اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
آزادیِ ہند اور تحریکِ ریشمی رومال
: مولانا ابوالکلام قاسمی، شمسی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ 2‏، جلد: 98 ‏، ربیع الثانی 1435 ہجری مطابق فروری 2014ء
: | تاریخ ہند | | شخصیات اور سوانحی خاکے |
ی ی یی

ی ی یی

 

: ی ی

 

ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪی۔ ی ی ی ی یǟ ی۔ ی ی ʘیی ییǟ ی یǁی Ȫی ۔ ی ی ی۔ ی ʪ ی ی ی ۔ ی ی ی ی یی Ȫی ی ی یی ی ی ی ی ۔ ی ی یی ی ۔

ی ی یی ъ ی یی ی یی ۔ ی ی :

ی ی ǁی ی ی یی یӓ ی ی ی ی ی ǐ۱۹۱۶ ی یی ᘪ ی ؓ ی۔ ی ی ی ی Ȫی ی ی ʪ۔ی ی ی ی۔ ۱۹۱۵ ۔(۱)

یی ی ی یی ی Ȫی یی Ȫی۔ ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی۔

ی ی ʪ۔  ی ی ۱۸۵۱ یی ی ی۔ ی ی ٴ ی ۔ ی ی ی ۔ ی ی ʘی ی ی ۔  ی ʪ ۔ ی ی۔ ی ۔ ی ی ی ۔ ۱۸۸۸ ی ی Ҙی ۔ ۱۹۱۵ ʘ ی ۔(۲)

ی ی یی ʪ  ی ی ی ی یʓ ی ی ۔ ی ی ј یǐیǺ ی ی ۔

۱۳۲۱/۱۹۰۳ ی ݓ ی ی ی۔ ی ی Ϫی ʪ۔ ǟ ی ۔ ی ی Ȫی ʪ۔ ی Ȫی ی Ȫی۔ ی ی ی ی ی:

ی ʪ یی ی ی یی ی ی ی ی ی Ԙ ی ی Ӎ ی ۔ (۳)

ʪ ی یی Ȫی ʪ۔ ی ی ی ی ᘪ :

ی ǁ ی ی ی Ә ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ݓ ی ی ʪ ی ی ʪǡی ی ی ی ی Ȫی ʪ۔(۴)

۱۹۱۴ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Әی ۔ ی یʪ ی ی ی ی ی ی ی ͘ یی ی ی Ә ۔ ی ی ی ی ̪ی ی ʪی јی ی یNJی ӡی ی ʪǺ ی  ی Ϫی ͘ ی ی ی۔

۱۹۱۵ ی ی Ϫی ͘ یǺ ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی Ϫی ʪ Ɗ ی ۔

ی ی Ϫی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ʪ۔ ی Ϫی ی ی یی یی ǁ ی ј ی ی ی ʪی۔ ی ی ی Ɗ ʘ ǟ ǘ Ӂ ј ǁ ۔

ی ȍ ی Ϫی ی ǚی ۱۵/ǐ ۱۹۱۵ ی ی ۔ ʪ ۔ ی ی ی ی ی۔ یی ۱۵/ ǐ ی ی ی ی ی۔

ی Ϫی ی ی:

۱۹۱۵ ی ی ͘ یǡ ̪ ی ی یǐی ʪǺ ی یی ی ی ی ʪیی ی ͘ ی ی ʪ۔ ǁ ی ی ی۔ی ی ی یی ی ی ی 捘 Ȫی ̪ ǁ یǺ ی Ȫی Ә۔ ǘ ̪ ی ʪ ی ی ی ی Ԙ ی ی ͘ ی ی ۔ ی ی ی ی ی ʪی۔ ̪ ی ۔ی ʘ ͘ ی ј ی ǁ ی ۔۱۹۱۹ ی یی ǟ ğ ͘ یǡ ی ی ی ی ی ی ی ʪی ی ی ی ی ی ğ ی ی ی ی۔۱۹۲۲ ی ی ǟ ی ی ی یی ی ǘ ی ی ی ی ی ј ی۔ъ ی ی ی ی یی ی Ә ی یی ۔(۵)

ی Ϫی یی ۔ ǟ Ϫ ۔ ǟ ۔ ʪ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ǁ ی ʘی ی ۔ ی ͘ ی ی ی ی ʘ ی ی۔ ǁ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪی۔

