اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
گیارہویں شریف کی رسم
: مولانا ندیم احمد انصاری ایم اے
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ 2، جلد: 99 ‏، ربیع الثانی 1436 ہجری مطابق فروری 2015ء
: | ایمانیات وعقائد | | رسوم وبدعات | | فقہی احکام ومسائل |
یی ی ی

یی ی ی

 

: ی ی

یی ی ی

 

ی ی ی ʪ ی ۔ ی ی ͘ ی ی ی ی ی ی ی ǐی ی یی ی ی ی : یѪی یݑ۔

یی ی

ی ی ی یی ی یی ی یی ی ۔(یی یی :۴۶)ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی Țی یی ی ی ی ۔

یی ی

یی ی ٴ یی ی :

ی ی یѪی ی ǟ ی ی ی ی Ȫی یی ی ̐ ʪǿ

ی یی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی یی یݓ ی ی ی ی ʪی  ی ی ی ی یی ی ی ی ۔ ی ی یی ی ʘ ی یѪی ی یی ی ی ی ی ʪی․․․․ ی ʪ ! Ȫی Țی Ϫ Ϫ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϘӘ۔(ٴ یی: ۶/۳۱۵-۳۱۳)

ی یی ی ی یی

Ԙ ی یی ی ی Ț ѐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ț ی ی Ÿ ی ی ی ی ٴ ی ٴ یٰ ی ی ۔ ی یی ی ی ʑ ی ی ی ǘی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ȿ

ی Ȫی ی ی ی ی ј ی ی یٰ ی ی- ی ی ی ی ی ی ی NJ ی ی ی ی ǟ ی ی ٴ ی ѐ ی ی ی ی ٴ ی ی ۔

ی ی یی ی ی ی ی Ț ۔ ی ی ی ё ی Š ی ی ی: ی Šی ی ی یی ی ی ᘪ ی ی ی ۔ ی یی ی Ȫی  ی ی ی یی ʪ ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی یی ی ی:

ǁ ی ی ͘ ی ی ی ͘ ی ی یǡ یی ی ۔ (یٰ یی یی : ۲/۷۷-۷۶ )

ی ی ی یǟ ی

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی :

ی ی ی ی ی ی ی یی ی ٰی یǡ ی ی ی ی ј ی ی ۔ ʪی ی ̪ NJ ی ٴ ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی ی ی یǟ ی۔ ( :۶۹)

یی (ǟ ی یی ی ) یی یی ʘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی یݑ Ϙی ی ۔ (ٴ یی: ۶/۳۱۳)

ϑ ی ی ی :

ٴ ǟ ی Ϫ Ϫ ی ی ی ی ی ǟ ی ( ) ی یی ی ی یѪی ی Ѫی ی یی ی ǘیی ی ی ۔ ی Ȫی ی ǟ یǟ ی ی ی ǘ ی ǟ ی ی ی ی Ȫی ی۔( ی : ۲۳ )

یی ی ͘

ی ی ی:

ی ǡ ی ی ی یǡ ی () ی( ) ی ی Ș ی یی ی ی (Ѻ ی ی ) ی (ی ی) ی۔(ی :۱۷)

ی ی ی ی:

یی ی ی ǐ ی ی یی ی ی یی ی ی ۔ ی ی(ی) ی ی۔ ی ٴ ی ۔ ی ی ی ی ѐ ی ی ی ۔ Ә ی ی Ә ی ی ی ی ۔( ی ی : ۱ / ۱۶۶)

ǟ Ȫی ی ی:

ی یی ی ی ی ی ی ی یی یی ی ی ی ی ی ی ǘ ۔(یٰ ی ی:۹/۹۵۱)

یѪی ی ی ǟ

ی ی ǟ ی ی ․․․․․ یی ی ی ۔ ی Ȫی ی ی ی ی ۔ ǐ ی ی ی ی Ǔ۔ (یٰ یی ی ی : ۲/۷۷)

یی ی: ی ی ی

ی ی ی ی ی:

یی ٴ ی ʪ ی ی ۔ ی ی Ÿ ی ی ی ی ی ․․․․ ی یی ی ی ی ی یҘǘǐ ی ی ی یی ј ی ۔ی ی ی ۔(یٰ ی:۱/۳۵۸)

ی

یٰ ی ی:

ǐ ی ی ی ی یٰ ی ی ѐ ی ی ی ی ی ی ѐ ی یٰ ǟ ی Ȫی ی ی ی ی ی ی Һ ی ی ی ʪ ی ی ی ی یҐ ی ی ǁ  ی ۔

ی ی ѐ ی ی ی : ی ǟ ѐ ی ی ی ی Ȫی یی ی ی ی ی ѐ ی Ȫی یǟ ی یی Ԙی ی ی ی ј ی ̪ ѐ یٴ ی ی ی ی ۔( :۲/۲۰۸)

$ $ $

 

--------------------------------------------

2 : 99 ی ی1436 ی ی 2015