اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
دارالعلوم دیوبند کا نیاز مندانہ سفر (۱/۲)
: مولانا عبدالرؤف غزنوی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ9 ، جلد: 99 ‏، ذی قعدہ 1436 ہجری مطابق ستمبر 2015ء
: | احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند | | مدارس ومراکز اسلامیہ | | دعوت و تبلیغ | | تعلیم وتربیت | | متفرقات |
ی ی 1

ی ی

(۱/۲)

 

: ی ی

: ی ی Ǎی

 

یϘ ҁ ۱۵/ ۱۲۸۳ ۳۰/ی ۱۸۶۶ ی ی ј ی ی ی ϐی ʪ ی ی ی ی یǡ ی ی ی ʪ۔

ی یی ی ی ١ ی ی ی ی̡ یی ی ی ی ی یی ی ی ی یјʪ۔ی ی ی ј ی ǐ ی ی ј ی یј Țیی یǡ ی ی ی ј ǚ ی ی  ی ی ʘ Ȫی ǁی۔ یʡ ی ی ی ی ۔

یϘǁ

ǟ Ѫی ی ی ی ǘ ی یی ǘی ی ی ی ی ʪǡ ٴ ی ی ی ی ی ی یǺ ǘ ی ی эٴ ی ј ی ی ̪ Ϙی э ی ی ی ی ی ی ی ی ٴ ی ی یٰ ʪ ی۔ ی ۔

! ٴ ی ی ǁ ی ی ی ی ی ی ٴ ی ٴ ی ј ǁی ی с ی Ȫی ی ی یǐ ی ی ʪ ٴ ( ی )ی ǡ ی Ȫی ٰ ی ی ی ی۔

ی ی ی

ٴ ی ی ј یϘی (ی) ی јی ی ǁ ٴ ѐ ͘ ی ی ی ǘ ی ی یی یی ی ی ј یی ی ی ی ۱۴۰۳ ی ۔

ی ی ی ј ǁ ٴ ی یی۔

ٴ ی ی ǡ یییی ی ی ی ی ی یǡ С ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی Ȫی یǡی ٴ یٰ ی ی ی јȪی Ȫی ̪ ی ی ی ی۔

ʡی ی ٴ یی ی ی ʘ ی ǡ ی ی ی јی ی ی یǘ ی ی ی Ȫی ی ʪǘ ǁی ϐی ی Ȫی ј Ǻی ی ی ʪی۱۲/ ۱۴۱۲ Ϙ Ɗ ی ( ٰ یٰ) ( ی ی ی) ̪ ͘ یǘ ǁی Ȫی Ȫ ی ǁǘ ǐییٰ ј ǁ ǘ ٴ!

ی

یϘی ی ی ی ی ǐјی ی ی ǟ ی ǐ ی ʚ ǐјی ی ی ی ی ѐ ی ی ی ی ی ی یی یی ی ی Ȫی ی ǘیی ۔

Ǎی ی ی ی

јی! ی ј ی ۱۴۱۲ ی ی ʪ ǘ ی ǡ Ȫی Ǎی ی ی ی ی یی یٰ Ǎی ی یی ی Ț یی ی ی یی ی ٴ (ǘ ی یی )ی ی ی یʓ ی ی ǡ ی یٰ ی ( ǘ ی ی ) ی ی ی یی ییǡ ی یٴ ی ی Ȫی یٰ یی ی ی ی ۔Ӎی ی ی یی یϘی ʡ ٴ ی ٴ ی ۔

یٰ Ǎی ی ǁی ی ی ǟ ی ٴ ی ی ی ǡ Иیی И ǁ ی ی ی ǡ یی ی Ȫی ی ی ۔

ǁ ی ٴ ی ی

ی ی ی یی ی ٴ ی сј Ǻ ۲۶/ ј ۱۴۱۶ ǁ ی ی ی ی ی (ٰی۱۴۱۷) ی ی ǘ ی ی ی ǟ ǁ ی ʪ ʘ ʪјȪی ی ʘ ی ی ی ύ یϘی یی ی ʪǘ ی ی ی ϐی ی ی ی یʪǡ ی ی ۱۴۱۷ ی ی ی ј ǡ ٰ ۔

ی ͔ی یϓ ی ی۱۴۱۵۱۶/ ۱۴۲۲ ۹۱۰۱۱/ǁی۲۰۰۱ ی ǘ ی ی ی ی ʪی ی یϡ ی ی ی ј یٰ ی Ț ٴ ی сј ی ی ی ʪی ی ی ی ǘ ۔

ی ۱۴۳۳ ی Ȫی یی ی Ȫی یی ی ی ی ی ی ی ی یє یϓی Ȫی ی ی ǟ یϘی یی ی۔

! یϘیϘ ی۲۳/ ی ǟ ی ی ی Әی یǘ یǍ ی ǡی ǘ ǘ یٰ ǟ ی ی ی یی۔

یی ی یی ی

یϘی ی ی ی ی ʪǺیǟ ʘ یٰ ی ی یی ј ی ی یϘی ӓ ( ۹/۵/ ۱۴۳۵ ۱۱/۳/۲۰۱۴ ی ی ی ʪی) ی ј ی ی ی ی ǡ ی ǘ ی ی ʪ ی ј Ȫی ʪǺ ی ی ی یρیی ی یی ی ی ѐی ٰǔ ӓی ј ʪ یǺ ی یј ʪ یǡ یی ی Ȫیǘ ی ی ٰ  И ی ی ی ی ی ی ǁی یϘ ی ی  ی ۔

