اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
ولادتِ نبوی۱۲/ربیع الاوّل اور وفات ۲/ربیع الاوّل
: مولانا محمد شفیع قاسمی‏،بھٹكلی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ 1، جلد: 99 ‏، ربیع الاول 1436 ہجری مطابق جنوری 2015ء
: | تاریخ اسلامی |
ی 12/ ی 2/ ی

ی۱۲/ی ۲/ی

ی ی

 

: ی ی Ȫی

ی ѡȪ

 

ی ی ی ی ی ی ی ی ی یј ۱۲/ی ی۔ ۱۲/ی ی ی ͘ ی یǟ Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۱۲/ی ی ی Š(۸)ی(۹) ی ی ی ی ی ی Ӎ ی ی ی ی ی ی ی ۱۲/ ی ی ۔ ی ی ی۔ ٰی ی ی ̪ ی۔

(۱) ی  ی ی ی ی ۱۲/ی ی۔

(۲) ٴ ی: ی ی ی ی ی (۱۲) ی ی ی(ی ی ۱/۲۸۴ی ی۲/۱۵۶ ј ǘ۴۱۸۲ ی یی ۱۳۲۴ ی ی ی۱/۲۱۶)

: ی ی ی ی ی ی ی ی (۵۷۱ یی)ی ی۔

(۳)ٴ ۳۵۴ ی)ᘪ ی:

ی ی ی ی ی ی ی (۱۲) ی Ԫ ی ۱/۳۳)

: ی ی ی ی ی ی ی ی (۵۷۱ یی)ی ی۔

(۴) ی ی۴۵۰ ی)ᘪ ی:

ی ی ی ی ی ی ی ی Ԫ ی ( ۱/۲۴۰)

: ی ی ی ی ǁ Ϙ ϡ ی یј ۱۲/ ی ی۔

(۵) ی۹۲۳ ی) ᘪ ی:

Ԫ ی ی ی (۱۲) Ԫ ی ی( ی ی۱/۸۵)

: ی ی ی ۱۲/ی یј ی۔ یی (ی) ی ۔

(۶)ی ی ی ی۹۳۰ ی)ᘪ ی:

ی: ی ی ی ی ی Ø: ی ی (۱۲) ( ۱/۱۰۵)

: ی ی ی ی ی ی ی یј ی ۱۲/ی ی ی ʪی۔

(۷) ی۱۰۳۱ ی)ᘪ ی:

ی ی ی ی (ی ی۳/۵۷۳)

: ی ی ی ی ی ی ی ٴ ی یј ی ۔

(۸) ی ی۱۱۲۲ی) ی ی ی ᘪ ی۔

( ی ی ی ی ی ی ) ی ی (ی) ی: Ԫ ѡ ی ی ( ی ی ی ی۱/۲۴۸)

: ی ی ی (۱۲)ی یј ی۔ یی ی ی ی (ی) ی ی ی یی ی ی۔

(۹) ی ʪی۱۳۶۲ ی)ᘪ ی:

ј (۱۲)ی ی ی ۔ ( ی ی ی ۵)

(۱۰) یی ی۱۳۷۳ ی)ᘪ ی:

ی ۱۲/یΡ ی ی ی یј ییٰ ی ǘ(۵۷۱) ی۔ ȍ ی Țی ی ی۔ ( ۱۵)

(۱۱) ی ی یی۱۳۹۶ی) ی ی ی ǘ ᘪ ی:

ی ǡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ֡ ی ѡ ی ی ی ҡ ی ی ی یٰ ی ی یی ی یی ی ی ی۔(ی ی ۱۱)

(۱۲)یی ی (ی۱۳۹۹ ی)ᘪ ی:

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی(ی ی ) ی ی ی ی ʪی ی ی ی ی ی ی  ۱۲/ی ی ʪ ی ی ی ی ی یی ی ۔(ی ۹۳۹۴)

(۱۳) ی ی (ی ی) (ی۱۴۱۷ی) ᘪ ی:

ی ی ی ی ʪی ј ی ی ۱۲/ی ۲۰/ǁی ۵۷۱ یی ی ی ی ی ی ی ی۔ ( ۱۸)

(۱۴) ی ی ی۱۴۲۰ ی)ᘪ ی:

ی ی ی ی ی ی Ԫ ی ی ی ی (ی یɡ ۱۱۱)

(۱۵)یٰ ی :

ی ی ی ی ی ی (۱۲) ی Ԫ ی ی( ی ɡ ی ۳۴۷۴)

: ی ی ی ی ی ی ی ی (۵۷۱ یی) ی ی۔

ǘ یǐی ۔(۹)ی ی یی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی ᘪ: ی(۱۲) ی یǟ ʘ ی ی ی ی ی یǐی ی ی ی ی یٴ ی ی ی ی ی Ә ی ی ۔(ی ی ی۱۱)

ρ ۹/ ی ی یј ی ی ی ی ۱۲/ ی ی ۲۳/ǁی ۵۷۱ یی یј ۔ ی ᘪ ی ۲۳/ǁی ۵۷۱/ ی۔(ی ۹۴)

ی ی ۸/ی ᘪ۔یی ی ی ی ی ی ی ی ی: ی ی ․․․․․․․ ٰ Ԫ ᘪ ۔ ی ᘪ (۱۲)ی ۔ ی ی ی ی ی یǘ ی ی ی ی ۱۲/ی ی ی ی ی ی ی ۱۲/ ی ی ۱۸/ی ی ی ǁی ی ی ی ی ی ی ʪ ی۔ : ی ی ی ی ی ی Ԫ ی ۔۔۔۔یی ی ی ی ی ᘪ : ی ѡ ی ۔ٰ ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی۔ ی ی  ی ی ی ی ی ۱۲/ ی ی ی ʪی ی ی ی ʪیی ی ی ی ی ۔  ی ی ی ی ۱۲/ ی ی ی ʪی۔ٰ ی͡ ی ی ی ی ۱۲/ ی ی ی۔

۱۲/ی ی ǘی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یј ی ی ی ی ی ی ی ʪǡ ی ی ǘیی(۸۱)  ی ی ی ی۔ ۱۲/ی یј ی ی ٰ ی ی ی  ی (۲)ی ҁی ی۔

یی(ی۵۸۱) ی ی ی یی۷۲۸) ی ی ی ی ی ی ی/ی ᘪ ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی۹۳۰ی) ی ی ی یی(ی ǘ ) ی ی ی یǟ ی ی ی ی ᘪ ی ی ی ی ᘪ۔ ی ی ی ۱۲/ی ی یی ی ᘪ یی ی Ȫی ی ی ی Әی ی ی Ȫی ی ییی ی ی Ȫی ییی  ۹/ ی ۱۲/ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۲ ۱۲ ی۔ ی Ȫی ی ی ی ی ۔

ی ۱۱ ی یј ی ی ǡ ی ی ی ی / ی ی ی ی ی ۔ی ی۲۸/ ی ۶۳۲ یی ی ۔  ی ی ی ی /ی ۱۱ ی ۲۸/ی ۶۳۲ یی یј ʪ ی ی /ی ۱۱ ی ۲۸/ی ۶۳۲یی یј ۔ ی/ ی ۔ ̐ сیј ʪ ۲۸/ی ۶۳۲یی ی ی ʪی ی ی ی Әی ۔

ٰ یٰ ․

 

$ $ $

 

--------------------------------------

1 : 99 ی 1436 ی ی 2015