Ϫی ی ی ی Ȫی ʪ ۔ ǟ ی ی ʪ۔ ʪ ی ی ی ی ۔ Ϫی ی ʪ۔ Ϫی ǁ ی ی۔ ی јی ی ј ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ۔ ʪ Ϫی ی ی ͘ ی ۔ ی ͘ ی ј ʪ۔ 䐪 ј Ȫی ی Ϫی۔ ی ͘ ی ǁ ј ی ی ۔ ی ی э ۱۹۱۶ ی Ȫی ی јی ǁ ی ی ی۔ јی ی ی ǁ ی ی ǘ ʪ 䐪 ʪ ۔ ǁ ј ی ͘ ی ی۔ ی јی Ȫی ی ͘ ی ی۔ ی ی ی ۔ ͘ ی ͘ یǡ ی ˜ ͘ ی ی ی ی ͘ ی۔ ی یی Ӂ ی ʪ۔(۶)

ی Ϫی ی ی ̪ یی ی ᘪ ۹/ ی ۱۹۱۶ ی ی ی ی ی ی Ϫی ی یی یی ی یǔیی ی ی۔ی ی ʪ ی یی ی ی ی ی ی :

۱۴/ǐ ǟ ی یی ی Ϙ ᘪی ʪی۔ ی ی ی ۴/ ǐ ʪ ی ی ی ی ی ی Ә۔ ǘ ی ی ی ᚘ ی ʪ ۱۹۱۵ ی ی ʪ۔ ǟ ی ی ی ʪ ی ی Ȫی ی ۔ ی Ϫ ی ی ی ʪ ǘ ی ۔ ی ی ییی ʪی ی ǁ ʪ۔

ǘ ی ȍ ی ی یǺ ی ی ی ی یǡ ی ی ی ӊ ی ی۔(۷)

ی ی ی ی ی ᘪ ی:

ی ی Ǎی ی ۔ ی э ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ǐэ ۔ی ی ی ی ی یی Ǎ ی ی ی ۔(۸)

ی Ϫی یی ᘪ ʪ یی یی ی ی ی ی۔ ی ی ی Ϫی ʪ۔ ی ۶/ ۵/ ᘪ ی ʪ۔ ی ʪ۔ ی Š ᘪ ی ʪ ۔ ی ۱۵/ ᘪ ی ʪ ی ی ʪ۔ یی ی ی ی ی ی :

ی یی ی ی ی ی ی ۔ی ۔ ی Š ۔ی ی ی ۔ ۔

ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی یی ی ی۔ ی ی ی ی ی ᘪ ʪ۔

ی ی ی ی ی ی ی ᘪ ʪ۔ ی ی ی ј ی۔ یǟ یя ی ی۔(۹)

یی ی ʪ۔ ی ی ی :

ی ی Ϫی ʪǡ ی ʪ :

ی ی ی Ȫی ۔ ی Ϙ ی Ȫی ی Ȫی  ی ی ی ۔ ی ی ی ی Әی ۔ ی ی ی ی ی Ϫی ی ۔

ی ʪ ی ی ʪی ی ј Ȫی ی Ϙی ! ی ǘ ی И ۔ ۱۰۴ ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ۔ 䐪 ی ѐ ی ϡ ی ͘ʓ ی ǁ јی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ʪ ۔ ی ی ی ᘪ ʪǺی ی ی ی ی ی ʪ ی ی Ϫی ᘪ ʪ ۔ ی ی ی ی ی ј ѐ ی۔ ی ۔ ی ی ی ی ی Ȫی ʪی۔ ی ی Ȫی ی ی ی ۔

ی ј Ϙ ی Ϙ ی ی ۔ ی ی ϓ ی ی ۔ ی ʓ ی  јی ۔ ј ی ǘ И Ȫی ۔ ی ǘی И ی ی ی ی јی ی ʪ ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ۔ ʪ ی ی ی ی ی ی ی јی ی ی ی ی۔ ی ی ی Ȫی ی ی ʪی ی ͘ ی ی ۔ (۱۰)

Ϫی ی یی ᘪ ی ی ی ی ی ی Ϫی ی ۔ ی ʪ ʪ ی ʪ۔ ی И ی۔ ی ᚘ ʪ ی یی ی ʪǑ Ȫی یǟ ʪ۔

ی ی ی Ȫ Ǒ ǟ Ȫ ј ی ی یی ʪ۔ Ȫ ǁ ی ǐی۔ ی ی ی ی ی ѐیی ی ی Ϫی ی ѐی ی ی Ȫی ی ۔ Ϫ Ȫ ǘ Ȫی یǡ ی یی ʪ ی ʪ ی ی ی ی یی ی ی ی ی۔ ʪ ی یǡ ی ѓ ی۔ ی۔

۱۰/ǐ ۱۹۱۶ ی съ ی јیʪ ی ی ی ͘ ی ی یی ی ی ǁ ۔ یǟ ی۔ ۲۲۰ ی 捪 Ǎ ی ی۔ ۵۹ ͘ ی ی ی یǐی۔ Ϫی ǁی ی ی ᘪ :

