اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
انقلابِ ماہیت - اسلامی نقطہٴ نظر
: مولانا اشتیاق احمد قاسمی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ9 ، جلد: 99 ‏، ذی قعدہ 1436 ہجری مطابق ستمبر 2015ء
: | فقہی احکام ومسائل | | متفرقات |
ی - ی ٴ

ی - ی ٴ

 

:ی ی ی ی

 

ی ی ی ی ی یǟ Ȫی ی ی ی ی ۔ ی ی ȓ ʪ Ȫی ی ی ی ی ی : ی ی ی ی (ی ی ی ی ی ی Ә) ȓ ی ی ی ی : ی ی ی ی (ی ی ی ی ی ی ی )

ی ی ی ی ی ی ی ی ʘ ǁی ی ی Ә ǐ ǁی ی ی ی ی јی ی ی ی Ә۔

ی ی

ی ی یی ی ی ی ј ی ی ی ی ی ی یی ᘪ ǘ ی ی (ی ی ی: /۸۶ ) ی ی ی یی ʘ ی :

Ǫ ی ی ٰ ( : ۱/۲۳۹ یی ѡ ی)

: ی ی ی ی ی ی И ی ی ј Ԙ یی ی یی( ) ․․․․ ̪ ی ی (ی) ۔

ی ی ی ی ǁ ی ی ی :

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی یی ی ی Ȫی ǡ Ȫی ی Ȫی ی Ȫی ی ی ی: ј ی ۔ ( یٰ: ۱/۲۶ ۲۷ ǘیی ی)

ی ی ی ی ی

ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ̪ ی ی:

(۱) ی ی ی ی ی ی (:۱۲۱۴) Ǔ (ی ) ی ǘ ی ǁǘ یǡ ی ǁǘ ی (ی) ǘ ی ی ʘ ǘ یی (ی) ʓ ی ی۔ (:۱/۲۳۹ یی)

(۲) ی ی ǁǘی ͘ ی ی ǘ ی ی ی ͘ ǘ ۔

(۳) ǘ ǁǘ ј ǘی ͘ ۔

ی Ǫ یی ی یی ی․(:۱/۲۳۹ یی)

ی ی

ی ͘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی یی ی ی ی ͘ ی ͘ ǡ ی ی ی ݘ ی ی ۔

ǐ ی ی ی ی ی ͘ ی Ǻ ی ی یی ͘ ی ی ی ی ی یی ͘ ی یی ی ی یǟ یی ی یی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی:

ی ی یی ی ی ی۔

: (۱) ј ی ی ی ( ی ی) ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ͘ یی ی ͘ ی Ȫی ی ی ͘ ی ۔

ی ی ǁǘ ی ی ی ی یٰ ی ی ی ی ی ی ی:

(۲) ی ی ی ǐ ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی 捘 ی ی ǟ Ȫی ی ی ی ی ǁǘ ی ی И ی ǟ ی Ȫی ی : ییٰ یٰ (: ۱/۱۹ :۱/۴۹۴) ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ͘ ی ی Ǔ (ی ی ی: ۱۰/۱۱۱ یی ی)

ی ی ی ی یٰ ی ǁǘ ی ی ی ی ی ی ј ی (ی ی: ۲/۳۳۴ ʪ ) ی ی ی ی ی (یٰ :۱/۲۲) Ԙ ی ی (ǁ) (ی) ی (ی) ی ی ی ̪۔

ی ی ی ی ی

ی ی Ȫی Ȫی ی с ی ی ی ی ی:

۱- ی ǘ ۔(ی ی:/۱۸۸)

۲-ی ی ی ۔ (ی)

۳- ی ی ی ۔ ( :۱/۶۱)

ی ی ی ی ی:

۱- ј ی ی ی ی ی ی ۔ (ی ی:۲/۳۳۴)

۲- ی ی ۔ ی یی ی ی ی۔

۳- ǁǘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ (یٰ :۱/۲۱)

۴- Ԙ ی ی ی۔

۵- ی (ی ) ی ی ۔

۶- ی ی ی ی ϐی ی ی ی ی ی (ی) ی Ȫی ی ۔ (:۱/۲۳۹ یی)

ی ی

ی ǐ ی ی ͘ ی ی یی ی ی یی ǐ ی ی ͘ ی ی یی ی ی :