یی ј ی ی ǁی ی ј یǺی ی ǁ ی ی ٴ ی۔

ی یϘ

۴/ ۱۴۳۵ ۴/ی ۲۰۱۴ ǁ ǘ ǘی ǐ ۵/ ۱۴۳۵ ۵/ی۲۰۱۴ ҁیی ی.ی. Ǎی ǘی Š ی ی ǡی 搪 ی ی ی ی یсъ یǡ ی ی ǁ ی یԐی ی ʪی Ǔ ی یʪی Ȫی یǘ И ی ی یсъ  ی ۔

ی یсъ ی ی ی ی ی ی ی یی ی ͘ ی ی ǚی яیј ʪ ј ʪ۔

یсъ ʪ ی ǡ ییی ی ǘ یǡјی Ҙ Ϙǘǘǁی ʪی یј ی ی ی یǺی یϘی ʚ ی ی یی ʪ :

یэ ی یѐ

ی ʪǡٰ NJ یǘ یύ یٰ ی ی ی یی ȡ ی ʪی ʪ ی ј یϘ ی ی ی ј ی ی ی ی ی ҁ ی ی ی ҘیǓ ی Ϙ ʪ ј ی ی ی ǟ ی ی ی ی یǘ  ی یی ʪ ی ی ʪ۔

ی ی ٴ ی э ی ی ی ʪ ی ʪ ѡ ی ϐی ی ی ʪ ی ʪǘ ی Ԙ ی ی̪ ی ۲۳/ ی ʪǡ ̪ یی Ȫی ی ی ی ی ǘʪ۔

ʪی یј یی ی с ی Ǎ یٴ ʪǡ ی ی ʪǘ ی ی ʪی ی ی ҍ- ј ی ی ی ی - ی ی 捪 یǘ  ی ی Ǻ ʘ  ی ǘی یǟ ǡǟ ǐјی ی  ی  ی ی ʪ ʪ ی Ȫی یǘ ی ی ی ǐјی یی Ȫی Ȫی ی  ی (یی ی )  ی ی ۔

ی ی :۱۱ ی یǐیǡ ی یјی ʪǡ ј ј ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یǡ ی ی ی ( ی ی ی ی ʘ ј Ӂی ʪی) ǘی ی ǁی یی ۔

ی ǁی ی ی ی ی ی ʪ ی ی ǁی ی ǟ ی ی 柡ی ی ی ی ی یٰ ǁ ی ی ی ی۔

یی یٴ یی

یϘИ

јǍی ی ۲۳/۷/۱۴۰۶ ۴/۴/۱۹۸۶ ی ј ی ی یϘ Ț ی ی ی ی ͘ی ی ( ͘ی یǟ) ی ی ј ی ʪی۔

یјǐی ی ی ی یی сϘ Ϙی ی یی ی ی Ȫ ی ی сј ӁϘǍی ی Ȫی ی یǘ ̪ ی ی ی ی Ӂیی ǘ ی ی   یی ʪ ʪ یсی ی ی ی ی ی ʪ:

ی ǘ ی۔ یی ی ی ۔ʘیی ی ی јی ی۔Ϙی یј ی ی ی ی۔ ی ی  ی ی ی۔ ӊ ی сǁی ی ی ǘ ی ی۔ی ی یϘی ی ی۔ јی Ȫی ی ی ی Ȫی ی Ә۔ ی  ی ۔ یی ی ی ی۔

: ی یییј ی ی Ȫی  Ӂ ی ی ۔

ی

۴/۸/۱۴۰۷

یј ی ͘ ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی Țی ʪ یǘ ! ͘ ی ی یǺی ̪ یǘ ی ی ٰ یی ی یٰ ی ی یی ǘ ی ( ی) ӁϘیǡ ǁی یʡ ی Ӂی ی یρ ی یٴ ʘی ʘ ی۔

И یی

یی ی ی یی ی یϘ ی ی Ϙ ی ј恚 ی ی Әی ی ǘ ی ی ی یی ییǐیǡ یʪǺ ی ی ǡ ی ʡیٰ ʡ ڡ Иʡ ی ی ی ǡ ی ی ی ی ǐی ۔

ی ی ʪ ʪ ی Ȫی ی ʘ Ȫǡی ی ی ی ی ٴ یјی Ҙ ی ی э с ̐ ʪǺ ی Ȫی ʪیی ی ی یی ی ی Ȫی ی ی یی(ٰی۸۵۵ ) ی ۲۳ یٴ ی ݘ ی ی (ی۳۲۱)ی јȔ ѓی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǘی یٰ ی ی ۔

ǟ ی Ȫی ی یǘ یی ی ی ǘی Ϙی ی ј ј ی ی ی 昪 ی ی ی NJ Ϙǁ ǘ ی ی یρ ǁ یی ی ی ʪی Țǁ ی ی ʪ ʪ ی ʐی ی ޺ ʪ ی ی ی ǁی ʪ ʐ ی ʪ۔ ی ی Țǁ ǁ ǘ ǁی ی ییی ی ʘ ی јǘ Ҙ ǁی ϐی ی ی ی ی ǁ ǘی ی ی Ȫی ی ۔

(ی )

$ $ $

 

----------------------------------

9 : 99 ی 1436 ی 2015