁ ی ی ی  یی ی ی ی ی ی ٴ ی ی Ȫ ی ی ی ǁ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ә ی ی  ی ی  یی ی ͘ ی ی ȍ ǡ ی ی ی ی ی ǐ ی ی ی یی یǟ ی ی ǐ ی ̪ ǁ ی ی ʘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ʘ ی ʘ ی ی ی ی ی ی ʪ (یی ی ǐ ʪ ی ی ی ی ی ی ( ی ۲/۱۰۰۔ ی ی یی ϐی ۴۹۷) ی ی ʪ یǟ ی ی ی ی ی یǟ ی ۔

***

-----------------------------------

12 : 97 1435 ی 2013