․․․ ٰی ی ی ی ǡ ی ی (:۱/۲۳۹ یی)

: ی ͘ ی ی ی ی ی ی ͘ ی ی ǡ ی ی ی ی ͘ ۔

ی ی ʪ ی۔ ( ی:۱/۵۰ --۵۸)

ی ی ͘ ی ی ی۔ (یی: ی:۱/۱۳۷ : ۱/۲۶ ی:۱/۶۵)

ی

یی ی ی ی ی ǡ Ϫ ǡ ی ی ǡ ی ی ی ی ی۔

ǡ ی ی ی ی Ȫی ی ǐ ǘ ی сǘ ͘ Ǻ :

() ی ی ǘ ۔ ( یٰ:۴/۱۰۱)

() ǁǘ ی ی ی јی ی  ی ی۔ (ی:۱/۴۶)

() ی ی ی۔ (ی)

Ϫ ǡ Ϫ Ȫی ی ی یی :

() ǁǘ Ϫ ǘ ۔

()ǁǘ ی Ϫ ǘ ی ۔ (:۱/۲۴۵ ی:۱/۲۲)

() Ϫ ی ј ی ی ی ی ( ی ѐ ی ی Ȫی ǁǘ ی Әی ی ی ی Ϫ Ȫی ی ی )۔

ی

ی ی ی ی ی:

() ǁǘ ی ی ی ی ی ʪ ی ǁی ی ی۔ (:۱/۵۱۹ Ҙی)

()ی ی ی ی : ی ی ј ۔ (ی ی ی: /۸۷ ی ی: /۱۸۸)

() ی ی ی ی ј ی ی۔

ییی

ی یی ǘ ی ی ی Ȫی ی ی یی ی ی ی یǟ ی ی ی ییی ی ی ی ǿ

ی ییی ی ی ی ی: ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ۔

ی ʓ ی ی ی ی ی Ǎی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǁ ی ی ̪ی (ی: ۱۵۵ ۱۶۹ ی ی ۱۸۷ ۱۸۸) یی ی ی ۔

یǟ ی ی ی ی ǘ ی ǁǘ ͘ ی ی ی ی ͘ ی ۔

ی یǟ یی ی ی јیȓ ی ی ی ی ǐ ی ی ǁǘ ͘ ی ی ǡ ǟ! ǐ ی ǘ ʪی یی ی یی ǘ ی ǁǘ ǐ ǘ ǘی ͘ ی ǁǘ ǁǘ ی ی ی ǁǘ ͘ ۔ ی ییی ی ǘ ی ی ͘ ی Ǻ ی ی ۔ یی ǐэ ی ی ی ی ی ی۔

ی ی ͘

ی ی ͘ Ȫی ی ی ی ی ǁǘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

Ә ی ی ی ی ی

ǐ Ә ی ی ی ی ی ی ی ی: ی ی ی ی ѐ ی Әǡ ی јی ͘ ی ی یی ی ی ی ی ی Ә Ǻ ی ی ی ی ǐ ی ی Ȫی ǁǘ ی ͘ Ǫ ی ٰ ی․ (ی ی:/۱۸۸) ی ی ی ی ی ʪǡ ی ییی ј ی ی ی ی ی ی ی ۔

ʪ یӊ ی ی ď ی ی

ǐʪ یӊ ی ی ی ی ď ی ی Ȫی јی ی ی ی ی ʪ یӊ ǡ ǐэ ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ۔

ǟ! ǐ ی ی ʪ یӊ ی ی Ә ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪ یӊ Ә ۔

ی ͘

ی ی ی ǐ ی ی ی Ȫی ی ی Ǻ ی یǟ ی ی یی ی ی ی ۔

ی

ی ǁǘ ی ی ѐی ی ǐ ی ی ǘ ǡ یǘ ی ی ی ی ǘیی ی ی ی ی ǘ ی ی ۔ (یی: ǟ ی: ǘیی ی ی: /۲۲۶ ǘیی ی)

ی ی ʐی ی ی

ی ی ی ی ی ی ی ǡ ی ͘ ی ǡ ی ۔

ʪ

( ی ی ) Ȫی ی ی ۔ (: ۱/۲۴۳ ی: /۸۷ ی: ۱/۲۲) ی ی ی ی:

