اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
صحیح مسلم کے ابواب و تراجم
: مولانا کامران اجمل
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ 10‏، جلد: 98 ‏، ذی الحجہ 1435 ہجری مطابق اكتوبر 2014ء
: | تبصرہ وتعارف کتب | | علوم و فنون |
ی

ی

 

 

:

ی ی

ی Ǎی ǘ

 

ی ی ی ی ј ی ی ی ی ʘ ی ی Ȫی ی ۔

ی ی ی Ȫی ی ی ی ی : ی ͘ ی یی ͘ ی Ș ی ی ی ʪ ͘ ͘ ی ʪ۔ یی ی ʪ ی ی И ی ی ی ی ی ی ی ی ۔(۱)

ی ی Ȫی ( ی Ԙ ی) ی ی ( ) ی ی یی ی(۲)ی Ȫی ی ی ی ی ی ٴ ی ǟ ی ǟ ی ʪ ᘪ ۔(۳)

ی ی ی ی ی ͘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ی ی ی ٴ ͘ ᘪ Ȫی ʪ : ٴ ی ʪ۔(۴) Ҙٰ ʪ۔(۵) ǐ Ȫی ی 柺 ی ی ی ی ʪ ٴ ی ی ʪ۔(۶) ٴ ی ی Ȫی ʪی ی ی ی ۔(۷) ی ی ی ی یی ی ی ی یٰ ی ی ᘪی ی ی ی ی ی ی ی ی ǐэ ی ی ی И یǡ ی ( ǟ) ی ی ی ی И ی ی ی ی (۸) ی ی ی ی И ی Ԙ Ș یی ی ی ی ۔(۹)

ی

ی ی ی ی ی ی ی ی:

ی

Ϙ یییٰ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ᘪ ی:

ǘ ی ی ی ی ی ی ɡ ی -- ی ɡ ی ی ی ɡ ی ی ی ی ᘡ ی ی تɡ یی ɡ : ی: ی ی (۱۰)

ی ی ی ی :

ی: ی ی ی: یȡ ی ی ی ی یˡ : یی ɓ(۱۱)

И ی۔

ᘪی ݘѓ ی ی И ی Ȫی ʪ ᘪ ی:

ی ی ی ȓ (۱۲)

ی

ی ی ی ی یی ی ۔ ی ی:

ی И ی ی ی ی ی (۱۳)

ی ی ی ی ᘪی ی ی:

И ی ی(۱۴)

یǘ ی ی ی ی (۳۴۷- ۴۲۸) ی ۔ ᘪ ی:

ی : ی ی ی ی ی ی ی ی ̪ϓ(۱۵)

ی ̐ ی:

ی ی ی ی یړ (۱۶)

ʘ ی И ǘ ی ی ی ی ی ǟ ی И ی ی ی И ی ی ی ی ی ی ی ی Ѫ ی ی ٴ ی ۔(۱۷)

یی

ی ی ی ی ی ی ۔ ی ᘪ ی:

ی ȡ ݪ ی یɡ یИ ی ی ی ֪ ی ֪ ی ی ی јǘ ی ٪ ی ی ی ی Ȫ ی Ǔ(۱۸)

ی ی ی :

ی ی

ی ی И ی ǘ  ᘪ ی:

ی ی ی یی ی(۱۹)

ǟ ی ǘ ی Ȫی یی ی ی ی ی ی ی ʘ ی  И ی ۔

ی

ǟ ʘ ی ی ی ی ی۔

ی

ی ی И ی

ی ی ی(۲۰)

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی Ϙ یییٰ ی ǁ ی ی ی ی ی ی ی :

ǘ ی ی ی ی ی ی ɓ(۲۱)

ی ی И ی ی Γ ی ی ی ǘ ی ی یǘ ی ی ͓ ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی И ی ǘ ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی ی

ی ی Ϙ И ی ی ی ی ǐ ʪǡ ی ی ی ی ی:

ی ی ی ی 䡡 ی: Ǫ: ی ی ی Ǫی ی ی ی Ԫ۔ ی: ی(۲۲)

ی ی ی ی Әی ی И ی ǐ 柡 ی ی Ȫی ی ǟ ی ی۔

ی

ی ی (۵۴۴) ی ی یی ی ی یǘ یی ی И ی ۔  (۶۴۳) ᘪ ی:

ی ی ݪ ی یɡ یИ ی ȡ ی Ȫ ی ی ی Ǫѓ(۲۳)

ی (۸۸۵) ی:

ی ی () ی ی ی ی ی ی ی ی یϪ ی ی ی͡ ݪ (۲۴)

یی  (۹۱۱) ی :

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یϪ ی ی ی͓(۲۵)

ی ی  (۱۱۸۲) ی ی:

ی ی ی ی ی ی͡ : ی ی ی ی ی ̓(۲۶)

ی ی ی:

ی ی یی ی ی ی(۲۷)

ی ی ی یی ی:

ی ی ی ݪ ی یی ی ی ی ی ی ی ی ǡ ی ی ی Ȫ ی ی (۲۸)

یی ᘪی  (۱۳۰۴) ᘪی: ی ی ی۔(۲۹)

یی ی ̐ ی:

ی ی ی Ȫ ی ی ی ی ު ی یު ی ȡ یު یڪ ی ی ی ی ٪ یی ی ی ڪ ی Ϫ ی - ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ݓ(۳۰)

ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی И ی Ȫی ی یǡ ی ی ی Ȫی ʪ ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی Ȫی ی Ϙ یی ی ی ی ی ی ی ی یی ɓ ی ی ی ی ۔(۳۱)И ǘ ی ی ی ی Ϙ ی ی ʪ Ȫی ی ی ی ی ی ی Ϙ ی ʪǺ ی Ȫی یǡ ی ی ی ی ی ی Ϙ ی ی۔

یی

ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی : ی ی ی ی ی۔

ی ی ی (۳۲) یی ی ی ی ی : ی ی ی یی ی ی Ș ی ی ی ی ی ی ی۔

ی ᘪی ی ݘѓ ی И ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔

ی

ی ی ʘ ی ی ی ی ی Ȫی И یǘ ی ی (۴۲۸) Ǻ ی ی یی ی ی ی Әی ی 柡 ی Ȫی ی ی ǐ 柺 ی ی ǐ ی ی ʘ ǐ ی Ȫی ᘪ ۔

یی

یی ی ی ی ی ی Ϫ Ȫی ی ی یǘ ی И Ǻ ی ی ǟ ی 柺 ی ی ی ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی Ȫی ی یی ی ی ی ی ی :

И ی ی ی ی ی(۳۳)

ی ی (۶۵۶) И ی ی ǘ ی ی:

ی Ǫی ی ی ی ی И ی ی ی (۳۴)

ی ی۔ ᘪ ی: ی یИ ۔(۳۵)

ی ی ی ی Ȫی ی یǘ ی ی ی ۵۴۴ ی ی ۶۵۶ ی ۔ ی ی Ȫی ی ̪ Ȫی ʪ ی ی ʪ ʪ ی ی ی ی ی ی:

֪ ی ֪ ی ی ی јǘ ی ٪ ی ی ی ی Ȫ ی Ǔ(۳۶)

ǟ ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ǟ ی ǟ یی ی ی ی() ی ی ی ی ʪ ی ی ی ʪǡ ǟ ی یǺ ی ی Ә ی ی ǟ یی ی ی ǟ ی ی ۔

ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ǘ ی : ݪ ی Иѡ ی ڡ ی ی ѡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی Ȫی ی۔ ی ی ی ی یی ی ۔

ی

ی ی ی ی ی ی یٰ ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ј ј ی ی ی ی ی ۔ ی ی یی ی یی ی ی ی ی یی ی یی ʘی ڪ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی И ی ۔(۳۷)