ی یǟ ی ی ی ʪی ی ی ۔ ی ی ی ی ʪ ی ی Ȫی ی ی ی ی Ȫی ی ی ʪ ی ی ی Ӂی ی ی ی ۔ ی Ϫی ʪی ی ی ی Ț ʪ۔ ی ی Ϫی ʪی ی ی ی ͘ ی ی۔

ی ی ی یی ی Әیی ی ی۔

ی ی ی ی ǁ ј Ȫی ی ی ʪ۔ ی ی ی ǟ ʪ ۔ ی ʪ۔ ǟ ی ی ی ی ʪی  ی ی ʪ ǟ ی یǟ ی ی:

јی ʪ ǟ ی ی ی ی ۔  ǡ ی ʐی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ʪی ۔ ی ی ʪ ی ی ی ی ی ی ی۔ ٰ ی ̪ǡ ی Ȫی ی یی 捘 ۔ Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Әی ٰ ی ͘ ی ی ی ی јی ͘ ی ј ی ی ی Ϫی ی۔

ی ǁ ی ی۔ ј ǁ ̪یǡ ی ی ی ی ی ی ی ی ǁ یǟ ی ی ی۔ ی ѐʐ ی ǁ ی ی ʪ ј ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی ی ʪی۔ ی ی ʪی ی ی ی۔ ǁی یی јی ͘ ی Ȫی یی ی ی ی ی ی ǁیǟ ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ʪی ی ی ی ʪی ی یی ی ʪی ی ѐ ی ی ی ی ی ی یی ی ی ۶/ ۱۳۳۴/۱۹۱۵ ی ǁ јی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ᘪ ی ی Ȫی ی ʪ ʪ یی ی ٴ ی ی ی ی ی ʪی ǁی ʪ јی ی ی ی ͘ ʪ ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ј ۔ ی ی ی ی۔

ی یǟ ی ی:

ی ی ѐی ی ی ی ی ی ی ј ی ᘚی ی ی۔ Ϙ ј ی ی ی ی ی ی Ә Ȫی Ә۔ ی ی ی ǟ ǟ ۔( ) ی Ϫی یǐی۔ی ی ی ی ی Ȫی ʪی Ȫی Ș ʪ۔ ی ی ی ی ی ǐ ی ی ј Ȫی ̪ یی ی ی یǡ 暘 یی ی۔ ی ی ی ی ی یǟ ی ʪ ی یی Ȫی ی ی ǟ ǁ ی ی ی ی ی ǁ ǘ ی ǁ ی ʘ ی ی ی۔ ی ی ǁ ی یǟ ی ی ǐ ۔( ۱۱)

ی ی ی ی ی јی ͘ ی۔ یی ی Ȫی ی ی۔ ͘ ј ی ی ی Ȫی ǟ јی ی ј ی ی ی ی یǡ ی јی ی ʘی ʪی ی ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی ʪ۔ ی ی ј ی ʪ ی ی ی ʪی۔ ی ی ی ی ی ی ی۔  ی ی ʪ ی۔ ی ی ͘ ی ی ی ی ی ͘ ی ی ی ی ی ۔ ǟ ۱۵/ی ۱۹۱۷ ی ۔ یی ی یی ј ʪ۔ ǟ ʘی ی ϐی ۸/ ۱۹۲۰ ی ی ی  یǐی۔(۱۲)

ǁی ی ی ی ѐ ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ǁی ی Әی ۔۱۸۳۱ ۱۹۱۵ ʘ ʪ۔ ٰ  ی یی ی ی ی ی ј ی ی ی ی ۱۹۱۹ ی ی  Ț ی ی۔ ی ی ی ی۔ ی ی ی یی ی ی ی Ȫی۔

ی ϐی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔یی ی ی ی ی ی ی ی ǁی ϐی ی ی ی ی ی ی ϐی ی۔

***

(۱) یی ی۔۔۱۶۶

(۲ ) ی ۔:۱۳۱

(۳) ی ۔ ۔:۱۷۸

( ۴) یی ی۔:۱۹۶۱۹۷

(۵) ی ی ::۲۰․۲۱․۲۲۔ ی ۔ ۔ :۱۴۵

(۶) ی۔۔:۱۶۷

(۷) یی ی۔:۱۲۶

(۸) یی ی۔:۱۲۸

(۹) یی ی۔:۱۲۷

(۱۰) یی ی۔:۱۲۹

( ۱۱) یی ی۔:۷۲

***

-----------------------------------

2 : 98 ی ی 1435 ی ی 2014