() Ȫی Ȫی ј ی ۔

() Ԙ ۔

() ی сی ی ی ی ی (یٰ :۱/۲۱) ی Ȫی Ȫی۔

ǟ

ی ی ی ی : ی ی ی ی ی ۔ (: ۱/۲۴۳ ی) یǟ Ȫی ۔

ی ی ی ی Ȫی ی ی :

() ǘ ۔

() ۔

() ۔

() یٰ ۔ (:۱/۳۴ یی) ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ (ی ی: ٰ:۲۰)

ی

ی ی ی یی ی ی ی ی ǐ ی ی ی یی ی ی ͘ Ȫی Ǻ ی ی с ی ی یی ͘ ǡ ͘ ی ј ی ی Ǎی ۔

ی ی ی یی јیی ی ی یǡ ی ی ی ͘ ی ی ی ی Ԙ ۔

ی ی

ی ی ی ی ی ی ی ͘ ی ی ی ی ی :

() ǁǘ Ϫ ی ی ی یӘ ۔

()ǁǘ ی Š ۔

()ǁǘ Š ی ۔

() ی ی ی ی ی ۔ (یٰ :۱/۵۹)

()ی ۔ (ی:۱۱/۲۹۱)

() ǁǘ ی۔

ی ی ی

ی Ȫی ی ی ی ییی ی ی ی ی ی ی ی۔

䐡 ی یی

ی ی ی ی ی 䐡 ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی ی Ә ی ی ی ی ی ۔

یǟ ǘی ͘ ی ی ی

ی ی ی ی ǟ ی ǘ ǁǘ ی ی ی ̪ ی ی ǁǘ ǁǘ ͘ ی ǁǘ ǘ ی ی ǘ ی ی ی ی ǡ یی ͡ ی ۔ (ی ی یی: :۱/۳۹۴)

ǐ ی ی ی ی ǁǘ ی

ǐсی ی ی ی ی ǁǘ ی ی ی ی ǁǘ ی ǁǘ ی ی ѐی ی ی ی ͘ ی ی :

ی ی ی ․․․․ ی: ی ․․․ ی Ǔ (:۱/۲۴ یی)

: ǐ یی ی ی ʪǡ ی ی ǐ (ی ی) ی Ϫ ǘ ǐ ( ی ی) ǘ ی ․․․ یٰ ی ی эی ی ی ی ј ی ̐ ǁǘ ǡ Ȫی ǘ ی ․․․ یی ͘ Ȫی ی ی ی ی Ȫی ǘ ی ۔

ی ی ی ی:

ی ʡ ی ی ی ی ǐŠ ی ǘ Ϫ ی ی ی ی ǁǘ ی ی ی ی ی ی ǁǘ ǟ ی ی ی ی ی ی Ǻ ی ی ی ǁی ی ی ی ی ǁǘی ͘ ی ʪ Š ی ی ی ی ی ی ی ȓ۔ (ی ی:۲/۲۸۳-۲۸۴ :۱/۷۸)

ǘ ی

И ̪ ی ǘ ی ̪ ی ی ȓ ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی Ԙ ی ی ی ی ی ی ǁی یی ی ی ی ی ی ی Ԙ ۔ ی ی ǘ ی ی ی ی :

ی ی ی ی ǘ (۴/۱۲۹ ی)

: ǘ ی ی ǘ ی ǘ ی ی ǁ ی ی ی ی: ی ی ی ۔ (ی Ԙ Ϫ ی ی)

ی ی

(Ӂъ) ی یی ی ی (ϡ ) ی ی : ی Ǫ ی (:۴۷)

: ( ی ی) ی ۔

ی ی ѡ ی䐡 ی ǡ Ȫǁ ǚ ی ی ی ی یی ی ˜ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی: یʪی (Methyl) یʪی (Ethyl) یʪی ی ییʪ ğ ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی یӓ ی ۔ Ԙ ȍ ی ی ی Ԙ ی ی ی ی Әی ی یӓ ی۔ (ی ی ی: ۱۰/۴۶۔ ی)

ی ی ی ᘪ ی:

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی : ϡ ȡ ӡ Ϫ ی ی یٰ ی یی ی ۔ ( ʘ :۹/۴۹۸ ی ی)

ی ğ ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

$ $ $

 

-----------------------------------

9 : 99 ی 1436 ی 2015