ی ی јی Ǫ ʪ ی ی ʓ (:۱/۲۴۸) یǺ ی ی ʓ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔

یی ی ی ی ی ی ی Ș ی ی :

ی ی ی ی ی Ъȡ ی ᘓ(۳۸)

ی ی ی ی ʘ ӘǓ

ی ی:

ی ی ی یی ی(۳۹)

ی ی Ȫی ی ی ǘ ی ی ۔

یی ی یی ی

یی ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی:

ی ی ی ј ᘓ(۴۰)

ی ی ی ی ʪی ی ی یی ی:

ی یی ی یޓ(۴۱)

Ȫی ی ی ی ʘی یǡ ی Ә:

یی ̪ Ԙ ی ی͡ یǡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ɓ(۴۲)

ی ی ی ʪ ی ی ј ی ۔ی

ٴ :

ی ی ی ی ی ی ی ی 柺 ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǟ ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی۔

:

۱- ی ی ی:۵۵ ۳/۱۲۰: یʡ ی :۳۳/۷۷ : ی ۔

۲- ی یی ی : ۱/۵۲:ی ǘیی۔

۳- ی ی ی ی :۷۵:ی ی ۔

۴- ی یʡ ی ی :۲/۱۸۸: ی ی۔

۵- ی ϡ Ҙٰɡ ی Ҙٰ :۲/۳۱۹: ی ی۔

۶- ی یʡ ی Ș: ۲/۱۹۰: ی ی۔

۷- یی یɡ ی ی: ۱۲۹: Ǎی۔

۸- ی ی ی یی:۲/۵۵۶: ی۔

۹- ی ی ی یی:۲/۵۵۶: ی

۱۰- ǘ ǘ ی ی:۱/۲۴: ۔

۱۱- ǘ ɡ یی : ۲/۱۶۰: ۔

۱۲- ݘ ی И: :۱۹ ی: ۳/۴۷۵: Ǎی۔

۱۳- ی ی:۱/۳۸۸: یی۔

۱۴- (ی)

۱۵- ی ی:۱/۳۰: ی۔

۱۶- ی ی:۱/۱۰۹: ی۔

۱۷- ۱/۳۹۰-۳۹۱ :یی۔

۱۸- ی ی ی ی ی ی ی : ۱/۱۳۸: ۔

۱۹- ی :۲۴۷: ϡ Ǎی۔

۲۰- ǘ :۲/۱۶۰: ۔

۲۱- ǘ :۱/۲۴

۲۲- ی: ۱/۴۰-۴۱: ۔

۲۳- ی ی ․․․․ ۳۲: ی۔

۲۴- ی ی:۱/۱۱۹ : ۔

۲۵- ی ی ی :۲/۵۴۶: ی۔

۲۶- ی ݘ:۱/۴۶: ɡ ۱۳۶۶۔

۲۷- ǘ ی ی:۱/۸۰: ۔

۲۸- ی :۲/۵۵۳: ی۔

۲۹- ی ی ی ی:۱۲۵: یɡ ۔

۳۰- ی ی ی :۱/۴۰: یɡ Ǎی۔

۳۱- ǘ : ۱/۲۴

۳۲- ۱/۳۸۸: یی۔

۳۳- ی :۲/۵۶۴: ی ی ۔

۳۴- ی:۱/۵۵۷: ی ۔

۳۵- ی:۱/۵۵۶: ی ۔

۳۶- ی ی ی ی ی ی :۱/۱۳۸ : ۔

۳۷- ی :۱/۱۷۳:یی Ǎی۔

۳۸- ی ی:۱/۳۸۶: یی۔

۳۹- ی : ۲۴۷: ҡ Ǎی۔

۴۰- ی ی ی :۱/۴۰: ی۔

۴۱- ی :۲۴۷: ҡ Ǎی۔

۴۲- ۱/۳۸۷: یی۔

$ $ $

 

-----------------------------------------------

10 : 98 ی 1435 ی 2014